Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоСкачати 48,71 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір48,71 Kb.

«ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: БЛОГИ, ВЕБ-КВЕСТИ, БЛОГ-КВЕСТИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ»

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського


Тема наукової роботи:

Шифр: «МаНі_КаШе»

Секція: Теорія та методика розробки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті

Актуальність теми дослідження


Трансформації в освіті зумовили зміни її базової парадигми: необхідність переходу від навчання знань, умінь і навичок до навчання здатності навчатися і вдосконалюватися. Успішність студентів у вищому навчальному закладі залежить від уміння вчитися, а в інформаційному суспільстві важливу роль в цьому відіграють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та Інтернет. Тому особливого значення набуває пошук інформаційних методик використання комунікаційних засобів у соціальних медіа в освітніх цілях.

Нині реальністю Інтернет є соціальні медіа (social media), для яких визначне значення має фактор створення контенту самими користувачами, коли кожний з них може виконувати функції коментатора, репортера, фотокореспондента або редактора цього сервісу.


Актуальність теми дослідження


Проблема використання сервісів соціальних медіа в освіті досліджується вченими: Я. Биховським, М. Бухаркіною, М. Моїсеєвою, Є. Полат, Є. Патаракіним, О. Сергеєвим, А. Хуторським, Є. Ястребцевим та ін.

Різні аспекти використання ІКТ у навчальному процесі розглядали у своїх працях: В. Биков, Р. Гуревич, Гжегош Кедрович, М. Жалдак, І. Захарова, М. Кадемія, О. Спірін, І. Роберт та ін., розробкою і використанням проектних технологій в підготовці майбутнього педагога опікувалися: Б. Додж, Т. Марч, Н. Морзе, Є. Полат, С. Сисоєва, О. Спиваковський та ін.Мета дослідження – визначити та експериментально перевірити умови формування професійної компетентності майбутніх педагогів на основі використання сервісів соціальних медіа: Блог, Веб-квест, Блог-квест.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього педагога у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

Предмет дослідження: сервіси соціальних медіа Блоги, Веб-квести, Блог-квести як засіб формування професійної компетентності студентів педагогічних ВНЗ.

Гіпотеза дослідження: підвищення якості професійної підготовки студентів у педагогічних ВНЗ відбудеться за таких умов використання в процесі їхнього навчання сервісів соціальних медіа: Блог, Веб-квест, Блог-квест, створення відповідного організаційно-методичного і програмного навчального забезпечення.

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Блоги з’явилися в кінці 90-х років, коли програмісти почали створювати досить прості способи розміщення матеріалів у мережі Інтернет. Були такі Веб-сайти: Live Journal і Open Diary. Використане в їхньому створенні програмне забезпечення дозволяло звичайному користувачу створювати мережевий журнал, доповнюючи електронний шаблон. У цьому шаблоні можна було набирати тексти за допомогою мови HTML.

Блоги прийшли на зміну персональним Веб-сторінкам, від яких вони якісно відрізняються: хронологічною організацією; простотою додавання та коментування нового контенту; можливістю «підписатись» на блог (автоматично одержувати нові дописи блогу) за допомогою технології RSS, Atom тощо; наявністю пермалінків («жорстких» посилань на кожний конкретний допис).РОЗДІЛ 1.

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Блог дозволяє користувачу зосередитись на створенні нового контенту, не заглиблюючись в технічні проблеми його публікації.

Вміст блога можна уявляти собі як стрічку, на якій в хронологічному порядку згідно з датами їхньої публікації блогером йдуть записи, так звані пости, один за одним. Оскільки з часом у блозі накопичується багато постів, зазвичай, ця стрічка займає кілька Веб-сторінок, так що найновіший пост займає верхню частину першої сторінки, і чим давніше, тим нижче від нього містяться попередні пости, скажімо всі пости за останній тиждень, друга сторінка тоді присвячена постам за попередній тиждень, третя сторінка ще давнішим, і так далі. Як правило сторінки блога також містять посилання на архів блогу, тобто на попередні пости згруповані за місяцями і роками. Отже, навігація блога в хронологічному порядку є дуже легкою.РОЗДІЛ 1.

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Розглянемо різновиди блогів:

РОЗДІЛ 1.

- «примарний» блог – ведеться від імені чужої особи невизначеною персоною;

- колективний або соціальний блог – ведеться групою осіб за правилами, які визначає власник;

- корпоративний блог – ведеться усіма співробітниками однієї організації.

За автором (авторами):

- «особистий» (авторський, персональний) блог – ведеться однією особою (як правило – його власником);

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Розглянемо різновиди блогів:

РОЗДІЛ 1.

За наявністю та видом мультимедіа:

- текстовий блог – блог, основним контентом якого є тексти;

- фотоблог – блог, основним контентом якого є фотографії;

- музичний блог – блог, основним контентом якого є музичні файли;

- підкаст і блогкастинг – блог, основний контент якого надиктовується та викладається у вигляді MP3-файлів;

- відеоблог – блог, основним контентом якого є відеофайли.


БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Розглянемо різновиди блогів:

РОЗДІЛ 1.

За особливостями контенту:- контентний блог – блог, який публікує первісний авторський контент;

- мікроблог – блог, дописами в якому є короткі щоденні новини з власного життя користувачів;

- мониторінговий блог – блог, основним контентом якого є відкоментовані посилання на інші сайти чи блоги;

- цитатний блог – блог, основним контентом якого є цитати з інших блогів;

- сплог – спам-блог.


БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Розглянемо різновиди блогів:

РОЗДІЛ 1.

За технічною основою:- stand-alone блог – блог на окремому хостингу та двигуні (CMS);

- блог на блог-платформі – блог, який ведеться на потужностях блог-служб (LiveJournal, Friendbuzz, LiveInternet та ін.);

- моблог – мобільний Веб-блог, який містить контент, котрий розміщується в мережі з мобільних чи портативних пристроїв.1. Самопрезентація. Враховуючи той факт, що матеріали про себе легко розмістити в Інтернеті, користувачі викладають їх у блозі. Існує цілий клас блогів, в яких викладаються публікації (проза, вірші, публікації, фотографії, малюнки та ін.), з якими автори бажають ознайомити інших.

1

РОЗДІЛ 1.

Виділимо деякі функції блогів:БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

2. Саморозвиток або рефлексія. Ця функція пов’язана з тим, що блог надає можливість авторам створити свій власний бажаний образ, при цьому дійсне ім’я автора може бути представлено псевдонімом.

2

3. Функція мемуарів. Як і традиційний щоденник, у блозі можна його вести, щоб не забути певні факти свого життя, т. п. Це комунікація із самим собою.

3

РОЗДІЛ 1.

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

4. Комунікативна функція. Можливість блогів спілкуватися між собою, а також з цікавими людьми. Це дає можливість розширення кола знайомих, знайомства з цікавими людьми, т. т. розширення власної аудиторії.

4

5

5. Освітня функція. Надає можливість розміщувати різноманітні навчальні матеріали, обговорювати власні точки зору, презентувати їх.

6. Розважальна функція. Багато людей ведуть блоги, читають їх, дискутують в коментарях заради розваги, вільного часу та бажання отримати відповіді на виникаючі запитання.

6

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В більшості випадків освітні блоги є колективними та використовуються з метою:

- інформування студентів і персоналу про життя навчального закладу;

- підвищення мотивації студентів, залучення їх до навчання;

- джерела внутрішніх новин;

- розміщення навчальних і додаткових матеріалів;

- ефективних форм для співпраці та обговорення;

- зворотного зв’язку в коментарях;

- непотрібний інструмент, який дозволяє scaffolded навчання або наставництво.Text

Text

Text

Text

Text

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Освітні блоги можуть використовуватися:


 • в якості навчального

 • посібника;- з метою створення співтовариств студентів;

- блоги забезпечують можливість спільного обговорення викладачів і студентів з певних тем в онлайн режимі;

- забезпечення обговорення за межами навчальної аудиторії, об’єднання в групи, проведення конференцій;

- відкривають можливість створювати студентам електронні портфелі, захищати їх.

Важливим у використанні освітніх блогів є:
 • супроводження і забезпечення навчального процесу;
 • обговорення актуальних проблем, суперечливих поглядів, проблем;
 • обговорення прочитаного;
 • спільна робота студентів над проектом;
 • моніторинг виконання проектів.

РОЗДІЛ 1.

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Блог відрізняється від сайту (хоча, нагадаємо, блог є різновидом сайту) тим, що:

- блог більш персоніфікований, тобто записи блогу, найчастіше, є роздумами однієї людини (блогера), ніж статті сайту, де інформація подається в безособовому вигляді, офіційно;

- найголовніше – блог частіше оновлюється постами, тобто це стрічка повідомлення, що динамічно змінюється;

РОЗДІЛ 2.

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

- блог обов’язково містить можливість публікації відгуків та коментарів відвідувачів, що робить блоги середовищем мережевого спілкування;

- до дизайну блогу висувають не такі жорсткі вимоги, як до зовнішнього вигляду сайту.

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Використання блогів в освітній діяльності надає учасникам спілкування низку переваг та відкриває безліч цікавих можливостей:

- реалізація спільних проектів.

- залучення батьків до участі в навчально-виховному процесі;

- інформу-вання учас-ників блогу та навчання студентів правилам ведення ме-режевої дискусії;

- формуван-ня в студен-тів навичок безпечного поводження в мережі, культури спілкування;

- організація позааудитор-ної роботи студентів;БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У викладанні навчальних дисциплін виокремлюють такі три типи блогів:

1) викладацький блог, який підтримується викладачем студентської групи. У ньому можуть розміщуватися різного роду програми навчальних курсів, інформація з навчального предмету для майбутніх фахівців або самого викладача, завдання для студентів. У цьому типі блогу майбутні фахівці обмежуються можливістю лише написати коментар із приводу прочитаного або скористатися блогом як ресурсом під час вивчення теми або виконання навчального завдання;

БЛОГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У викладанні навчальних дисциплін виокремлюють такі три типи блогів:

2) аудиторний блог – це блог, який підтримується спільними зусиллями викладача і студентів. Цей тип блогу найкраще використовувати для творчої проектної роботи майбутніх фахівців, обговорення різних тем (вивчених на занятті) тощо. Тут студенти отримують почуття більшої свободи і розкутості, ніж у блозі викладача.

3) студентський блог є блогом, який вимагає великої кількості часу й зусиль від викладачів, але це найефективніший засіб у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін. Він створюється студентами самостійно вдома або за підтримки викладача в комп’ютерному класі.Освітнім Веб-квестом (quest – від англ. – пошук, шукати) називають сайт в Інтернеті, присвячений певній темі, який складається з декількох зв’язаних єдиною сюжетною лінією розділів, насичених посиланнями на інші ресурси Інтернет. Квест у перекладі з англійської мови – тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов’язаний з пригодами або грою; також служить для позначення одного з різновидів комп’ютерних ігор. Веб-квест – модель використання Інтернет-ресурсів у викладанні.

РОЗДІЛ 2.

ВЕБ-КВЕСТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Веб-квест в педагогіці проблемне завдання із елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернет. Розробниками Веб-квеста як навчального завдання є американські професори Берні Додж і Том Марч.

Веб-квест – це формат заняття із орієнтацією на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності студентів. Основна частина інформації одержується з ресурсів Інтернет.

Веб-квест є новим засобом використання технологій Інтернет і рольової гри з метою створення заняття, орієнтованого на студентів, залучених у навчальний процес, який заохочує їхнє критичне мислення.РОЗДІЛ 2.

ВЕБ-КВЕСТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Веб-квест – це вид Інтернет-проекту, який дає студентам можливість, спроможність ефективно використовувати інформацію, що знайдена в мережі. Веб-квест спрямований на розвиток у студентів навичок аналітичного і творчого мислення; викладач, який створює Веб-квест, повинен володіти високим рівнем предметної, методичної та інформаційно-комунікаційної компетенції.

Кожен Веб-квест має певну структуру з ключовими елементами: вступ; завдання; процес; ролі; джерела; критерії оцінювання; підсумок.РОЗДІЛ 2.

ВЕБ-КВЕСТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Крім того, Веб-квест дозволяє досліджувати проблему більш глибше, і таким чином, він ідеальний для студентів будь-якого рівня. Він чудово підходить для навчання в команді, підвищує впевненість у своїх силах, сприяє підвищенню інтересів і розвиває самооцінку студентів. Все це сприяє формуванню комунікативної компетенції майбутнього педагога.

Веб-квест дозволяє студентам робити відкриття, а не просто засвоювати інформацію. Веб-квест може завести студентів у будь-яке місце в світі, допомогти їм стати творчими дослідниками.

ВЕБ-КВЕСТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Візитна картка Веб-квеста: предмет; вік; центральне завдання; кількість ролей; назви ролей; покрокові інструкції для кожної ролі; список інтернет-ресурсів; критерії оцінювання веб-квеста; передбачуваний результат; опис результатів роботи для кожної групи.

Після закінчення роботи над довгостроковим Веб-квестом, студент повинен уміти вести глибокий аналіз отриманих знань, уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи з даної теми. Робота над довгостроковим Веб-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум два).Розрізняють два типи Веб-квестів: для короткострокової (мета: поглиблення знань та їх інтеграція, розраховані на один-два заняття) і довгострокової роботи (мета: поглиблення і перетворення знань студентів, розраховані на тривалий термін).

ВЕБ-КВЕСТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В процесі організації роботи студентів над Веб-квестами реалізуються такі цілі:- освітня – залучення кожного студента до активної пізнавальної діяльності. Організація індивідуальної і групової діяльності студентів, виявлення вмінь і здібностей працювати самостійно за темою;

- розвиваюча – розвиток інтересу до дисципліни, творчих здібностей, уяви студентів; формування навичок дослідницької діяльності, публічних виступів, умінь самостійної роботи з літературою і Інтернет-ресурсами; розширення кругозору, ерудиції;- виховна – виховання толерантності, особистої відповідальності за виконану роботу.

5

1

2

3

4

ВЕБ-КВЕСТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Форми Веб-квеста також можуть бути різними:

- створення бази даних з проблеми, всі розділи якої готують студенти;

- створення мікросвіту, в якому студенти можуть пересуватися за допомогою гіперпосилань, моделюючи фізичний простір;

- написання інтерактивної історії (студенти можуть обирати варіанти продовження роботи; для цього кожного разу вказуються два-три можливих напрями;

- створення документа, що містить аналіз будь-якої складної проблеми і пропонує студентам погодитися або не погодитися з думкою авторів;

- on-line інтерв’ю з віртуальним персонажем. Відповіді та запитання розробляються студентами, які глибоко вивчили дану особистість.

Зазначимо головні переваги Веб-квестів:

- Веб-квести дають викладачеві яскравий приклад того, як здійснювати проектну роботу;

- модель роботи з Веб-квестами використовують багато викладачів у різних країнах, тому в мережі можна знайти значну кількість розробок, розпочати можна з вибору готового продукту і використовувати його без змін або, можливо, змінювати;

ВЕБ-КВЕСТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

- в Інтернеті є шаблони, які можуть бути вельми корисні викладачам, які бажають створювати свої власні Веб-квести, різні завдання, які можуть бути використані в запропонованій технології, масу методичних порад для викладачів, як і де знайти корисні сайти для створення Веб-квеста, а також список пошукових систем та інструкцій щодо їхнього використання;

- викладач надає список сайтів, який студенти використовують в процесі виконання проекту. В результаті на пошук необхідної інформації вони витрачають менше часу, ніж на виконання завдання;

- одна з найголовніших причин, чому слід використовувати технологію Веб-квестів це те, що велика кількість студентів будуть із задоволенням працювати за цією технологією щодо підвищення рівня володіння науковими знаннями з предмету.ВЕБ-КВЕСТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Освітні Веб-квести можуть бути автономними або входити до змісту навчальних курсів. На Веб-сторінці з навчального курсу розміщується текст викладача або розробника, який підготував курс. Як правило, сторінка присвячена окремому питанню. Кожна теза в тексті супроводжується посиланням на статті, ілюстрації та інші матеріали, що розміщені на сервері і мають відношення до теми.

Інтеграція технологій Блог та Веб-квест зумовили появу технології Блог-квест. Блог-технологія дозволяє, не маючи спеціальних знань, здійснювати швидку і доступну публікацію в Інтернеті різних даних, зазвичай хронологічно впорядкованих, організовувати віртуальні спільноти для інтерактивного спілкування користувачів.

РОЗДІЛ 3.

БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА

Таким чином, інтеграція технології Блогу і Веб-квест, тобто технологія Блог-квест, надає можливість здійснювати спілкування, обговорення, висунення та захист власних пропозицій у проекті, що розглядається. Розвиток проектних технологій навчання, їхня інтеграція з ІКТ, поява технологій Веб-квест і Блог-квест, значно впливають на формування наукових компетенцій в учнів і студентів, що є однією з актуальних проблем нинішньої освіти.

Розвиток інтегрованих технологій Веб-квест, а також блогів сприяв появі технології Блог-квест (Німеччина), що лише починає розвиватися і використовуватися в освіті на всіх її рівнях і потребує подальшого опрацювання.

Виокремимо п’ять основних компетенцій, що формуються в процесі виконання Блог-квестів:РОЗДІЛ 3.

БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА

1. Технічна компетенція, що формується під час роботи з науковими системами, зокрема роботою в чаті, E-mail, Mailing-Listen та ін., Веб 2.0 – блоги, картинна галерея також сприяють роботі з Веб-квестом.

2. Культорологічна компетенція формується в процесі знайомства з визначними подіями, датами, культурами, міжкультурним характером, що відкривається в процесі спілкування і мандрівок у всесвітньому просторі (WWW).

РОЗДІЛ 3.

БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА

4. Комунікативна компетенція формується в процесі здійснення асинхронного і синхронного спілкування в мережі. Зрозуміло, що не всі та не завжди мають змогу одночасно спілкуватися, працювати, тому використовується асинхронне спілкування – E-mail.

У випадку, коли є можливість працювати одночасно в установлений час, використовується синхронна форма спілкування і робота в Chati (Chatroom).5. Рефлексивна компетенція – представлення «Kosten-Nutzen-Analyse» власних Network-Aktivilat-betrachen та захист власної точки зору.

3. Соціальна компетенція – формується в процесі спілкування E-mail, Newsgroups, або Mailing-Listen. Такі соціальні сервіси, як Fasebоok, Chat сприятимуть виконанню Веб-квеста.

БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА

У Блог-квесті, так само як і у Веб-квесті, за тим самим алгоритмом здійснюється інтерактивне спілкування учнів, студентів.

Використовуються сервіси Веб 2.0, мова HTML, що не потребують знання програму-вання, представлення і роботу із сайтами. Робота в Блог-квесті в онлайн-режимі використовує сервіси: Word Press, Blogger або My blog.

БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА

Створення освітніх Блог-квестів здійснюється на безкоштовних платформах Word Press, Blogger або My blog.Використання прог-рамного забезпечення для ІР-телефонії чи Skype дозволяє учас-никам проекту здійсню-вати дзвінки, відправляти миттєві повідомлення, спілку-ватися і проводити обговорення повідом-лень у мережі.

БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського також розробляються Блог-квести для навчання учнів і студентів. Для прикладу наведемо Блог-квест, на якому розміщені Веб-квести з інформатики та математики http://informatkwest.blogspot.com. Він містить Веб-квести з математики: «Квадратні рівняння»; «Теорема Піфагора»; «Світ логарифмів»; «Найкраща геометрична фігура – коло»; «Логарифмічні рівняння»; «Тригонометрія» та інформатики: «Мандрівка в країну алгоритмів»; «Створи комп’ютер своєї мрії»; «Безпечний Інтернет»; «Видавничі системи», Видавництво «Планер», Видавництво «Сполом»; «Захопливий світ Інтернету»; «Від минулого до майбутнього комп’ютерної техніки»; «Що занадто, то не здраво»; «Комп’ютерна графіка».БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА

Робота в Блог-квесті будується на основі джерел з Інтернету, за якими необхідно знайти відповіді на поставлену проблему, що відображається у вступі і має продовження в розв’язанні відповідних завдань, котрі розташовані на сайті справа в блозі за вимогами і структурою Веб-квеста.

Кожний має змогу розмістити свої запитан-ня, побажання, критичні зауваження в комента-рях, або за допомогою програми Skype спілку-ватися в он-лайн режи-мі, відсилаючи свої на-працювання за допомо-гою електронної пошти.

БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА

Враховуючи той факт, що нині всі учні, студенти мають базові навички читання і запису текстової інформації, вміють з нею працювати, а також працювати та використовувати Інтернет та його сервіси, вони можуть використовувати технологію Блог-квест в будь-якому навчальному закладі.

Використання Блог -квестів не прив’язу-ється до конкретного предмету і може бути використано в будь-якій предметній облас-ті.

БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА

Крім того, технологія Веб-квест підходить для міждисциплінарного навчання, навчання дітей і дорослих, особливо для вчителів.

Блог-квест вико-ристовується в процесі колективної роботи, під час якої значна увага приділяється самос-тійній роботі, роботі в групах з використанням онлайн спілкування, маючи доступ до www одержується можли-вість працювати з будь-якого місця і в будь-який час.

Адреси блог-квестів:


 • http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/qwest/Osvitni_cuctemu_Beluk-USA-RUs-Ukr/index.html - Освітні системи Великобританії, США, Росії та України;
 • http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/qwest/Komputerna_grafika/Preview/page-13.html - Комп’ютерна графіка;
 • http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/qwest/2013_Sasha/%D0%A1uvilizaciya_plastukovoi_plyahku/Preview/index.html - Цивілізація пластикової пляшки;
 • http://teachpid.blogspot.com/ - блог-квест
 • http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/qwest/KOMP/index.html - Створи комп’ютер своєї мрії;
 • http://lehrersystem.blogspot.com/ - Освітні системи різних країн;
 • http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/2013_2014/Osn_projekt_tehnologi_spec/index.html - Два кольори.

РОЗДІЛ 3.

БЛОГ-КВЕСТИ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА


Запрошуємо до співпраці!

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка