Викладання предметів художньо-естетичного циклу в умовах оновлення художньої освіти Мета Вивчення “ художньої культури”Скачати 21,33 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір21,33 Kb.
ТипПрограма

Дубровіна І.В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Викладання предметів художньо-естетичного циклу в умовах оновлення художньої освіти

Мета Вивчення “ художньої культури”


Формування

світогляду

Інтеграція знань художньо-естетичного циклу

Зв’язок мистецтва з життям

Систематизація видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва

ідеї цілісного художньо-естетичного розвитку особистості

Потреба у самореалізації

Особистий розвиток

Програма навчального предмета

Курс “Художня культура” – інваріантна складова типових навчальних планів освітньої галузі “Мистецтво” Державного стандарту базової та повної середньої освіти

Принципи побудови художньої культури:

- взаємозв'язок художньої культури суспільства і внутрішнього художнього світу особистості.

- усвідомлення учнями ідеї цілісності естетичної культури, жанрово-стильової і видової специфіки мистецтв.

- осмислення учнями закономірностей історичної еволюції мистецтв і художньої культури в цілому.

- наскрізність та наступність викладення матеріала.

Домінантні акценти

Головне – не кількість інформації і набутих знань, а накопичення особистісного художньо-естетичного досвіду особистості”.

Завдання предмета Художня культура

Виховання нового компетентісного учня, який відрізняється такими якостями, як активність, самостійність, творчість, духовність, адаптованність до життєвих змін, здатного до самостійного повноцінного життя у новому тисячолітті

Місце предмета у базовому навчальному плані:

- дисципліна розрахована на 105 годин, із них – 12 годин відводиться на резервний час. Зміст програми розраховано на 35 годин.

- У новому навчальному році в 10-11 класах пропонується 17 год. на вивчення предмета. (0,5 годин на тиждень за державною програмою, або 1 год. на тиждень за умови додавання адміністрацією школи 0,5 год. із варіативної частини базового компоненту).

- вивчення «Художньої культури» на рівні стандарту та академічному рівні в 11 класі відводиться 0,5 години на тиждень, у зв’язку з необхідністю ущільнення навчального матеріалу пропонується в наступному навчальному році вивчення художньої культури здійснити протягом І семестру.

Нормативно-правове забезпечення викладання та кадрового забезпечення курсу “Художня культура” у закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2009 р. №524 про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009-2012 роки .

● Лист Міністерства освіти і науки України від 05.11.07 № 1/9-670.

● Лист Міністерства освіти і науки України від 27.01.2009 № 1/9-55.

● Лист Міністерства освіти та науки України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».


Обладнання кабінету предметів художньо-естетичного циклу

1. Технічні засоби навчання: комп’ютер або медіа дошка, проектор, звукопідсилююча, звукоутворююча апаратура; музичний центр, відеомагнітофон, або телевізор і DVD.

2. Фонохрестоматійний матеріал супровід уроків художньої культури, відіо диски з репродукціями творів художньої культури. 

3. Музичні інструменти: баян, акордеон, фортепіано; бубни, барабани; маракаси; трикутники; сопілки.

4. Портрети композиторів, художників, відомих митців.

5. Навчально-дидактичний матеріал:  плакати, таблиці, схеми; картини, твори декоративно-прикладного мистецтва; натурний фонд (гіпсові голови, розетки, геометричні тіла, іграшки, набір відрізів тканини для драпіровок); картки (роздатковий матеріал). 

6. Спеціальне обладнання: настільні мольберти; фарби, папір, класна дошка з нотоносцем; магнітна дошка. 7. Фахові журнали та посібники. 

8. Наукова, психолого-педагогічна література для самоосвітньої діяльності учителів.


Навчання педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації

 • Проблемно-тематичні "Методика викладання інтегрованого курсу "Художня культура" в загальноосвітніх навчальних закладах”.
 • Авторські курси "Впровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій у процес вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу“.
 • Дистанційні (розроблено програмно-методичний комплекс для підвищення фахової кваліфікації вчителів музичного й образотворчого мистецтв та художньої культури з проблеми «Методика викладання інтегрованого курсу «Художня культура» в загальноосвітніх навчальних закладах»).

Цілісність безперервної системи художньо-естетичної освіти

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Музичне, образотворче

мистецтво


ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

СТАРША ШКОЛА

Естетика

Художня культура

ОСНОВНА ШКОЛА

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

Художня культура

Компоненти процесу навчання


Результат

Мета

Рефлексія

Контроль

Засобі навчання

Методи навчання

Зміст освіти

Принципи

Організаційні форми

Планування уроку мистецтва


Календарно-тематичне планування

Планування уроку мистецтва


Варіант планування уроку художньої культури

Тема

Мета

Завдання

Тип

Жанр

Форма навчання

Мистецькі твори для вивчення

Інтегратори

Засоби навчання (обладнання)

Фактори якісного уроку

- Створення розвивального середовища засобами ІКТ, дидактичних матеріалів;

- Емоційно насичені й цілісні уроки (метод емоційної драматургії);

- Накопичення особистісного художньо-естетичного досвіду учнів;

- Конструювання діалогу між учнями;

- Посилення міжпредметних звязків з предметами гуманітарного циклу, а також з інформатикою (пошук художніх матеріалів у мережі Інтернету);

- Поєднання уроків «Художньої культури» з позаурочною естетико-виховною роботою.

Метод Художньо-педагогічної драматургії


Фінал, післядія

Головна думка

уроку художньої

культури

Експозиція

Зав'язка

Розробка

Кульмінація

Драматургія за логікою музичних форм ( Гродненська)


1.

2.

3.Форма варіацій

Поліфонічна форма

Сонатна форма

Принципи побудова уроку (Л.М. Предтеченською)


Принцип художньо-педагогічної драматургії

історизму

інтеграції

Опори на творчий метод

Формування знань, умінь

Діяльнісний підхід до навчання художньо-естетичних дисциплін


Проектні технології

ФОРМИ АКТИВНОСТІПроблемні технології

Інтеграктивні технології

Інтегративні технології

Дискусії

Диспути

Художня культура реалізується через художний образ творів мистецтва


Художня вигадка

Художній

образ

Особлива концентрація, загострення

типових

рис зображуваних явищ життя

Вираз загального через одиничне

Універсальні категорії мистецтва


Ритм

Динаміка


Композиція

Your text in here

Форма

Гармонія


Контраст

Симетрія

Особливості допрофільної підготовки учнів

 • У 9 та 11 класах предмет «Художня культура» може складатися під час державної підсумкової атестації як предмет за вибором в основній та старшій школі, та як профільний предмет в 11 класі
 • Вивчення факультативних курсів та курсів за вибором організовується за умови наявності бажання учнів їх вивчати і створення належних умов для їх опанування.
 • Особливості допрофільної підготовки: наскрізність та наступність.

Зміст програми «Художня культура» профільного рівня

Ущільнення навчального матеріалу за програмою профільного рівня пропонується здійснити шляхом зменшення на 10 годин передбаченого програмою резервного часу, а також об’єднання навчального матеріалу поданих нижче тем і вивчення його за рахунок часу, призначеного на опанування однієї теми:

 • тему 12 «Норвегія» з темою 13 «Швеція» розділу І «Європейська художня культура»;
 • тему 15 «Південно-західні слов’янські народи» з темою 18 «Румунія» розділу 1 «Європейська художня культура»;
 • тему 17 «Чехія» з темою 19 «Угорщина» розділу І «Європейська художня культура»;
 • тему 21 «Країни Прибалтики» з темою 22 «Бєларусь» розділу І «Європейська художня культура»;
 • тему 3 «Латиноамериканські мелодії та ритми» з темою 4 «Карнавал» розділу VI «Латиноамериканський культурний регіон».


Домашні завдання мають практично-творчий чи дослідницько-пошукового характер Проектна діяльність учнів має організовуватися на добровільних засадах: це стосується як вибору теми й обсягу роботи, так і форм презентації


Підручники рекомендовані ГРИФОМ МОН

9клас “Художня культура”Масол Л.М., Назаренко Н.В., Климова Л.В.

“Художня культура” (рівень стандарту, академічний)Масол Л.М., Миропольська Н.Є., Гайдамака О.В.;

10 клас «Художня культура” (рівень стандарту, академічний) Климова Л.В.(профільний рівень) Масол Л.М., Оніщенко О.І., Ничкало С.А., Гайдамака О.В.

10 клас “ Основи естетики” Левчук Л.Т., Оніщенко О.І.

 • Вся інформація озміщена на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Навчально-методичні посібники (9), підготовлені працівниками інституту та педагогами Київщини (гриф МОН України):

Творчий Шлях учителів художньої культури Київщини

 • Розробки уроків художньої культури (сайт освітнього порталу інституту “Мій кращий урок” ) (www.bestlessons.at.ua)
 • Публікації у фахових виданнях, навчально-методичних посібниках
 • Створення авторських спец-курсів, посібників

Дякуємо За Увагу!Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал