Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літературного читання 2016 рік Портфоліо вчителя Глушківсього нво «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок»Скачати 19,46 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір19,46 Kb.
 • Портфоліо
 • Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літературного читання
 • 2016 рік
 • Портфоліо вчителя Глушківсього НВО « Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Чорнобров Людмили Миколаївни
 • Характеристика
 • Анотація
 • Творче кредо
 • Анкетні дані
 • Курсова підготовка
 • Моя педагогічна філософія
 • Науково-методична діяльність
 • Результати педагогічної діяльності
 • Мої нагороди
 • Висновки
 • Рекомендації
 • Література
 • Додатки
 • Зміст
 • Анотація на досвід вчителя початкових класів Глушківського НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» Чорнобров Людмили Миколаївни
 • Тема досвіду: Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літературного читання.
 • Актуалізація обраної теми
 • В історії людства читання завжди відігравало важливу роль. Щоб читати добре, потрібно читати багато і зацікавлено. Читання – провідна пізнавальна діяльність молодшого школяра. Тому саме вчителю початкових класів на уроках української мови і літературного читання з першого дня навчання читанню необхідно викликати інтерес , цікавість до книги , залучаючи до активної розумової діяльності, чому в великій мірі сприяють інтерактивні методи навчання, які на основі ділового співробітництва і партнерства формують критичне мислення , рефлексію, вміння міркувати.
 • Алгоритм або технологія діяльності
 • У досвіді представлено систему роботи педагога з розвитку в учнів навичок читання завдяки використання інтерактивних форм і методів роботи . Людмила Миколаївна розкриває шляхи удосконалення читацьких навичок, показуючи методичні прийоми, які впливають на формування мотивації. Особливу увагу вчитель звертає на технології інтерактивного навчання (фронтальна, групова) та структуру уроків з їх використання. Практично реалізуючи методику, педагог урізноманітнює роботу з текстом (індивідуальна, творча, колективна) , розробила відповідні інструкції - пам‘ятки (при читанні тексту та переказу, вивченню віршованих творів напам‘ять , позакласному читанню), словничок літературних термінів, цікаві види роботи (словесне малювання , графічне ілюстрування , читання за ролями, інсценізація, складання казок ,лічилок , віршів). Досить змістовно та цікаво працює вчитель над аналізом емоційного забарвлення творів, використовуючи при цьому таблиці, схеми вираження почуттів, темпу, тону читання, гучності, голосу.
 • Результати та умови ефективності
 • Дана система роботи вчителя отримала високу оцінку колег.
 • За рахунок цілеспрямованої, систематичної, інтерактивної роботи досягається такий рівень сформованості навички читання, що помилки в ході читання трапляються рідко . Діти розуміють зміст прочитаного, читають досить швидко, дотримуються інтонаційних засобів. На таких уроках проходить процес становлення особистості: навчання , розвиток , виховання. Саме початкове навчання є фундаментом, на якому будується весь навчальний процес у середній
 • Анкетні дані
 • Чорнобров Людмила Миколаївна
 • 16. 04. 1976 р. с. Глушки
 • Освіта середня спеціальна,
 • Ржищівське педагогічне училище, 1995 р., вчитель початкових класів, організатор дитячих та юнацьких самодіяльних організацій.
 • Місце роботи - Глушківське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок».
 • Стаж роботи : 20 років.
 • Кваліфікаційна категорія, дата присвоєння: спеціаліст , 2007р.
 • Курсова підготовка
 • Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
 • Захистила проекти з тем:
 • «Методична розробка уроку з математики»
 • «Методична розробка уроку з образотворчого мистецтва»
 • Моя педагогічна філософія
 • Розвивати, навчати, виховувати особистість одночасно.
 • Створення здорового мікроклімату в дитячому колективі, формуванні позитивних емоцій , взаємин їх регулювання та корекція.
 • Створення умов для розвитку інтелекту школярів, їхніх здібностей , пізнавальних інтересів.
 • Сприяти самореалізації особистості та всебічному розвитку.
 • Враховувати індивідуальні , вікові та психологічні особливості учнів.
 • Науково-методична діяльність
 • Проблема, над якою я працюю «Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літературного читання»
 • Етапи роботи над методичною проблемою
 • 1 етап – інформаційно-діагностичний
 • Вивчення методичної бази з проблемної теми.
 • 2 етап – практичний
 • Втілення ідей вчителя з проблемної теми.
 • 3 етап – творчий
 • Розвиток педагогічної творчості з методичної теми.
 • 4 етап – результативний
 • Розгляд досягнутих результатів з теми.
 • 5 етап – підсумковий
 • Підбиття підсумку з практичної роботи.
 • Кожна думка важлива.
 • Не бійся висловитися!
 • Ми всі – партнери!
 • Обговорюємо сказане, а не людину!
 • Обдумав, сформулював, висловив!
 • Говори чітко, ясно, красиво!
 • Вислухав, висловився, вислухав!
 • Тільки обґрунтовані докази!
 • Вмій погодитися і не погодитися!
 • Важлива кожна роль.
 • Види навчання
 • Пасивне навчання
 • Активне навчання
 • Інтерактивне навчання
 • Технології інтерактивного навчання
 • Узагальнення на системних засіданнях
 • Формування і вдосконалення вмінь та навичок
 • Комбіновані уроки
 • Закріплення та застосування знань, умінь та навичок
 • Корекція знань, умінь та навичок
 • Мотивація;
 • Оголошення, представлення теми та очікування навчальних результатів;
 • Надання необхідної інформації;
 • Інтерактивна гра;
 • Підбиття підсумків , оцінювання уроку, рефлексія.
 • Шляхи удосконалення навичок читання
 • В. О. Сухомлинський радив учителям початкових класів : « Навчіть усіх дітей читати так, щоб вони вміли читаючи думати і думаючи читати».
 • Отже, щоб досягти такого рівня читання , треба:
 • Навчити учнів аналізувати текст, осмислювати його тему, ідею, ставлення автора до того, що він пише;
 • Висловлювати свою оцінку щодо прочитаного;
 • Бачити в тексті художньо-виражальні засоби мови, запам’ятовувати їх з метою забезпечення власної мовної культури;
   • Працювати над смисловим значенням слова;
   • Виробити навички самостійно поповнювати свої знання;
   • Застосовувати вивчене на практиці.
 • Позитивна динаміка
 • Результати ДПА
 • Діти
 • Результативність участі учнів в олімпіадах, конкурсах
 • Мої нагороди
 • Висновки
 • Для застосування інтерактивних технологій уроки української мови та літературного читання мають провідне місце.
 • Уроки української мови і літературного читання допомагають встановленню особистості. Даний процес буде успішним за умови добре спланованого уроку, який був і залишається основною формою навчально-виховної роботи.
 • Отже, вирішуючи проблему використання інтерактивних технологій на уроках вчитель приділяє увагу:
 • формуванню і розвитку навички читанням шляхом використання різноманітних форм, методів, прийомів при підготовці до кожного уроку з широким використанням ігор, вправ, схем, таблиць, карток, пам‘яток-інструкцій і т. д. .
 • Усвідомленню жанрових особливостей творів. Під час навчання молодші школярі ознайомлюються зі значущими одиницями художніх, науково-художніх, науково-популярних текстів; розрізняють та називають окремі літературні жанри: казку, оповідання, вірш, байку, малі фольклорні форми ( загадку, прислів‘я).
 • Розвитку творчої діяльності учнів на основі прочитаного.
 • Учні беруть участь у посильній творчій діяльності, яка організовується на уроках і в позаурочний час. Вона виражається в таких видах завдань: словесне малювання , графічне ілюстрування, читання за ролями, інсценізація, складання з допомогою вчителя казок, лічилок, загадок, віршів, написання проектів , тощо.
 • Роботі з дитячою книжкою. Позакласному читанню вчитель спрямовує школярів на широке ознайомлення зі
 • світом доступним їм книжок, поступово вчаться самостійно добирати за інтересом книжку кожному з учнів. За рахунок цілеспрямованої роботи досягається такий рівень сформованості навички читання, що помилки в ході читання трапляються рідко, діти розуміють зміст , читають досить швидко, передають настрій твору, стан героїв , дотримуються інтонаційних засобів (пауз, логічних наголосів, тону, темпу читання за змістом твору).
 • Тому вважаю , що дитину потрібно не лише навчити (дати певну низку знань) , але й виховати , тому навчання, розвиток і виховання йдуть весь час поруч. Саме так можливо відродити інтелектуальний потенціал країни, від чого залежить майбутнє нашої держави.
 • Література
 • Бутрім В. Інтерактивні дидактичні ігри в початковій школі. – К.: Шкільний світ.
 • Вашуленко О. Читацька компетентність молодшого школяра: теоретичний аспект. - К.:Початкова школа.-2011.№5
 • Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів.//Початкове навчання та виховання. Науково-методичний журнал.-2011. №8Методичні рекомендації щодо розвитку навички читання.-К.: Освіта.-1993.
 • Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. –
 • Поспєлкіна І. Інтерактивні технології навчання .//Початкова освіта. Науково-методичний журнал. -2006. -№ 6.
 • Радченко І. О. Орлова О. М., Новий тлумачний словник сучасної української мови.-К.: ПП Голякова В. М. , -2006.
 • Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. –К. : Магістр. - 1997.
 • Сухарева Н. Застосування інтерактивних технологій на уроках читання.//Початкова освіта. -2007.-№ 8.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка