Відділ комплектування та наукового опрацювання документівСкачати 14,77 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір14,77 Kb.

Запрошуємо всіх фахівців у галузі психології: психологів-науковців і практичних психологів, соціальних працівників, керівників у галузі «дошкільна освіта» до перегляду наукових видань, що надійшли до нашої книгозбірні від Інституту психології імені Г. С. Костюка в І-му кварталі 2015 року.


Відділ комплектування та наукового опрацювання документів

Становлення педагогічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку: монографія / В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, Ю. Т. Рождественский [та ін.]; за ред. В. В. Турбан. – К.,Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 306 с.


У колективній монографії висвітлено історичні передумови, особливості та специфіку провідних ідей в українській психологічній думці, визначено провідні напрями, психологічні школи, позиції психології як науки в Україні.

Сформульовано визначальні концепції розвитку психологічної думки в Україні, окреслено основні характеристики парадигми розвитку уявлень і вчень про психічну реальність.

Монографія присвячена проблемам психологічної діагностики особливостей когнітивного розвитку сучасних молодших школярів та аналізу змін показників основних інтелектуальних здатностей за останні 25 років.

Результати експериментальних досліджень, представлених у монографії, свідчать про значний вплив новітніх інформаційних технологій на когнітивну, соціальну, емоційну сфери розвитку сучасних дітей, а відтак сучасна школа повинна перебудовувати свої методи навчання і виховання у відповідності до нових умов.

Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства: монографія / С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, Є. П. Верещак [та ін.]; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – К., Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с.

Методологічні проблеми трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві: монографія / В. В. Андрієвська, Е. І. Драніщева, С. П. Тищенко та ін.; за ред. В. В. Андрієвської. – К.,Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 226 с.


У монографії висвітлена наукова концепція, яка розкриває зміст та напрями трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві. Її оновлена наукова модель призначена для впровадження у професійну підготовку психологів різного профілю, що сприятиме оптимізації професійної підготовленості й діяльності психологів у нових соціальних реаліях інформаційного суспільства.

У колективній монографії, аналізується, у її різних вимірах, категорія професійної ідентичності. Базуючись на раціогуманістичних і діалогічних методологічних орієнтаціях, спираючись на здобутки різних напрямів психологічної науки і суміжних із нею дисциплін, автори намагаються якнайповніше розкрити проблему становлення ідентичності фахівця у сучасних умовах, що сприятиме її ефективному використанню у наукових дослідженнях та у різних сферах соціальної практики.

Аналізується специфіка прояву цього феномену у різних професійних групах. Детально розглядаються методи формування та переформатування професійної ідентичності та особливості їх застосування в контексті цивілізаційних викликів сучасності.

Становлення ідентичності фахівця: монографія / Г. О. Балл, В. Л. Зливков, С. О. Копилов [та ін.]; за ред. В. Л. Зливкова. – К.,Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с.

Теорія і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах: монографія / З. С. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Б. В. Плескач [та ін.]; за ред. З. С. Кісарчук. – К.,Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 268 с.


У монографії розглядаються особливості застосування сучасних психотерапевтичних методів у вітчизняному соціокультурному просторі.

Спираючись на важливі тенденції, що характерні для становлення сучасної парадигми психотерапії, автори розкривають теоретичні та технологічні аспекти застосування у сучасному соціокультурному середовищі низки методів психодинамічного, екзистенційного, гуманістичного та системного напрямів психотерапії. Визначаються теоретико-методологічні принципи у їх застосуванні, зокрема щодо опрацювання актуальної для вітчизняних клієнтів проблематики, надаються відповідні методичні рекомендації, що сприятиме забезпеченню психологів-практиків новими знаннями та технологіями психологічного консультування і психотерапії.

Матеріали посібника відображають основну ідею проведеного дослідження, яка полягає у тому, що ціннісні орієнтації виступають характеристикою зростаючих можливостей дитини дошкільного віку у свідомому виявленні психологічного простору «Я».

У ціннісних орієнтаціях відбивається рівень суб'єктної активності дитини, ступінь дорослішання та гармонізації всіх психологічних надбань, що має прояв у поведінці, відносинах з іншими людьми, у пізнавальній та предметно-практичних видах діяльності.

Дитина у сучасному соціопросторі: навчальний посібник / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, І. М. Біла [та ін.]; за ред. Т. О. Піроженко. – К.,Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 272 с.

Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу: методичні рекомендації / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, К. В. Карасьова та ін.; за ред. Т. О. Піроженко. – К., Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 120 с.


Методичні рекомендації розкривають зміст дослідницької роботи лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України на тему «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі».

У матеріалах представлено портрет цінностей сучасної дитини, психологічні та педагогічні питання щодо завдань і умов становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці.

У монографії розкрито широке коло методологічних і прикладних проблем, пов'язаних із створенням освітнього середовища як такої сукупності умов для навчання, розвитку, індивідуалізації та соціалізації обдарованої особистості, яка забезпечує можливість прояву та розвитку її обдарованості у відповідності з природними задатками, інтересами, вимогами вікової соціалізації, з одного боку, та соціальним запитом, з іншого.

На основі емпіричного дослідження визначена психологічна структура й принципи побудови розвивального освітнього середовища, спрямованого на випереджувальний характер навчання, розвиток, індивідуалізацію та соціалізацію обдарованої особистості на різних етапах онтогенезу.

Представлено систему підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми і молоддю.

Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості: монографія / Р. О. Семенова, О. Л. Музика, Д. К. Корольов та ін.;[за ред.О. Семенової. – К.,Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с.

Культуротвірна функція психологічної науки: монографія/ Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко та ін. ; за ред. Г. О. Балла. – К.,Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 264 с.


У колективній монографії характеризується культуротвірна функція психологічної науки.

Ця функція знаходить конкретизацію, зокрема, у вдосконаленні педагогічної, наукової, економічної, політичної культури, культури сімейних відносин тощо. Окреслюються провідні аспекти впливу психологічної науки на формування патернів (типових схем) свідомості й поведінки, притаманних окремим особам і людським спільнотам, та шляхи гуманізації такого впливу у різних сферах суспільного життя.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка