В. О. СухомлинськийСкачати 38,62 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір38,62 Kb.

В.О.Сухомлинський

 • Маленька зернина, посіяна в людські душі у роки дитинства, стає в зрілі роки могутнім деревом. Усе залежить від того, яку зернину ми посіємо і в який грунт"

Зміст дошкільної освіти

 • Базовий компонент
 • Коментар
 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні – це державний стандарт щодо розвитку, навчання і виховання дошкільнят.

 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні – це державний стандарт щодо розвитку, навчання і виховання дошкільнят.
 • Коментар до Базового компонента дошкільної освіти – це науково-методичний посібник, додаток до Базового компонента дошкільної освіти в Україні.
 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” – це третя складова комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей та завдань.
 • Дошкільна освіта
 • Природа
 • Культура
 • Люди
 • Я сам
 • Сфери життєдіяльності
 • Змістові лінії
 • Предметний світ
 • Світ гри
 • Світ мистецтва
 • Природа космосу
 • Природа планети
 • Земля
 • Родина
 • Інші люди
 • Людство
 • Фізичне “Я”
 • Психічне ”Я”
 • Соціальне “Я”

Колектив дошкільного навчального закладу

Вихованняце перш за все постійне духовне спілкування вихователя і дитини

 • 13 - педагогів : 126 – дітей:
 • 4- вища освіта 6 вікових груп
 • 2 – базова вища освіта Група раннього віку – 17 дітей
 • 7 – середня спеціальна освіта Молодша група – 21
 • 18 – обслуговуючий персонал Середня група – 24,
 • Старша група – 24
 • Різновікова група – 18,
 • 1 клас – 22

Якісний склад педагогів ДНЗ “Чайка”

Стаж педагогічної діяльності педагогів

Рівень освіти педагогічних кадрів

Результати атестації педагогічних працівників

Віковий склад педагогічного колективу

Експрес-інформація

 • У дошкільному навчальному закладі № 1 трудовий колектив складався з 32 осіб, із них: педагогів — 13;
 • помічників вихователя — 7; обслуговуючого персоналу—12. Серед 13 педагогічних працівників
 • із вищою освітою — 6, із середньою спеціальною — 7.
 • Вихователі Семеряга Т.І. та Сухомлин Л.С. нагороджені нагрудними знаками „Відмінник освіти України”. У ДНЗ № 1 працює один вихователь зі званням «Вихователь-методист», вищу категорію має один педагог, спеціалістів І категорії — два , спеціалістів II категорії — один, спеціалістів — 9.

Охоплення дошкільною освітою

Модель здобуття дошкільної освіти в ДНЗ №1 “Чайка” на 2010-2011 рік

 • Прогулянкова
 • група
 • Домашнє
 • виховання
 • Нові форми
 • здобуття
 • в ДНЗ “Чайка”
 • Група
 • соціально-педагогічного
 • патронату
 • Короткотривала
 • група
 • Консультаційний
 • пункт

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ Д/З

 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ Д/З
 • Проводити роботу за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “ Я у Світі”;
 • Будувати освітній процес відповідно до Базового компонента, рекомендації Міністерства освіти і науки України;
 • Систематично проводити дидактичне тестування педагогів із метою підвищення їх професійної компетентності;
 • Діяльність ДНЗ спрямовувати щодо вивчення та впровадження провідних ідей педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського;
 • Розпочати роботу над науково – методичною проблемою “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості;
 • Здійснювати диференціювання різних стадій вияву дошкільником творчої активності та інтегрований підхід до особистості дошкільника, що забезпечить його соціальну компетентність.

Напрямки психолого-педагогічної діяльності за В.О.Сухомлинським

 • Національне виховання
 • Рідна мова – могутній засіб розвитку
 • Фізичне виховання – система оздоровлення
 • Рідна природа – джерело радісних переживань
 • Це диво-дивне театр

Забезпечення доступності та якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компоненту дошкільної освіти та Програми розвитку дитини „Я у Світі”.

 • Забезпечення доступності та якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компоненту дошкільної освіти та Програми розвитку дитини „Я у Світі”.
 • Об’єднання зусиль сім’ї та дошкільного закладу у вихованні здорової дитини. 

Головні завдання на 2010-2011 н.р.

 • Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей шляхом діагностування , реабілітації, систематичного оздоровлення.
 • Продовжити роботу щодо поглиблення взаємодії з сім’ями вихованців для успішного розв’язання завдань громадянського виховання, формування духовних цінностей особистості, спрямованих на комплексне вивчення рідного краю.
 • Удосконалення форм, методів і прийомів роботи з дітьми відповідно до наукових досягнень, реалізуючи гуманно-особистісний підхід до дитини.

Робота над науково-методичною проблемою

 • Обласна проблема
 • “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості ”
 • Районна проблема
 • “Розвиток креативного потенціалу як засіб самореалізації інноваційної особистості ”
 • Проблема ДНЗ
 • “Формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності ”

Заходи по роботі над проблемою

 • Розробка теоретичних засад по роботі над проблемою в педагогічному колективі.
 • Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу дитини, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою.
 • Створення “ банку даних ” про обдарованих та здібних дітей.
 • Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним вимогам.
 • Запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей через активізацію методичної роботи в ДНЗ.
 • Розробка рекомендацій.

Удосконалення форм, методів і прийомів роботи з дітьми 5 річного віку орієнтуючись на визнання і збереження самоцінності дошкільного дитинства

 •  

Пріоритетні напрямки роботи опорного дитячого садка

 • Формування психологічного здоров'я дошкільників як складової здоров'я людини в цілому.
 • Створення умов для психологічної єдності з іншими, позитивного спілкування, для активного прояву внутрішньої психологічної активності.
 • Формування позитивної мотивації у дітей щодо збереження та зміцнення власного здоров'я.
 • Корекція емоційних труднощів дошкільників (тривожність, агресивність, низька самооцінка) та збагачення емоційної сфери по­зитивними емоціями.
 • Розвиток комунікативності дошкільників.
 • Формування знань у батьків та педпрацівників про психологічне здоров'я та шляхи його збереження та зміцнення.

Головні завдання методичної служби

Напрямки діяльності методичної служби

 • З дітьми
 • З батьками

Модель методичного супроводу у впровадженні Базової програми “Я у Світі”

 • Базова програма
 • “Я у Світі”
 • Інваріантна частина
 • Варіативна частина
 • Напрямки методичного супроводу
 • Робота з
 • педпрацівниками
 • Робота з батьками
 • Робота з дітьми

Форми роботи методичного супроводу

 • Форми роботи
 • Групові
 • Індивідуальні
 • Масові
 • ШПД
 • Творча група
 • Атестація
 • Наставництво
 • консультування
 • Самоосвіта
 • Анкетування
 • Творчі звіти
 • Конкурси,
 • вікторини,
 • консультації
 • Ярмарок
 • педзнахідок,
 • методичний
 • міст
 • Семінар -
 • практикум,
 • колективні
 • перегляди

Рівні знань дітей

Діагностика рівня розвитку дітей

Інтерактивні форми роботи

Модель роботи з обдарованими дітьми

 • Форми роботи
 • Пошук і відбір
 • обдарованих дітей
 • Психологічне
 • забезпечення
 • Організаційно-педагогічна
 • робота
 • - робота з дітьми;
 • наступність у роботі
 • з початковою школою;
 • робота з родиною;
 • зовнішні зв'язки;
 • економічне забезпечення
 • Методичне
 • забезпечення
 • Контрольно -
 • аналітична
 • робота

Гурткова робота в Софіївському ДНЗ №1 „Чайка”

 • Гурткова робота в Софіївському ДНЗ №1 „Чайка”
 • Музично-театралізований
 • Образотворчий
 • Англійська для дошкільнят
 • Психологічний
 • Комп’ютерна грамота
 • Фізкультурно-оздоровчий

Образотворчий гурток

 • Образотворчий гурток
 • “Чарівні пальчики”
 • (Бондаренко Н.Г.)

Музично-театралізований гурток ( музичний керівник)

 • Музично-театралізований гурток ( музичний керівник)

Англійська для дошкільнят

 • Англійська для дошкільнят
 • (Ковальова Т.А.)

Комп’ютерна грамота

 • Комп’ютерна грамота
 • (Ковальова Т. А.)

Психологічний гурток

 • Психологічний гурток
 • (Климчук Ю. С.)

Фізкультурно-оздоровчий

 • Фізкультурно-оздоровчий
 • (Долотова Л. В.)

В.О.Сухомлинський

 • В наші дні немає важливішого завдання у сфері виховання, ніж учити матір і батька виховувати своїх дітей

Робота з батьками

 • Форми роботи з батьками:
 • - колективні;
 • - індивідуальні;
 • - наочно-інформаційні

Модель роботи з батьками

 • Освітній рівень батьків
 • Софіївський ДНЗ №1 “Чайка”
 • Здійснення
 • соціально-педагогічного
 • патронату сімей
 • Організація
 • соціально-педагогічної
 • допомоги сім'ям
 • Створення
 • “Соціального паспорта
 • ДНЗ”
 • Співпраця
 • з громадськими
 • інспекціями
 • Форми роботи з батьками
 • Індивідуальні
 • Колективні
 • Наочно-інформаційні

Я НЕ БОЮСЯ ЩЕ РАЗ ПОВТОРИТИ:

 • Я НЕ БОЮСЯ ЩЕ РАЗ ПОВТОРИТИ:
 • ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я – ЦЕ НАЙВАЖЛИВІША ПРАЦЯ ВИХОВАТЕЛЯ.
 • ВІД СТАНУ ЗДОРОВ’Я,
 • ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,
 • БАДЬОРОСТІ ДІТЕЙ
 • ЗАЛЕЖИТЬ ЇХНЄ ДУХОВНЕ
 • ЖИТТЯ, СВІТОГЛЯД,
 • РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК,
 • МІЦНІСТЬ ЗНАНЬ,
 • ВІРА В СВОЇ СИЛИ.
 • В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ

Здоров’я підростаючого покоління – це “золотий фонд “ суспільства. Здоровою вважається гармонійно розвинена людина, яка добре пристосована до навколишнього середовища, постійно реалізує свої фізичні та розумові здібності, робить посильний, відповідно до їх можливостей внесок у добробут суспільства.

 • Здоров’я підростаючого покоління – це “золотий фонд “ суспільства. Здоровою вважається гармонійно розвинена людина, яка добре пристосована до навколишнього середовища, постійно реалізує свої фізичні та розумові здібності, робить посильний, відповідно до їх можливостей внесок у добробут суспільства.
 • Формувати здоровий спосіб життя у людини необхідно починати з раннього віку, сім’ї та дитячого закладу

Система оздоровчих заходів із метою зниження рівня захворюваності у ДНЗ “Чайка”

 • Загартовуючий
 • напрям
 • Профілактичний
 • напрям
 • Фізкультурний
 • напрям
 • (елементами гри)
 • Оздоровлення
 • дитячого
 • організму

Порівняльний моніторинг захворюваності на ГРЗ

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

 • ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
 • Профілактичний
 • напрям
 • Профілактика та
 • корекція постави
 • Профілактика
 • захворювань
 • ротової порожнини
 • Корекційна гімнастика
 • Профілактика
 • плоскостопості,
 • корекція
 • Профілактика
 • ентеробіозу
 • Профілактика
 • гостроти зору
 • Прийом
 • імуностимуляторів

Сонце, повітря, вода – друзі мого здоров’я

 • Загартування і
 • оздоровлення
 • Ранковий прийом дітей на
 • свіжому повітрі.
 • Ранкова гімнастика
 • Денний сон у добре
 • провітрюваному приміщенні
 • Прогулянка на свіжому
 • повітрі
 • Полоскання ротової порожнини
 • відварами трав
 • Масаж біологічно активних
 • точок
 • Самомасаж ясен
 • Масаж вушної раковини
 • Прийом ехінацеї та елеутерококу
 • Фізкультурний
 • напрямок
 • Танцювальні
 • вправи
 • Ритмічна
 • гімнастика
 • Корекційна
 • гімнастика
 • Загартовуючий
 • напрямок
 • Вода
 • Сонце
 • Грунт
 • Повітря
 • Ігри з водою
 • Обливання.
 • Обтирання.
 • рукавичкою
 • Сонячні ванни
 • Дихальна
 • гімнастика

Розвиток активного мислення та пізнавальної активності на заняттях з фізкультури (молодша група)

 • Мета: Забезпечувати всебічний розвиток
 • дітей, спонукати до активності в процесі виконання
 • рухових та ігрових дій, вчити узгоджувати
 • свої рухи з рухами інших дітей.
 • Заняття
 • Мета: Розвивати бажання включатися в ігрові
 • вправи та рухливі ігри, які організовує
 • дорослий викликати інтерес до
 • спільних дій з однолітками. В іграх з віршованим
 • супроводом розвивати мислення, мову, пам’ять,
 • що є важливим для розумового розвитку дитини.
 • Ігри і забави
 • Мета: Викликати радісні переживання, задоволення,
 • життєрадісність, активність, що позитивно впливає
 • на нервову систему

Розвиток активного мислення та пізнавальної активності на заняттях з фізкультури (середня група)

 • Мета: Розвивати в дітей активність,
 • самостійність, ініціативність
 • в різних видах рухової діяльності.
 • Заняття
 • Мета: Розвивати кмітливість, спритність,
 • Виховувати вміння дотримуватись правил
 • гри, виконувати відповідну роль.
 • Розвивати швидкість реакції на сигнал,
 • увагу.
 • Ігрова діяльність
 • Мета: Залучити дітей до виконання
 • спільних вправ, ігор та розваг,
 • підтримувати в них бажання виявляти
 • свої можливості в рухах.
 • Розваги,
 • фізкультурні свята

Розвиток активного мислення та пізнавальної активності на заняттях з фізкультури (старша група)

 • Мета: Підвищити фізичну та розумову працездатність,
 • формувати життєво важливі вміння та навички
 • з основних рухів, розвивати інтерес доступних
 • дітям видів діяльності
 • Заняття
 • Мета: Привчити дітей самостійно організовувати
 • рухливі ігри, вчити грати організовано, дотримуючись
 • відповідних правил, удосконалювати набуті вміння
 • і навички.
 • Ігрова
 • діяльність
 • Мета: Спонукати дітей під час вивчення фізкультурних
 • свят та днів оздоровлення, застосовувати свій
 • руховий досвід в умовах емоційного спілкування
 • з однолітками, виявити творчість у різноманітній
 • діяльності , розвивати спритність, сміливість,
 • винахідливість
 • Розваги,
 • фізкультурні
 • свята
 • Схема використання
 • гри у процесі заняття
 • з фізкультури
 • Заняття ігрового
 • характеру
 • 1. Рухливі ігри, в тому числі і народні
 • рухливі ігри;
 • 2. Ігрові вправи;
 • 3. Спортивні ігри та вправи.
 • Ігрові вправи
 • об'єднані одним сюжетом
 • Літературні
 • Навколишнє життя
 • Об'єкти та явища
 • природи
 • Складові компоненти
 • ігрового методу навчання
 • Ігровий метод
 • Ігрова вправа
 • Ігрові прийоми
 • Ігрові дії
 • імітаційного
 • характеру
 • Прийоми
 • сюрпризності
 • Елемент
 • раптовості
 • Рухлива гра

В.О.Сухомлинський

 • “… Через любов виховати чуйну, сердечну, вдячну, совісну, працьовиту людину, яка на добре ставлення до неї завжди відповідатиме добром, робитиме добро – для батьків, вихователів, для всіх інших людей”.
 • Спрямування середовища
 • яке забезпечує дитині
 • соціальну компетентність
 • Індивідуальний
 • розвиток
 • Задоволення дитячої
 • зацікавленості
 • Наголошення
 • міжособистісних
 • стосунків
 • Самовдосконалення
 • Соціальна компетентність
 • дошкільника
 • Модель формування
 • соціальної компетентності
 • Сім’я
 • Дошкільний
 • заклад
 • Довкілля
 • Колектив
 • Емоційний
 • комфорт
 • Соціальна
 • компетентність
 • Принцип
 • вільної участі
 • Принцип
 • рефлексії
 • Принцип
 • взаємоповаги
 • Принцип
 • усвідомлення
 • Принципи зміцнення
 • соціальної компетентності
 • дитини
 • Модель формування соціальної компетентності
 • дітей ДНЗ №1 "Чайка"
 • Соціальна компетентність
 • дитини в
 • ДНЗ
 • Гурткова робота
 • Музично – театралізована
 • діяльність
 • Навчальна
 • діяльність
 • Ігрова
 • діяльність
 • Спілкування
 • Спостереження
 • Екскурсія
 • Самостійна
 • діяльність
 • Бесіди проблемної
 • ситуації


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка