Використання інноваційних методів на уроках математики Дати дітям радість праціДата конвертації10.01.2017
Розмір42,1 Kb.

Використання інноваційних методів на уроках математики

Дати дітям радість праці,

 • Дати дітям радість праці,
 • Радість успіху у навчанні,
 • Здобути в їхніх серцях почуття гордості,
 • Власної гідності – це перша заповідь виховання.
 • Успіх у навчанні – єдине джерело
 • Внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для
 • Переборення труднощів, бажання вчитися.
 • В.О. Сухомлинський

Проблема над якою працюю

 • Інноваційні та інтерактивні технології навчання
 • Орієнтація та процес навчання;
 • Особистісні досягнення учнів;
 • Чітке визначення завдань уроку;
 • Використання активних методів навчання;
 • Зв’язок з раніше вивченим, і досвідом набутим учнем;
 • Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці

Проблема над якою працюю

 • “Використання інноваційних
 • методів роботи на уроках матемтаики”
 • Активний урок
 • Пасивний урок
 • Творчий підхід до конструювання
 • уроків, майстерність учителя
 • та його прагнення підвищити
 • ефективність навчально-
 • пізнавальної діяльності учнів
 • Інтерактивний урок є запорукою
 • того, що в майбутньому урок
 • набуватиме нових оригінальних
 • модифікацій і за умов появи
 • новітніх організаційних форм
 • навчання він не втратить своєї
 • значущості
 • Інтерактивні методи

Основні ідеї досвіду:

 • Виховання особистості.
 • Використання сучасних психолого-педагогічних закономірностей та принципів в організації навчально-виховного процесу.
 • Використання на уроках та позакласних заходах опорних схем та конспектів, таблиць, мовних та термінологічних розминок, мозкового штурму, які сприяють розвитку уяви, творчої думки, розумінню художнього тексту.

Мета навчання – всебічний розвиток особистості дитини

 • Шляхи розвитку особистості визначаються на основі структури особистості, оскільки вона є:
 • результатом становлення особистості ;
 • умовою становлення особистості;
 • фактором подальшого розвитку особистості.

Зміст

 • 1. Вступ.
 • 2. Інноваційні методи – їх цілі і цінності в освіті.
 • 3. Теоретичні основи та практика інноваційних методів на уроках математики:
 • Колективна форма роботи.
 • Індивідуальна робота.
 • 4. …кожен урок, як творчий пошук
 • 5. Використання ПМК - як підвищення інтересу до вивчення математики:
 • Проектна технологія.
 • 6. Висновок.
 • 7. Література.

Вступ

 • Урок - це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними тимчасовими рамками етап навчально-виховного або, як зараз кажуть, педагогічного процесу.
 • Основною характеристикою традиційної системи освіти, яка спрямована здебільшого на запам’ятовування програмового матеріалу і відтворення його, є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків.
 • Нині у старших класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба ставити його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок.
 • У північних народів є простий і мудрий афоризм: “Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу – буде ситою все життя.” Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку.
 • Відповідно до національної програми “Освіта” передбачено використання світового досвіду для створення системи освіти, яка б відповідала стандартам ХХІ ст. До таких наукових розробок належить програма розвитку творчої особистості, що є прообразом принципово нової системи освіти. Його основна мета – розвиток здібностей дитини, на відміну від “навчання”, де відбувається механічне засвоєння знань. Якщо учень залишається звичайним виконавцем і йому не вдається відчути задоволення від творчості, то сформувати стійкі пізнавальні інтереси не можливо.
 • У ньому представлені всі основні елементи навчально-виховного процесу: цілі та задачі, зміст, форми, технологія, методи, засоби, контроль та оцінювання, тобто вся організаційна структура. Якість уроку залежить від правильного визначення кожного з цих компонентів та їх раціонального поєднання.

Вибудовуючи урок, необхідно визначити не тільки те, яка навчальна інформація чи способи дії повинні бути засвоєні, а й на якому рівні вони мають бути засвоєні на конкретному уроці. Але оскільки урок - це ланка цілісного навчального, розвивального та виховного процесу, відтак, не на кожному уроці основний його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях:

 • Вибудовуючи урок, необхідно визначити не тільки те, яка навчальна інформація чи способи дії повинні бути засвоєні, а й на якому рівні вони мають бути засвоєні на конкретному уроці. Але оскільки урок - це ланка цілісного навчального, розвивального та виховного процесу, відтак, не на кожному уроці основний його зміст може бути засвоєний на всіх трьох рівнях:
 • • сприйняття, осмислення й запам'ятовування;
 • • застосування знань і навичок за зразком;
 • • застосування знань і навичок у новій ситуації.
 • Сучасний зміст освіти та закономірності процесу навчання в цілому та засвоєння, зокрема, визначають ряд неодмінних вимог до уроку, які необхідно враховувати.
 • 1. Урок повинен передбачати не тільки виклад матеріалу, змісту, а й завдання, що припускають застосування засвоєння навчальної інформації на практиці.
 • 2. Частина цих знань повинна бути отримана учнями у процесі самостійного пошуку шляхом рішення пошукових задач наскільки пошук таких знань доступний для учнів відповідного віку, настільки важливі способи діяльності, які учень опановує у процесі пошуку.
 • 3. Виклад навчального матеріалу на уроці може і повинен бути варіативним за своєю структурою. В одних випадках викладається готова інформація у формі пояснення та за допомогою ілюстрацій. В інших випадках матеріал вивчається шляхом постановки вчителем проблеми та розкриття шляхів її доказового рішення.
 • Виклад навчальної інформації можливий у формі розповіді, лекцій, читання підручника, перегляду діафільмів тощо. Характер викладу визначається внутрішньою структурою, способом побудови цілісного уроку - від пояснювально-ілюстративного до проблемного.
 • Одна з основних вимог до уроку передбачає його науковість, неодмінною умовою науковості змісту уроку є ознайомлення учнів із доступними для них методами науки.

Мета навчання – всебічний розвиток особистості дитини

 • Шляхи розвитку особистості визначаються на основі структури особистості, оскільки вона є:
 • результатом становлення особистості ;
 • умовою становлення особистості;
 • фактором подальшого розвитку особистості.

Піраміда процесу навчання

 • Навчання інших
 • Практика в процесі діяльності
 • Дискусійна група
 • Показ, демонстрація
 • Аудіо-, відео навчання
 • Читання самостійне
 • Лекція вчителя
 • 90 %
 • 70 %
 • 40 %
 • 30 %
 • 20 %
 • 10 %
 • 5 %

Інтерактивні технології

 • Інтерактивні метод навчання допомагають зробити процес навчання цікавим, різноманітнішим і ефективнішим, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність.
 • Використання цих методів робить продуктивним сам процес навчання.

Інтерактивний урок - це активізація розумової діяльності учнів

 • Поетична хвилинка
 • (девіз)
 • “Мозковий
 • штурм”
 • Рольова гра
 • “Мікрофон”
 • “Коло ідей”
 • Дискусія
 • “Сузір‘я знань”
 • Коли навчатися
 • цікаво?
 • Продуктивне навчання
 • Інтерактивні методи
 • навчання
 • Розвивальне навчання
 • Особистісно орієнтоване навчання
 • Проектні технології
 • Модульні технології

Інтерактивні технологій активізують:

 • Інтерактивні технологій активізують:
 • а) увагу, що підвищує працездатність учня;
 • б) логічне мислення, яке визначає рівень логічної “зрілості” учня;
 • в) уяву, яка допомагає вчителю підсилити практичну спрямованість у навчанні;
 • г) творчу направленість, що відкриває учням технологію відкриття.

Форми інтерактивних методів

 • “Акваріум”
 • Мозковий
 • штурм
 • Мікрофон
 • “Дебати”
 • “Вертушка”
 • Рольова гра
 • “Велике
 • коло”
 • Коло ідей
 • Ажурна
 • пилка
 • Дискусія
 • Прес-метод
 • Ток-шоу
 • Імітація
 • Карусель
 • Асоціації

Ці методи активізують:

 • Ці методи активізують:
 • а) увагу, що підвищує працездатність учня;
 • б) логічне мислення, яке визначає рівень логічної “зрілості” учня;
 • в) уяву, яка допомагає вчителю підсилити практичну спрямованість у навчанні;
 • г) творчу направленість, що відкриває учням технологію відкриття.

Колективна форма робота – робота в парі; в групах різнорівневого складу.

 • Те, що я чую, я забуваю.
 • Те, що я бачу, я пам’ятаю.
 • Те, що я роблю, я розумію.
 • Дану технологію я часто використовую на уроках пара учнів отримує однакове завдання. Вони думають, працюють в парі, обмінюються ідеями. Ця технологія сприяє розвитку навичок спілкування , вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.

Впровадження інтерактивних методів навчання відбувається за логікою “від простого до складного”, паралельно застосовуючи як фронтальні, так і групові методи

 • МОЗАЇКА
 • групові методи
 • фронтальні методи
 • малі групи,
 • експертні групи
 • Ротаційні трійки
 • 2 + 2 = 4
 • Робота в трійках
 • Робота в парах
 • карусель
 • Мозковий штурм – “ кулька”
 • Незакінчені речення
 • Загальне коло – “ мікрофон”

При вивченні нового матеріалу, коли є декілька теорем чи формул, які треба довести, цікаво використовувати технологію «Ажурна пилка». Так урок алгебри в 8 класі по темі «Квадратний корінь з добутку, дробу, степеня». Ми з учнями провели саме за цією технологією. На попередньому уроці кожен учень отримав картку певного кольору (червону, зелену, жовту) з номерами на ній від (1-6).

 • При вивченні нового матеріалу, коли є декілька теорем чи формул, які треба довести, цікаво використовувати технологію «Ажурна пилка». Так урок алгебри в 8 класі по темі «Квадратний корінь з добутку, дробу, степеня». Ми з учнями провели саме за цією технологією. На попередньому уроці кожен учень отримав картку певного кольору (червону, зелену, жовту) з номерами на ній від (1-6).
 • Групи за кольором – це «експертні» групи. Групи з номером – це «домашні» групи.
 • Наприклад:
 • Значну увагу приділяю розв’язанню проблем організації самостійної роботи учнів у процесі навчання, розвитку самостійності та творчої активності школярів на уроках математики.
 • Так, наприклад в 9 класі при вивченні тем «Чотирикутники», практикую проведення уроків-змагання під час узагальнення і систематизації знань учнів з певної теми. Наприклад, урок узагальнення і систематизації знань за темою “Чотирикутники”. Клас поділено на три команди: “Трикутник”, “Квадрат”, “Коло”.
 • 1. Актуалізація опорних знань учнів (міні-іспит) – у формі змагання між трьома командами. Кожна з команд задає другим командам по два питання; за правильну відповідь – плюс 1 бал, за неправильну – мінус 1 бал.
 • 2. Математичне лото. Кожній з команд пропонується завдання, яке складається з дев’яти задач. До них додається стільки ж (квадратних) карток, на яких записані відповіді. Номер ставиться на тому боці картки, на якому записана відповідь. На зворотному боці картки написана частина висловлювання про математику.
 • 3. Захист творчих робіт капіталами команд.
 • 4. Підсумок уроку.

Учитель – учень чи учень – учитель.

 • Тут відбувається обмін думками та міркуваннями.
 • Щоб на уроках математики ефективно активізувати розумову діяльність учнів за допомогою проблемних ситуацій.
 • Наприклад, при вивченні поняття центрального кута вчитель креслить на дошці коло і пов’язані з ним деякі кути і проводить з учнями таку розмову.

Прикладів проблемних ситуацій можна наводити дуже багато. Даний метод досить ефективний , він дужу багато дає для розвитку учнів. «Плюси» і «Мінуси» проблемного навчання можна описати за такою схемою «Результат».

Робота з усім класом або можливо з певною групою.

Індивідуальна робота.

 • Я дотримуюся таких вимог до уроку в особистісно – орієнтованому навчанні:
 • •пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;
 • •орієнтація та процес навчання;
 • •орієнтація на особистісні досягнення учнів;
 • •створення емоційно-актуального фону уроку;
 • •чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку;
 • •раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання;
 • •використання активних методів навчання;
 • •зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем;
 • •формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;
 • •заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

Всім відомо, що образна інформація засвоюється краще, ніж текстова. Древній китайський філософ говорив:

 • Всім відомо, що образна інформація засвоюється краще, ніж текстова. Древній китайський філософ говорив:
 • «Скажи мені – і я забуду,
 • покажи мені – і я запам’ятаю.
 • Дай мені діяти самому – я навчуся»
 • Одним із напрямків розв'язання зазначеної проблеми під час вивчення деяких тем курсу математики є впровадження нових інформаційних технологій у процес навчання. При цьому комп'ютер може бути використаний для:
 • • демонстрації нових понять і фактів, - відпрацювання алгоритмів розв'язування різних задач, - тренінгу, що вимагає нових знань,
 • • самоперевірки засвоєння понять, - контролю якості засвоєння знань і набутих навичок,
 • • творчої навчальної діяльності.

…кожен крок , як творчий пошук

 • Заслуговує на увагу і методика «творчих ситуацій», яку застосовує вчителька у своїй роботі. Дитина, в її розумінні, це носій своєрідного особливого культурного світу, в якому діють свої закони, мова, системи, символи, своя логіка розуміння теоретичного змісту навчання. Участі у «творчих ситуаціях» дає можливість учню вийти за межі пізнаного, створити власний динамічний образ матеріалу, що вивчається.
 • Створення вчителем «творчих ситуацій» можна розглянути як умову розвитку здатності учня до саморуху через ініціювання ним цілеспрямованих творчих предметних дій.
 • Наприклад, вивчаючи тему «Многочлени» у 7 класі, вчитель організовує роботу у «лабораторіях» за трьома напрямами.
 • МНОГОЧЛЕНИ
 • СУМА І РІЗНИЦЯ МНОГОЧЛЕНІВ
 • ДОБУТОК ОДНОЧЛЕНА І МНОГОЧЛЕНА
 • ДОБУТОК МНОГОЧЛЕНІВ
 • 1. Многочлен і його стандартний вигляд .
 • 2. Додавання і віднімання многочленів.
 • 1.Множення одночлена і многочлена.
 • 2. Винесення спільного множника за дужки
 • 1. Множення многочлена на многочлен.
 • 2. Розкладання многочлена на множники.
 • 3. Доведення тотожностей.

Значну увагу вчитель приділяє розв’язанню проблем організації самостійної роботи учнів у процесі навчання, розвитку самостійності та творчої активності школярів на уроках математики.

 • Значну увагу вчитель приділяє розв’язанню проблем організації самостійної роботи учнів у процесі навчання, розвитку самостійності та творчої активності школярів на уроках математики.
 • Так, наприклад в 9 класі при вивченні тем «Чотирикутники», вчитель практикує проведення уроків-змагання під час узагальнення і систематизації знань учнів з певної теми. Наприклад, урок узагальнення і систематизації знань за темою “Числові послідовності”. Клас поділено на три команди: “Трикутник”, “Квадрат”, “Коло”.
 • 1. Актуалізація опорних знань учнів (міні-іспит) – у формі змагання між трьома командами. Кожна з команд задає другим командам по два питання; за правильну відповідь – плюс 1 бал, за неправильну – мінус 1 бал.
 • 2. Математичне лото. Кожній з команд пропонується завдання, яке складається з дев’яти задач. До них додається стільки ж (квадратних) карток, на яких записані відповіді. Номер ставиться на тому боці картки, на якому записана відповідь. На зворотному боці картки написана частина висловлювання про математику.
 • 3. Захист творчих робіт капіталами команд.
 • 4. Підсумок уроку.

Використання ПМК - як підвищення інтересу до вивчення математики:

 • ПМК дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:
 • Підтримка групових та індивідуальних форм вивчення математики в умовах класно – урочної системи організації навчального процесу;
 • Створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання математики;
 • Підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення математики;
 • Забезпечення диференційованого підходу до вивчення математики;
 • Формування навичок розв’язування задач практичного та дослідницького характеру;
 • Структуризація змісту навчання математики та активізації опорних знань.

Проектна технологія

Робота над проектом - практика особистісно – орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд:

 • Робота над проектом - практика особистісно – орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд:
 • «Все, що я пізнаю, я знаю,
 • для чого це мені треба
 • і де я можу ці знання застосувати».

Дана проектна технологія – стимулює інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань.

 • Дана проектна технологія – стимулює інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань.
 • “Досвіт уявляється мені садом квітучих троянд” , перед, тим як садити сад, ми повинні вивчити ґрунт свого поля, додати те , що в ньому не вистачає…. Ніби потрібно робити все , як роблять творці передового досвіду, а досвід не приживається… Отже, потрібно не формальне, а творче, розумне засвоєння і застосування кращого педагогічного досвіду.

Ми за:

 • творчість,
 • пошук;
 • ініціативність;
 • цілеспрямованість;
 • новаторство;
 • реалізацію педагогічних проектів;
 • ерудованість

Ми проти:

 • теорії без практики;
 • байдужості;
 • інертності;
 • пасивності;
 • мінімалізму в викладанні;
 • авторитарності

ВИСНОВОК

 • Важливо, щоб навчальна праця приносила радість. Дитина, яка захоплена справою, яка їй до вподоби, виявляє наполегливість, силу волі, критичне ставлення до загальновідомого. В творчості дитина може реалізувати всі наявні в неї знання, уміння та здібності.
 • Отже, на практиці просто необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості.
 • На основі вивчених матеріалів можна зробити висновки:
 • Розвиток пізнавальної активності учнів в початкових класах молодших школярів залежать від ефективності використання на уроках інтерактивних технологій.
 • Стійкий пізнавальний інтерес – ознака готовності дитини до вивчення навчального матеріалу. Знання сприяють виникненню, розширенню і поглибленню зацікавленості до дійсності. Важливо збуджувати пізнавальну активність учня, що виявляється в запитаннях, діях.
 • Маючи сформовані пізнавальні інтереси, дитина успішно навчатиметься, в неї з’явиться зацікавленість до навчальної діяльності.
 • У школі дитина поглиблює і розширює свої пізнавальні інтереси. У неї виникає бажання змістового і досконалого вивчення певних навчальних понять, коли матеріал виходить за межі навчального. Такий інтерес має стійкий характер

Література

 • Якиманська І. Особистісно орієнтоване навчання.
 • Подмазін С. Індивідуалізація навчання.
 • Волобуєва Т. Шляхи розвитку творчості учнів.
 • Шарко В. Сучасний урок.
 • О. Пометун, Л. Пироженко. Сучасний урок. Київ. 2004.
 • З.Слєпкань. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. Тернопіль. 2004.
 • Інтерактивні технології на уроках математики. Харків.2009.
 • Освітні технології. Київ. 2004.
 • Математичний вісник. Науково-методичний збірник.
 • Випуск 3. Чернівці 2005.
 • Журнал «Математика» . №20, травень.2005.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка