Виконала: студентка епд-503 Криницька Л. ВСкачати 14,56 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір14,56 Kb.

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Виконала:

студентка ЕПД-503

Криницька Л.В.

Актуальність. Сучасний бізнес не може розглядати себе окремо від його найважливіших стейкхолдерів, тому саме реалізація корпоративної соціальної відповідальності є тим опосередкованим чинником, який забезпечує зв'язок: КСВ – стейкхолдери – збільшення ефективності діяльності підприємства.

Що таке КСВ?

Українські бізнесмени розуміють дане поняття, як відповіда­льне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або по­слуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна пози­ція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та по­стійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соці­альних проблем.

Саме таке розуміння КСВ, дає змогу підприємствам України робити «правильні речі» для суспільного добробуту.

Соціальні дослідження щодо розуміння КСВ підприємцями України


Питання

К-сть осіб

% осіб

Врахування інтересів зацікавлених представників суспільства під час прийняття бізнес-рішень

426

38,4%

Максимізація прибутків та діяльність в інтересах акціонерів

349

31,4%

Добровільна відмова від деяких прибутків через прагнення зробити «правильні речі»

182

16,4%

Впровадження добробуту через працевлаштування та виплату податків підприємством своєчасно та у повному обсязі

80

7,2%

Підтримка ініціатив, що напряму приносять користь суспільству, але не завжди є прибутковими для акціонерів

73

6,6%

В цілому

1110

100%

Чи вигідно підприємству впроваджувати КСВ?

Існує потенційний зиск, який може мати компанія від імплементації КСВ у свою бізнес практику. Він, зокрема, полягає у такому:

 • поліпшення управління завдяки запобіганню ризикам різного ґа­тунку;
 • покращення репутаційного менеджменту;
 • збільшення обся­гу продажу та частки ринку;
 • розширення можливостей для залучен­ня, утримання, мотивування співробітників компанії;
 • оптимізація операційних процесів та зменшення виробничих витрат;
 • налагодження та побудова дієвих відносин з іншими компаніями, урядовими структура­ми та неурядовими організаціями;
 • поліпшення фінансових та еконо­мічних показників діяльності.

Українські компанії, які використовують корпоративну соціальну відповідальність, є лідерами в українському ринковому середовищі, що сильно відображається на їх популярності та прибутковості. Це яскраво демонструє Центр «Розвитку корпоративної соціальної відповідальності», який презентував результати першого в Україні індексу прозорості та підзвітності компаній. За результатами, найвищий Індекс прозорості та підзвітності має компанія ДТЕК (160 балів із 200 можливих; 80% прозорості), яка з отриманими балами увійшла до топ-10 найпрозоріших компаній світу за оцінкою Центра. Всі компанії першого десятка мають нефінансові звіти, деталізований опис упровадження соціальних та екологічних проектів.

Рейтинг найпрозоріших українських компаній

 • Оцінюючи вплив впровадження заходів із корпоративної соціальної відповідальності на формування корпоративної стратегії, маємо такі висновки щодо українських компаній: 70 % - поліпшення ставлення працівників до компанії; 62 % українських компаній вважають, що вони принесли дійсну користь для суспільства, громади; 53 % - покращення репутації компанії та 48 % - поліпшення економічних показників компанії .

Причинно-наслідкові зв’язки між конкретними заходами та показниками успіху підприємств


Група стейкхолдера

Заходи

Показники

Клієнти

Надання гарантій

Перевірка контрагентів

Надійний партнер


-Кількість приходу нових клієнтів

-Обсяг доходу

-Обізнаність потенційних клієнтів про компанію


Суспільство

Співпраця з громадськими організаціями, забезпечення спонсорської підтримки на благодійні та екологічні заходи

-Кількість позитивних згадок в пресі

-Частота перевірок податковими органами

-Кількість принятих позитивних рішень місцевими органами управління


Співробітники

Проведення навчання персоналу

Соціальний пакет

Розвиток особистості

Спортивні заходи

Гендерна політика


-Плинність кадрів

-Обізнаність потенційних співробітників про компанію-Продуктивність праці

Приклади українських підприємств, що покращили свою діяльність внаслідок реалізації КСВ

 • ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» за рахунок використання безтротилововї екологічно чистої, вибухової речовини (в рамках зменшення негативного впливу на навколишнє середовище) підвищив продуктивність комплексу. Внаслідок таких змін утворились нові витрати на використання безтротилової вибухівки, проте збільшилась кількість видобутої продукції, реалізація якої в перспективі призвела до отримання більших прибутків.
 • Компанія «Nemiroff» завдяки інвестицій в розмірі 1,5 млн.грн.в соціальний проект «Спортивну Україну будуємо разом» у 2010-2012 рр. підвищує свою репутацію та зменшує ризики від можливої втрати ринків, формуючи імідж підприємства, що підтримує спортивну молодь. Це призводить до утворення затрат на здійснення соціальних програм та зростання вартості бренду компанії.
 • У свої головні цілі компанія SABMiller включила зниження викидів CO2. У цьому контексті слід згадати і зменшення енерговитрат при підготовці кінцевого продукту ( що важливо як для самого підприємства , так і для економії електроенергії в глобальному масштабі) . Подібна програма була успішно реалізована в Угорщині на пивзаводі «Дреер», а тепер впроваджується в Україні. У рамках цього проекту « Дреер » скоротив викиди вуглекислого газу на 260 тонн на рік , а також отримав чистий економію електрики - 82кВт на годину.

Висновки

 • Ефект від впровадження соціально-відповідальної політики проявляється у створенні позитивного іміджу, підвищенні репутації та гудвілу, встановленні міцних зв'язків із цільовими аудиторіями.
 • Керівники українських компаній, які впроваджують практики КСВ, відзначають, що заходи з соціальної відповідальності принесли справжню користь для суспільства і регіону, вплинули на поліпшення ставлення працівників до компанії, покращили її репутацію та економічні показники. Більше двох третин українських бізнес-лідерів вважає, що заходи з соціальної відповідальності впливають на можливості підприємства знайти і утримати кращих працівників, сформувати позитивний імідж і репутацію, створити переваги перед конкурентами.
 • Корпоративна соціальна відповідальність орієнтована на перспективу і ті кошти, що підприємство на неї витрачає, повернуться лише згодом, проте у збільшеному обсязі.

Дякую за увагу!


Каталог: userfiles -> conf sep 14 -> sek3
userfiles -> Фонд державного майна України Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
userfiles -> Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
userfiles -> Узагальнення судової практики щодо вирішення питання процесуальних витрат у судових рішеннях (вироки, ухвали) до плану роботи судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області на IІ півріччя 2014 року
userfiles -> Петюх Василь Миколайович, к е. н., проф
userfiles -> Виконала: студентка 4 курсу 5 групи спеціальності 6504
sek3 -> Перспективи розвитку агропромислової галузі за умови інтеграції україни в єс
conf sep 14 -> Сучасні методи та моделі підвищення якості продукції підприємства
sek3 -> Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу Виконала
conf sep 14 -> Медведенко Ганна Сергіївна 6504, 7 група


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал