Видатні засновники нашого краюСкачати 20,99 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір20,99 Kb.
 • Метод об'єднання
 • вчителів історії
 • і географії, та правознавства.
 • Клас: 5 – Б
 • Вчитель: Хоменко М.Л.
 • Мій рідний край – Одещина.

 • Тема: Видатні засновники нашого краю.
 • «Он дал переселенцам новую жизнь
 • и новое Отечество».
 • Мета:
 • - ознайомити учнів з діяльністю Івана Микитовича Інзова – Великим громадянином Бессарабії;
 • - формувати вміння працювати з текстом історичного джерела, літератур;
 • - виховувати повагу, патріотичні почуття до історичного минулого нашого краю, до його видатних особистостей.
 • Методи
 • Форми роботи
 • Спеціфичність
 • Пояснювально – ілюстративний: усне слово вчителя, наглядність (карта, портрет Інзова).
 • Дослідницький метод: робота учнів з історичними джерелами для набуття знань.
 • Метод проблемного викладання та проблемних завдань.
 • - Дидактична гра – вікторина.
 • - Рольова гра: виступ вченого-експерта з історії заснування міста Болград.
 • - Група «Біографи»: поділена на малі групи учнів, які мали свою тему дослідження.
 • - Міжпредметний зв'язок:
 • Етика: повторення понять – громадянин, громадська діяльність, патріот, чеснота.
 • - Відкритий мікрофон.
 • - Книжкова виставка.
 • Цей урок – урок історичного краєзнавства. Він дає можливість залучати п’ятикласників до пошукової діяльності, відчути задоволення власною діяльністю.
 • На цьому уроці – були створені умови для вивчення учнями біографії, життєвого шляху І.М.Інзова – Святині Бессарабії.
 • Урок духовно збагатив учнів, сприяв формуванню історичної свідомості та національної гідності.
 • Результативність.
 • Учні дома написали невеликий твір – розум: “Чому пам’ятають, чому шанують і´мя Івана Микитовича Інзова?”
 • Всі називали дати його життя, висловлювали свої судження щодо значення його діяльності. Давали оцінку його особистим рисам характеру. Оцінки за цю роботу були II – III рівней. Усно учні, на карті, показували місця, пов’язані із життя та діяльністю І. М. Інзова.
 • Клас: 10- А
 • Вчитель: Пеліван Г. М.
 • Мета:
 • проаналізувати політику більшовиків в галузі культури;
 • показати, що політика коренізації сприяла підйому національної культури, оновленню української інтелегенції;
 • вказати, при цьому, що культура і духовне життя народу були підпорядковані ідеологічним настановам партії більшовиків;
 • розвивати історичне та логічне мислення;
 • продовжувати формування критичного мислення;
 • виховувати почуття національної самосвідомості.
 • Тип уроку: вивчання нової теми.
 • Методи
 • Форми роботи
 • дослідницький,
 • метод проектів,
 • пошуковий,
 • інтернет-ресурси,
 • мультимедійні
 • засоби.
 • індивідуальна,
 • групова,
 • “займи позицію”,
 • “мікрофон”,
 • межпредметні
 • звязки (література,
 • хімія, георафія),
 • музичне
 • супроводження;
 • випереджувальні
 • завдання з
 • елементами
 • дослідження
 • Результативність
 • В кінці уроку діти отримали оцінки
 • за проект (підготовка, оформлення, презентація, захист):
 • IV «11» - 2
 • «10» - 6
 • III «9» - 5
 • «8» - 5
 • за історичне есе:
 • IV «11» - 2
 • «10» - 4
 • «9» - 5
 • «8» - 1
 • «7» - 6.
 • В цілому на уроці були виконані задачі що поставлені вчителем.
 • Діти навчились:
 • аналізувати та робити підсумки основних фактів, щодо політики «українізації», культурного розвитку УСРР;
 • давати власну точку зору результатів та наслідків політики «українізації»;
 • правильно застосовувати та пояснювати поняття та терміни: коренізація, українізація, національний комунізм, українське національне відродження.
 • Тести
 • 1.У галузі національної політики ХІІ з*їзд РКП(б) проголосив курс на:
 • А) коренізацію; Б) українізацію;
 • В) націоналізацію; Г) приватизацію.
 • 2.Якого року розпочалася політика українізації?
 • А) 1921 р., Б) 1922 р.,В) 1923 р., Г) 1924 р.
 • 3.Хто з названих керівників УСРР були прихильниками політики «українізації»?
 • А) Д.Мануїльський; Б) О.Шумський;
 • В) Л.Каганович; Г) М.Скрипник
 • 4.Виберіть ознаки, притаманні політиці більшовиків у галузі культури.
 • 1)прагнення зберегти контроль над культурою та усіма проявами духовного життя;
 • 2)сприяння вільному розвитку культури, ліквідація контролю над нею;
 • 3)деідеологізація культури, толерантне ставлення до інакомислення;
 • 4)боротьба з будь-якими проявами інакомислення усієї сукупності проявів духовного життя суспільства до заздалегідь зазначених схем.
 • 5.В 1922 році Всеукраїнську Академію наук (ВУАН) очолював:
 • А) В.Вернадський; Б) М.Грушевський;
 • В) С.Єфремов; Г) В.Липський.
 • 6.Першим президентом Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) став....
 • А) П.Тичина; Б) М.Бажан;
 • В) В.Сосюра; Г) М.Яловий
 • 7.Створений 1922р.театр «Березіль» очолював...
 • А) Л.Курбас; Б) Г.Верьовка;
 • В) Г.Юра; Г) А.Бучма.
 • 8.Націонал-комуністичні погляді О.Шумського і М.Волобуєва керівництво більшовистської партії:
 • А) підтримало; Б) засудило;
 • В) проігнорувало; Г) взяло до уваги.

Українська Соціалістична Радянська Республіка

Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка

 • Предмет: Історія України
 • Клас: 11- А
 • Вчитель: Польська Л. Д.
 • Тема:
 • Україна – незалежна держава.
 • Державотворчі процеси.
 • «Держава твориться не в будучині,
 • Держава твориться нині.»
 • О. Ольжич
 • Мета:
 • дидактична:
 • розкрити особливості державотворчих процесів в Україні за
 • часи незалежності, охарактеризувати перебіг політичної
 • боротьби; участь населення у державотворчих процесах;
 • становлення інституту президентства в державі; визначити
 • роль прийняття Конституції України в 1996 р.;
 • з’ясувати здобутки і прорахунки державотворчих процесів;
 • розвивальна:
 • розвивати в учнів уміння аналізувати, зіставляти, робити
 • висновки; сприяти розвитку історичної свідомості учнів;
 • критичному осмисленню історичних подій;
 • виховна:
 • сприяти вихованню учнів в дусі патріотизму, толерантності,
 • сприяти утворенню в свідомості поваги до ідеалів
 • демократії, до історії свого народу.
 • Тип уроку: урок вивчення нового
 • матеріалу.
 • Методи навчання
 • Форми і засоби навчання
 • Специфічність уроку
 • бесіда (фронтальна);
 • інтерактивні («мозковий штурм»)
 • пошуковий –дослідницькі.
 • індивідуальні
 • випереджувальні завдання з елементами досліджень
 • групові
 • використання відеороликів «Путч в СРСР 19.08.1991»; «Я - українець»;
 • введення терміна «державотворчі процеси» шляхом асоціативного мислення учнів;
 • владних повноважень: Президент – ВРУ - У ряд
 • електронні презентації учнів носили х – р аналізу та систематичності процесів державотворення за 20 років незалежності;
 • рольова гра «Велика політика… з 11 - А»
 • Результативність.
 • Рольова гра «Велика політика… з 11 - А» носила характер дискусії. Дискусійні питання владі мали можливість оцінити перспективи та недоліки державотворчих процесів в Україні, критичні ставлення випускників до негативних проявів роботи державних органів влади.
 • Учні 11 – А класу, заповнюючи малюнок «Терези історії», висловлювали власні думки щодо позитивних та негативних рис державотворчого процесу України за 20 років незалежності.
 • За результатами опрацьованого на уроці матеріалу та домашнього завдання створили твір – есе «Україна: 20 років незалежності»
 • Урок: - формував предметні і загально навчальні компетенції;
 • - сучасний;
 • - виконав задачі, що були поставлені.
 • Предмет: Географія
 • Клас: 8- А
 • Вчитель: Ляхно Н. А.
 • “Люблю тебе,
 • гіркий мій степе,
 • Солончаки, та полини!”
 • Борис Мозолевський.
 • Тема:
 • Зона степу
 • Мета:
 • сформувати знання про географічне положення зони степу;
 • удосконалювати навички давати комплексну характеристику зони;
 • продовжити формувати навички порівняння природних комплексів;
 • удосконалювати навички роботи з різними тематичними картами, їх використання на практиці.
 • Тип уроку: рольова гра.
 • Методи навчання
 • Форми і засоби навчання
 • Специфічність уроку
 • Пошуково
 • дослідницький,
 • творчий,
 • метод
 • практичної
 • роботи.
 • Групова,
 • “дивуй”,
 • “мікрофон”,
 • “мандрівка”,
 • “вживання”.
 • Завдання
 • учнів “ужитися” в
 • досліджуваємий
 • обєкт, відчути та
 • зрозуміти його
 • будову, суть і
 • сенс існування,
 • його “думки” і
 • “прагнення”.
 • Результативність.
 • Учні відчули на скільки важливий кожен компонент природнього комплексу. Що зміна одного з них, веде до зміни кожного компоненту і в цілому всього природнього комплексу. У природі не має нічого несподіваного, усе підчинено законам природи. Вони відчули наскільки важлива Людина, яка є частиною природнього комплексу, і як вона впливає на компоненти природи. На прикладі нашої місцевості, вони побачили як змінився природній комлекс степу.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка