В. О. Сухомлинський Зміст міні-проектуСкачати 44,59 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір44,59 Kb.

МІНІ-ПРОЕКТ

Автор міні-проекту директор

Тетіївської ЗОШ I-III ступенів №3

Медвідь С.В.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

"У наших руках найбільша з усіх цінностей світу — Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творив свою статую з безформного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які потрібно добути, очистити від усього зайвого".

В.О. Сухомлинський

Зміст міні-проекту

1.Мета і завдання міні-проекту

2.Нормативно-правова база

3.Термін реалізації міні-проекту

4.Вимоги до міні-проекту

5.Критерії оцінювання міні-проекту

6.Очікувані результати

7 Висновки

8.Інформаційна довідка

Мета міні-проекту:
 • активізація діяльності класних керівників з виховання в учнів ціннісного ставлення до себе;
 • формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал;
 • досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.Основні завдання міні-проекту:
 • організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;
 • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
 • формування здорового способу життя, прагнення до фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;
 • формування в учнів усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я свого і кожної людини;
 • набуття знань та навичок ведення здорового способу життя;
 • формування позитивного ставлення до дотримання норм етикету;
 • виховання в учнів самоповаги, адекватної самооцінки;
 • формування емоційної культури;
 • набуття навичок розв’язання конфліктів на основі принципів толерантності;
 • постійно формувати внутрішній світ особистого «Я» кожної дитини, вселяти впевненість в собі та усвідомлення корисності в суспільстві;
 • виробити в учнів активну життєву позицію, зміцнити їх фізично, духовно та психічно.

Нормативно - правова база
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344;
 • Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778 та інші державні нормативні акти;
 • «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489);
 • Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ… (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10. 2011 № 1243);
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
 • Наказ Тетіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 від 25.09.2015 року №22-а «Про участь у міні-проекті «ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ»

Термін реалізації

вересень 2015 року - березень 2016 року

Вимоги до міні-проекту

І.Презентація :
 • Класний куточок
 • Відзначення державних свят
 • Екскурсії
 • Формування активної життєвої позиції:
 • Години спілкування
 • Конкурси, акції
 • Тематичні вечори, свята
 • Виставки малюнків
 • Змагання

ІІ. Випуск тематичної учнівської газети, буклету, бюлетня, листівки до визначних дат

ІІІ. Сценарій виховного заходу

Критерії оцінювання міні-проекту

І.Презентація не менше 20 слайдів (0 – 70 балів):
 • Класний куточок (0 – 10 балів)
 • Відзначення державних свят (0 – 15 балів)
 • Екскурсії (0 – 10 балів)
 • Формування активної життєвої позиції:

 • (0 – 35 балів)
 • Години спілкування (0 – 5 балів)
 • Конкурси, акції (0 – 5 балів)
 • Тематичні вечори, свята (0 – 10 балів)
 • Виставки малюнків (0 – 5 балів)
 • Змагання (0 – 10 балів)

 • ІІ. Випуск тематичної учнівської газети, буклету, бюлетня, листівки до визначних дат (0 – 20 балів)

  ІІІ. Сценарій виховного заходу (0 – 10 балів)

Очікувані результати:
 • організаційно-управлінський аспект:

 • підвищення освітньо-виховних, розвивальних, рекреаційних можливостей класних керівників в контексті забезпечення гармонійного розвитку особистості;
 • освітньо-виховний аспект:

 • формування в учнів високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України; виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;
 • соціально-просвітницький аспект:

 • поширення серед учнів знань про рідний край, сприяння виявам поваги до його історії, турботи про сучасне і майбутнє; використання позашкільного освітньо-виховного простору району для духовного, інтелектуального й фізичного розвитку учнів;
 • освітньо-маркетинговий аспект: розроблення презентаційних і просвітницьких заходів для учнів, формування позитивного іміджу навчального закладу і як центру розвитку успішної, конкурентоспроможної, національно-свідомої особистості з активною громадянською позицією,
 • методико-технологічний аспект: удосконалення технологій патріотичного виховання в умовах тісної взаємодії різних соціальних інституцій.

Висновок
 • В міні-проекті беруть участь учні 2 – 11 класів в кількості 344 особи та класні керівники в кількості 19 осіб.
 • Захист міні-проекту відбудеться 30.03.2016 року.
 • Основну увагу при оцінюванні міні-проекту буде приділятися змісту, а також вмінню захищати міні-проект.

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ- передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

«Особистісно орієнтоване виховання як важлива умова формування активної громадської позиції, удосконалення учнівського самоврядування»

Проблема виховної роботи, над якою працює школа:

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я"

Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я"

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"

- це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я"

передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу - думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я"

виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.ПОЧАТКОВА ШКОЛА

1 – 4 класи

Критерії

Сформованість основ духовно – морального, соціального та фізичного розвитку особистості

Виховні досягнення
 • усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини;
 • адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;
 • знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

Форми діяльності

моделювання, інсценізація, вікторина,

екскурсія, виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти,

естафети, демонстрація, ігрова вправа,

колективне творче пано, бесіда, ранок,

свято, усний журнал, групова справа,

оформлення альбому, уявна подорож,

конкурси, ігри, школа ввічливості, розповідь.Вікові особливості учнів початкової школи

Вчителю необхідно враховувати, що молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме в цьому віці закладаються основи особистісного розвитку учнів. В цей час в учнів виникає ще одне новоутворення – відносно стійкі форми поведінки і діяльності, які в майбутньому становлять основу формування її характеру. Разом з тим, в учнів на кінець 1 класу спостерігається недостатнє усвідомлення сприйняття шкільного життя, несформованість адекватної самооцінки.

Вчителеві в 2 класі слід продовжувати виховну роботу, спрямовану на корекцію цих недоліків з метою будування специфічних для молодших школярів особистісних новоутворень: довільність психічних процесів, внутрішній план дій та рефлексію, інтелектуалізацію життя дитини. Дуже часто внутрішнє самопочуття, емоційний настрій дитини залежить від особистості вчителя початкових класів, оскільки для учнів 1-2 класів учитель залишається центральною фігурою, арбітром, авторитетом. Лише в 3-4 класах самооцінка, оцінка однолітків починає переважати оцінку вчителя.

Рекомендації щодо розробки виховних заходів

Розробляючи виховні заходи, вчитель повинен знати, що характер ціннісного ставлення особистості до себе істотно змінюється з віком.У молодшому шкільному віці розвивається рефлексія, формується вміння оцінювати себе як предмет змін.

Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.ОСНОВНА ШКОЛА

5 - 7 класи

Критерії

Усвідомлення основних засад «Я» - концепції особистості

Виховні досягнення
 • вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;
 • усвідомлення норм власної поведінки;
 • прагнення бути фізично здоровою людиною;
 • знання та вміння оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоров’я;
 • знання наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

 • конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій.

ОСНОВНА ШКОЛА

8 - 9 класи

Критерії

Сформованість основних засад «Я-концепції» особистості
 • вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;
 • знання наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;
 • вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі,
 • вміння уникати конфліктних ситуацій,
 • вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них,

 • • вміння коректувати та регулювати власну поведінку;

  • знання власної культури самопізнання.Виховні досягнення

Форми діяльності

колективне ігрове спілкування, похід,

турнір, акція (милосердя, благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня галерея, виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурси, інтелектуальна гра, виставка-конкурс, ведення літопису класного колективу, фестиваль, • година спілкування, класні збори, зустріч, тренін, родинне свято, родинна вітальня, рольова гра,

вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС), жива газета, свято-презентація, проект,

операція.

Вікові особливості учнів основної школи

Вікові особливості учнів початкової школи

Підлітковий вік - складний відповідальний період становлення особистості (за Л. І. Божович, це період другого народження особистості). Важливі зміни відбуваються у мотиваційній сфері: потреба в самоповазі, в самоствердженні, у визнанні товаришів, у позитивному ставленні з боку друзів.

Відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес до свого внутрішнього світу, що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопізнання.

Підліткова рефлексія спрямована на розуміння самого себе особлива увага приділяється власним якостям особистості, тому підвищується чутливість до оцінок з боку оточуючих, виникає орієнтація на реальні досягнення. Рефлексія відкриває недосконалість “Я”, що глибоко та гостро переживається. Найбільший сплеск рефлексивності в учнів 7-8 класів. Зростає критичність з приводу власних недоліків, наприклад, вже в 6 класі з’являються діти, які не вважають себе здібними до жодного з предметів.

Моральна мотивація ще не є стійкою, тому підліток легко піддається навіюванню, таким формам соціальної поведінки, які роблять його дорослим у власних очах.

Образи “Я”, які створює в своїй свідомості підліток, дуже різноманітні: це фізичне “Я” (уявлення про свою зовнішність), про психічне “Я” (про риси характеру, про свої здібності тощо). Але ставлення до всіх цих рис свого “Я” залежить від системи цінностей, яка формується завдяки впливу членів своєї сім’ї та ровесників.

Саме тому одні гостро переживають відсутність зовнішньої краси, а інші – фізичної сили, дехто всю увагу спрямовує на підвищення результатів у спортивних видах діяльності. Образ “Я” ще нестабільний, уявлення про себе рухливе. Іноді випадкова фраза, комплімент або посмішка надовго порушують спокій душевного життя підлітка. З образом “Я” пов’язана самооцінка . Для підлітка важливо знати не тільки, який він є , але й наскільки значущими є його індивідуальні особливості для оточуючих, а тому й для самого себе.

Постійного відбувається порівняння: “Я такий ,як усі ” або “я не такий, як усі”. В ідеалі самооцінка повинна складатися із порівняння самого себе сьогоднішнього із самим же собою, але учорашнім: “Я вчора і я сьогодні, а яким я стану (повинен стати) завтра?”. Це складно, проте ефективно. Самооцінка має загальний характер та ще й занижена: підлітки перебільшують свої недоліки, успіхи дещо занижують. Але за заниженою самооцінкою може ховатись високий рівень домагань, на основі чого розвивається феномен "дискомфорт успіху“.

Підліток, маючи таку самооцінку, знецінює досягнення своїх ровесників, радіє їхнім невдачам. Така конфліктна самооцінка виникає за умови завищених вимог з боку батьків, або песимістичних уявлень про можливості свого сина чи доньки. У підлітка тоді виникає сильна реакція навіть на справедливі зауваження. Він шукає зовнішні причини для виправдовування своїх реальних невдач або тих, що прогнозуються. Такий “афект неадекватності” вимагає пошуку психологічного захисту у вигляді знецінення успіхів інших.Висока самооцінка повинна поєднуватись із здатністю диференційовано оцінювати свої досягнення і в той же час бачити недоліки та перспективи покращання результатів за рахунок усунення недоліків. Підлітки адекватно оцінюють товаришів, але завищують свою самооцінку. Загальне позитивне ставлення до себе, до своїх можливостей повинно залишатися незмінним, а недоліки - сприйматись як тимчасові, які можна усунути.

Самооцінка поступово емансипується від оцінок оточуючих і набуває все більшого значення як регулятор власної поведінки.

Крім реального “Я” виникає і “Я–ідеальне”. Якщо рівень домагань високий, а свої можливості усвідомлюються недостатньо, тоді “Я–реальне” буде дуже відрізнятися від “Я–ідеального”. Такий стан веде до невпевненості в собі, а в поведінці це виявиться в образливості, впертості, навіть в агресивності. Якщо “Я–ідеальне” сприймається досяжним, воно спонукає до самовиховання, здійснення якого сприяє розвитку саморегулювання.

Саморегулювання вміщує в собі вільну постановку мети та вибір засобів її досягнення. Деякі підлітки (3%) розробляють навіть програму самовдосконалення, але не всі мають силу волі та наполегливість, щоб здійснити її. Здатність ставити мету, усвідомлювати засоби її досягнення, використовувати свої можливості, передбачати результати є показником високої зрілості особистості, що з’явиться пізніше.Рекомендації щодо розробки виховних заходів

У підлітковому віці формується прагнення до самоствердження, з'являється хворобливе переживання неуспіху, зростає роль самооцінки в регуляції поведінки. Уявлення про норми поведінки запозичені у дорослих, а шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки. Враховуючи це класному керівнику слід використовувати активні, діяльнісні форми роботи.СТАРША ШКОЛА

10 - 11 класи

Критерії

Сформованість життєвих компетенцій, активної життєвої позиції

Виховні досягнення
 • розуміння та реалізація «Я – концепції» особистості;
 • формування імунітету до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;
 • уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності;
 • формування навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;
 • визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів;
 • формування навичок особистої культури здоров’я.

Форми діяльності

диспут, брифінг, відверта розмова,

ярмарок професій, конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, тестування,

екологічний десант, турнір ораторів, моделювання ситуацій,музична вітальня, тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих (КВК), шоу-програма, проект, благодійна акція, брейнг - ринг, сократівська бесіда,

телефон довіри, філософський стіл,

складання індивідуальних програм саморозвитку, дебати, похід, екскурсія,

бенефіс, колаж, бал, презентація, агітбригада,прес-шоу, аукціон, прес-конференція, круглий стіл, вікторина.

Вікові особливості учнів

старшої школи

Одним із важливих аспектів психічного розвитку старшокласників є інтенсивне дозрівання, провідна роль у якому відводиться розвитку мислення. Основною особливістю особистісного розвитку старшокласника є помітний розвиток самосвідомості, самооцінки, що грунтується на самостійному аналізі й оцінці власної діяльності, що не завжди через складність цього процесу є об'єктивним.

Разом з розвитком абстрактного й цілісного мислення в учнів старших класів відбувається перехід до вищих рівнів мовлення, виникає прагнення до його самовдосконалення, намагання зробити його більш виразним, точним.

У старшокласників помітно розвивається самоспостережливість, вміння аналізувати поведінку. Для них характерне поглиблене усвідомлення психологічних процесів. Помітно зростають сила волі, витримка, наполегливість, самоконтроль.

Пізнавальна діяльність учнів у старших класах характеризується новими вміннями і розвиненими здібностями, такими як: критично мислити, вирішувати складні проблеми, засвоювати причинно-наслідкові зв'язки, встановлювати приховані залежності і зв'язки, інтегрувати й синтезувати інформацію, відрізняти незначні відмінності, досконало аналізувати ситуацію, передбачати наслідки, оцінювати процес і результати, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, узагальнювати та робити висновки.

Рекомендації щодо розробки виховних заходів

У старшому шкільному віці актуалізується потреба у самовизначенні, оцінці своїх здібностей і можливостей; виникає процес визначення сенсу життя та свого місця в ньому.

Інтереси у старшокласників поступово стають зрілішими і водночас тривалішими, стійкішими, міцнішими. Класний керівник має враховувати те, що старшокласники, визначаючи систему цінностей, керуються планом свого індивідуального розвитку та соціальною значимістю життєвих цілей.Соціальні мотиви старшокласників стають більш диференційованими і дієвими, що зумовлює використання у роботі з ними відповідних форм діяльності.

Виховними досягненнями

цього напрямку є:
 • усвідомлення власної індивідуальності, неповторності;
 • виховання самоповаги;
 • формування емоційної культури;
 • навичок самотворення,
 • життєтворення;
 • стремління до ідеалу.

Склад організаційного комітету
 • Корчак О.В., голова оргкомітету, заступник з виховної роботи
 • Тарнавська Л.В., заступник, педагог-організатор

 • Члени оргкомітету:
 • Соколенко О.О., вчитель інформатики
 • Сенько А.В., практичний психолог
 • Щербінська Т.В., завідуюча бібліотекою

Склад журі
 • Медвідь С.В., голова журі, директор школи

 • Члени журі:
 • Слюсар О.Д., заступник з навчально-виховної роботи
 • Музичук Т.П., заступник з навчально-виховної роботи
 • Корчак О.В.., заступник з виховної роботи
 • Тарнавська Л.В.., педагог - організатор

Використані джерела

Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011р. № 1243Бажаю успіху!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка