В. О. Сухомлинський у сучасній теоретичній педагогіці існує багато критеріїв виділення (відокремлення) різних структур процесу вихованняДата конвертації17.03.2017
Розмір9,3 Kb.

Суть процесу виховання

У цілісному педагогічному процесі важливе місце посідає процес виховання (виховний процес).

Виховання – цілеспрямована виховна діяльність педагогів у загальноосвітньому навчальному закладі з метою вирішення конкретних виховних завдань.

Процес виховання – це управління процесом особистісного розвитку учня шляхом створення сприятливих умов.

Сприятливими умовами слід вважати педагогічно обґрунтовану організацію середовища, діяльності, спілкування, стимулювання тощо.

Процес виховання є процесом багатофакторним: на нього впливає родина, окремі педагоги, вся школа в цілому, все суспільство з його виховними інститутами.

Процес виховання є тривалим, власне, безперервним процесом. Він триває все життя.

До школи провідну роль у вихованні відіграє родина, в роки навчання - школа, училище, вуз. З початком трудової діяльності – власна сім’я, трудовий колектив, громадські, політичні, релігійні організації.

Виховання є компонентом загальнолюдської культури. З цієї позиції процес виховання слугує цілеспрямованою допомогою дитині в її входженні в сучасну культуру.

У такому випадку процес виховання – цілеспрямована динамічна взаємодія вихователя і вихованця, у ході якої в різноманітних видах діяльності здійснюється самореалізація, самоствердження вихованця, формується його особистість.

Виховання – це багатогранний процес постійного духовного збагачення і оновлення тих, хто виховується, і тих, хто виховує… В.О.Сухомлинський

У сучасній теоретичній педагогіці існує багато критеріїв виділення (відокремлення) різних структур процесу виховання.


Структура виховання, що ґрунтується на виділенні послідовних етапів процесу і має ряд стадій:

ознайомлення із загальними нормами і вимогами

формування відносин

формування поглядів і переконань

формування загальної спрямованості особистості

Першим етапом процесу виховання є усвідомлення вихованцями норм і правил поведінки, які їм пропонуються.

Джерела отримання знань про норми і правила поведінки різні: слово вихователя, його особистий приклад, приклад інших людей, цікава книга, стаття в газеті, журналі.

А.С. Макаренко практикував проведення з вихованцями спеціальних бесід теоретичного характеру: про чесність, ставлення до сторонніх, своїх, державних речей, стриманість, повагу до жінки, дитини, людини похилого віку.

Другим етапом виховання є формування ставлення учнів до норм і правил поведінки, яка пропонується.

Важливо, щоб учень не просто розумів і осмислював те, що йому розповідають, показують чи просять зробити, а виявляв при цьому почуття.

Зокрема, якщо йому пояснюють, як важливо бути добрим, чуйним і уважним до людей, він повинен відчути і почуття жалю, і співчуття до тих, про кого розповідає учитель, про кого потрібно піклуватися.

Третім етапом є формування поглядів і переконань.

Формування поглядів — це етап сприйняття, засвоєння і перетворення засвоєних норм в особисте надбання.

Переконання — це тверді, засновані на певних принципах і світогляді погляди, які слугують керівництвом у житті.

Переконання людини виявляються в її праці, ставленні до праці, своїх обов’язків, у її стосунках з людьми, в різних вчинках, діях тощо.

Четвертим, головним етапом виховного процесу є формування загальної спрямованості особистості в процесі різноманітних видів діяльності

Тренування в діяльності, багаторазові повторення забезпечують формування навичок і звичок поведінки, яка відповідає сформованим переконанням, тобто виробляються звички такої поведінки, яка стає нормою.

Система звичних дій, вчинків поступово переходить у рису характеру, властивості особистості. Чим більшої ваги в структурі виховного процесу набуває педагогічно доцільна, добре організована діяльність, тим вищою стає ефективність виховання.

Виховання, головним чином, повинно засіяти наші серця корисними для індивіда й суспільства звичками. К. ГельвеційБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка