Використання дидактичних ігор та вправ у корекційній роботі логопеда в днзСкачати 14,83 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір14,83 Kb.

Використання дидактичних ігор та вправ у корекційній роботі логопеда в ДНЗ.

Вчитель-логопед : Міллєр Н.М

Гра для дитини дошкільного віку – основний вид діяльності дитини, одна з характерних особливостей дитячого розвитку.

Гра - як форма діяльності дитини сприяє гармонічному розвитку у неї психічних процесів, мовлення, особистих рис, інтелекту.

Роль ігор у логопедичній роботі

Ігри сприяють:

 • співдружності педагога з дошкільником;
 • активізації інтересу дитини до мовлення;
 • бажанню оволодіти дошкільником тими чи іншими вміннями та навичками;
 • реформуванню старих та появі нових мовленнєвих навичок;
 • застосуванню набутих навичок у повсякденному житті.

Вимоги до організації ігор в логопедичній групі ДНЗ

Логопед повинен:

 • заздалегідь діагностувати рівень розвитку ігрової діяльності кожної дитини;
 • проектувати ступінь розвитку ігрової , пізнавальної та мовленнєвої діяльності, рівень досягнень як для всієї групи , так і для кожної дитини зокрема;
 • формувати і реалізовувати корекційно-розвивальні, навчально-виховні та пропедевтичні завдання;
 • знати структуру , правила тієї чи іншої гри, специфіку її проведення;
 • уміти вдало використовувати:

- види дидактичного матеріалу (іграшки, муляжі, предмети-замінники, посібники, музичні інструменти, нагрудники, наголовники, елементи костюмів тощо);

- форми мовленнєвого матеріалу (звуконаслідування, забавлянки, домовлянки, заклички, чистомовки, скоромовки, лічилки, загадки, вірші, пісеньки, колискові);

- види попередньої роботи ( читання, розгляд ілюстрацій, спостереження, дослідницька діяльність, бесіди тощо);

- відповідну словникову роботу (знайомство з новими словами, пояснення, уточнення їх значення, закріплення в мовленні);

Особливості ігрової діяльності в дітей із ЗНМ

 • невміння гратися;
 • наявність неадекватних дій з предметами;
 • примітивні та одноманітні дії з предметами ;
 • невміння використовувати предмети-замінники і діяти з уявними предметами.

Особливості ігрової діяльності дітей з ФФНМ та заіканням

 • нестійкий інтерес до іграшки;
 • недостатнє вміння використовувати її в грі;
 • відсутність сюжету в розгорнутій грі;
 • поодинокі сюжетні дії.

Класифікація корекційно-розвивальних ігор

1.Ігри з правилами:

 • ігри з предметами;
 • дидактичні (з іграшками, настільно-друковані, подорожі, передбачення, музично-дидактичні, сенсорні, математично-дидактичні (інтелектуальні), комп’ютерні );
 • рухливі (ігри різної рухливості, ігри-естафети, загально розвивальні, цілеспрямовані);
 • народні (рухливі, хороводні, обрядові та звичаєві ігри).
 • 2.Творчі ігри:

 • режисерські;
 • сюжетно-рольові(сімейні, побутові,
 • суспільні, загальної тематики);

 • конструктивно-будівельні;
 • ігри-драматизації та інсценівки.

Дидактична гра - це різновидність гри з правилами, в якій діти уточнюють, поглиблюють, розширюють, систематизують, застосовують отримані раніше знання, як на заняттях, та й у повсякденному житті.

Мета дидактичних ігор: формувати у дітей уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Опанувати необхідні знання , уміння і навички, що є складовими будь-якої компетентності, дитина зможе лише тоді, коли вона сама виявлятиме до них інтерес, і коли вихователь зуміє зацікавити дітей.


Компоненти дидактичної гри

Задум

Завдання

Правила гри

Ігрові дії

Принципи логопедичного впливу

 • системності й урахування мовного розладу;
 • комплексності;
 • диференційованого підходу;
 • поетапності;
 • розвитку, онтогенетичний;
 • урахування особистісних особливостей;
 • діяльного підходу;

 • формування мовних навичок в умовах природного мовного спілкування.

Розподіл дидактичних ігор

 • підготовчі ігри та вправи на розвиток:
 • - слухової уваги, сприйняття, пам’яті ;

  - мовленнєвого та фонематичного слуху;

  - фізіологічного та мовленнєвого дихання;

  - артикуляційної моторики;

 • ігри на розвиток лексичної та граматичної сторін мовлення;
 • ігри на формування правильної звуковимови;
 • ігри на розвиток просторового сприйняття, зорової уваги та пам’яті;
 • ігри на розвиток загальної та дрібної моторики.

Правила організації мовленнєвих ігор

 • ігри не повинні бути тривалими по часу (5-10хв.)
 • вони мають проводитися у неспішному темпі, для того, щоб дитина мала можливість зрозуміти завдання, свідомо виправити помилки, а керівник - допомогти їй у цьому;
 • гра повинна бути цікавою, живою, заманливою для дитини, тому треба у ній повинен бути присутній елемент змагання, нагороди за успішний виступ, яскраве і цікаве оформлення;
 • гра може бути частиною загальноосвітнього або логопедичного заняття або проводитися у один з режимних моментів;
 • у грі треба домагатися активної мовної участі усіх дітей, при цьому за можливістю використовувати і рухову активність;
 • у грі слід розвивати у дітей навички контролю за чужою та власною мовою та прагнення вірно та достатньо точно виконувати мовленнєві завдання, заохочувати ініціативу дітей;
 • у процесі гри керівник приймає участь (ступень участі визначається мовними можливостями дітей, завданням та умовами гри): по ходу гри вносить необхідні корективи та поправки у мову дітей, а на кінець гри обов’язково заохочує усіх дітей, відмічає найбільш успішних та обіцяє у наступний раз новий варіант гри або зовсім нову гру.

Ігри по активізації, уточненню та збагаченню словника

 • ігри на збагачення, уточнення та активізацію іменникового словника;
 • ігри на збагачення та уточнення, активізацію словника дієслів;
 • ігри на збагачення, уточнення та активізацію словника ознак ( сюди входить робота по збагаченню мови прикметниками та числівниками);
 • ігри, які знайомлять зі значенням та застосуванням у мові
 • займенників

  та прислівників.

Висновок

Гра в логопедичній групі це :

 • особлива форма засвоєння навчально-виховного та корекційно-розвивального матеріалу;
 • спосіб корекції фонетико-фонематичної складової мовлення;
 • складова збагачення словникового запасу;
 • шлях до вдосконалення граматичної складової мовлення;
 • засіб формування зв’язного мовлення;
 • спеціально-педагогічна форма організації життя дитини;
 • формування позитивного ставлення дитячої особистості до навколишнього світу;
 • своєрідний вид діяльності дошкільника, що змінюється та розгортається як суб’єктивна дійсність, під час якої здійснюється психофізичний розвиток дитини.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка