В. Гетьмана, Україна використання сценаріїв при формуванні стратегії технічного розвиткуСкачати 53,79 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір53,79 Kb.

Данилюк В.О., аспірант,

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана, УкраїнаВИКОРИСТАННЯ СЦЕНАРІЇВ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ

В тезах розглянуто загальні положення побудови сценаріїв при формуванні стратегії технічного розвитку підприємства, правила їх побудови, а також методику побудови сценаріїв технічного розвитку підприємства.Danyliuk V.O., graduate,

KNEU, Ukraine


USING SCENARIOS IN SHAPING OF STRATEGY COMPANY'S TECHNICAL DEVELOPMENT

In theses examined general provisions constructing scenarios in shaping of company's strategy technical development, the rules of their construction and method of constructing scenarios for technical development.При формуванні стратегії технічного розвитку автором пропонується використання сценаріїв технічного розвитку.

Сценарій технічного розвитку має складатися з двох частин [1, с.145]:

1. характеристики дій, чинників і подій, що забезпечують досягнення цілей технічного розвитку і прогнозованого технічного стану підприємства;

2. опису можливих наслідків технічного розвитку для підприємств.

Загальною нормою, що має бути дотримана при розробці сценаріїв технічного розвитку є те, що розробка сценаріїв має не суперечити планам технічного розвитку в майбутньому періоді.

Загальні положення, які пропонується використовувати при розробці сценаріїв технічного розвитку наступні:

1.оцінка поточного технічного стану підприємства, виявлення його тенденцій;

2.визначення істотних чинників загальної стратегії підприємства;

3.підготовка спеціального прогнозу за чинниками, що впливають на технічний розвиток з невизначеними тенденціями;

4. розгляд можливих альтернативних стратегій технічного розвитку;

5.оцінка вірогідних відхилень від основної ідеї проекту технічного розвитку при різних варіантах стратегії технічного розвитку.

При формуванні стратегії технічного розвитку на основі сценаріїв має бути дотримано наступні спеціальні правила: структуризація цілей і завдань технічного розвитку (постановка проблеми технічного розвитку, характеристики проблеми тощо); визначення дій, що ведуть до досягнення цілей стратегії технічного розвитку підприємства і показників можливого стану технічної системи в майбутньому; розробка варіантів технічного розвитку підприємства аналіз відхилень і прогнозування перспективних показників за варіантами сценаріїв; інтерпретація сценаріїв технічного розвитку з врахуванням можливих обмежень і перешкод, введення в аналіз перешкоджаючих подій(факторів негативного впливу); доопрацювання відібраних сценаріїв технічного розвитку, оцінка можливих економічних наслідків для підприємства; внесення необхідних коригувань в сценарії технічного розвитку.[2, с. 211-212]

Методика побудови сценаріїв технічного розвитку підприємства має наступні кроки:

1. Визначення ключових стратегічних напрямків технічного розвитку. Збір і концентрація даних стратегічного аналізу. Визначен­ня конкретних переліків усіх ключових напрямків технічного розвитку і всіх ключових стратегічних питань.

2. Встановлення найважливіших факторів зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Фіксація й аналіз основних факторів зов­нішнього середовища безпосереднього впливу, що визначають успіх/невдачу за кож­ним з напрямків технічного розвитку, встановленому на кроці 1, а також факторів, що визначають відповіді на кожне питання кроку 1.

3. Визначення головних факторів зовнішнього середовища. Виявлення й аналіз основних факторів опосередкованого впливу, що визначають дію факторів, встановлених на кроці 2, тобто мова йде про фактори рівня РЕSТ-аналізу. Повинні бути визначені усі відповідні ключові фактори, що впливають на дану конкретну організацію саме через фактори кроку 2. [3]

4. Ранжування за важливістю і ступенем невизначеності. Ранжування усіх факторів рівнів кроку 3 і кроку 2 за дво­ма критеріями. Перший критерій — важливість кожного факто­ра для прийняття рішень з технічного розвитку рівня кроку 1; другий — ступінь невизначеності за факторами рівнів кроку 3 і кроку 2 для вирішення питань рівня кроку 1. Встановлюються 2—3 основних фактори за першим критерієм і 2—3 фактори за другим критерієм.

5. Виявлення логіки кожного сценарію. Досягнення мети: відповідно до різних «логічних стрижнів» вийти на невелику кількість сценаріїв (≥ 4), що є дійсно істотно різними за критерієм змісту рішень питань рівня кроку 1. У рам­ках кожного сценарію власне динамічний аспект логіки його роз­витку визначається як особливий так званий «сценарний драйвер».[3]

6. «Очищення» сценаріїв технічного розвитку. Повернення до ключових факторів рівня кроку 3 і кроку 2. Такі фактори за кожним сценарієм повинні стати предметом ок­ремого цільового дослідження кожного напряму технічного розвитку підприємства.

Література:

1. Моделювання варіантів сценаріїв розвитку подій при формуванні стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства / М.І. Романишин, Н.О. Шпак // Економіка пром-сті. — 2011. — № 2. — С. 144-151.

2. Полянська А.С. Сценарний метод формування напрямків розвитку організації / А.С. Полянська // Економічний простір. –2008. –№ 13. – С. 208-214.

3. Schoemaker, Paul J.H. ScenarioPlanning: A Tool for Strategic Thinking. Sloan Management Review [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.favaneves.org/arquivos/scenarioplanning.pdf.
База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка