Уроках мови та літератури як засіб формування мовної компетентності учнів Тема семінару: ПланСкачати 48,22 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір48,22 Kb.

«Розвиток творчих здібностей на уроках мови та літератури як засіб формування мовної компетентності учнів»

 • Тема семінару:

План

 • Творчість як прояв обдарованості.
 • Створення умов для активізації творчої діяльності учнів на уроках.
 • Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках мови та літератури.
 • Інноваційні технології навчання у процесі розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій як ефективний засіб формування компетенції учня.
 • Виступ учителя української мови та літератури Балабухи Т.М.

Ні у кого не виникає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей.

 • Ні у кого не виникає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей.
 • К.Пекес “Обдаровані діти”

Розвиток творчих здібностей школяра – важлива складова сучасного педагогічного процесу, що вимагає від кожного впевнених знань і вміння зробити вибір. А це вже творчість, яка і є природним обдаруванням.

 • Розвиток творчих здібностей школяра – важлива складова сучасного педагогічного процесу, що вимагає від кожного впевнених знань і вміння зробити вибір. А це вже творчість, яка і є природним обдаруванням.
 • Кожен педагог повинен працювати над тим, щоб навчально-виховний процес став орієнтованим на перетворення обдарованого учня в основного суб’єкта освітнього процесу.

Ефективність навчання залежить від уміння вчителя застосовувати оптимальні педагогічні технології, які б проектували креативні (творчі) якості особистості учня:

 • Ефективність навчання залежить від уміння вчителя застосовувати оптимальні педагогічні технології, які б проектували креативні (творчі) якості особистості учня:
 • гнучкість розуму;
 • фантазію;
 • натхнення;
 • нестандартність;
 • наявність власної точки зору.

Основний показник дитячих обдарувань – креативність, тобто здатність учня до творчого виконання поставлених перед ним завдань.

 • Основний показник дитячих обдарувань – креативність, тобто здатність учня до творчого виконання поставлених перед ним завдань.
 • Дослідженнями фахівців у галузі обдарованості та креативності доведено, що під час розробки нових технологій розвитку обдарованої особистості слід враховувати:
 • природні обдарування дитини;
 • роль педагогів у навчанні таких дітей;
 • вимоги до їх знань і потреби суспільства.

 • здібність до творчості, здатність виходити за межі завдання;
 • нон-комформізм – відстоювання переконань на власні погляди;
 • ініціативна поведінка: прагнення брати на себе провідні ролі в діяльності;
 • наявність власного “Я”: власний індувідуалізм, відмінність від інших;

відповідальність за свої вчинки, відкритість до самовдосконалення;

 • відповідальність за свої вчинки, відкритість до самовдосконалення;
 • здатність розвитку, відкритість до нового;
 • розкріпаченість емоцій, вміння глибоко переживати, культура почуттів;
 • рольова гнучкість: вміння виконувати будь-які ролі (як лідера, так і підлеглого);
 • інтелектуальна ініціатива: здібність бачити проблемну ситуацію, висувати гіпотези.

Ситуативні чинники, що негативно впливають на творчі можливості людини:

 • стан стресу;
 • стан підвищеної тривожності;
 • бажання швидко знайти рішення;
 • дуже сильна або дуже слабка мотивація;
 • підвищена самоцензура;
 • наявність фіксованої установки на конкретний результат;
 • страх;
 • обмеження часу;
 • спосіб пред’явлення умов задачі;
 • провокуючий, неправильний шлях рішення тощо.

Особистісні чинники, що негативно впливають на процес творчості:

 • песимізм;
 • невпевненість у собі;
 • самовпевненість;
 • емоційна пригніченість;
 • домінування мотивації уникнення над мотивацією прагнення до успіху;
 • висока тривожність;
 • жорсткі стереотипи;
 • поклоніння авторитетам;
 • уникнення ризикованої поведінки.

Риси, що сприяють творчому мисленню особистості:

 • впевненість у своїх силах, оптимізм;
 • висока самооцінка;
 • самостійність;
 • здатність до критичного аналізу;
 • здатність правильно формулювати проблему;
 • схильність до ризику;
 • відсутність боязні здаватися дивним і незвичайним;
 • толерантність, терпимість до ідей інших людей;
 • образність мислення;
 • концентрація уваги.
 • Развитие креативного
 • потенциала
 • учащихся на уроках русского
 • языка и литературы
 • Доклад к семинару учителя ЗОМУВК № 106
 • русского языка и литературы:
 • Ващенко В.В.
 • Креативность - ( лат. сreatio)созидание;
 • способность к творческим актам, которые
 • ведут к новому, необычному видению
 • проблемы или ситуации.
 • Креативность - (англ. creativity) - творческие
 • (способности) человека,
 • которые могут проявляться в мышлении;
 • Значение термина
 • возможности,характеризующие готовность к продуцированию принципиально новых
 • идей.
 • Черты творческой личности
 • 1.Умение выражать свои мысли (как говорил Альберт Эйнштейн, если не
 • можете выразить словами свои мысли, то
 • вы сами не до конца это понимаете).
 • 2.Инициативность
 • Лучший показатель наличия творческой жилки —
 • это азарт, деятельность, желание предлагать новые
 • идеи и воплощать их.
 • 3.Находчивость
 • 4.Любопытство
 • Любопытство — признак пытливого ума, указывающий
 • на другие хорошие качества: изобретательность,
 • находчивость, смелость.
 • 5.Авантюризм
 • Когда человек попадает в неудобные обстоятельства,
 • он по-настоящему учится и растет.
 • Методы обучения креативному мышлению
 • на уроках русского языка и литературы:
 • эвристическая беседа;
 • алгоритмические методы на основе ТРИЗ;
 • коллективная мыслительная деятельность;
 • метод творческих интеллект-карт;
 • практические методы с использованием ИКТ
 • метод познавательных игр, активизирующий
 • мыслительную деятельность;
 • 1.Эвристическая беседа на уроках русского
 • языка и литературы
 • Цель: научить искать пути к доказательству выдвинутого тезиса;
 • выдвигать собственные варианты ответов;
 • выстраивать логически последовательное рассуждение на тему.
 • Пример: урок литературы по творчеству П. Коэльо: «Алхимик»-роман-притча».
 • Используем эвристическую беседу как интерактивную технологию, развивающую
 • креативное мышление.
 • Философские постулаты П. Коэльо: 
 • «Добиться воплощения своей судьбы - это единственная возможность и
 • настоящий долг человека»,
 • «Постичь Душу Мира - одна из целей человека»,
 • «Все, что мы делаем с радостью и удовольствием - это значит, что мы
 • придерживаемся Своей судьбы»,
 • Философские темы сложны для школьников, но интересны, спорны.
 • Ведомые учителем дети приходят к интересным выводам,
 • которые становятся для многих из них маленьким открытием.
 • 2.Алгоритмические методы на основе ТРИЗ;
 • (теория решения изобретательских задач)
 • Развитие интереса к предмету;
 • овладение новым способом решения задач ;
 • формирование и развитие способностей учащихся,
 • необходимых для творческой деятельности.
 • Основа ТРИЗ – это функционально-системный подход. Выявляя
 • причинно-следственные связи и обнаруживая скрытые зависимости,
 • системный подход выступает в качестве инструмента для анализа
 • ситуаций и объектов, а также дает возможность организовать информацию
 • и делать выводы.
 • «
 • Цель:
 • Модель “Создай паспорт”
 • Цель: систематизация, обобщения полученных знаний;
 • выработка навыка систематизации существенных и несущественных признаков изучаемого явления;
 • создания краткой характеристики изучаемого понятия,
 • сравнения с другими сходными понятиями.
 • Создаем паспорт литературного героя.
 • Например, паспорт можно создать, изучая произведение Н.В.Гоголя
 • «Тарас Бульба»:
 • Имя – Тарас
 • Автор (создатель) – Н.В.Гоголя
 • Прописка –повесть Н.Гоголя «Тарас Бульба».
 • Где живет – Запорожская Сечь.
 • Род деятельности- старый казак, состоит на службе войска Запорожского.
 • Особые приметы – яркая личность, волевой , сильный, отважный,
 • любящий Родину, соблюдает все требования казачества, сам контролирует
 • устав казаков.
 • Опорные слова для паспорта выбираются самими школьниками
 • Синквейн
 • Это стихотворение, состоящее из 5 строк.
 • В нём человек высказывает свое отношение
 • к чему-либо, к кому-либо.
 • Синквейн требует синтеза информации и материала
 • в кратких выражениях.
 • Эти 5 строк сочиняют по особым правилам, в строгом
 • порядке.
 • 1 строка - ключевое слово, определяющее синквейн.
 • 2 строка – два прилагательных, характеризующие данное понятие.
 • 3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.
 • 4 строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме.
 • 5 строка- обычно одно слово, вывод, в котором человек выражает чувства
 • 1 истина
 • 2 вечная, удивительная
 • 3 бежит, волнует,радует
 • 4 загадочная неизвестность
 • 5 истина - поиск
 • Пример:
 • 3.Коллективная мыслительная деятельность;
 • Цель: общение, работа в группе для проведения исследований.
 • Пути реализации: мозговой штурм, проектная технология с ИКТ,
 • дискуссия, работа в парах и ротационных тройках.
 • 4.Метод творческих интеллект-карт
 • («карты ума» Т.Бьюзена)
 • " Каждый бит информации, поступающей в мозг, каждое ощущение,
 • воспоминание или мысль – может быть представлен в виде центрального
 • сферического объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и
 • миллионы лучей. Каждый луч представляет собой ассоциацию, и каждая
 • ассоциация, в располагает практически бесконечным множеством связей
 • с другими ассоциациями. И это то, что мы называем памятью, т. е. базой
 • данных или архивом.» Т.Бьюзен
 • Цель: графическое изложение учебного материала для составления
 • системы восприятия, понимания, и усвоения.
 • На уроках языка я работаю по методике Т.Я. Фроловой. Все правила русского
 • языка сведены в таблицы, зарифмованные правила. Каждая таблица состоит из
 • 3-х шагов, легка в запоминании и воспроизведении. Вся схема оформляется ярко,
 • что требуют интеллект- карты . Веду работу с тетрадью для схем с 9 по 10 классы.
 • 5.Практические методы с использованием ИКТ
 • Цель: развитие креативных способностей учащихся
 • на данном, конкретном уроке путём использования ИКТ.
 • Технологические особенности ИКТ привносят свою специфику в
 • традиционные формы обучения.
 • Все виды деятельности обучаемых, являющихся пользователями интернета,
 • разделяют на три группы:
 • поиск информации — работа с браузерами, базами данных, справочными
 • системами и т. п.;
 • 2) общение — электронная почта, чаты, списки рассылки, on-line форумы,
 • видеоконференции, ICQ и т. д.;
 • 3) публикация в сети — создание веб-страниц, сайтов .
 • Словесные:
 • Рассказ, Объяснение, беседа ,
 • дискуссия, лекция, ,работа с книгой
 • Электронная почта, форум, веб –сайт
 • электронная почта, форум, чат,
 • веб -сайт Форум, чат.
 • Информационно-компьютерные
 • Веб -сай, медиа- лекция,
 • видеофрагмент, текст, гипертекст,
 • интерактивные карты и схемы,
 • виртуальные лаборатории.
 • Веб-сайт Интерактивные карты,
 • диаграммы, схемы, виртуальные
 • лаборатории, гипертексты,
 • интерактивные тесты, тренажеры.
 • Практические
 • упражнения, проекты,
 • практические работы, тесты.
 • На уроке по разделу: "Лексика", изучаем фразеологические обороты,
 • использую игру "Продолжи фразу", ученики за определенное время
 • подбирают нужный вариант, соревнуясь в выразительности и в
 • вариативности примеров.
 • В 5-м классе учу воспринимать образность пословиц и поговорок и
 • применять их в речи. Раздаю карточки с пословицами и провожу такие игры:
 • «Подскажи словечко!», «Закончи пословицы», «Отгадай пословицу по
 • данному слову». Дети, пользуясь карточками, пытаются найти нужные слова,
 • чтобы закончить пословица, которую читает учитель, или назвать
 • пропущенные им слова.
 • Также предлагаю определить темы пословиц, а к отдельной
 • (по выбору учащегося) придумать случай и рассказать о нем так,
 • чтобы употребление пословицы было уместно.
 • Таким образом, создаются условия для развития образного языка,
 • освоения понятия о сюжете, для развития детского творчества.
 • Цель: развитие познавательных способностей ребёнка,
 • нестандартного подхода к решению поставленной задачи
 • лингвистического характера.

Креативная педагогика (наука и искусство творческого обучения)

 • Цель креативной педагогики - преобразовать
 • ЛЮБОЙ предмет (класс, курс, программу, школу) в творческий
 • учебный процесс, который воспитывал бы творческих учащихся.
 • Учим детей!
 • Путь развития креативного мышления:
 • Начать общение с ребёнком ещё до его родов;
 • С раннего детства предоставлять право выбора;
 • Развивать воображение ребёнка( сочинять, выдумывать);
 • Дать азы рисования, лепки, аппликации, вышивания, обжига,
 • работы по дереву, вязания, плетения, оригами;
 • Познакомить с шахматами;
 • Поддерживать всякое благое дело, предложенное ребёнком;
 • Не критиковать ( даже нереальные идеи);
 • Поощрять самостоятельно выполненную работу;
 • Не наказывать за испорченные вещи, если ребёнок хотел что-то
 • изменить, переделать;
 • Не осуждать за принятое решение, если оно расходится с вашим;
 • Помнить, что каждый человек талантлив!
 • Пусть Ваш творческий путь приносит
 • ощущение СЧАСТЬЯ свободного полёта!

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 • ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
 • У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ
 • ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
 • НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ
 • МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ
 • Виступ на семінарі
 • заступника директора з НВР
 • О.П.Гарбар

Слово «інновація» походить від лат. іnovatis

 • Слово «інновація» походить від лат. іnovatis
 • (in - в, novus - новий) , і в перекладі означає “оновлення, новинка, зміни”
 • Українською мовою «інновація» перекладається саме як"нововведення"
 • “Учитель … може виховувати і навчати доти , доки сам працює над своїм вихованням й освітою”
 • К.Д. Ушинський
 • Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність
 • Роль інтерактивних методів навчання
 • “панацея, що вирішує всі проблеми навчального процесу”
 • суттєве доповнення до системи методів навчання
 • інструмент, що дозволяє значно урізноманітнити достатньо однотипну форму пізнання оточуючої дійсності
 • якісно інший підхід до організації освітньої діяльності
 • Кредо інтерактивного навчання
 • Те, що я чую, я забуваю
 • Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю
 • Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти
 • Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок
 • Коли я передаю знання іншим, я самовдосконалююсь
 • Показники порівняння
 • Традиційний урок
 • Інноваційний урок
 • Розуміння художнього твору
 • 70%
 • 91%
 • Розумова діяльність
 • 67%
 • 72%
 • Формування мовних умінь і нпвичок
 • 71%
 • 75%
 • Формування комунікативних навичок
 • 73%
 • 89%
 • Формування творчих здібностей
 • 70%
 • 90%
 • Етап
 • Зміст етапу
 • % часу
 • 1.
 • Мотивація
 • Мета: зосередити увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми.
 • Прийоми навчання: запитання, алгоритм, приклад працюючої програми, коротка історична довідка, невеличке завдання, гра тощо
 • 5%
 • 2.
 • Оголошення, представлення теми й очікуваних навчальних результатів
 • Мета: забезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності, чого вони мають досягти в ході уроку й чого від них очікує вчитель
 • 5%
 • 3.
 • Надання необхідної інформації
 • Мета: повідомити учням достатньо інформації, щоб на її основі виконувати практичні завдання.
 • Форми навчання: опрацювання тексту підручника, роздаткового матеріалу, міні-лекція
 • 10%
 • 4.
 • Інтерактивна вправа – центральна частина заняття
 • Мета: практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених завдань уроку
 • 60%
 • 5.
 • Підведення підсумків, рефлексія, оцінювання результатів уроку
 • Мета: рефлексія, усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуто поставленої мети, як можна застосувати набуті під час уроку знання у майбутньому
 • 20%
 • Структура інтерактивного уроку

Прийоми і методи

 • «Мозкова атака(штурм)»
 •  Прогнозування за ключовими словами
 • Кластер
 • Міні-твір за п’ятьма словами
 • Таблиця “Знаю – Хочу дізнатись – Дізнався»
 • РАФТ (Роль, Аудиторія, Форма, Тема)
 • Зигзаг
 • Інсерт
 • Перехресна дискусія
 • Товсті і тонкі запитання
 • Мій епіграф
 • Сенкан

«Не навчайте дітей так,

 • «Не навчайте дітей так,
 • як навчали вас –
 • вони народилися
 • в інші часи»
 • Конфуцій
 • «Не буде вогника у Вас – Вам ніколи не запалити його в інших»
 • В.О.Сухомлинський
 •  
 • «Якщо знання – це новий капітал, то інновації – нова валюта»
 • Кевін Келлі
 • Використання інформаційно-комунікаційних
 • технологій як ефективний фактор
 • формування креативної
 • компетенції учня
 • Виступ учителя
 • російської мови та літератури
 • Лаптєвої В.О.
 • мобільне використання аудіовізуальних засобів навчання;
 • організація засвоєння знань, умінь і навиків школярів на різних його етапах;
 • реалізація особово-орієнтованого підходу при відборі і структуризації учбового матеріалу уроку;
 • використання на уроках різних типів і видів (як традиційних, так і нестандартних);
 • зручність в зберіганні.
 • Переваги мультимедійних засобів:

У процесі впровадження ІКТ технологій з’являються:

 • додаткові можливості наочності (правила, ілюстрації, малюнки, схеми), різні типи завдань/вправ, супровідні матеріали до уроку (напр., таблиці), відео- та аудіоефекти.
 • перерозподіл функцій вчителя за рахунок залучення можливостей ІКТ

Ресурси Інтернету при навчанні російській мові і літературі використовуються для:

 • включення матеріалів мережі в зміст уроку;
 • самостійного пошуку інформації учнями;
 • організації самостійного і дистанційного навчання;
 • письмового спілкування з носіями мови;
 • позакласної роботи по предмету.

Впровадження ІКТ допомагає вирішувати наступні завдання:

  • підвищення ефективності навчання (розвиток інтелектуальних здібностей школярів і навичок самостійної роботи щодо пошуку інформації; різноманітність форм учбової діяльності учнів);
  • здійснення індивідуального підходу у навчанні (робота самостійно з оптимальною для себе швидкістю);
  • розширення об'єму учбової інформації, що пред'являється;
  • забезпечення гнучкості управління навчально-виховним процесом (відстежування процесу і результату своєї роботи);
  • поліпшення організації уроку (дидактичний матеріал завжди є в достатній кількості);
  • урізноманітнення форм проведення контролю якості знань з предмету;
  • включення учнів в колективну діяльність в парах, в групах.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає педагогу:

 • заощадження часу на уроці;
 • ефективне занурення в навчальний матеріал;
 • підвищені мотивації учіння;
 • інтегрований підхід у викладанні; можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультімедіа- матеріалів;
 • можливість формування комунікативної компетенції школярів;
 • залучення різних видів діяльності, розрахованих на активну позицію учнів, що викликає самостійне мислення учнів під час НВП

Використання сучасних комп'ютерних технологій на уроках мови і літератури сприяє:

 • збагаченню словникового запасу (наочність вводить нові слова в активну лексику);
 • оволодінню нормами літературної мови;
 • розвитку логічного, наочно-образного і аналітичного мислення;
 • розвитку і творчої уяви, і пізнавальних здібностей;
 • формуванню загальноучбових умінь і навиків (навики самоконтролю, самостійного виправлення помилок);
 • розширенню можливостей для самостійної роботи учнів (особливо при систематизації і дослідженні явищ мови);
 • збільшенню темпу уроку , а отже, і швидкому засвоєнню матеріалу;
 • поліпшенню емоційного фону уроку;
 • розширенню можливостей при підготовці інтегральних і інтегрованих уроків


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка