Виховна системаСкачати 15,21 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір15,21 Kb.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА

ВИХОВНА СИСТЕМА

КОРОСТЕНСЬКОЇ

МІСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

Керівник проекту

заступник з виховної роботи

Завадська Інна Миколаївна

ВИХОВНА СИСТЕМА


ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯКОЇ ЗДІЙСНЮ- ЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ СУСПІЛЬ- НОГО РОЗВИТКУ

ФУНКЦІОНУ- ВАННЯ ЯКОЇ ПОВ’ЯЗАНЕ З РЕАЛІЗАЦІ- ЄЮ ПЕДАГОГІЧ- НИХ ЗАВДАНЬ

ОРІЄНТО- ВАНА НА особистість

УСІ ЇЇ КОМПОНЕНТИ ВЗАЄМО-ПОВ’ЯЗАНІ І ФУНКЦІОНУЮТЬ ЯК ЄДИНЕ ЦІЛЕ

МАЄ БЕЗЛІЧ ЗВ’ЯЗКІВ І ВІДНОСИН З НАВКОЛИШ- НІМ СОЦІАЛЬНИМ І ПРИРОДНІМ СЕРЕДОВИ- ЩЕМ

ПРИ ВІДСУТНОСТІ МЕТИ ВТРАЧАЄ ЗМІСТ

ОРІЄНТОВАНА НА ВИЗНАЧЕНІ ЦІННОСТІ

Соціальна

Педагогічна

Ціннісно-орієновна

Цілісна

Відкрита

Цілеспрямована

Складна і вірогіднаКоростенська міська гімназія

В ОСНОВУ КОНЦЕПЦІЇ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ПОКЛАДЕНО:

 • принципи виховання за А.С.Макаренком;
 • особистісно-орієнтований підхід;
 • акмеологічний підхід

Коростенська міська гімназія

Коростенська міська гімназія

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ

 • виховний вплив - процес становлення та формування особистості, засвоєння нею соціальної ролі;
 • надзавдання виховного впливу - розвиток індивідуальності, суттєвих людських сил особистості, її потреб, інтересів, здібностей, генетично заданих обдарувань, позитивних рис характеру, ідеалів свідомості;
 • виховна модель - це комплекс виховного цілепокладання.

Коростенська міська гімназія

Формування в учнів цілісної системи знань про природу, суспільство, людину

Оволодіння учнями прийомами і способами основних видів людської діяльності, розвиток креативних здібностей дитини, її нахилів і талантів

Розвиток у дитини прагнення і здатності до самопізнання, самобудівництва, самореалізації і самоствердження

Формування в учнів ціннісних відносин до різних сторін навколишньої діяльності і до самих себе

Формування в освітній установі колективу сприятливого середовища для розвитку і життєдіяльності дітей та дорослихПедагогічні завдання

Коростенська міська гімназія

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ


Коростенська міська гімназія

КОМПОНЕНТИ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ


ІНДИВІДУАЛЬНО –ГРУПОВИЙ КОМПОНЕНТ
  • АДМІНІСТРА-ЦІЯ, ВЧИТЕЛІ
  • УЧНІ
  • БАТЬКИ УЧНІВ
  • ІНШІ УЧАСНИКИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

ЦІННІСНО-ОРІЄНТАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ
  • ЦІННОСТІ КОЛЕКТИВУ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
  • ЦІЛІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ
  • ПЕРСПЕКТИ-ВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
  • ПРИНЦИПИ І КЛЮЧОВІ ІДЕЇ ПОБУДОВИ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ
  • ФОРМИ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СПІЛКУВА- ННЯ
  • ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ
  • КЕРУВАННЯ І САМОВРЯДУ- ВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
  • ВІДНОСИНИ У СУСПІЛЬСТВІ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
  • ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

ДІАГНОСТИЧНО - РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
  • КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОС-ТІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ
  • ФОРМИ, МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ВИВЧЕННЯ, АНАЛІЗУ Й ОЦІНКИ ФУНКЦІОНУ-ВАННЯ

Коростенська міська гімназія

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

  • ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ
  • ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП
  • ЕТАП ВІДНОВЛЕННЯ І ПЕРЕБУДОВИ СИСТЕМИ

Коростенська міська гімназія

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ  Термін реалізації: 2012-2017 роки


Коростенська міська гімназія

І. Організаційно-підготовчий етап(20102-2013 навчальний рік );

ІІ. Проектний етап (2013- 2014 навчальний рік);

ІІІ. Організаційний етап (2014-2015 навчальний рік);

ІV. Узагальнюючий етап (2015-2016 навчальний рік);

V. Аналітичний етап (2016-2017 навчальний рік).

МОДЕЛЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 • через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства;
 • зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущими для кожного з них;
 • сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму;
 • сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань;
 • сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови;
 • ознайомити учнів із різними демократичними здобутками, особливостями становлення демократії в Україні.

МОДЕЛЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Коростенська міська гімназія

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА


Коростенська міська гімназія

СИСТЕМА САМОВРЯДУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ: - чіткий взаємозв’язок органів самовря-дування класів із загальногімназійним; - консультативне педагогічне управління органами самоврядування обох рівнів з боку педагогічних працівників гімназії.


Коростенська міська гімназія

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


ПРЕЗИДЕНТ

КОМІТЕТ КУЛЬТУРИ

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕЙТИНГОВИЙ

КОМІТЕТ ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТКоростенська міська гімназія

Коростенська міська гімназія

Коростенська міська гімназія

НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю


Коростенська міська гімназія

ФІЗИЧНЕ


ДУХОВНЕ

СОЦІАЛЬНЕ

ПСИХІЧНЕ

Коростенська міська гімназія

• рівень організованості класного колективу ; • рівень навчальної мотивації учнів класу ; • різноманітність позаурочного життя класу; • динаміка зростання рівня вихованості учнів; • рівень розвитку класних колективів; • активність співпраці класу з класним керівником; • зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі; • робота з проблемними учнями; • захищеність та комфортність умов перебування учнів у класі, школі.


КАТЕГОРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

Коростенська міська гімназія

КАТЕГОРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:


♥ систематичне піклування про всебічний розвиток дитини; ♥ любов до дітей і кожної окремої дитини; ♥ повага до дитини, вміння бачити в кожній людині особистість; ♥ віра в дитину як запорука педагогічного успіху; ♥ глибоке знання дитини; ♥ розуміння дитини – педагогічна емпатія; ♥ бережливе ставлення до духовного світу і природи дитини; ♥ вміння розвивати у дитини почуття власної гідності; ♥ вміння включати дитину в коло інтересів, життя інших людей; ♥ бути другом, мудрим радником дитини


ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Коростенська міська гімназія

ЗАВДАННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • формування у дитини позитивної Я-концепції;
 • формування у дітей навичок співпраці,
 • Формування навичок колективної взаємодії;
 • формування у дітей потреби у продуктивній діяльності через безпосереднє знайомство з різними видами діяльності;
 • формування морального, емоційного, вольового компонентів світогляду дітей;
 • розвиток пізнавального інтересу.

Коростенська міська гімназія

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР З ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Бажаю успіху!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка