Виконав: Якубенко Сергій Михайлович КерівникДата конвертації27.03.2017
Розмір9,57 Kb.

Формування знань, умінь і навичок в учнів СЗШ на уроках технології засобами інтерактивності

Виконав:

Якубенко Сергій МихайловичКерівник: ст. викл. Кириленко Н.М.

Комп’ютеризація вітчизняної освіти у наш час стає невід’ємною частиною теоретичної і методичної сторін засвоєння будь-якої з дисциплін загальноосвітнього циклу. Проте нерідко використання нових технологій, до яких слідує, передусім, віднести комп’ютерні інформаційні технології (КІТ) і створені на їх основі навчальні комп’ютерні програми, ставить перед сучасною педагогікою цілий ряд питань, що відносяться до теоретико-методологічного обґрунтування їх використання в освітньому процесі загальноосвітньої школи.

У сучасних умовах освіти зростає потреба в засвоєнні значно більшої кількості інформації, що отримується за допомогою різних методів, навчальних технологій і при безпосередній взаємодії «вчитель – учень». Особливе місце в цьому процесі інформатизації навчання належить комп’ютерним технологіям і створеним на їх основі навчально-педагогічних програмам.

У зв’язку з широким впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, формуванню знань, умінь і навичок учнів засобами інтерактивності надається особлива увага.

Як і раніше, актуальною залишається проблема врахування педагогічних чинників в системі комп’ютеризації освіти, а саме врахування індивідуальних особливостей особистості учнів, диференціальне навчання, тобто застосування освітніх комп’ютерних програм. Активна участь педагога в створенні і моделюванні освітніх комп’ютерних програм, що враховують педагогічні умови, у тому числі і у сфері інтерактивних комунікацій, сприяло б підвищенню ефективності навчання – рішенню одного з важливих завдань освіти – засвоєнню і практичному використанню отриманих знань.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити зміст, методику й педагогічні умови формування знань, умінь і навичок в учнів СЗШ на уроках технології засобами інтерактивності

Предмет дослідження – особливості використання інтерактивних інформаційних технологій в навчальному процесі в СЗШ на уроках технології

Об’єкт дослідження – учні СЗШ в процесі засвоєння нових знань, умінь і навичок на уроках технології засобами інтерактивності.

Завдання дослідження:

  • Здійснити теоретичний аналіз вивчення проблеми впровадження інноваційних комп’ютерних технологій в освіту.
  • На основі аналізу стану проблеми комп’ютеризації навчання визначити роль і місце навчальних комп’ютерних програм, в основі яких використовуються інтерактивні комунікативні характеристики суб’єктів педагогічної взаємодії.
  • Досліджувати дидактичні можливості застосування освітніх комп’ютерних програм з для формування знань, умінь і навичок в учнів СЗШ на уроках технології.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ОСВІТИРОЗДІЛ 2

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ

ІКТ вносять особливості нової педагогічної парадигми до структури середньої освіти. У науковій літературі проблемі застосування комп’ютерних технологій в освіті відводяться дискусії на загальнометодологічному і психологічному рівнях. Вчені сходяться на думці, що комп’ютеризація в системі освіти несе в собі як позитивні, так і негативні моменти. Проте, розглядаючи її в загальному контексті оптимізації навчально-освітнього середовища, вчені в області його застосування в навчанні вважають цей напрям найбільш ефективним і педагогічно обґрунтованим.

Комп’ютерне навчання може використовуватися на усіх етапах навчального процесу. Проте найбільш ефективним є його використання на етапі формування знань, умінь і навичок. Висока роль на цьому етапі відводиться самостійній роботі учнів.Наше дослідження показало, що різноманітність навчальних комп’ютерних програм посилює мотивацію учнів до вивчення навчального предмету, і, в той же час, не виключає традиційний дидактичний підхід в системі взаємодій «вчитель– учень». Психологічний аспект комунікативної діяльності учнів в зв’язку використанням ПК набуває зміст майбутнього професійного становлення, а тому ІКТ цільовим чином реконструюють досвід і найближчі перспективи розвитку шляхом освоєння навчальних дисциплін.

Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка