В сучасних умовах шкільна освіта опинилась перед вибором нових пріоритетів: спеціалізації, диференціації, інформатизації, профілізації, гуманізації і т пСкачати 32,16 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір32,16 Kb.
 • Формування
 • позитивного іміджу
 • загальноосвітнього
 • навчального закладу
 • В сучасних умовах шкільна освіта опинилась перед вибором нових пріоритетів: спеціалізації, диференціації, інформатизації, профілізації, гуманізації і т.п. Кожен директор і його педагогічний колектив мріють, щоб на їхній школі лежала печатка яскравої індивідуальності, щоб вона виділялася серед інших, викликала бажання влаштуватися на роботу чи вчитися саме в ній.
 • Стійкий позитивний імідж школи сьогодні можна розглядати як важливий сучасний компонент методичного продукту школи і як додатковий ресурс управління, ресурс розвитку освітнього закладу.
 • Мотивація
 • Імідж навчального закладу - емоційно забарвлений образ, який утворився у масовій свідомості і який визначається співвідношенням між різними сторонами його діяльності та транслюється у зовнішнє середовище.
 • Формування іміджу навчальної установи — це процес, у ході якого створюється якийсь спланований образ на основі наявних ресурсів.
 • Мета створення іміджу - підвищення конкурентноздатності, залучення інвестицій, встановлення та розширення партнерських зв‘язків.
 • Потреба формування іміджу школи
 • визначається такими причинами:
 • Складна демографічна ситуація підсилює конкуренцію серед освітніх закладів однієї території в боротьбі за набір учнів і збереження контингенту;
 • Сильний позитивний імідж полегшує доступ освітнього закладу до кращих ресурсів: фінансових, інформаційних, людських тощо;
 • Маючи сформований позитивний імідж, освітній заклад за рівних умов стає привабливішим для педагогів, адже може забезпечити їм стабільність і соціальний захист, задоволеність працею і професійний розвиток;
 • Стійкий позитивний імідж дає ефект придбання освітнім закладом певної сили, тобто створює запас довіри до всього, що відбувається в стінах закладу, зокрема й до інноваційних процесів.
 • Алгоритм створення іміджу школи може містити:
 • Виявлення в соціальних груп, зацікавлених у наданні освітніх послуг, їхніх уявлень про школу;
 • Виявлення актуальних проблем і очікувань аудиторії;
 • Конструювання ІШ, розробка стратегії
 • формування ІШ;
 • 4. Безпосереднє формування ІШ;
 • 5. Контроль проміжних результатів, коригування;
 • 6. Моніторинг сформованого ІШ.
 • Початок цілеспрямованої роботи з формування ІШ
 • Внутрішній ІШ на цьому етапі лише формується (коригується).
 • Головні завдання, які потрібно вирішувати в цей час усередині школи:
 • вироблення педколективом спільного бачення перспектив, визначення і формулювання місії школи, її термінових та перспективних цілей, складання планів діяльності;
 • аналіз сформованої шкільної культури з її системою цінностей;
 • виявлення очікувань основних «клієнтів» школи—учнів і їхніх батьків;
 • розробка загального стилю (зовнішніх атрибутів освітнього закладу й етики педагогічної взаємодії).
 • Можна виділити 3 етапи формування і утвердження іміджу школи (внутрішнього та зовнішнього)
 • Зовнішній імідж водночас вимагає таких дій:
 • розробка (чи коригування) візуальних і діяльних елементів зовнішньої атрибутики для демонстрації духу єдності, корпоративності, для формування пізнаваного на ринку освітніх послуг образу;
 • рекламна продукція, що випускається школою, робить наголос на унікальності пропонованих школою послуг, підкреслює їхню якісність.
 • 2. Активне формування ІШ
 • Внутрішній ІШ у цей час містить наступне:
 • робота над упровадженням і зміцненням традицій школи серед співробітників для створення корпоративного духу;
 • формування системи стимулів створення позитивного іміджу, що полягає в розробці психологічних, соціальних і економічних механізмів заохочення членів колективу до цього процесу;
 • створення загального стилю приміщень школи—відповідно до її традицій, особливостей діяльності і фінансових можливостей.
 • Зовнішній ІШ спрямований на:
 • виготовлення різноманітних рекламних засобів для актуалізації ІШ: рекламні інформаційні матеріали, сувенірна продукція;
 • використання можливостей радіо, телебачення для пропаганди досягнень школи;
 • активне використання зовнішньої атрибутики школи будь-якої іміджевої діяльності;
 • початок зв’язків із громадськістю, проведення піар-заходів: організація днів відкритих дверей, презентацій, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках освіти;
 • організація заходів для аудиторій, у яких зацікавлений навчальний заклад, курування виховних і освітніх закладів, що виховують і навчають майбутніх учнів тощо;
 • створення власного сайту в Інтернеті як проекту, у ході якого може діяти рекламний майданчик, де формуватиметься доброзичливий імідж закладу;
 • активна соціальна реклама, де демонструється турбота про нове покоління через функціонування дитячих та юнацьких організацій, через конкретну діяльність із збереження та зміцнення здоров’я учнів, через зв’язки школи з різними соціальними інститутами, ВНЗ тощо, через створення умов для творчого розвитку;
 • акцент у рекламі на стабільній діяльності школи, забезпечення регулярних і продуктивних зв’язків із випускниками різних років;
 • організація постійного зворотного зв’язку для аналізу ефективності проведених заходів.
 • 3. Підтримка, коригування й оновлення сформованого іміджу школи
 • Керування процесом підтримки, коригування й оновлення внутрішнього ІШ на цьому етапі полягає в:
 • активно залучається до різних курсів підвищення кваліфікації, перепрофілювання, конкурсів, проектів тощо;
 • створення напрямків діяльності, як таких, що вписуються в загальний стиль школи, так і абсолютно новаторських;
 • постійна підтримка прямого і зворотного зв’язку зі споживачами освітніх послуг.
 • Щоб школа стала привабливою, насамперед вона повинна мати:
 • чітко визначені пріоритети, власну філософію, своє бачення майбутнього, сформульоване в місії школи;
 • унікальну, неповторну, особливу систему цінностей, звичаїв, традицій, стилів поведінки, названу шкільною культурою;
 • різноманітні і якісні освітні послуги;
 • оригінальну систему виховної роботи;
 • зв’язки із закладами додаткової освіти, ВНЗ, різними соціальними інститутами і т.ін.;
 • яскраві, пізнавальні, вчасно поновлювані інформаційні матеріали, призначені для зовнішньої презентації;
 • систему цільової подачі інформації споживачам про свій потенціал, успіхи і пропоновані освітні послуги.
 • Основні методи формування
 • іміджу школи:
 • ефективні піар-заходи (дні відкритих дверей, презентації і виставки освітніх послуг, публікації в ЗМІ і т.д.);
 • благоустрій будівлі та території школи, підвищення педагогічної культури педколективу і всього персоналу школи.
 • Сформований позитивний імідж школи допоможе вирішити низку завдань:
 • збільшити привабливість школи—у першу чергу для батьків, учнів і персоналу;
 • підвищити ефективність заходів з інформування населення про нові освітні послуги;
 • полегшити впровадження нових освітніх послуг;
 • підвищити рівень організаційної культури школи;
 • поліпшити соціально-психологічний мікроклімат у шкільному колективі
 • Етапи формування іміджу школи:
 • Аналіз зовнішнього середовища; виділення цільової групи, до якої буде звернений імідж;
 • Аналіз зовнішніх ресурсів; визначення завдань та їх класифікація (змістові, організаційно-результативні тощо);
 • Мотивація учасників проекту;
 • Виявлення співвідношення між складовими іміджу: науковий, освітній, суспільний;
 • Визначення принципів формування іміджу;
 • Розробка технології формування кожної складової іміджу;
 • Аналіз відповідності отриманого іміджу очікуваному результату.
 • Імідж освітньої установи як позитивний образ може бути сформований лише у випадку надання якісних послуг споживачу.
 • Позитивний образ школи формують:
 • місія освітньої установи, її пріоритети;
 • шкільна культура—особлива система цінностей, звичаїв, традицій, стилів поведінки конкретного навчального закладу;
 • види та якість освітніх послуг даної школи;
 • наявність та функціонування дитячих та юнацьких організацій;
 • зв‘язки школи з різними соціальними інститутами, вищими навчальними закладами тощо;
 • внесок навчального закладу в розвиток: освітньої підготовки учнів, їхньої вихованості; психічних функцій; творчих здібностей; формування здорового способу життя.
 • Одним із компонентів створення позитивного образу сучасного навчального закладу є проблема створення позитивного образу керівника школи.
 • Одне з основних завдань сучасного директора школи—сформувати готовність педагогів до інноваційних пошуків, надати можливість самостійно визначити стратегічні напрямки у розвитку навчально-виховного процесу в школі. Це дасть можливість навчальному закладу мати індивідуальний шлях розвитку, своє обличчя.
 • Створення позитивного образу керівника школи повинно здійснюватися по трьом основним напрямкам його професійної діяльності:
 • Соціально-економічній сфері діяльності керівника школи;
 • Техніко-технологічній професійної діяльності керівника школи;
 • Організаційно-управлінської професійної діяльності керівника школи.
 • Програма створення позитивного іміджу керівника школи може складатися з чотирьох етапів:
 • Перший етап—вивчення себе. Перед тим, як створювати якийсь певний імідж, необхідно об’єктивно оцінити свої зовнішні дані, які включають в себе й фізичні показники.
 • Другий етап—визначення психологічного портрету в зовнішньому образі. Характер, темперамент, риси особистості керівника—усе це має значення для створення позитивного образу директора школи.
 • Третій етап—відповідність іміджу керівника тій життєвій ролі, яку керівник собі обрав.
 • Четвертий етап—домогтися відповідності фізичного та психологічного стану та зовнішнього вигляду: одяг, зачіска, манера розмовляти.
 • Фактори, які перешкоджають створенню гарної сучасної школи:
 • Хибні уявлення про процеси, які протікають в школі, відсутність рефлексії власної діяльності, роз'єднаність педагогічного колективу та відсутність єдиного погляду на виховання та навчання.
 • Відсутність єдності адміністрації, неправильне поєднання педагогічних вимог та свободи розвитку дитини, невміння добирати та вирощувати кадри, невміння делегувати управлінські функції.
 • Невміння працювати в культурі управління, навчання та виховання успіхом, фронтальні форми взаємодії превалюють над індивідуальною роботою.
 • Невміння долати стомленість колективу, накопичення негативних напружень та тривог.
 • Невміння бачити та підтримувати зовнішню та внутрішню цінність традицій.
 • Слабка психологічна підготовленість керівника та педагогів.
 • У школі різко зростає роль контролю, моніторингу, аналізу, після яких зазвичай не слідує індивідуальна підтримка педагога.
 • Невдалі способи керування школою: управління за допомогою докорів; управління «вслід потягу, який від’їхав», управління через «здалося», управління методом спроб та помилок; управління, основане на певних особистісно-індивідуальних рисах характеру чи «натури» керівника.
 • З позицій освітнього маркетингу керівник сучасної школи може діяти за такими напрямами:
 • вивчати ринок, динаміку споживчого попиту;
 • враховувати вимоги ринку в організації педагогічного процесу;
 • впливати на ринок за допомогою педагогічних і управлінських засобів;
 • заохочувати педагогічних працівників до творчого розв'язання проблеми підвищення якості освіти;
 • урізноманітнювати форми та види освітніх послуг;
 • сприяти підвищенню професіоналізму педагогів;
 • забезпечувати своєчасне надання нових освітніх послуг, уникати запізнення у виході на ринок;
 • сегментувати ринок відповідно до різних груп споживачів, різних запитів тощо; намагатися точно визначати ту групу споживачів, якій слід пропонувати ту чи іншу освітню послугу;
 • забезпечувати переваги свого навчального закладу в умовах конкуренції шляхом надання освітніх послуг у більшому обсязі та кращої якості;
 • орієнтувати стратегію маркетингу на перспективу.
 • Сучасному іміджу вчителя має відповідати еталон
 • найвищого рівня педагогічної культури.
 • Учителя з високим іміджем характеризують наступні позиції:
 • - має особистісні смисли загальнолюдської спрямованості;
 • - любить дітей, захищає їх права та інтереси, піклується про їхнє здоров'я та самопочуття, виявляє доброту й повагу до кожного школяра незалежно від успіхів у навчанні, відповідально ставиться до своїх виховних функцій, має авторитет у дітей і батьків;
 • - кожну дитину вважає неповторною, зі своїм унікальним смислом життя;
 • - націлений на розвиток особистості дитини, її активність і здатність до змін;
 • - розуміє психологію школяра, застосовує педагогічно виправдані вимоги до організації навчання та виховання, вміє аналізувати освітню ситуацію, причини неадекватної поведінки дітей, здатний приймати обґрунтовані рішення, передбачати їх соціальні наслідки;
 • - цікавиться психолого-педагогічними науками, володіє глибокими та різнобічними знаннями з предмета викладання, вміє самостійно добирати й виробляти оригінальні технології та індивідуальні програми навчання, викликає в учнів інтерес до навчання, домагається позитивних результатів у навчанні й розвитку дітей;
 • - здатний вийти за межі повсякденної практики, побачити свою працю в цілому і зробити її предметом практичного перетворення, розглядає будь-які труднощі як стимул для подальшого розвитку;
 • - творчо підходить до навчання та виховання, має індивідуальний педагогічний почерк, удосконалює систему власної (дидактичної, виховної, методичної) діяльності, має авторські методичні розробки, бере участь в інноваційній або науково-дослідній, роботі; постійно експериментує, створює нові зразки педагогічної практики, надає методичну допомогу колегам у засвоєнні нововведень;
 • - свій предмет викладає творчо, з ентузіазмом;
 • - має унікальну комбінацію особистісних якостей та позитивну «Я-концепцію»;
 • - здатний до надзвичайної реалізації свого творчого потенціалу та створення життя "заради блага всіх", істинною педагогічною творчістю вважає не лише нові авторські напрямки роботи, творення педагогічної культури, а реальне творення особистої культури учня;
 • - у всіх ситуаціях педагогічної взаємодії проявляє високу культуру поведінки, здатний до морально-вольової саморегуляції, займається професійною самоосвітою та самовихованням, є взірцем культурної людини.
 • Створення позитивного іміджу школи потрібне споживачам освітніх послуг — учням і батькам — для того, щоб:
 • розширити можливості задоволення духовних, соціальних, особистих потреб;
 • отримати якісні освітні послуги, нові знання понад існуючий стандарт;
 • свідомо здійснити вибір навчального закладу.
 • Створення позитивного іміджу школи потрібне учителям, педагогам для того, щоб:
 • використати ширші можливості для самореалізації;
 • досягати вищого результату в роботі;
 • мати можливість отримувати додаткову заробітну плату.
 • Створення позитивного іміджу школи потрібне керівникам навчальних закладів для того, щоб:
 • визначити нову стратегію управління школою в умовах ринкових відносин;
 • забезпечити сприятливі умови для розвитку педагогічної системи школи;
 • ефективніше управляти матеріальними, фінансовими та людськими ресурсами.
 • Висновки:
 • Зуєвська І. Критерії ефективності позитивного іміджу школи // Директор школи.—2006.—№2 (386).
 • Литвинов И. Хороший директор — хорошая школа // Персонал.—1998.—№4.
 • Струкова І. Новий тип керівника школи на етапі змін // Управління школою.—2006.—№2(122).
 • Пискунов М.С. Имидж образовательного учреждения: структура и механизмы формирования // Мониторинг и стандарты в образовании. 1999.№ 5.
 • http://kazachiner.narod.ru
 • Список використаних джерел:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка