Вегетативна нервова системаСкачати 10,35 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір10,35 Kb.

Вегетативна нервова система

ПЛАН

 • Будова та функції вегетативної нервової системи
 • Будова рефлекторної дуги вегетативного рефлексу.
 • Будова та функції симпатичного відділу ВНС
 • Будова та функції парасимпатичного відділу ВНС
 • Будова та функції метасимпатичного відділу ВНС

Вегетативна нервова система

Функції

 • Координація роботи органів, що зумовлюють вегетативні функції організму: обмін речовин, ріст, розмноження та інш.
 • Трофічна іннервація скелетних м’язів

Ганглії (вузли) – здійснюють передачу збудження від центрального нейрона до периферичного

 • Ганглії (вузли) – здійснюють передачу збудження від центрального нейрона до периферичного
 • Прегангліонарні волокна – волокна до ганглію (мають мієлінову оболонку)
 • Постгангліонарні волокна – відростки, що йдуть від гангліозних клітин до органів (не мають мієлінової оболонки)
 • Симпатична
 • Метасимпатична
 • Парасимпатична

Рефлекторна дуга вегетативного рефлексу

 • Відсутня аферентна частина : інформація надходить від вісцеральних сенсорних нейронів (інтеро- та екстерорецепторів)
 • Еферентна частина двохнейронна: переривається у гангліях
 • Діяльність вегетативної нервової системи не підпорядковується корі великих півкуль
 • Особливості:
 • Симпатична
 • частина ВНС
 • Кишечника
 • Судин
 • Сечового
 • міхура
 • Статевих
 • залоз
 • Об’єкти симпатичної інервації
 • гладкі м’язи
 • Ендокринних
 • залоз
 • Парасимпатична частина ВНС

Функції

 • Рефлекторні реакції захисного характеру (звуження зениці при вспалахі світла)
 • Рефлекторні реакції спрямовані на збереження складу та властивостей внутрішнього середовища організму
 • Корекція гомеостазу після дії симпатичного відділу

Дія парасимпатичного відділу

Метасимпатичний відділ ВНС

 • Комплекс мікрогангліонарних утворень (інтрамуральні ганглії), розташованих в стінках внутрішніх органів, що мають моторну активність (шлунок, кишечник, січовий міхур, серце, бронхи, шийка матки)
 • Еферентні
 • Метасимпатичні
 • Асоциативні
 • Містять 3 типи нейронів, що
 • пов’язані між собою
 • Медіатори – АТФ, гістамін, серотонін

Функції метасимпатичного відділу

 • Передача центральних впливів від симпатичних та парасимпатичних волокон
 • Корекція впливів на органи
 • Самостійна регуляція органів

О с н о в н і :

 • Література:
 • О с н о в н і :
 • Фізіологія з основами анатомії людини: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Л.М.Малоштан, О.К. Рядних, Г.П.Жегунова та ін.; За ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 432 с.
 • Физиология с основами анатомии человека: Учеб. для студ.в высш. учеб. заведений / Л.Н.Малоштан, Е.К. Рядных, Г.П.Жегунова и др.; Под ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 456 с.
 • Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для студентов медицинских вузов. М.: ООО “Медицинское информационное агентство”, 2007. – 520 с.: ил.
 • Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций / Под ред. К.В. Судакова. – М.: Медицина, 2000. – 784 с.: ил.
 • Физиология человека /Под ред. Г.И.Косицкого. – М.: Медицина, 1986. – 560 с.
 • Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. – Київ: Здоров’я, 1994. – 608 с.
 • Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии / Под ред. Н.А.Агаджаняна. – М.: Высшая школа, 1987. – 351 с.
 • Конспект лекцій
 • Д о д а т к о в і :
 • Физиология человека / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Перевод с англ. / Под ред. акад. П.Г.Костюка. – Москва: “Мир”, 1996. – Т. 1-3.
 • Физиология человека / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – М.: “Медицина”, 1997. – Т. 1-2.
 • Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини: Навч. посібник / Л.М.Малоштан, О.К.Рядних, О.М.Дика та ін.; За ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 232 с.
 • Рафф Г. Секреты физиологии. – Перевод с англ. М.-СПб.: Издательство БИНОМ – Невский диалект, 2001. – 448 с.
 • Ганонг В.Ф. Фізіологія людини: Підручник / Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М. Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка