Використання ікт в навчально-виховному процесі знзСкачати 51,69 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір51,69 Kb.
ТипКонцепція

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗНЗ

 • Майбутнє будь-
 • якої держави
 • визначається
 • системою освіти,
 • яка в ній існує!

Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання

 • Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання

Використання ІКТ допомагає учневі водночас розглядати об’єкт у кількох аспектах. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у наочно-діяльнісному і словесно-логічному плані та їх різноманітних співвідношеннях: ІКТ дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учня, а й формувати його розумові операції.

 • Використання ІКТ допомагає учневі водночас розглядати об’єкт у кількох аспектах. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у наочно-діяльнісному і словесно-логічному плані та їх різноманітних співвідношеннях: ІКТ дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учня, а й формувати його розумові операції.

Концепція Національної програми інформатизації: “ Інформатизація освіти спрямовуватиметься на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів».

 • Концепція Національної програми інформатизації: “ Інформатизація освіти спрямовуватиметься на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів».
 • Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей.
 • Концепція Національної програми інформатизації навчального процесу,
 • заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний процес ПЗНП, раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання, з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою веде до поліпшення результатів навчання.
 • Найефективнішою формою використання ППЗ у навчальному процесі є їх включення до складу програмно-методичних комплексів (ПМК).
 • Перехід до нових комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх розробка апробації та впровадження, раціональне поєднання нових інформаційних технологій навчання з традиційними — складна педагогічна задача і потребує вирішення цілого комплексу проблем.

До числа найневідкладніших

 • До числа найневідкладніших
 • проблем можна віднести:
 • ● визначення мети створення і застосування у навчальному процесі комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання конкретних навчальних предметів;
 • ● розробку методичних прийомів поєднання індивідуальних, групових і колективних форм комп’ютерне-орієнтованого навчання;
 • ● розробку способів використання засобів навчання, які б забезпечували активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх самостійності;

● розробку засобів навчання і методик їх

 • ● розробку засобів навчання і методик їх
 • застосування; спрямованих на
 • реалізацію ефективного моніторингу
 • навчального процесу та організацію ефективного управління навчальним процесом;
 • ● визначення правильних педагогічне доцільних і обґрунтованих пропорцій між комп’ютерно-орієнтованими і традиційними формами навчання;
 • ● формулювання та перевірку психолого-педагогічних вимог до педагогічних програмних засобів на всіх етапах навчального процесу;
 • ● розробку ефективних форм управління навчально-пізнавальною діяльністю з орієнтацією на інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

Підготовка викладача до використання ІКТ передбачає оволодіння вчителем певними уміннями та навичками:

 • Підготовка викладача до використання ІКТ передбачає оволодіння вчителем певними уміннями та навичками:
 • підготувати персональний комп’ютер до роботи,
 • прочитати перелік програм,
 • запустити необхідну програму на виконання, вміти зберегти інформацію,
 • скористатись принтером.

З ІКТ може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик.

 • З ІКТ може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик.
 • …Не всі вчителі психологічно готові до використання ІКТ, розуміють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та результати їх впровадження.
 • …При підготовці вчителя до використання ІКТ необхідно проводити поступове, практичне навчання з демонстрацією можливостей технічних засобів та програмних засобів електронного призначення.

Вчителі - предметники надають перевагу впровадженню таких технологій:

 • Вчителі - предметники надають перевагу впровадженню таких технологій:
 • • Мультимедіа (проекти, презентації);
 • • ППЗ (електронні підручники);
 • • окремі типи файлів
 • (зображення, відео-, аудіо-, анімації);

При використанні аудіовізуальних засобів навчання слід дотримуватися певних правил:

 • При використанні аудіовізуальних засобів навчання слід дотримуватися певних правил:
 • підготувати аудиторію до сприйняття нового матеріалу;
 • слід передбачити форму перегляду і обговорення відео-матеріалів (індивідуальну, групову чи колективну);
 • визначити характер допомоги відстаючим;
 • використовувати під час заняття інші засоби навчання;
 • вчитель має уміти поєднувати
 • аудіовізуальні засоби з підручником,
 • картою та іншими засобами навчання.

Проектні технології

 • Проектні технології
 • Переваги:
 • учні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачі,
 • вчаться користуватись різними джерелами інформації,
 • переробляти її та відбирати найголовніше.

Презентації

 • Презентації
 • Електронні презентації дають
 • можливість вчителю при мінімальній
 • підготовці і незначних витратах часу
 • підготувати наочність до уроку. Уроки,
 • складені за допомогою PowerPoint видовищні і
 • ефективні в роботі над інформацією
 • Power Point – програма, яка дозволяє створювати та демонструвати яскраві презентації на будь-яку тему, що цікавить вас, тут і зараз
 • Презентація являє собою послідовність слайдів, які змінюють один одного - тобто електронних сторінок. Показ слайдів викладачем може бути здійснений на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою – мультимедійного проектора.
 • Серед навчальних презентацій в залежності від цілей її застосування можна виділити:
 • лекційні;
 • проект, дослідження;
 • тест.

За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:

 • За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:
 • Для супроводу лекції;
 • Слайд-шоу – без супроводу викладача, або із записаним голосом останнього;
 • Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом,
 • частиною якої може
 • бути слайд-шоу.

Етапи створення презентації

 • Етапи створення презентації
 • Підготовчий етап
 • Виберіть навчальну тему та мету створення презентації. введення матеріалу та демонстрація наочності до нього чи практичне застосування знань (заповнення пропусків у поданих словах та реченнях, відповіді на питання відповідно до поданого матеріалу, опис ілюстрації з застосуванням щойно вивчених слів, дискусія щодо коментарів до фото або картини тощо) або й поєднання обох аспектів, продумайте, яке місце має займати презентація у структурі
 • уроку.

Створення презентації

 • Створення презентації
 • Напишіть сценарій, у якому структуруйте матеріал за слайдами, дайте назву кожному слайду презентації, доберіть наочний аудіо, відео та візуальний матеріал.
 • Визначтеся із кольорами та стилем шрифтів та слайдів. Хоча багатство засобів Power Point спокушає застосувати їх усі, пам’ятайте: у роботі мають бути не більше двох видів та кольорів шрифту, стилістичне рішення фону не повинно справляти агресивне та втомлююче враження.
 • Виставте зміну слайдів та ефектів
 • "по кліку»
 • Протестуйте свій продукт на сторонніх
 • глядачах та відкорегуйте презентацію
 • відповідно до їх зауважень.

Застосування презентації на уроці

 • Застосування презентації на уроці
 • Готуючись до уроку, потренуйтесь у керуванні презентацією.
 • Демонстрацію презентації можна повторити на наступному уроці на етапі мовної розминки або активізації опорних знань, а також на підсумковому уроці – тоді вже можна доручити учням коментувати слайди презентації.
 • Не соромтесь звертатись за допомогою до учнів – адже вчитися ніколи
 • нікому не пізно. А тим більше
 • – вчителю у власних учнів.

Переваги мультимедійних презентацій:

 • Переваги мультимедійних презентацій:
 • презентації дають змогу викладачу зацікавити аудиторію предметом – заняття стають більш емоційними;
 • презентації можуть створюватися не тільки для показу на великому екрані, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері;
 • комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю викладача,
 • так і без його участі;
 • маневреність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації.
 • мультимедійні презентації легко тиражуються та розповсюджуються.

Використання мультимедійних технологій

 • Використання мультимедійних технологій
 • підвищує ефективність засвоєння матеріалу,
 • інтенсифікує процес навчання,
 • стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.
 • дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал;
 • викликати в учнів нові образи;
 • поглибити здобуті знання.
 • За допомогою мультимедійних презентацій на уроці можна реалізовувати різноманітні форми навчально – пізнавальної діяльності – фронтальну, групову, індивідуальну.
 • Презентація допомагає організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації.
 • Використання на уроках ППЗ сприяє
 • підвищенню інтересу учнів до уроку як способу одержання інформації,
 • піднімає навчальний процес на рівень досягнень сучасної науки,
 • дозволяє покращити наочність навчального матеріалу.
 • Поєднання ППЗ і традиційних методів викладання предмету дають бажаний результат:
 • високий рівень засвоєння фундаментальних питань ;
 • усвідомлення їх практичного застосування.

Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними:

 • Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними:
 • • Дають можливість продемонструвати процеси, явища, події;
 • • На будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод;
 • • Більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники;
 • • Яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються;
 • • Використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу.

Що ж таке ІКТ?

 • Що ж таке ІКТ?
 • Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.

Урок з використанням ІКТ - це УРОК (план уроку дотримання основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін.

 • Урок з використанням ІКТ - це УРОК (план уроку дотримання основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін.

Уроку з використанням ІКТ властиво :

 • Уроку з використанням ІКТ властиво :
 • Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;
 • Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
 • Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.
 • Оптимальне поєднання індивідуальної та
 • групової роботи;
 • Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;
 • Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах:

 • Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах:
 • при підготовці уроку,
 • в процесі навчання:
 • при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні,
 • повторенні,
 • контролі.

Комп'ютер виконує такі функції:

 • Комп'ютер виконує такі функції:
 • 1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:
 • джерело навчальної інформації;
 • наочний посібник;
 • тренажер;
 • засіб діагностики і контролю.
 • 2. У функції робочого інструменту:
 • засіб підготовки текстів, їх зберігання;
 • графічний редактор;
 • засіб підготовки виступів;
 • обчислювальна машина великих можливостей.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ

 • Для вирішення дидактичного завдання етапу перевірки домашнього завдання можна використовувати:
 • 1. мультимедіа технології:
 • презентація-контроль - для
 • організації самоперевірки,
 • взаємоперевірки домашнього
 • завдання чи завдань для первинного закріплення можна використовувати презентацію-тест, наприкінці вказати критерії оцінювання роботи (PowerPoint);

КРУГООБІГ ВОДИ В ПРИРОДІ

презентація-тест з анімацією - містить формулювання завдання і варіанти відповіді, з допомогою анімації відзначається правильну відповідь або відкидаються невірні (PowerPoint);

 • презентація-тест з анімацією - містить формулювання завдання і варіанти відповіді, з допомогою анімації відзначається правильну відповідь або відкидаються невірні (PowerPoint);
 • презентація-тест з гіперпосиланнями - містить формулювання завдання і варіанти відповіді, з допомогою гіперпосилання організовується перехід на слайд з інформацією про правильність вибору відповіді. У разі правильного вибору здійснюється перехід на наступне
 • питання, коли ж відповідь
 • неправильна, відбувається
 • повернення на це ж
 • питання (PowerPoint).

2. роздатковий матеріал:

 • 2. роздатковий матеріал:
 • тести (Excel) (Word);
 • картки (Word);
 • кросворди (Excel);
 • самостійні роботи (Word);
 • контрольні роботи (Word).

 Організація пояснення нового матеріалу за допомогою ІКТ

 •  Організація пояснення нового матеріалу за допомогою ІКТ
 • Для вирішення дидактичного завдання даного етапу використовуємо:
 • 1. мультимедіа технології:
 • - презентація-лекція - демонстрація слайдів, що містять ілюстрації, тези, відеоролики або звук для пояснення нового матеріалу, узагальнення, систематизації (PowerPoint), в даному випадку використовуються презентації з метою познайомити учнів з об'єктом або явищем, процесом;
 • - відеофрагменти фільмів;
 • презентація-модель - за допомогою анімації створюється модель якого-небудь процесу,
 • явища, наочного рішення задачі (PowerPoint);
 • - слайд-шоу - демонстрація ілюстрацій з мінімальною кількістю тексту, з накладенням музики, з установкою автоматичної зміни слайдів, іноді з циклічним повторенням слайдів (PowerPoint);

- зображення - коректування фотографій, відсканованих зображень, розфарбовування зображень (PhotoShop);

 • - зображення - коректування фотографій, відсканованих зображень, розфарбовування зображень (PhotoShop);
 • - колаж - створення власних оригінальних ребусів, зображень (PhotoShop);
 • відеокліп - на основі фотографій, відео-та звукових файлів; з використанням ефектів і переходів, створюється демонстраційний ролик (Movie Maker)
 • 2. комп'ютерні технології:
 • - діаграми (Excel);
 • - схеми (Excel);
 • - таблиці (Word).

Приклад організації закріплення і систематизації знань

 • Приклад організації закріплення і систематизації знань
 • Для вирішення дидактичної завдання даного етапу використовуємо:
 • 1. мультимедіа технології:
 • 2. презентація-завдання - містить формулювання завдання, за допомогою анімації організується поетапне рішення завдання і відповідь (PowerPoint).
 • 3. мобільний клас: робота в групі - завдання - скласти текст для слайдів презентації (PowerPoint);вибрати ілюстративний
 • супровід для тексту (PhotoShop,
 • PowerPoint);
 • 4. Інтернет-ресури: для роботи
 • в групах.

Використання ІКТ у позаурочній діяльності

 • Використання ІКТ у позаурочній діяльності
 • Для організації позаурочної діяльності використовуємо такі технології
 • 1. мультимедіа технології:
 • презентація-виступ - для супроводу виступу, містить ілюстрації, основні тези (PowerPoint);
 • презентація-підсумок (PowerPoint, Word) - на слайді виводиться підсумкова таблиця участі в змаганнях, заходах.

2. комп'ютерні технології:

 • 2. комп'ютерні технології:
 • стінні газети - інформаційний матеріал (Word, Publisher);
 • буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher);
 • брошура - збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word);
 • плакат, заголовки - текстове оформлення стендів, приміщень (Word);
 • листівка - оригінально оформлене привітання (Word, Publisher);
 • анкета - документ для збору
 • статистичних даних (Excel).

Приклад використання ІКТ при виконання проектної роботи

 • Приклад використання ІКТ при виконання проектної роботи
 • Дидактична завдання полягає в наданні учням можливості самостійного придбання знань з різних предметних областей.
 • Показники реального результату рішення задачі:
 • - розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі,
 • - розвиток критичного і творчого мислення, вміння побачити, сформулювати і вирішити проблему.

- виконання дослідницької частини проекту,

 • - виконання дослідницької частини проекту,
 • - отримання або систематизації даних (Інтернет, електронний підручник, електронна бібліотека);
 • - оформлення портфоліо проекту (Word);
 • - створення продукту проекту - буклети, презентації, проспекти і т.п. (Word, Excel, Publisher, PowerPoint).

Використання мережі Інтернет на уроках:

 • Використання мережі Інтернет на уроках:
 • Можливості використання мережі Інтернет на уроках ОБЖ полягають в наступному:
 • Вільний пошук Інтернет-ресурсів по заданій темі;
 • 1. Вивчення конкретного Інтернет-ресурсу по методичним вказівкам вчителя;
 • 2. Використання Інтернет-ресурсу в якості дидактичного засобу на уроці;
 • Пошук інформації в Інтернеті може супроводжувати такі види навчальної роботи, як:
 • • написання рефератів,
 • • збір матеріалу по темі,
 • • ілюстрування своїх текстів
 • матеріалами з Інтернету.

Творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій, що представляється сучасними комп'ютерними технологіями. Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а, отже, і інтерес до предмету.

 • Творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій, що представляється сучасними комп'ютерними технологіями. Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а, отже, і інтерес до предмету.
 • При активному використанні ІКТ успішніше досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну і письмову мову, відкривати щось нове , робити вибір і приймати рішення.

Використання ІКТ при виконання проектної роботи

 • Використання ІКТ при виконання проектної роботи
 • Дидактична завдання полягає в наданні учням можливості самостійного придбання знань з різних предметних областей.
 • Показники реального результату рішення задачі:
 • - розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі,
 • - розвиток критичного і творчого мислення, вміння побачити, сформулювати і вирішити проблему.

Переваги використання ІКТ

 • Переваги використання ІКТ
 • Індивідуалізація навчання;
 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
 • Зростання обсягу виконаних на урок завдань;
 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності;
 • Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним;
 • Допомагає вчителям краще оцінити здібності і знання дитини;
 • Дозволяє вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

 • Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ
 • Відсутність комп'ютера в домашньому користуванні,
 • Час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;
 • У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;
 • Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;
 • Відсутність контакту з учителем інформатики;
 • У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

 • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;
 • Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;
 • У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;
 • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;
 • Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.

Використання ІКТ у навчальному процесі передбачає, що вчитель будь шкільної дисципліни вміє:

 • Використання ІКТ у навчальному процесі передбачає, що вчитель будь шкільної дисципліни вміє:
 • обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію за допомогою відповідних процесорів і редакторів для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, креслення, схеми, малюнки, ...), щоб працювати з ними на уроці;
 • створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point і продемонструвати презентацію на уроці;
 • використовувати наявні готові програмні продукти;
 • організувати роботу з електронним підручником на уроці;

застосовувати навчальні програмні засоби (навчальні, закріплюють, контролюючі);

 • застосовувати навчальні програмні засоби (навчальні, закріплюють, контролюючі);
 • здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;
 • організувати роботу з учнями з пошуку необхідної інформації в Інтернеті безпосередньо на уроці;
 • працювати на уроці з матеріалами web-сайтів;
 • створювати web-сторінки з цікавить питання навчального матеріалу;
 • розробляти тести, використовуючи готові програми-оболонки або самостійно, і проводити комп'ютерне тестування.

“Якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і своєю педагогічною культурою.

 • “Якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і своєю педагогічною культурою.

Логічний наслідок аналізу своєї роботи полягає в тому, що вчитель зосереджує свою увагу на якомусь боці педагогічного процесу, який на його думку, відіграє в даному разі найважливішу роль, досліджує, вивчає факти, читає педагогічну і методичну літературу. Так починається вищий етап педагогічної творчості – поєднання практики з елементами наукового дослідження”

 • Логічний наслідок аналізу своєї роботи полягає в тому, що вчитель зосереджує свою увагу на якомусь боці педагогічного процесу, який на його думку, відіграє в даному разі найважливішу роль, досліджує, вивчає факти, читає педагогічну і методичну літературу. Так починається вищий етап педагогічної творчості – поєднання практики з елементами наукового дослідження”
 • В.О.Сухомлинський

Безпека в Інтернеті

 • Безпека в Інтернеті

Каталог: nova -> NMR
nova -> Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор
nova -> Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2015-2016 н р
nova -> Тема урока: Назвіть відомі вам електроприлади. Електробезпека це система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від небезпечного впливу електричного струму
nova -> Продуктивне творче співробітництво між вчителем та учнями на
nova -> 1. Вимоги до змісту і структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)
nova -> Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році
nova -> Правила пожежної безпеки виктория кузнецова вогонь вогонь давний друг людини. З його допомогою відбувається багато корисних справ
NMR -> Державний стандарт освітньої галузі мистецтва ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал