Виховна система Буштинської зош І-ІІІ ступенівСкачати 26,09 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір26,09 Kb.

Виховна система Буштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 • Заступник директора
 • з навчально-виховної роботи
 • Томишинець Вікторія Вацлавівна

Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально – виховного процесу, буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно – культурне відродження України, у розбудову держави. Тому колектив школи насамперед виходить з таких позицій:

 • Визнання того, що школа – навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби селища.
 • Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.
 • Вирішуючи ці завдання наша школа намагається забезпечити різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери – гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ в Буштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2015-2016 н.р.: формування в учнів високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України.

В основі нашої моделі виховної системи закладено :

 • Загальнолюдські цінності:
 • Людина - Сім’я – Родина - Батьківщина.
 • Людина - Здоров’я - Творчість – Дружба – Любов - Гуманізм.
 • А також такі принципи виховання:
 • Турботливого ставлення один до одного
 • Сумісної діяльності дітей та дорослих
 • Цілеспрямованості
 • Творчого підходу до справи
 • Виховна робота школи здійснюється через такі види діяльності:
 • Навчально-пізнавальна
 • Соціально-комунікативна
 • Ціннісно-орієнтаційна
 • Спортивно-оздоровча
 • Художньо-естетична
 • Громадсько-корисна
 • Трудова

Основні компоненти виховної системи школи

 • Координаційно-
 • груповий
 • компонент
 • Ціннісно-
 • смисловий
 • компонент
 • Індивідуально-
 • педагогічний
 • компонент
 • Діагностико-
 • результативний
 • компонент
 • Комуніка-
 • тивний
 • компонент
 • Учні
 • Адміністрація
 • Класний керівник
 • Завдання виховання
 • Ідеї побудови виховної системи
 • МО класних керівників
 • Принципи виховання
 • Мета виховання
 • Батьки, громамадськість
 • Педагогічні технології,зміст виховної роботи
 • Керування і самоврядування виховної системи
 • Критерії, показники, результати
 • виховної роботи
 • Форми, методи аналіз й оцінки функціонування
 • виховної системи
 • Внутрішні і зовнішні зв’язки виховної системи
 • Відносини дітей і дорослих
 • Виховна система школи

Мета та завдання виховання

 • Метою системи виховної роботи школи являється створення умов для соціальної адаптації учнів в суспільстві.
 • Завдання виховання:
 • Формування основ загальнолюдської культури
 • Здійснювати правове виховання учнів, ознайомлювати їх з правовою відповідальністю
 • Виховання в учнів цілісного світогляду, розвитку в них пізнавальних потреб .
 • Формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення учнями своєї етнічної спільності, виховання в них національної гідності .
 • Виховання почуття відповідальності перед собою і суспільством за результати своєї діяльності

Напрямки виховної роботи школи

 • Ціннісне ставлення до суспільства і держави
 • Ціннісне ставлення до себе
 • Ціннісне ставлення до сім’ї, родини
 • Ціннісне ставлення до людей (моральне виховання)
 • Ціннісне ставлення до природи
 • Ціннісне ставлення до мистецтва
 • Ціннісне ставлення до освіти

Основні принципи виховної системи

 • Принцип перший – “не зашкодити” (збереження психічного та фізичного здоров’я дитини, що є найголовнішим у навчально-виховному процесі).
 • Принцип другий – емоційна насиченість шкільної життєдіяльності дітей (виховання особистості неможливе без виховання емоцій та естетичної свідомості).
 • Принцип третій – ставлення до дитини як до суб’єкта власного розвитку, реалізується через принципи педагогіки співпраці, толерантності, підтримки, які спрямовані на само становлення індивідуальності.
 • Принцип четвертий – індивідуальний розвиток педагогів (учитель теж повинен розвиватись, удосконалювати свою професійну компетентність)

Функції управління виховною системою

 • Функціональний простір:
 • Реалізація державної політики, програми
 • Реалізація власної політики освіти;
 • Функціонування виховної системи
 • Забезпечення розвитку виховної системи школи, класу
 • Забезпечення соціально-психологічного супроводу виховання і розвитку особистості
 • Результат функціювання:
 • Розробка цільової комплексної програми виховної системи;
 • Створення нормативної бази, що забезпечує організацію, керівництво та контроль за ВР;
 • Розробка виховних планів;
 • Система підготовки педкадрів;
 • Сумісна діяльність психолого-педагогічної служби;
 • Участь педагогів, батьків, учнів в шк. виховних заходах;
 • Моніторинг ефективності ВР.

Схема виховної системи школи

 • Мета виховання
 • Завдання виховання
 • Принципи виховання
 • Потреби
 • Рівень вихованості
 • Інтереси
 • Джерела впливу
 • Уч. колектив
 • Сім’я
 • Громадкість
 • Педколектив
 • Виховні технології
 • Уклад вих. с-ми
 • -норми поведінки
 • -ділові відносини
 • -особистісні взаємени
 • Фактори позашкільного
 • впливу:
 • вулиця, ЗМІ, соціум
 • Діяльність:
 • -Навчально-пізнавальна
 • -ціннісно-орієнтаційна
 • Управління системою
 • Директор
 • Заступник директора
 • з ВР
 • Результат виховної діяльності
 • Активна громадська
 • позиція
 • Патріотизм
 • Моральність

Структура виховної системи школи

 • Мета, сукупність цілей
 • Діяльність, що забезпечує
 • реалізацію мети
 • Середовище, мікроклімат,
 • традиції
 • Відношенння суб’єктів
 • Суб’єкти, які беруть участь в
 • реалізації мети

Виховна система школи

 • Навчальна сфера
 • Реалізація освітньої програми
 • Моральне, правове, громадянське, патріотичне виховання в процесі навчання
 • Професійне самовизначення
 • Позакласна сфера
 • Традиційні шкільні свята
 • Екскурсії
 • Воєнно-спортивні заходи
 • Трудові та екологічні десанти
 • Гурткова робота
 • Позашкільна сфера
 • Спортивна школа
 • Школа мистецтв
 • Еколого-натуралістичний центр
 • Селищна бібліотека

Формування виховної системи школи та її компоненти

 • Цільові програми виховної системи:
 • «Формуємо особистість» - це програма соціальної орієнтації, спрямована на створення сприятливих умов для відновлення та зміцнення емоційного і соціального здоров”я дітей. Дана програма складається з трьох ступенів:
 • 1-4 класи – « Зростай людиною »;
 • 5-9 класи - «Я-Сім’я-Родина-Україна», «Бути патріотом»;
 • 10-11 класи – «Пізнай самого себе».
 • Плани:
 • Річний план виховної роботи школи
 • Календарний план виховної роботи школи
 • План роботи м/о кл. керівників
 • Плани роботи кл. керівників 1-11 класів
 • План роботи шкільної ради профілактики правопорушень
 • План роботи шкільної учнівської організації “Спадкоємці”
 • План проведення шкільної спартакіади
 • Плани роботи шкільних гуртків

Шляхи реалізації виховної системи школи

 • Організаційна
 • функція
 • Координуюча функція
 • Методична функція
 • Корекція діяльності
 • особистості
 • Взаємини з батьками
 • Вивчення умов
 • життя учнів
 • Класні керівники
 • Створення умов для
 • розвитку учнів
 • Адміністрація школи
 • Контролююча
 • функція
 • Вивчення розвитку
 • особистості
 • Співпраця з
 • Шкільною медсестрою
 • Співпраця з класними
 • керівниками
 • Соціально-психологічна
 • служба школи
 • Виховання на уроці
 • Вчителі-предметники
 • Гурткова робота
 • Заняття дітей
 • за інтересами

Традиційні загальношкільні свята

 • Свято Першого дзвоника
 • День учителя
 • Свято Радості
 • Шкільна спартакіада
 • Козацькі забави
 • Посвята в громадяни України
 • Святого Миколая
 • Новий рік
 • День закоханих
 • Зустріч випускників
 • Шевченківські дні
 • 8-го Березня
 • День Перемоги
 • Свято Букварика
 • Останній дзвоник
 • Випускний вечір
 • Предметні тижні

Внутрішнє виховне середовище школи

 • Позакласна
 • робота
 • Творчі
 • Об’єднання
 • Традиційні
 • шкільні свята
 • Учнівське
 • самоврядування
 • Мікроклімат
 • Профілактична
 • робота

Позашкільна освіта

 • Мета: підтримка і розвиток творчості учнів
 • Завдання:
 • розвиток творчих задатків учнів;
 • соціальна адаптація дітей в людському соціумі
 • Структура позашкільної освіти:
 • Напрямки
 • творчих
 • об’єднань
 • Еколого-натуралістичний
 • Фізкультурно-спортивний
 • Трудового напрямку
 • Художньо-естетичний

Критерії ефективності виховної системи

 • Створення єдиного виховного простору і організація його в систему;
 • Залучення учнів “групи ризику” в систему позашкільної освіти, позаурочну діяльність;
 • Підтримка сприятливого клімату в шкільному середовищі;
 • Покращення рівня вихованості учнів

Шкільне учнівське самоуправління

 • Мета:
 • розвиток ініціативи, підвищення самостійності учнів;
 • залучення кожного класу до життя загальношкільного колективу.
 • Завдання:
 • отримання учнями знань, умінь і навичок самоврядування;
 • вирішення завдань з врахуванням особистісно-орєнтованого підходу;
 • самовиховання, саморозвиток;
 • розвиток лідерських якостей, вміння приймати рішення;
 • активізація шкільного життя.
 • Голова
 • Заступник
 • Секретар
 • Шкільна учнівська рада
 • Структура учнівської організації “Спадкоємці”

Організаційна структура управління виховною системою Буштинської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Рівень цільових функцій (мета діяльності): основні напрямки, завдання, зміст виховної діяльності; управління виховним процесом, підвищення педмайстерності.
 • Рівень тактичного функціонування і розвитку ВС (алгоритм дій у процесі управління).
 • Рівень згуртованості, координації виховних цілей.
 • Рівень оперативного співуправління
 • ДИРЕКТОР
 • ЗАСТУПНИК
 • КЛАСНИЙ КЕРІВНИК
 • УЧЕНЬ
 • Основне завдання
 • управління школою
 • полягає в тому, щоб
 • дитина перестала
 • бути пасивним
 • виконавцем волі
 • дорослих і стала
 • ініціатором
 • шкільних справ

Напрямки розвитку виховної системи Буштинської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Підвищення компетентності педкадрів
 • Створення єдиного освітнього-виховного простору
 • Підвищення якісного рівня виховної роботи через розвиток учнівського врядування і зміцнення шкільних традицій
 • Організація роботи з “важкими” учнями
 • Розвиток системи додаткової освіти
 • Залучення до співпраці батьківської громадськості

Система виховної роботи ґрунтується на основі взаємодії школи, вчителів та батьків

 • Робота з батьками
 • Загальношкільні батьківські
 • збори
 • Класні батьківські збори
 • Індивідуальні
 • консультації
 • Дні відкритих дверей
 • Батьківський педагогічний
 • всеобуч

Схема взаємодії з соціальними партнерами

 • Селищна рада
 • Селищна
 • бібліотека
 • ЦДЮТ
 • РЕНЦ
 • Школа
 • мистецтв
 • Буштинська
 • гімназія-інтернат
 • Буштинська
 • ЗОШ І-ІІІ ст.
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка