Уроку: Випаровування й конденсаціяСкачати 20,95 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір20,95 Kb.
 • В’язовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
 • вчитель фізики Назарук М. І.
 • Іллюстративний матеріал
 • для здійснення
 • міжпредметних зв`язків
 • на уроках фізики

Інтеграція (від лат. integer–повний, цілісний)–

 • це створення нового цілого на основі виявлення однотипних елементів і частин із кількох раніше розрізнених одиниць (навчальних предметів);
 • Інтеграція фундаментальних знань
 • сприяє об’єднанню в тому чи іншому навчальному предметі узагальнених
 • знань з різних навчальних предметів і відповідних їм наук;
 • формуванню системних знань учнів;
 • комплексній реалізації всіх складових системи виховання особистості;
 • формуванню загально навчальних умінь та навичок учнів;
 • більш глибокому і міцному засвоєнню основних наукових понять з різних
 • навчальних предметів
 • Міжпредметні зв’язки є дидактичною умовою і засобами глибокого і всебічного засвоєння наук у школі.
 • П. Л. Капіца
 • математика
 • географія
 • інформатика
 • біологія
 • хімія
 • фізика
 • Природничо-
 • математичний
 • цикл

Тема уроку: Випаровування й конденсація

 • Мета: сформувати в учнів знання особливостей фізичних процесів переходу речовини з одного стану в інший, розвивати в учнів уміння спостерігати, аналізувати фізичні і біологічні явища, робити висновки. Показати єдність законів фізики і біології. Продовжити формування в учнів наукового світогляду.
 • Тип уроку – урок вивчення нового матеріалу, інтегрований урок (фізика, біологія)
 • Обладнання: набір рідин (спирт, олія, вода), термометр, відкритий рідинний манометр, колба скляна, склянка, шматок тканини, хустинка, штатив.
 • Фізика й біологія - це не лише предмети, а й цікавий світ навколо нас
 • Серпнева ніч.
 • В тумані поле.
 • В моїй руці твоя рука.
 • І хрестять сиві видноколи
 • Невтомні руки вітряка.
 • Земля замислена і строга,
 • Як бірюза блищить роса,
 • І зірка впала, наче в Бога,
 • Скотилась по щоці сльоза.
 • Про які зміни в природі, пов’язані з темою нашого уроку, говорить автор вірша?
 • Як ви поясните ці явища?
 • Як пояснити процес випаровування з точки зору МКТ?
 • Від чого залежить швидкість випаровування?

Пристосування рослин і живих організмів до зменшення випаровування

 • Для чого собака висовує язика?
 • Хто швидше з’їсть кашу – Лисичка чи Журавель, якщо каша гаряча?

Тема уроку: Плавання тіл. Повітроплавання

 • Мета:з’ясувати фізичні аспекти засобів повітроплавання та водного транспорту; формувати уявлення про цілісну картину світу; удосконалювати вміння спостерігати явища та аналізувати результати спостережень; розв’язувати якісні та розрахункові задачі; навички спілкування; уміння здобувати інформацію з різних джерел: Інтернету, художньої та довідкової літератури; розвивати навички самостійно оволодівати знаннями, осмислювати інформацію; розвивати інтерес до фізики та географії; повагу до історії та культури інших народів.
 • Тип уроку: урок засвоєння нових знань, інтегрований урок (фізика, географія).
 • Обладнання: фізична карта світу; посудина з водою, жерстяні пластинки, банка, важки, опорна схема “Характеристики суден”, іллюстрації, дидактичні картки, компютер, мультимедійне обладнання.

Умови плавання тіл

 • FА > FТ
 • FА= FТ
 • FА < FТ
 • 4300 морських миль (близько 8000 км) пропливли на плоту з дев'яти колод Тур Хейєрдал і його друзі в 1947 році.

Характеристики суден

 • Ватерлінія;
 • Водотоннажність;
 • Вантажопідйомність;
 • Титанік:
 • Довжина – 268 м,
 • Водотонажність– 66 тис. тонн,
 • Обчисліть справжню водотоннажність “Титаніка” - ?
 • Екологічні проблеми, пов’язані з водним транспортом:
 • розлита нафта

Повітроплавання

 • Ми живемо на дні повітряного океану
 • Торрічеллі
 • 1783 р.Брати Монголф’є (Жозеф-Мішель (1740—1810) та Жак-Етьєнн (1745—1799))
 • В яких художніх творах розповідається про повітроплавання?
 • Покажіть на карті де відбувалися ці подорожі.
 • Які недоліки повітряного транспорту?
 • Чи використовуються сьогодні дирижаблі й повітряні кулі?
 • Кам’янецький Ікар.

Тема уроку: “Горіння палива. Зміна внутрішньої енергії при згорянні палива” Мета уроку: поглибити знання учнів про внутрішню енергію палива. Забезпечити знання фізичної величини – питомої теплоти згоряння палива. Вдосконалювати на конкретних прикладах знання учнів про закон збереження енергії як один з найважливіших законів природи. Ознайомити учнів з питаннями, пов’язаними з роллю палива в економіці і балансі країн світу. Тип уроку – інтегрований (фізика, хімія), урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: тести, таблиця з наведеною питомою теплотою згоряння деяких видів палива. Упаковка з-під харчових продуктів. Пробірка з льодом; термометр, свічка, сірники, колба

План вивчення нового матеріалу

 • Фізика:
 • Означення процесу горіння;
 • Кількість теплоти як зміна внутрішньої енергії тіла;
 • Питома теплота згоряння палива;
 • Одиниці вимірювання;
 • Обчислення кількості теплоти;
 • ККД нагрівника
 • Хімія:
 • Процес горіння;
 • Екологічні проблеми, пов’язані із згорянням палива;
 • Енергетична цінність харчових продуктів;
 • Створення проблемної ситуації. Дослід з нагріванням льоду. Теплота поглинається. А як виділяється?
 • Повідомлення учня про таємницю вогню.
 • Пояснення вчителя фізики
 • Пояснення вчителя хімії з демонстрацією процесу горіння.
 • 5. Розв’язування вправ.
 • 6. Дискусія: які види палива є найбільш вигідними?
 • 7. Повідомлення про енергію водню.

Таємниця вогню

 • Процес горіння:
 • Горюче тіло+кисень окис
 • Кінець ХІІІ ст. Лавуазьє
 • 1г Н2Не+100 000кВт.год.
 • Важкий водень виділений з двох склянок води здатний виділити стільки ж енергії, скільки дає спалювання 200 л (бочка) бензину
 • Енергетична цінність продуктів
 • Альтернативні види палива?

Тема уроку: Явища капілярності та змочування в природі, техніці, побуті

 • Мета: активізувати пізнавальні властивості учнів; сформувати в них знання про явища капілярності та змочування; викликати інтерес та зацікавленість до вивчення предмета; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість; формувати вміння і навички експериментувати, проводити досліди.
 • Тип уроку – інтегрований (фізика, біологія, трудове навчання), урок-семінар, урок узагальнення знань і навичок учнів.
 • Обладнання: посудина з водою, цукор, мило, промокальний папір, скляні пластинки, лінійка, дротяна петля, піпетка.
 • План уроку
 • Вступне слово вчителя
 • Доповіді учнів (клас поділено на групи за інтересами)

Фізики-теоретики

 • Капілярні явища
 • Поверхневий натяг
 • Змочування і незмочування

Фізики-експериментатори

 • Сила поверхневого натягу
 • Сила поверхневого натягу втримує монету на воді

Біологи

 • Купалася, купалася й сухою осталася
 • Чому пір`я гуски не промокає?
 • Чому водомірка ходить по воді?
 • Чому краплі води мають форму кулі?
 • Як утворюється туман?
 • Що означає вислів “закрити вологу”?

Медики

 • Прилад для проведення гемодіалізу
 • система кровообігу людини
 • Артерії капіляри вени
 • Порушення кровообігу
 • Фільтрація плазми в нирках

Інженери-будівельники

Побут

 • Поясніть прояви явищ змочування та капілярності

Тема уроку: Теплові двигуни

 • Мета: показати практичне застосування законів термодинаміки на прикладі використання та ролі теплових двигунів у народному господарстві; розкрити проблеми, пов’язані з їх використанням. Формувати вміння працювати в нестандартних ситуаціях, працювати з додатковою та довідковою літературою, робити висновки.
 • Тип уроку – інтегрований (фізика, трудове навчання)
 • Обладнання: макети двигунів, таблиці, діаграми, мікрофон.
 • р
 • 0
 • v
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • В основу ідеальної теплової машини покладено коловий процес – цикл Карно, який складається з двох ізотерм і двох адіабат.
 • Під час адіабатного розширення газу його внутрішня енергія зменшується; а під час адіабатного стиснення його внутрішня енергія зростає.
 • Коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини має максимальне значення:
 • Усі теплові двигуни побудовані за принципом перетворення частини теплової енергії в механічну роботу. Їх ККД:
 • Ідеальна теплова машина
 • Нагрівник
 • Холодильник
 • Т2
 • Т1
 • Робоче тіло
 • Q1
 • Q2
 • A
 • A – корисна робота;
 • Q1 – кількість теплоти, отримана від
 • нагрівника;
 • Q2 – кількість теплоти віддана
 • холодильнику;
 • T1 – температура нагрівника;
 • T2 – температура холодильника

Види двигунів

 • Карбюраторний двигун
 • Дизельний двигун
 • Екологічні проблеми
 • Реактивний двигун
 • Парова турбіна
 • Інноваційний двигун
 • Автомобіль на сонячних батареях
 • Запуск ракети
 • Холодильна машина
 • Нагрівник
 • Холодильник
 • Т2
 • Т1
 • Робоче тіло
 • Q1
 • A
 • Q2
 • Холодильна машина працює як тепловий насос:
 • Передає теплоту від холодного тіла до більш нагрітого.
 • Охолодження відбувається за рахунок виконання роботи.
 • Ефективність холодильної машини:
 • Цей коефіцієнт залежить від різниці температур нагрівника Т1 і охолоджувача Т2.
 • В реальних холодильників ε>3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка