Вимоги до компетентнісних результатів навчання у контексті підготовки до міжнародного дослідження якості освіти pisa-2018



Скачати 18,18 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір18,18 Kb.
 • Вимоги до компетентнісних результатів навчання у контексті підготовки до міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018
 • Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, канд.пед.наук
 • 2016
 • Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
 • Всеукраїнська науково-практична конференція
 • «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ»

Чому потрібна реформа освіти?

Наступність у реалізації компетентнісного підходу:

 • Державні стандарти, навчальні програми
 • Підручники й навчально-методичні посібники

Стандарти, навчальні програми

 • PISA – програма міжнародного
 • оцінювання учнів – оцінювання навчальних досягнень учнів у сфері функціональної грамотності, започаткована 1997р. ОЕСР (Організацією економічного співробітництва та розвитку).
 • МЕТА:
 • - оцінити, чи володіють учні 15-річного віку, які отримали загальну обов'язкову освіту, знаннями й уміннями, необхідними їм для життя;
 • - виявити динаміку результатів (один раз на три роки);
 • - виявити фактори, які дають змогу пояснити відмінності в результатах.
 • Вимірюється не рівень опанування конкретним змістом навчальних дисциплін, а рівень більш широких знань та умінь, які накопичені під час вивчення шкільних предметів і потрібні для дорослого життя.
 • Велика увага також приділяється оцінці міжпредметних компетентностей учнів.

“Грамотність читання” – здатність людини розуміти письмові тексти та розмірковувати над ними, використовувати їх зміст для досягнення власних цілей, розвитку знань і можливостей, для активної участі в житті суспільства. Таким чином, термін “грамотність читання” має широкий смисл. Він не передбачає просто перевіряти техніку читання.

 • “Грамотність читання” – здатність людини розуміти письмові тексти та розмірковувати над ними, використовувати їх зміст для досягнення власних цілей, розвитку знань і можливостей, для активної участі в житті суспільства. Таким чином, термін “грамотність читання” має широкий смисл. Він не передбачає просто перевіряти техніку читання.
 • Учням пропонуються тексти різних жанрів: уривки з художніх творів, біографії, розважальні тексти, особисті листи, документи, статті з газет і журналів, інструкції, рекламні оголошення, географічні карти тощо.

“Математична грамотність” – здатність людини визначати й розуміти роль математики у світі, висловлювати добре обґрунтовані математичні судження та використовувати математику таким чином, щоб задовольняти сьогоденні й майбутні потреби, властиві творчому, зацікавленому та мислячому громадянину.

 • “Математична грамотність” – здатність людини визначати й розуміти роль математики у світі, висловлювати добре обґрунтовані математичні судження та використовувати математику таким чином, щоб задовольняти сьогоденні й майбутні потреби, властиві творчому, зацікавленому та мислячому громадянину.
 • Термін “грамотність“ використовується для того, щоб показати, що вивчення стану математичних знань та вмінь, які зазвичай визначені в шкільній програмі, не є першочерговим завданням цього дослідження. Основна увага приділяється використанню математичних знань у різноманітних ситуаціях через використання різних підходів, які потребують міркування та інтуїції. Очевидно, що для цього треба мати значний обсяг математичних знань та вмінь, які вивчаються в школі. Учням в основному пропонуються не навчальні, а практичні ситуації із повсякденного життя (медицина, житло, спорт тощо).

“Природничо-наукова грамотність” – здатність використовувати природничо-наукові знання для визначення у реальних ситуаціях проблем, які досліджуються та вирішуються за допомогою наукових методів, а також для отримання висновків, заснованих на спостереженнях та експериментах.

 • “Природничо-наукова грамотність” – здатність використовувати природничо-наукові знання для визначення у реальних ситуаціях проблем, які досліджуються та вирішуються за допомогою наукових методів, а також для отримання висновків, заснованих на спостереженнях та експериментах.
 • Головна увага приділяється перевірці вмінь визначати серед запропонованих питань ті, на які природничі науки можуть дати відповідь, робити науково обґрунтовані висновки на основі запропонованої інформації тощо. Реальні ситуації, запропоновані учням, пов’язані з актуальними проблемами, які виникають в особистому житті кожної людини (наприклад, використання продуктів харчування під час дотримання дієти), у житті людини як члена якогось колективу або суспільства (наприклад, визначення місця розташування електростанції відносно міста), як «громадянина світу» в кращому розумінні цього слова (наприклад, усвідомлення наслідків глобального потепління).

Письмова форма контролю – тести.

 • Тести складаються з двох типів завдань:
 • із готовими відповідями, серед яких треба вибрати правильну, та
 • завдання, на які учень повинен дати власну стислу або повну відповідь. Деякі завдання складаються з низки питань різної складності стосовно окремої життєвої ситуації.

Приклади завдань міжнародного моніторингу PISA

 • Група завдань «Карієс зубів»
 • Бактерії, які живуть у нашому роті, – причина карієсу зубів. Карієс став проблемою з початку XVIII ст., коли цукор став доступним завдяки збільшенню його виробництва із цукрової тростини. Тепер ми багато знаємо про карієс.
 • Наприклад: 1. Бактерії, які є причиною карієсу, живляться цукром. 2. Цукор перетворюється на кислоту. 3. Кислота пошкоджує поверхню зубів. 4. Чищення зубів допомагає запобігти карієсу.
 • Завдання 1. Яка роль бактерій при виникненні карієсу зубів?
 • А. Бактерії виробляють емаль. Б. Бактерії виробляють цукор. В. Бактерії виробляють мінерали. Г. Бактерії виробляють кислоту.

Завдання 2. На графікові показано вживання цукру і кількість випадків карієсу в різних країнах:

 • Яке з наступних висловлювань підтверджується даними, наведеними на графіку?
 • А. У деяких країнах люди чистять зуби частіше, ніж в інших.
 • Б. Чим більше люди їдять цукру, тим вірогідніше, що у них буде карієс.
 • В. В останні роки в багатьох країнах збільшилась частота захворювань на карієс.
 • Г. В останні роки в багатьох країнах вживання цукру збільшилось.

Завдання 3. В одній із країн середня кількість пошкоджених карієсом зубів (на 1 людину) доволі висока. Чи можна отримати відповіді на поставлені запитання шляхом проведення наукових експериментів?

 • Відмінності КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ завдань від ТРАДИЦІЙНИХ
 • Знаннєвий підхід
 • Компетентнісний підхід
 • Відмінності КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ завдань від ТРАДИЦІЙНИХ
 • Знаннєвий підхід
 • Компетентнісний підхід
 • Компетентнісний підхід у фізичній освіті
 • Навчальні проекти з фізики
 • Компетентнісно-орієнтовані завдання з фізики
 • Компетентнісно-орієнтований урок фізики

Вимоги до рівнів сформованості компетентнісних результатів навчання з фізики

 • Високий
 • Достатній
 • Учень уміє визначати, пояснювати і застосовувати знання з фізики в різних життєвих ситуаціях;
 • пов’язує інформацію та пояснення з різних джерел і використовує їх для обґрунтування прийняття рішення;
 • демонструє високий рівень сформованості інтелектуальних умінь (доводить та обґрунтовує), а також демонструє готовність застосовувати свої знання в незнайомих ситуаціях;
 • порівнює, відбирає й оцінює відповідні наукові обґрунтування; встановлює зв’язок між окремими знаннями й критично оцінює ситуацію;
 • виявляє дослідницькі уміння
 • Учень уміє ефективно аналізувати проблеми;
 • добирає факти і знання із різних розділів фізики і суміжних наук, що є необхідними для пояснення явища; застосовує прості моделі та дослідницькі стратегії;
 • оцінює свої дії і рішення; формулює короткі виступи

Вимоги до рівнів сформованості компетентнісних результатів навчання з фізики

 • Середній
 • Початковий
 • Учень уміє надавати можливі пояснення в знайомих ситуаціях;
 • робить висновки на основі простих досліджень;
 • встановлює прямі зв’язки і буквально інтерпретувати результати;
 • Учень виявляє обмежені знання, які застосовуються в знайомих ситуаціях;
 • пояснює очевидні явища.

Дякую за увагу!



База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка