Вас вітає пріоритети здоровʼязбережувального процесу виховання та освіти дошкільниківДата конвертації18.12.2016
Розмір22,7 Kb.
 • ВАС ВІТАЄ
 • Пріоритети здоровʼязбережувального процесу виховання та освіти дошкільників
 • Гуманізація освітнього процесу
 • Науковість і системність знань
 • Цінність знань для соціального становлення дитини
 • Благополуччя та емоційний комфорт кожної дитини
 • Практичне значення, перспективність змісту виховання та розвитку дитини
 • Формування загальнолюдських,
 • національних, духовних цінностей
 • Нормативна база
 • Базовий компонент дошкільної освіти
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”
 • Програма розвитку “Українське дошкілля”
 • “Дитина в дошкільні роки” Комплексна додаткова освітня програма
 • Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7років “Дитина”
 • 1. Принцип науковості та оздоровчої спрямованості освітнього процесу - підкріплення усіх заходів, що проводяться, спрямованих на зміцнення здоров'я, науковообгрунтованими і практично апробованими методиками.
 • 2. Принцип активності і свідомості - участь педагогів групи, вузьких фахівців і батьків в пошуку нових, ефективних методів і цілеспрямованої діяльності по оздоровленню дітей.
 • 3. Принцип комплексності і інтегрованості- рішення оздоровчих завдань в системі всього навчально-виховного процесу у всіх видах діяльності.
 • 4. Принцип адресності і спадкоємності - підтримка зв'язків між віковими категоріями, враховуючи різний рівень розвитку і стану здоров'я.
 • формування, збереження і зміцнення психофізичного здоров'я кожної дитини в умовах дошкільного закладу та сім'ї;
 • розвиток особистості, творчої індивідуальності, розкриття та реалізація можливостей кожного дошкільника;
 • культивування в самосвідомості дитини її значущості в соціумі, здатність відповідально ставитися до життя, реалізувати свій соціальний потенціал;
 • створення організаційних умов для безперервного підвищення професійної майстерності та компетентності педагогічних працівників дошкільного закладу;
 • активізування та збагачення виховних умінь батьків, підтримування їх впевненості в особистих можливостях;
 • створення єдиного стилю виховання та спілкування з дитиною у ДНЗ та сім'ї.
 • Провідний напрямок діяльності ДНЗ.
 • надавати пріоритетну увагу забезпеченню та зміцненню психофізичного здоров'я кожної дитини та педагогів дошкільного закладу;
 • створювати оптимальні умови для забезпечення творчого розвитку дошкільників;
 • виховувати моральну особистість, тобто формувати особистість, яка адекватно, вільно й творчо застосовує мову в різних ситуаціях з метою мовленнєвих завдань;
 • застосовувати особистісно-почуттєві форми для представлення вихованцеві морально-духовних цінностей;
 • поєднувати сприятливу психологічну атмосферу з ситуацією морально-духовного самовираження дитини;
 • всебічно підтримувати розвиток Я кожної дитини, її рефлексії;
 • залучати родини до тісної співпраці з педагогами дошкільного закладу для сприяння загального розвитку сімейної освіти та вихованню дошкільника як здорової та свідомої особистості;
 • здійснювати цілісний інтегрований підхід до розвитку і виховання дітей дошкільного віку згідно з Базовою програмою “Я у Світі” на основі новітніх технологій.
 • З
 • Д
 • О
 • Р
 • О
 • Вʼ
 • Я
 • П
 • І
 • З
 • Н
 • А
 • Н
 • Н
 • Я
 • С
 • П
 • І
 • Л
 • К
 • У
 • В
 • А
 • Н
 • Н
 • Я
 • М
 • И
 • С
 • Т
 • Е
 • Т
 • Ц
 • Т
 • В
 • О
 • Ф А Н Т А З І
 • Я
 • В
 • З
 • А
 • Є
 • М
 • О
 • Р
 • О
 • З
 • У
 • М
 • І
 • Н
 • Н
 • Я
 • П
 • О
 • Ч
 • У
 • Т
 • Т
 • Я
 • СТЕЖИНКИ УСПІХУ
 • орієнтує на об’єднання зусиль педагогів і сім’ї для охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров’я, підвищення опірності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров’я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності, розв’язання комплексу виховних завдань.
 • передбачає формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей.
 • Діяльність дитини направлена на відкриття нового, раніше невідомого, з розв’язанням життєвих проблем, встановленням сутності явищ та причинно-наслідкових залежностей, прагненням отримувати нову інформацію, встановлювати закономірності та засвоювати знання.
 • Форми взаємодії з дитиною направлені на вдосконалення вміння розповідати, вести розмову, формулювати судження, повідомляти іншому інформацію, вербалізувати думки, словесно їх оформлювати.
 •  
 • Суспільні відносини, спільна діяльність, міжособистісні взаємини, вектор виміру яких – відповідність нормам моралі. Діяльність дитини пов’язана з входженням її у соціум, з оволодінням соціально прийнятими і схваленими формами поведінки та діяльності, засвоєнням моральних норм.
 •  
 • Форми роботи з дітьми націлені на формування умінь передавати свої життєві враження за допомогою різних образів засобами мистецтв. Мета: наявність образотворчих, музичних, літературних, танцювальних, театральних умінь, естетичного смаку, тяжіння дитини до прекрасного.
 • Завдання: заохочування до вигадок, фантазування, вияву оригінальності, намагання відійти від шаблону, зразка, зробити, відповісти по-своєму, схильність до відкриттів, сприйнятливість до нових ідей, здатність самостійно розв'язувати проблеми, пов'язаними з прагненням до творчої діяльності, прояву фантазії, вигадки та уяви.
 • Наукове обґрунтування
 • Технологія “Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей” М.Єфіменко
 • “Теорія розвʼязання винахідницьких завдань” Г.Альтшуллер
 • Технологія саморозвитку
 • М. Монтессорі
 • “Навчання дітей розповіданню за схемами” О.Білан, К.Крутій
 • “Казкові лабіринти гри” В.Воскобович
 • “Художнє слово та дитяче мовлення” Н.Гавріш
 • СКАРБНИЧКА ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСВІДІВ
 • ВИХОВАТЕЛЕЙ ДНЗ “ТЕРЕМОК”
 • Програма комплексного підходу до оздоровлення дітей
 • Психолого-педагогічна готовність дитини до школи
 • Гендерний аспект в соціалізації дітей дошкільного віку засобами гри
 • Формування валеологічних знань у дітей дошкільного віку
 • Культурно-історична спадщина-могутній засіб формування духовної культури
 • Формування основ компетентності дошкільника щодо безпечної поведінки
 • Громадянське виховання особистості дитини
 • Морально-етичне виховання дітей через природу
 • Система виховання Марии Монтессорі у сучасному дитячому садку
 • Система моніторингу забезпечує комплексний підхід до оцінки підсумкових і проміжних результатів засвоєння програми, дозволяє здійснювати оцінку динаміки досягнень дітей.
 • У процесі моніторингу досліджуються фізичні, інтелектуальні та особистісні якості дитини шляхом спостережень , бесід, експертних оцінок, критеріально-орієнтованих методик нетестового типу, критеріально-орієнтованого тестування, скринінг-тестів та ін. Поєднання таких методів забезпечує об'єктивність і точність отриманих результатів.
 • Періодичність моніторингу (3 рази на рік - на початку, середині і кінці навчального року) забезпечує можливість оцінювати динаміку досягнень кожної дитини, збалансованість методів. Періодичність дозволяє не перевтомлювати вихованців і не порушувати хід освітнього процесу.
 • Підсумкові результати (інтегративні якості) відображаються в «табелі успіху», в якому фіксуються якості і ступінь їх сформованості.

Діагностика фізичного розвитку та рухові якості дітей за методикою Н.А. Ноткіна, Л.І. Казьміна, Н.І. Бойновіч;

 • Діагностика фізичного розвитку та рухові якості дітей за методикою Н.А. Ноткіна, Л.І. Казьміна, Н.І. Бойновіч;
 • Психолого - педагогічна діагностика Е.А. Стребелев;
 • Соціометрична методика «Фарби в подарунок» (Е.А. Панько, М.Кашляк);
 • Виявлення рівня сформованості самооцінки »(Щур В.Г.« Драбинка »);
 • Проективні методики: рисункові тести («Малюнок людини», «Малюнок сім'ї»)
 • Рівень розвитку дитини в ігровій діяльності (за методикою Д. Б. Ельконіна)
 • Рівень розвитку мовлення дітей та звукової культури мовлення (за методикою Фомичевой М.Ф.)
 • Вивчення емоційного стану тривожності і джерела його виникнення. Методика «Вибери потрібне обличчя» (Теммл і Доркі);
 • Міжособистісні відносини дітей з однолітками. (Автор соціометричного методу «Вибір у дії» російський психолог, доктор наук Немов Р.С.)
 • Дд
 • Дошкільний навчальний заклад №7 “Теремок”
 • ТАБЕЛЬ УСПІХУ
 • ------------------------------
 • (імʼя, прізвище дитини)
 • Модель взаємодії:
 • ДНЗ – сімʼя - громадськість
 • ДНЗ
 • Громадськість
 • Сімʼя
 • -опитування;
 • -анкетування;
 • вивчення досвіду сімейного виховання;
 • консультації, бесіди;
 • тематичні лекції;
 • бібліотечка для батьків;
 • стенди;
 • буклети, памʼятки;
 • “скринька пропозицій”
 • буклети;
 • візитні картки;
 • оголошення;
 • реклами;
 • “круглі столи”
 • презентації;
 • інтервʼю;
 • громадські
 • консультації;
 • випуск газети.
 • школа батьків;
 • батьківські збори,
 • конференції;
 • презентації ідей
 • сімейного виховання;
 • дні відкритих дверей;
 • спільні свята;
 • години відвертої розмови;
 • зустрічі з педагогічною командою
 • ЛАСКАВО
 • ПРОСИМО !


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка