Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінетСкачати 19,12 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір19,12 Kb.

Відділ освіти Хмельницької РДА райметодкабінет

 • Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи
 • О.Солоцька
 • зав РМК
 • 2011 р.

Науково-дослідна діяльність педагогічних працівників у системі науково- методичної роботи включає:

 • Науково-дослідна діяльність педагогічних працівників у системі науково- методичної роботи включає:
 • спеціально науково організовані дослідження або спостереження актуальних педагогічних явищ у визначених умовах;
 • творчий процес узагальнення одержаних результатів та оформлення науково обгрунтованих висновків щодо покращення педагогічної практики.

Види науково-практичного експерименту

 • За формами і умовами проведення педагогічного експерименту можна виокремити два його види — лабораторний і природний
 • За способами досягнення метипрямий і модельний.

Види експериментів

 • Лабораторний експеримент відіграє допоміжну роль (хоча в умовах методичних кабінетів може мати самостійний характер) і проводиться здебільшого для підготовки природного експерименту з метою попередньо перевірити розроблену методику чи уточнити, поглибити деякі дані, здобуті за допомогою природного експерименту. При цьому проблему вивчають на рівні класів, шкіл або методичного кабінету.
 • Природний експеримент проводиться в умовах звичайного педагогічного середовища і для учнів або учасників системи методичної роботи нічим не відрізняється. Відмінність таких уроків або інших занять у тому, що контролюються їх результати на основі порівняння результатів, одержаних завдяки різним підходам.

Види експериментів

 • прямий експеримент ( досліджується безпосередньо об'єкт або предмет)
 • модельний експеримент (досліджується спеціально розроблена модель або проект)

Напрямками досліджень педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи

 • сучасні психолого-педагогічні теорії і проблеми технологізації;
 • інновації у змісті, формах та технологіях навчання;
 • науково-методичне, програмове та інформаційне забезпечення викладання шкільних дисциплін;
 • якість освіти та її моніторинг;
 • -суб'єкт-суб'єктні стосунки в процесі навчання і виховання, діалог у педагогічній дальності;
 • навчання дорослих проблемам впровадження андрагонічних ідей;
 • творча самореалізація педагогічного працівника у професійній діяльності;
 • професійний розвиток педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи; розвиток ключових компетенцій;
 • обдаровані діти, проблеми визначення обдарованості та робота з ними тощо.

Тема і проблема наукового дослідження

 • Організація науково-дослідної роботи починається з визначання та обґрунтування педагогічних проблемних тем та їх пріоритетів. Такий інформаційний банк поповнюється постійно, передусім у процесі моніторингу і діагностичної діяльності. Все це - так званий попередній етап.
 • Тема наукового дослідження тлумачиться як предмет, основний зміст певної розповіді, виклад тощо
 • Проблема - це складне питання, завдання, яке вимагає розв'язання, дослідження і, як правило, не має однозначної відповіді.

педагогічна проблемна тема

 • така тема, в якій є протиріччя між існуючою конкретною практикою та вимогами до неї, що висуваються розвитком сучасної освіти та досягненнями психолого-педагогічної науки.
 • Вимоги до педагогічної проблемної теми: актуальність, потреби практики, прогнозованість віддачі, технологічні можливості та доступність для дослідження.

Етапи організації науково-дослідної роботи:

 • 1) розробка програми дослідження, в якій визначаються: об'єкт та предмет дослідження, мета та основні завдання, робоча гіпотеза. Ця програма дослідження для нескладних тем, як правило, спрощується.
 • 2)організаційне і науково- методичне забезпечення, яке передбачає створення, при потребі, моделі, активу дослідження (творчі групи, творча лабораторія, експериментальні та контрольні групи, розробка необхідних анкет, схем, пам'яток та інше; консультація з теми у науковців, робота з пілотними кадрами тощо);вивчення та аналіз необхідної психолого-педагогічної літератури і стану практики, в тому числі педагогічного досвіду
 • 3)проведення основного етапу дослідження, експерименту;
 • статистичне опрацюнання одержаних результатів, їх аналіз та обґрунтоване пояснення;формулювання висновків;
 • 4)літературне оформлення результатів дослідження: методичні рекомендації або розробка системи занять, посібника, статті тощо;
 • 5)використання результатів дослідження у процесі методичної роботи, тобто впровадження їх в практику
 • 6)Завершується наукове дослідження підсумковим заходом, наприклад, педагогічними читаннями, конференцією, семінаром тощо.

Орієнтовна логічно-структурна модель роботи методичного кабінету над науково-методичною проблемною темою

  • 1).Інформаційний банк методкабінету. Вибір пріоритетних науково- педагогічних тем та їх аналіз.
  • 2).Обгрунтований вибір теми для системи науково-методичної роботи, визначення цілей та завдань науково-дослідної роботи, стан у практиці; умови реалізації.
  • 3)Відображення у плані роботи методкабінету, загальноосвітнього навчального закладу, плані самоосвіти педагогічного працівника.
  • 4). Організаційне та науково-методичне забезпечення:
  • теоретична підготовка колективу; налагодження творчих зв'язків; розробка необхідних матеріалів, в тому числі програми та моделі; створення творчої групи, творчої лабораторії або експериментально-дослідної групи; позитивний досвід: вивчення, науково-методична підтримка.
 • 5).Цілеспрямована науково-дослідна робота над науково-педагогічною темою в системі «район - навчальний заклад - педагогічний працівник». Наукове дослідження процесів, пов'язаних з роботою над педагогічною проблемною темою. Відбір типових даних.
 • 6).Узагальнення та пропаганда позитивного досвіду, пов'язаного з педагогічною проблемною темою.
 • 7).Контроль за процесом та результатами експерименту, корекція.
 • 8).Кінець річного циклу: прийняття рішення щодо продовження чи завершення цілеспрямованої роботи над науково-педагогічною темою. Критичне осмислення проведеної роботи. Статистична обробка даних, обгрунтування та пояснення результатів, оформлення висновків.
 • 9).Оформлення результатів: досвід, методичні рекомендації, посібники, підготовка до науково-практичної конференції з науково-педагогічної теми, педагогічних читань тощо. Оцінювання результатів роботи над проблемною темою: позитивне, недоліки та їх причини.

науково-дослідна діяльність педагогічних працівників у системі науково- методичної роботи має свої особливості, завдання та напрями:

   • 1).Її інтегруючим ядром є педагогічна проблемна тема, до якої висувається ряд вимог.
   • 2).Науково-дослідна діяльність педагогічних працівників (колективна, групова, індивідуальна) здійснюється поетапно з дотриманням певних умов і потребує науково- методичного забезпечення.
   • 3).Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи має переважно прикладний характер.
   • 4).Розглянуті проблеми науково дослідної діяльності педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи є базовим орієнтиром для її розширення.
   • 5).Загальне керівництво науково - дослідною роботою педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи школи здійснює заступник, в районі – завідувач РМК.

Оформлення власного дослідження

 • Тема дослідження: «Активізація творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників в системі методичної роботи.».
 • Коротке обгрунтування актуальності теми дослідження та стан в теорії і практиці. Бажана критична оцінка.
 • Мета дослідження: Розробити і обґрунтувати модель творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників в системі методичної роботи та умов її ефективного використання.
 • Об'єкт дослідження: Система методичної роботи з педагогічними працівниками.
 • Предмет дослідження: Творчо-пошукова діяльність педагогічних працівників в системі методичної роботи.

Гіпотеза дослідження: Результативність системи методичної роботи буде значно вищою, якщо активізувати творчо-пошукову діяльність педагогічних працівників. Цього можна досягти за допомогою науково-обґрунтованих педагогічних засобів та умов їх використання.

 • Гіпотеза дослідження: Результативність системи методичної роботи буде значно вищою, якщо активізувати творчо-пошукову діяльність педагогічних працівників. Цього можна досягти за допомогою науково-обґрунтованих педагогічних засобів та умов їх використання.
 • Завдання дослідження:
  • Вивчити та проаналізувати: стан результативності науково-методичної роботи; практику активізації творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників; психолого-педагогічну та методичну літературу.
  • Розробити і обґрунтувати модель творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи.
  • Провести апробацію моделі творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи та дослідити умови її результативності.

Методи дослідження:

 • Методи дослідження:
 • Теоретичний аналіз літературних джерел, дисертаційних досліджень нормативних документів з теми дослідження та їх критичне оцінювання; загальнонаукові методи: моделювання та прогнозування, педагогічний експеримент, порівняння та узагальнення тощо; емпіричні методи: усне та письмове опитування, педагогічне спостереження, оцінювання за рейтингом, тестування тощо; методи математично-статистичної обробки даних.
 • База дослідження: методичний кабінет, творчі групи, творчі лабораторії.
 • Етапи дослідження.
 • Результати дослідження: форми, практика застосування.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка