Вимоги базового рівня gfsiСкачати 34,73 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір34,73 Kb.
 • Специфікації

Вимоги базового рівня GFSI

 • Організація повинна подбати про те, щоб специфікації були адекватними і точними, а також забезпечити відповідність усталеним нормам безпечності харчових продуктів та вимогам законодавства

План презентації

Навіщо потрібні специфікації

 • Визначення
 • Документ, який зазначає, в ідеалі, повно, точно та обґрунтовано вимоги, склад, поведінку або інші характеристики якогось компонента або системи, а також, часто, процедури перевірки того, чи були виконані такі вимоги
 • Документ, який детально зазначає основні технічні властивості (вимоги до продукту) та процедури для встановлення, що експлуатаційні характеристики продукту відповідають вимогам до продукту чи властивостям

Навіщо потрібні специфікації

 • Контрактна домовленість між вами та вашими постачальниками
 • Контрактна домовленість між вами та вашими клієнтами
 • Підтверджує розуміння вимог
 • Забезпечує ясність та прозорість взаємин між партнерами
 • Надає захист, зокрема є складовою частиною системи судового захисту

Зміст та форма

 • Форма може бути дуже різною в залежності від ваших вимог та вимог ваших клієнтів
 • Специфікації щодо
  • Сировини
  • Інгредієнтів
  • Домішок
  • Пакування
  • Повторної переробки
  • Готової продукції

Зміст та форма

 • Мінімальний обов’язковий зміст
 • Загальна інформація про продукт – назва та розмір продукту
 • Загальна інформація про постачальника – назва компанії, місце розташування потужностей виробництва, дата підготовки специфікації та інша інформація
 • Законодавчі вимоги до безпечності продукту в країні виробництва – стосовно складу, процесу, мікробіологічних показників та кількості
 • Законодавчі вимоги до безпечності продукту в країні продажу - стосовно складу, процесу, мікробіологічних показників та кількості
 • Показники якості/властивості
 • Гарантійні терміни та умови зберігання

Всебічні специфікації готової продукції

 • Дані про продукт
 • Склад
 • Сировина, інгредієнти та вимоги до них
 • Пакування
 • Поживна цінність
 • Показники якості та безпечності та посилання на нормативні вимоги
 • Строк та умови зберігання продукту
 • Методи розподіляння
 • Вимоги до процесу виробництва
 • Періодичність і методи контролю продукту
 • Контроль кількості
 • Інформація, яку має бути зазначено на маркуванні (етикетках)
 • Маркування щодо безпечності та/або інструкції з оброблення, приготування та використання
 • Застереження щодо вживання та чутливі групи споживачів

Законодавчі вимоги та вимоги клієнтів

 • Постійно переглядайте законодавчі та нормативні вимоги, отримуючи тексти чинних документів з офіційних веб-сайтів або їх друковані версії з офіційних джерел
 • Законодавчі та нормативні вимоги з часом можуть істотно змінюватись
 • Звертайтеся за порадою до надійних джерел, наприклад до посольства країни, урядових веб-сайтів
 • Сприймайте упаковку як частину специфікації, оскільки до неї є окремі законодавчі вимоги
 • Працюйте з клієнтами над специфікаціями їхньої власної готової продукції, підтверджуйте і роз’яснюйте для себе вимоги до завершення роботи над нею

Контроль специфікацій

 • Специфікації завжди повинні бути стислими, точними та однозначними
 • Щодо специфікацій від ваших постачальників, ви повинні точно вказати, яку інформацію та дані вони мають вам надати
 • Що стосується специфікацій, які випускають ваші клієнти, то ви маєте подбати, щоб інформація, яку вам надають, була точною і щоб її можна було отримувати регулярно

Контроль за специфікаціями

 • Ви зобов’язані дбати про те, щоб продукція, яку ви постачаєте, відповідала узгодженим специфікаціям, і системи повинні це відображати
 • Специфікації необхідно регулярно переглядати для виявлення потреби в можливих змінах
 • Специфікації — це “робочі документи”, якими треба керувати

Використання специфікацій, щоб уможливити аналіз небезпечних чинників

 • Характеристики продукту
 • - Сировина, інгредієнти та матеріали, що контактують з продуктом
 • - Характеристика кінцевих продуктів
 • Використання за призначенням
 • Блок-схеми процесу, стадії процесу та заходи керування

Опис сировини

 • Описи сировини, інгредієнтів і матеріалів, які контактують з продуктом, мають містити інформацію про:
 • біологічні, хімічні та фізичні характеристики,
 • склад багатокомпонентних інгредієнтів, охоплюючи добавки та допоміжні матеріали,
 • походження,
 • спосіб виробництва,
 • методи пакування та транспортування,
 • умови зберігання та строк придатності,
 • підготування та/або оперування перед використанням або обробленням,
 • критерії прийнятності, пов’язані з безпечністю харчових продуктів, або специфікації закуплених матеріалів та інгредієнтів стосовно їх використання за призначенням

Опис готового продукту

 • Описи готових продуктів мають містити таку інформацію :
  • a) Назва продукту чи подібна ідентифікація;
  • b) Склад;
  • c) Біологічні, хімічні та фізичні характеристики, які стосуються безпечності харчових продуктів;
  • d) Передбачуваний строк придатності та умови зберігання;
  • e) Пакування;
  • f) Маркування щодо безпечності харчових продуктів та/або інструкції з оброблення, приготування та використання;
  • g) Метод(и) розподіляння.

Опис готового продукту

 • Необхідно визначити законодавчі та нормативні вимоги щодо безпечності харчових продуктів, застосовні до наведеного в описах
 • Описи треба оновлювати
 • Строк придатності – період, протягом підтримується мікробіологічна безпечність продукту та його придатність при визначених умовах зберігання, зазначених у маркуванні або інших інструкціях щодо зберігання

Використання за призначенням

 • Врахувати та описати:
 • використання за призначенням та обґрунтовано очікуване оперування кінцевим продуктом,
 • будь-яке ненавмисне, але обґрунтовано очікуване неналежне оперування та неправильне використання кінцевого продукту.
 • групи користувачів і групи замовників,
 • групи споживачів, особливо уразливих до конкретних небезпечних чинників харчових продуктів.

Приклад опису продукту: Ікра лососевих видів риб зерниста баночна

 • Вид та назва продукту
 • Ікра лососевих видів риб зерниста баночна
 • Категорія продукту
 • готовий до споживання в їжу продукт
 • Законодавчі та нормативні документи, які встановлюють вимоги щодо безпечності продукту
 • - Закон України «Про рибу та інші водні живі ресурси»,
 • - ТУУ ХХХ-2005 «ІКРА ЛОСОСЕВИХ ВИДІВ РИБ ЗЕРНИСТА БАНОЧНА. Технічні умови»,
 • - ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті»
 • - МБТ и СН № 5061-89 «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов»
 • - ГН 6.6.1.1-130 Державні гігієнічні нормативи "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cz -137 і Sr -90 в продуктах харчування та питній воді"
 • Склад продукту
 • Ікра лососевих видів риб зерниста баночна, вода питна, олія рафінована соняшникова або кукурудзяна або оливкова, сіль, консерванти (сорбінова кислота або її солі, бензойна кислота або її солі, уротропін)
 • Біологічні характеристики
 • Кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ), КУО в продукції
 • не більше 1х104
 • Бактерії групи кишкової палички (коліформи), в продукції
 • не допускаються
 • Патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду Сальмонела, в
 • не допускаються
 • Staphylocjccus aeureus, в
 • не допускаються
 • Плісняві гриби, в
 • 100
 • Дріжджі, в
 • 50
 • Хімічні характеристики, які стосуються безпечності продукту
 • 1) Токсичні елементи, мг/кг:
 • - свинець
 • н/б 10,0
 • - кадмій
 • н/б 2,0
 • - миш’як
 • н/б 2,0
 • - ртуть
 • н/б 0,2
 • - мідь
 • н/б 30,0
 • - цинк
 • н/б 200,0
 • 2) Вміст радіонуклідів
 • 3) Гранично допустимий рівень консерванту, мг/кг, не більше:
 • сорбінової кислоти
 • бензойнокислого натрію
 • уротропіну
 • Примітка 1. Дозволяється використовувати один з вказаних консервантів або комбінування їх не більше двох. При цьому їх сумарна концентрація не повинна перевищувати 1000 мг/кг.
 • Примітка 2. Допускається використання солей сорбінової, бензойної кислот. При використанні солей сорбінової, бензойної кислот проводиться відповідний перерахунок кінцевої концентрації консервантів в ікрі, згідно коефіцієнтів перерахунку цих кислот.
 • 1000
 • 1000
 • 1000
 • Фізичні характеристики, які стосуються безпечності продукту
 • Масова частка кухонної солі, % - 3,5-6,0
 • Сторонні домішки не допускаються
 • Строк придатності до споживання та умови зберігання
 • Термін зберігання ікри фасованої в жестяну та скляну тару становить не більше 12 місяців з дня виготовлення, за умов дотримання t зберігання від мінус 4 до мінус 6 оС при відносній вологості повітря не більше 75%.
 • - ікри фасованої в тару з полімерних матеріалів становить не більше 1 місяця з дня виготовлення, за умов дотримання t зберігання від мінус 4 до мінус 6 оС при відносній вологості повітря не більше 75%.
 • Пакування
 • Полімерна тара; жестяні банки, скляні банки, герметично закупорені металевими лакованими кришками під вакуумом
 • Марковання стосовно безпечності продукту та/або інструкції щодо оперування, приготування та використання
 • На кожну споживчу одиницю наноситься маркування, в якому
 • має бути вказано:
 • - склад ікри, із зазначенням переліку назв використаних інших продуктів харчування, харчових добавок;
 • - термін придатності до споживання і умови зберігання;
 • інформацію щодо дати виготовлення: “дату виготовлення вказано на кришці”;
 • Методи розподіляння
 • Гуртова та роздрібна торгівля, громадське харчуваня.
 • Пресерви перевозять в ізотермічних транспортних засобів, які забезпечують зберігання та якість, з дотриманням норм і правил перевезення продуктів, що швидко псуються, що передбачено СанПиН 42-123-4117.
 • Використання в безпосередньо в їжу за умов дотримання умов та строків придатності, та герметичності упакування
 • Можливе використання не за призначеністю або неналежне оперування
 • Використання в їжу після закінчення строку придатності до споживання чи після зберігання в умовах, які не відповідають установленим вимогам, за умов порушення герметичності упакування
 • Передбачувані користувачі /споживачі
 • Усі групи населення
 • Особливо уразливі групи споживачів
 • Відсутні

Блок-схеми процесу, стадії процесу та заходи керування

 • Основа для оцінювання можливої появи, збільшення чи внесення небезпечних чинників до харчового продукту
 • Блок-схеми мають охоплювати:
 • послідовність і взаємодію всіх стадій процесу,
 • процеси, які виконують за межами організації, та субпідрядні роботи,
 • стадії, на яких сировина, інгредієнти та проміжні продукти вводять до процесу,
 • стадії, на яких виконують перероблення та повторне використання,
 • стадії, на яких кінцеві, проміжні та побічні продукти і відходи випускають або вилучають
 • Перевірені блок-схеми треба підтримувати як протоколи

Блок-схеми процесу, стадії процесу та заходи керування

 • Треба описати:
 • наявні заходи керування,
 • параметри процесів та/або суворість їхнього застосування, або
 • процедури, які можуть вплинути на безпечність харчових продуктів, а також
 • зовнішні вимоги, які можуть вплинути на вибір та суворість заходів керування

Приклад блок-схеми процесу виробництва ікри

 • 1.1 Приймання сировини
 • 1.3 Дефростація
 • 1.5 Пробивання ястиків
 • 1.6 Видалення залишків ястиків та промивання ікри
 • 1.8 Сушка ікри
 • 1.7.2 Посол ікри
 • 1.10.2 Внесення консервантів і рослинної олії, змішування
 • 1.11 Фасування готової продукції
 • 1.15 Зберігання готової продукції
 • 1.4.1 Приготування сольового розчину для промивання ястиків
 • 1.10.1 Готування суміші та дозування консервантів
 • 1.4.2 Промивання ястиків
 • 05.1 Добування води зі свердловини
 • 1.7.1 Приготування сольового розчину для посолу ікри
 • 02.2 Зберігання консервантів
 • 03.1 Приймання рослинної олії
 • 03.2 Зберігання рослинної олії
 • 1.12 Укупорювання під вакуумом
 • 03.3 Очищення та дезінфекція ємності з рослинною олією
 • 06.1 Приймання та розпакування металевої, скляної та полімерної тари
 • 06.2 Промивка, дезінфекція ополіскування та сушка полімерної тари
 • 1.13 Маркування готової продукції
 • 1.14 Пакування в транспортну тару
 • 1.16 Транспортування замовнику
 • 04.1 Приймання морської солі
 • 1.3 Розтарювання
 • ікра в ястиках
 • ікра солона
 • 05.2 Підготовка води

Приклад опису стадій процесу та заходів керування

 • Номер та назва стадії процесу
 • Місце виконання
 • Виробниче устаткування, оснащення та інвентар
 • Персонал, задіяний у виконанні стадії процесу
 • Наявні заходи керування, параметри процесів і/або суворість їх застосування або процедури, які можуть вплинути на безпечність продуктів
 • Зовнішні вимоги, що можуть вплинути на вибір та суворість заходів керування
 • 02.1 Приймання консервантів
 • Склад сипучих продуктів
 • Поліетиленові лотки з кришкою
 • Відповідальна особа за приймання консерванту
 • Вхідний контроль: приймання продукції тільки за наявності висновку СЕС
 • 02.2 Зберігання консервантів
 • Дільниця підготовки консервантів
 • Металева шафа з замком
 • Відповідальна особа за внесення консерванту
 • Дотримання умов зберігання: температура - не вище 20 С, вологість не більше 75%.
 • Санітарна обробка приміщень згідно з СІ-06
 • 03.1 Приймання рослинної олії
 • Рампа складу
 • Рокла
 • Працівники складу
 • Вхідний контроль: приймання продукції тільки за наявності висновку СЕС
 • Згідно з вимогами СанПіН, затв. наказом МОЗ 06.05.2003 №197, олію слід перевіряти на відсутність Staphilococcus aureus.
 • Запитання?
 • Подяка
 • Цей матеріал підготовлений за фінансової підтримки:
 • Агентства США з міжнародного розвитку - Університет штату Мічиган - проект Індійського Союзу розвитку садівництва (IHDA)
 • Італійського Бюро розвитку співпраці у рамках проекту UE/GLO/09/017 Створення єгипетського центру з удосконалення рішень, простежуваності та розвитку агробізнесу.
 • Ліцензія на повторне використання
 • © 2011 Університет штату Мічиган і Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку, оригінал на http://www.fskntraining.org, ліцензія на використання Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC-BY-SA)
 • Копію цієї ліцензії можна переглянути за адресою http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ , або письмово звернувшися за адресою: Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка