Відкритий міжнародний університет розвитку людини “україна” Інженерно- технологічний інститутСкачати 31,65 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір31,65 Kb.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини

“УКРАЇНА”

Інженерно- технологічний інститут

В ІТІ навчається близько 800 студентів денної та заочної форм навчання. Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів за освітніми ступенями бакалавр, магістр і освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, спеціаліст.

В ІТІ навчається близько 800 студентів денної та заочної форм навчання. Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів за освітніми ступенями бакалавр, магістр і освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, спеціаліст.

Високоякісна підготовка спеціалістів забезпечується сучасною матеріально-технічною базою кафедр, використанням комп’ютерних систем автоматизованого проектування.

Високоякісна підготовка спеціалістів забезпечується сучасною матеріально-технічною базою кафедр, використанням комп’ютерних систем автоматизованого проектування.

Щорічно ІТІ випускає близько 500 фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, надає практичну допомогу промисловим підприємствам, впроваджує власні науково-технічні розробки у виробництво.

Викладачі ІТІ мають великий стаж педагогічної та наукової діяльності. Серед них 11 докторів наук, професорів, 26 кандидатів наук, доцентів, 22 провідних фахівці науки і техніки.

Викладачі ІТІ мають великий стаж педагогічної та наукової діяльності. Серед них 11 докторів наук, професорів, 26 кандидатів наук, доцентів, 22 провідних фахівці науки і техніки.

На випускників ІТІ існує сталий попит. Навчаючись в Інституті, за бажанням можна пройти військову підготовку й отримати звання офіцера.

Напрям підготовки: Мистецтво

Професійне спрямування: Дизайн

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

Перелік сертифікатів та дисциплін вступних випробувань: українська мова та література (базовий рівень), історія України, творчий конкурс

Адреса кафедри: Київ, вул. Хорива, 1г, каб. 36, тел.: 428-73-63

Галузь знань:

Галузь знань:

0202 “Мистецтво”

Напрям підготовки:

Дизайн

Спеціальність:

ДИЗАЙН

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Бакалавр 6.020207

Спеціаліст 7.02020701

Магістр 8.02020701

Підготовка фахівців із дизайну і реклами здійснюється на основі синтезу сучасних вітчизняних та західних досягнень із використанням практичного досвіду роботи рекламно-дизайнерських фірм.

Підготовка фахівців із дизайну і реклами здійснюється на основі синтезу сучасних вітчизняних та західних досягнень із використанням практичного досвіду роботи рекламно-дизайнерських фірм.

Інтер’єр офісів, виставкових залів, оформлення магазинів, а пізніше фірмовий стиль створення композиційно-графічної моделі видання, розробка і виведення на ринок іміджу державних, суспільних і комерційних підприємств поєднали дизайн і рекламу.

Інтер’єр офісів, виставкових залів, оформлення магазинів, а пізніше фірмовий стиль створення композиційно-графічної моделі видання, розробка і виведення на ринок іміджу державних, суспільних і комерційних підприємств поєднали дизайн і рекламу.

Сьогодні дизайнер виконує різні завдання:

 • розробка логотипів, інтер’єрів офісів і магазинів;
 • оформлення вітрин магазинів зразками різних товарних груп;
 • кольорове оформлення інтер’єру;
 • художнє оформлення рекламних оголошень, покажчиків, текстів;
 • рекламна викладка товарів у торговельному залі.

Вступне творче завдання з фаху абітурієнти виконують протягом 3-х днів:

Вступне творче завдання з фаху абітурієнти виконують протягом 3-х днів:

1 день: малюнок (4 години), живопис (2 години)

2 день: малюнок (4 години), живопис (2 години)

3 день: живопис (4 години), композиція (2 години)

Завдання з малюнку: антична гіпсова голова

Завдання з малюнку: антична гіпсова голова

(8 годин).

Матеріали: папір (формат А3), графічний олівець.

Завдання з живопису: натюрморт з побутових речей (8 годин).

Матеріали: акварельний папір (формат А3), акварельні фарби, гуаш.

Завдання з композиції: площинна композиція (2 години) (ритм, статика, динаміка – компонування геометричних фігур, колірне рішення).

Завдання з композиції: площинна композиція (2 години) (ритм, статика, динаміка – компонування геометричних фігур, колірне рішення).

Матеріали: папір (формат А4), акварель, гуаш, темпера.

Протягом року діють підготовчі курси з малюнку, живопису, композиції.

Напрям підготовки: Хімічна технологія та інженерія

Професійне спрямування: Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (бакалавр, спеціаліст, магістр)

Перелік сертифікатів та/або дисциплін вступних випробувань: українська мова та література (базовий рівень), математика, хімія

Виробництво тугоплавких неметалевих

та силікатних матеріалів і виробів

(молодший спеціаліст)

Перелік сертифікатів та/або дисциплін вступних випробувань: українська мова та література (базовий рівень), хімія

Галузь знань:

Галузь знань:

0513 “Хімічна технологія та інженерія”

Напрям підготовки:

Хімічна технологія

Спеціальності:

Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Виробництво тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів і виробів

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст 5.05130109

Бакалавр 6.051301

Спеціаліст 7.05130104

Магістр 8.05130104

Вас навчать:

Вас навчать:

 • технологіям виробництва новітніх будівельних матеріалів і виробів: високоякісного флоат-скла, склоблоків, тріплексу, архітектурно-будівельної цегли та каменю, черепиці, теплоізоляційних керамічних матеріалів, екструзійних полістиролів, базальтових теплозвукоізоляційних матеріалів, конструкційно-теплоізоляційних блоків із ніздрюватих бетонів, гарнітурів санітарної кераміки, тротуарних бетонних плиток, плиток для підлог і облицювання, сухих будівельних сумішей та ін.;

основам менеджменту, маркетингу, підприємництва та дизайну в будівельній галузі.

 • основам менеджменту, маркетингу, підприємництва та дизайну в будівельній галузі.
 • Бажаємо Вам правильно зорієнтуватися

  та отримати вищу освіту за перспективною

  спеціальністю!

Фахівці з цих спеціальностей готуються для:

 • активної діяльності у сфері бізнесу, маркетингу та виробництва будівельних матеріалів і виробів, розвитку будівельної галузі;
 • реалізації своїх можливостей в академічних і науково-дослідних організаціях;
 • управлінської діяльності підприємств будівельної галузі різних форм власності.

Напрям підготовки: Харчові технологія та інженерія

Професійне спрямування: Технологія харчування (бакалавр, спеціаліст, магістр)

Перелік сертифікатів та/або дисциплін вступних випробувань: українська мова та література (базовий рівень), математика, історія України

Виробництво харчової продукції

(молодший спеціаліст)

Перелік сертифікатів та/або дисциплін вступних випробувань: українська мова та література (базовий рівень), хімія

Галузь знань:

Галузь знань:

0517 “Харчова промисловість та переробка

сільськогосподарської продукції”

Напрям підготовки:

Харчові технологія та інженерія

Спеціальності:

Технологія харчування

Виробництво харчової продукції

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст 5.05170101

Бакалавр 6.051701

Спеціаліст 7.05170112

Магістр 8.05170112

Технологія харчування

Ви зможете спробувати створити свій власний шедевр, оволодієте технологічними системами виробництва продукції ресторанного, лікувального, лікувально-профілактичного, дієтичного і дитячого харчування.

Вас навчать:

 • організовувати та керувати виробничо-технологічним процесом на підприємстві ресторанного господарства, самостійно приймати рішення;
 • керувати первинними лінійними підрозділами на всіх стадія технологічного процесу виробництва кулінарної продукції;
 • здійснювати організаційно-управлінську, маркетингову, комерційну, інженерно-дослідну та проектно-технологічну діяльність.

Спеціальність:

Спеціальність:

Виробництво харчової продукції

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Молодший спеціаліст 5.05170101

Найсмачніша у світі спеціальність

На сьогодні випускники отримують кваліфікацію техніка-технолога  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та робітничі професії кухаря й офіціанта. На заняттях студенти вивчають як традиційну, так і українську кухню, а також кухні народів світу. Теоретичні та лабораторно-практичні заняття проходять на високому науково-методичному рівні. Колектив викладачів спрямовує свою роботу на формування професійно-значущих якостей у майбутнього фахівця, впровадження нових ефективних методів і засобів навчання, передового педагогічного досвіду. Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства.

Молодший спеціаліст повинен уміти:

Молодший спеціаліст повинен уміти:

 • керувати виробничо-господарською діяльністю закладу харчування, спрямовувати її на забезпечення високої якості приготування страв та високого рівня обслуговування споживачів;
 • організовувати своєчасне постачання підприємства продовольчими товарами та матеріальними ресурсами, забезпечувати їхнє складування і збереження;
 • впроваджувати нову техніку та технології, прогресивні форми обслуговування;
 • проводити систематичний контроль за якістю приготування страв, вивченням попиту споживачів на продукцію закладу харчування.

Випускники кафедри зможуть обіймати посади:

 • начальника виробництва;
 • шеф-кухаря;
 • державного інспектора з якості продукції у громадському харчуванні;
 • завідувача ресторану або підприємства громадського харчування іншого типу;
 • комерційного директора підприємства.
 • А також відкрити власне підприємство!

Напрям підготовки: Електронні пристрої та системи

Професійне спрямування:

Електронні прилади та пристрої (бакалавр, спеціаліст, магістр)

Перелік сертифікатів та/або дисциплін вступних випробувань: українська мова та література (базовий рівень), математика, фізика

Галузь знань:

Галузь знань:

0508 “Електроніка”

Напрям підготовки:

Електронні пристрої та системи

Спеціальність:

ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Бакалавр 6.050802

Спеціаліст 7.05080201

Магістр 8.05080201

“Електронні прилади та пристрої”

Забезпечується вивченням фундаментальних дисциплін і глибокою підготовкою в галузі електроніки, обчислювальної техніки,

інформатики та метрології.

Особлива увага приділяється

Особлива увага приділяється

використанню персональних комп’ютерів та сучасного програмного забезпечення для автоматизованого проектування, а також ознайомленню з перспективною електронною апаратурою відомих закордонних фірм.

Випускники матимуть змогу працювати на посадах:

 • у вітчизняних та закордонних фірмах, які проектують, виробляють, експлуатують і ремонтують електронну побутову апаратуру;
 • в медичних закладах у галузі метрологічного тестування та ремонту різноманітної електронної апаратури, що використовується для діагностики, лікування та реабілітації;

на підприємствах і в науково-дослідних організаціях, де використовуються різноманітні дефектоскопічні системи неруйнівного контролю;

 • на підприємствах і в науково-дослідних організаціях, де використовуються різноманітні дефектоскопічні системи неруйнівного контролю;
 • у митних службах, банках, СБУ, податкових інспекціях, МВС;
 • у центрах електронної діагностики автомобільної, авіакосмічної техніки, службах управління повітряним рухом та ін.

Напрям підготовки: Автомобільний транспорт

Професійне спрямування: Автомобілі та автомобільне господарство (бакалавр, спеціаліст, магістр)

Перелік сертифікатів та/або дисциплін вступних випробувань: українська мова та література (базовий рівень), історія України, математика

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (молодший спеціаліст)

Перелік сертифікатів та/або дисциплін вступних випробувань: українська мова та література (базовий рівень), математика (базовий рівень)

Галузь знань:

Галузь знань:

0701 “Транспорт і транспортна інфраструктура”

Напрям підготовки:

Автомобільний транспорт

Спеціальності:

Автомобілі та автомобільне господарство

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст 5.07010602

Бакалавр 6.070106

Спеціаліст 7.07010601

Магістр 8.07010601

Автомобіліст – це звучить гордо

Освітньо-професійні програми наших спеціальностей охоплює коло питань, оволодіння знаннями з яких дозволить випускникам університету присвятити своє життя будь-якому етапу автомобільного циклу:

 • фундаментальні і прикладні дослідження, пов’язані з удосконаленням і розвитком автотранспортних засобів;

робота у творчому колективі з проектування і конструювання автомобілів, їх систем і агрегатів;

 • робота у творчому колективі з проектування і конструювання автомобілів, їх систем і агрегатів;
 • вирішення інженерних завдань на автомобілебудівних і авторемонтних підприємствах;
 • експлуатація автомобільного транспорту чи сервісне обслуговування автомобілів.

У процесі навчання студентам надається можливість отримання споріднених робітничих професій (слюсар-автомеханік, водій автомобілів категорій “В” і “С”, верстатник, оператор автозаправних станцій, оператор комп’ютерних систем та Інтернету, оператор діагностичних установок).

У процесі навчання студентам надається можливість отримання споріднених робітничих професій (слюсар-автомеханік, водій автомобілів категорій “В” і “С”, верстатник, оператор автозаправних станцій, оператор комп’ютерних систем та Інтернету, оператор діагностичних установок).

Особи з вадами фізичного розвитку можуть опанувати спеціальність слюсаря-дизайнера з внутрішньосалонного автомобільного обладнання та оздоблення.

Особи з вадами фізичного розвитку можуть опанувати спеціальність слюсаря-дизайнера з внутрішньосалонного автомобільного обладнання та оздоблення.

Автомеханіки – студенти!

Автомеханіки – студенти!

Ми ставимо почесну ціль

Покраще вчитись, більше знати,

Створити свій автомобіль.

Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання, в т.ч. за скороченими термінами підготовки за інтегрованими навчальними планами (для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки).

Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання, в т.ч. за скороченими термінами підготовки за інтегрованими навчальними планами (для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки).

АДРЕСА ІНСТИТУТУ:

АДРЕСА ІНСТИТУТУ:

м. Київ, вулиця Львівська, 23,

корпус 1, каб. 204-205

Тел.: (044) 424-94-33

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:

м. Київ, вулиця Львівська, 23,

корпус 1, каб. 104

(метро “Житомирська”)

Тел.: (044) 409-27-62

424-70-08База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка