Відкритий міжнародний університет розвитку людини “україна” Інститут економіки та менеджментуСкачати 23,22 Kb.
Дата конвертації10.01.2017
Розмір23,22 Kb.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини

“УКРАЇНА”

Інститут економіки та менеджменту

Галузь знань:

Галузь знань:

0305 “Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки:

Облік і аудит

Спеціальність:

ОБЛІК І АУДИТ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

бакалавр 6.030509 – “Облік і аудит”

спеціаліст 7.03050901 – “Облік і аудит”

магістр 8.03050901 – “Облік і аудит”

Вирішити проблеми в галузі економіки не можна без удосконалення бухгалтерського обліку.

ОБЛІК І АУДИТ

Бухгалтерія – це мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії.

Випускник зі спеціальності “Облік і аудит” -

це фахівець, підготовлений до роботи на підприємствах сфери матеріального виробництва та послуг усіх видів економічної діяльності, в установах і організаціях усіх форм власності.

Освітній рівень бакалавра з обліку і аудиту є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста (магістра) в нашому університеті.

Диплом державного зразка

Диплом державного зразка

Університету “Україна”

дозволяє Вам працювати

фінансовим директором, головним бухгалтером

фірми, податківцем, аудитором

або ж започаткувати власний бізнес.

Зупиніть свій вибір саме на цій спеціальності!


Галузь знань:

0305 “ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

Напрям підготовки:ФІНАНСИ та КРЕДИТ

Спеціальність:ФІНАНСИ та КРЕДИТ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

бакалавр – 6.030508 “Фінанси та кредит”

спеціаліст – 7.03050801 “Фінанси та кредит”

магістр – 8.03050801 “Фінанси та кредит”

Фахівець за спеціальністю “ФІНАНСИ та КРЕДИТ”

- це економіст-фінансист високої кваліфікації, підготовлений для виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної діяльності.

Фахівець з фінансів та кредиту може вирішувати завдання у фінансово-економічній сфері на макро- та мікрорівнях.

До функцій, які повинен виконувати фахівець з фінансів та кредиту, належать:

До функцій, які повинен виконувати фахівець з фінансів та кредиту, належать:

планування, прогнозування, координація, фінансування і кредитування, облік, аналіз, ревізія, контроль, інвестування.

Освітній рівень бакалавра з фінансів та кредиту

є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціалістів (магістрів)

у нашому університеті.

Після закінчення навчання Ви зможете обіймати посаду в:

 • страхових компаніях;
 • державному казначействі;
 • фінансових установах;
 • органах виконавчої влади;
 • на підприємствах усіх форм власності.
 • У нас Ви отримаєте найкращі знання!

Галузь знань:

Галузь знань:

0305 “ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

Напрям підготовки:

ФІНАНСИ та КРЕДИТ

Спеціальність:

БАНКІВСЬКА СПРАВА

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

бакалавр – 6.030508 “Фінанси та кредит”

спеціаліст – 7.03050802 “Банківська справа”

магістр – 8.03050802 “Банківська справа”

Банківська справа

На цій спеціальності крім гуманітарних та загально- економічних вивчаються фахові дисципліни.

Найцікавішими сферами у банківській діяльності є:

 • Кредитування
 • Банківські інвестиції
 • Операції з цінними паперами
 • Фінанси комерційного банку
 • Банківські ризики
 • Управління ресурсами
 • Банківський менеджмент

Підготовка студентів за цією спеціальністю здійснюється на базі банківської інформаційної комп’ютерної системи (система автоматизованого банку). Ця система встановлена в комерційних банках.

На відміну від інших ВНЗ студенти проходять виробничу практику на 3, 4, 5 курсах.


Освітній рівень бакалавра з фінансів та кредиту є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста (магістра) з банківської справи в нашому університеті.

Освітній рівень бакалавра з фінансів та кредиту є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста (магістра) з банківської справи в нашому університеті.

Ця спеціальність – Ваш шанс отримати престижну професію і забезпечити своє майбутнє!

Галузь знань:

Галузь знань:

0305 “ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

Напрям підготовки:

МАРКЕТИНГ

Спеціальність:

МАРКЕТИНГ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Бакалавр – 6.030507 “Маркетинг”

Спеціаліст – 7.03050701 “Маркетинг”

Магістр – 8.03050701 “Маркетинг”

Маркетолог – це людина, яка робить усе, щоб забезпечити продажі, крім самих продажів. Маркетолог – генератор ідей, але будь-який його креатив базується на серйозній аналітиці, інакше маркетинг буде схожий на постріли по горобцю із гармати.


МАРКЕТИНГ

Маркетолог - це фахівець із вивчення смаків покупців, спеціаліст із просування товару. Досліджує, яка продукція матиме значний попит і чому, оцінює ринок конкретних товарів і послуг. Проводить ретельний моніторинг галузі, організовує роботу інтерв'юерів, які визначають переваги покупців.Де працює маркетолог?

Маркетологи сьогодні необхідні будь-якій фірмі, зацікавленій у просуванні і збуті своєї продукції. Відділи маркетингу є в банках, промислових холдингах, торгових фірмах. Маркетологи затребувані і в спеціалізованих консалтингових компаніях, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.


Щоб бути професіоналом у цій галузі, слід здобути ґрунтовну освіту, яка б стала основою для побудови успішної кар’єри. Студенти Університету вивчають дисципліни циклу гуманітарної підготовки, циклу загальноекономічної підготовки та циклу професійної підготовки (інфраструктура товарного ринку, логістика, маркетингова товарна політика, маркетингові дослідження та ін.).

Щоб бути професіоналом у цій галузі, слід здобути ґрунтовну освіту, яка б стала основою для побудови успішної кар’єри. Студенти Університету вивчають дисципліни циклу гуманітарної підготовки, циклу загальноекономічної підготовки та циклу професійної підготовки (інфраструктура товарного ринку, логістика, маркетингова товарна політика, маркетингові дослідження та ін.).

Оскільки основа будь-якого бізнесу – продажі, а маркетолог потрібен для їхнього забезпечення, то, відповідно, маркетолог потрібен у будь-якому бізнесі.

Оскільки основа будь-якого бізнесу – продажі, а маркетолог потрібен для їхнього забезпечення, то, відповідно, маркетолог потрібен у будь-якому бізнесі.

Не втрачай нагоди бути потрібним!


Ця спеціальність – дорога до успіху і шанс для кар’єрного зросту!

Галузь знань:

Галузь знань:

0306 “Менеджмент і адміністрування”

Напрям підготовки:

Менеджмент

Спеціальність:

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

бакалавр – 6.030601 “Менеджмент”

спеціаліст – 7.03060101

“Менеджмент організацій і адміністрування”

магістр – 8.03060101

“Менеджмент організацій і адміністрування”

Будь-яка організація – це великий живий організм, а менеджер – це мозок цього організму.


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

Фахівець у галузях менеджменту та маркетингу повинен досконало знати всі грані організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідницької сфери діяльності.Менеджер покликаний вирішувати проблеми управління на посадах керівників усіх рівнів у ієрархічній структурі організації:
 • на підприємствах роздрібної і гуртової торгівлі різноманітних форм власності;
 • на біржах;
 • в акціонерних організаціях;
 • у торгових домах, асоціаціях;
 • у концернах;
 • у корпораціях тощо.

Крім фундаментальних та загальнотеоретичних знань в обсязі, необхідному для вирішення завдань управління, знань з дисциплін економічного циклу, Ви засвоїте спеціальні знання з проблем психології та етики ділового спілкування.

Крім фундаментальних та загальнотеоретичних знань в обсязі, необхідному для вирішення завдань управління, знань з дисциплін економічного циклу, Ви засвоїте спеціальні знання з проблем психології та етики ділового спілкування.

Освітній рівень бакалавр з менеджменту є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста (магістра) з менеджменту організацій і адміністрування в нашому університеті.

Освітній рівень бакалавр з менеджменту є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста (магістра) з менеджменту організацій і адміністрування в нашому університеті.


Ця спеціальність – дорога до успіху і шанс для кар’єрного зросту!

Галузь знань:

Галузь знань:

0306 “Менеджмент і адміністрування”

Напрям підготовки:

МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціальність:

Менеджмент

зовнішньоекономічної

діяльності

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

бакалавр – 6.030601 “Менеджмент”

спеціаліст – 7.03060104 “Менеджмент ЗЕД”

магістр – 8.03060104 “Менеджмент ЗЕД”


Під час навчання за фахом студенти отримають знання щодо способів оптимізації підприємства, законів економічного розвитку в ринкових умовах господарювання, міжнародної економіки, кредиту, обліку, фінансів, оподаткування, митної справи, ефективності організаційно-економічних і технологічних процесів тощо.

Закінчивши університет, Ви зможете:
 • професійно керувати ланкою зовнішньоторговельного підприємства;
 • самостійно приймати рішення у галузі управління зовнішньоекономічною діяльністю;
 • виявляти тенденції і перспективи розвитку конкретних ринків;
 • виробляти стратегію ЗЕД підприємства, планувати її реалізацію;
 • створювати оптимально організовану структуру управління ЗЕД підприємства;
 • визначати і підтверджувати ціни й умови поставки по контрактах;
 • аналізувати ефективність зовнішньоторговельних операцій;
 • здійснювати пошук, збір і систематизацію необхідної для практичної діяльності інформації.
Освітній рівень бакалавра з менеджменту є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста (магістра) з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в нашому університеті.

Освітній рівень бакалавра з менеджменту є базовим для продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста (магістра) з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в нашому університеті.

Якщо Ви хочете отримати перспективну спеціальність, - ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС!


АДРЕСА ІНСТИТУТУ:

м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 2, каб. 402тел.: (044) 409-24-15

423-81-80


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка