Виноградова Тетяна МихайлівнаСкачати 19,13 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір19,13 Kb.

Виноградова Тетяна Михайлівна

 • Освіта: вища, Харківський Державний
 • Університет ім. М. Горького, 1991рік
 • Спеціальність за дипломомматематик, вчитель математики
 • Стаж роботи - 18 років
 • Кваліфікаційна категорія«спеціаліст вищої категорії»
 • Звання- старший вчитель
 • Життєве кредо: Лише тоді станеш людиною, коли навчишся бачити людину в іншій”
 • Професійне гасло: “Ефективне навчання і виховання кожної дитини – найвища нагорода , яка здобувається тільки добром і дається тільки добрим душею…”

" Мої учні будуть узнавати нове

 • " Мої учні будуть узнавати нове
 • не від мене, вони будуть
 • відкривати це нове самі.
 • Моє головне завдання –
 • допомогти їм розкритися,
 • розвити власні ідеї"
 • Г. Песталоцці

Тема досвіду: «Застосування диференційованого підходу на уроках математики в умовах особистісно-орієнтованого навчання з метою підвищення навчальних досягнень учнів.»

 • Тема досвіду: «Застосування диференційованого підходу на уроках математики в умовах особистісно-орієнтованого навчання з метою підвищення навчальних досягнень учнів.»
 • Адреса досвіду: м.Харків, вул. Лесі Українки 4,
 • Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 3 Харківської
 • міської ради Харківської області.
 • Провідна наукова ідея:
 • розробка системи впровадження диференціації з урахуванням особистісних, вікових, психологічних особливостей учнів на протязі навчального періоду з метою ефективного розвитку творчих здібностей учнів та мотивації навчання через створення такого мікроклімату на уроці й раціонального творчого співробітництва вчителя й учня, яке підтримує зацікавленість до предмету, створює умови для самоствердження і самореалізації учнів.

Актуальність досвіду:

 • дає можливість кожному учню творчо розвиватися;
 • раціоналізує навчальну і контролюючу діяльність учителя;
 • забезпечує цілеспрямоване системне керівництво творчою діяльністю учнів та вчителя;
 • створює для учня сприятливу психологічну обстановку на уроці з метою його самореалізації та самооцінки.

Учений Виготський Л.С. (1896 - 1934) ввів у психологію принципово важливе поняття про два рівні розвитку дитини.

 • Актуальний рівень -це ті психічні властивості або якості, які вже сформувалися, засвоєні дитиною
 • Рівень найближчого розвитку - це ті властивості психіки, які ще знаходяться у процесі становлення.

В нашому місті Московський район став новатором у 90 роки минулого століття диференційованого підходу до навчання

 • Різнорівневі тестові завдання,
 • розроблені А.М.Капіносовим
 • ведучі вчителі нашого району:
 • Є.І.Кофман, О.Є.Харик,
 • О.Д.Міцкевич, Л.С.Карнацевич,
 • і багато інших

"Те, що дитина має сьогодні у співробітництві, вона може завтра виконати самостійно",-вважає психолог Л.С.Виготський

 • Дитина за допомогою дорослого може виконувати не будь-які дії, а лише ті, до яких вона вже у повній мірі готова
 • Основне завдання освіти: залучення учнів до загальнолюдських і національних цінностей і розуміння, що освіта - це засіб розвитку особистості.
 • Мета, яку я ставлю перед собою у своїй роботі :
 • допомогти дітям зберегти емоційний комфорт, розвивати позитивне ставлення до предмета, до навчання взагалі, зробити кожний урок таким, щоприносить радість

Понятійний апарат

 • Рефлексія — усвідомлення, осмислення особистої діяльності, її результатів, методів, які призвели до них, здатність розв’язання внутрішніх протиріч.
 • Особистісно орієнтована спрямованість означає безумовний пріорітет інтересів і запитів особистості, що розвивається, врахування її своєрідності й можливостей, максимальну реалізацію і самореалізацію, розвиток рефлексії, забезпечення умов для проявлення здібностей людини.
 • Диференціація (за І.Я.Лернером) — це частковий випадок індивідуалізації навчання, звернений на реалізацію індивідуального підходу до окремих груп людей.
 • Індивідуальний підхід в навчанні полягає у вивченні і врахуванні в навчальному процесі індивідуальних і вікових особливостей кожного учня з метою максимального розвитку позитивних і подолання негативних індивідуальних особливостей, забезпеченні на цій основі підвищення якості його навчальної роботи, всебічного розвитку.
 • Самооцінка — оцінка суб’єктом самого себе, своїх можливостей, досягнень, якостей порівняно з іншими людьми.

Особливості учнів :

 • Аудіальне сприйняття
 • Візуальне сприйняття
 • мануальне
 • сприйняття
 • темперамент

Здійснення диференціації:

 • - за обсягом завдань;
 • - за змістом;
 • - за складністю завдань.
 • (5 клас)
 • Для всіх: розв’язати рівняння:
 • a) x+37 = 81, б)150-x=98
 • Для більш сильних учнів:
 • а) (34 - x) + 83 = 142, б) 45 - (x - 16) = 28

за змістом:

 • Задача № 1
 • Розв’язати рівняння
 • Х+38=73
 • Задача № 2
 • Довжина відрізка АВ дорівнює 9см 8 мм. На відрізку АВ взято точку С. Довжина відрізка ВР дорівнює 3 см 9мм. Знайти довжину відрізка АС.
 • Учні самі вибирають одну з запропонованих задач.

Основні методи для здійснення диференціації:

 • Поєднання індивідуальних і колективних методів навчання
 • - Відкритість, зрозумілість рівня обов`язкової підготовки з математики
 • - Орієнтування контролю й оцінювання початкової підготовки учнів на
 • перевірку досягнень ними обов`язкових і просунутих результатів
 • Біологічні фактори
 • Білатеральна регуляція головного мозку
 • Ведучий канал сприйняття інформації (аудіали, візуали, кіностети)
 • Швидкість реакції
 • Утримання в пам`яті програми, яку задає вчитель та її виконання на швидкість
 • Соціальні фактори
 • Спеціальні знання, умінняі навички (математичні)
 • Уміння і навички навчальної праці
 • Ставлення особистості до учіння
 • Елементи вихованості особистості, які впливають на учіння

Урок

 • Урок
 • Факультатив
 • ні заняття
 • Індивідуальні
 • заняття
 • Математич ний гурток Позакласні заходи
 • Біологічні фактори
 • Білатеральна регуляція головного мозку
 • Ведучий канал сприйняття інформації (аудіали, візуали, кіностети)
 • Швидкість реакції
 • Утримання в пам`яті програми, яку задає вчитель та її виконання на швидкість
 • - Поєднання індивідуальних і колективних методів навчання
 • - Відкритість, зрозумілість рівня обов`язкової підготовки з математики
 • - Орієнтування контролю й оцінювання початкової підготовки учнів на
 • перевірку досягнень ними обов`язкових і просунутих результатів
 • Застосування
 • диференційованого підходу на уроках математики в
 • умовах собистісно
 • орієнтованого навчання з метою підвищення
 • навчальних досягнень учнів
 • Соціальні фактори
 • Спеціальні знання, умінняі навички (математичні)
 • Уміння і навички навчальної праці
 • Ставлення особистості до учіння
 • Елементи вихованості особистості, які впливають на учіння
 • Здійснення диференціації:
 • - за обсягом завдань;
 • - за змістом;
 • - за складністю завдань.
 • Факультатив
 • ні заняття
 • Індивідуальні
 • заняття
 • Математич
 • ний гурток
 • Позакласні
 • заходи
 • Урок

Висновок:

 • Досвід показує, що диференціювання - вдала методика, зручно застосовувана на практиці, зараз підкріплена великою кількістю дидактичних матеріалів.
 • Вона дозволяє кожній дитині творчо розвиватися, створює сприятливу психологічну обстановку на уроці для учня та його самореалізації й самооцінки, раціоналізує навчальну і контрольну діяльність учителя.
 • Забезпечує цілеспрямоване системне керування творчою діяльністю учнів та вчителя.

Перспективи

  • Знаходження оптимальних форм і методів роботи для досягнення кожною дитиною реально можливого для неї на даний період рівня навчальних досягнень, вихованості та розвитку , збереження здоров’я дитини ( усунення перевантаження учнів)
  • Підтвердження моніторинговими дослідженнями продуктивності диференційованого підходу на уроках математики
  • Розробка кваліметричної моделі оцінки якості впровадження
  • елементів диференційованого підходу в навчально-виховний процес.

Постійно рухаюсь вперед

 • -З 2004 року керівник РМО
 • вчителів математики.
 • - З 2006 року екзаменатор ЗНО
 • за сертифікатом ХРЦОЯО.
 • - З 2005 року координатор міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру” у Московському районі.
 • -Навчаюсь у ІПО за спеціальністю
 • “ Управління навчальним закладом”
 • - Протягом 2008-2009 рр. беру участь
 • в обласному майстер – класі “Формувння компетентностей в учнів на уроках математики”
 • -Нагороджено грамотами на районному та міському рівнях.
 • -Автор посібника для батьків та учнів з розв’язками завдань за підучниками Алгебра-7 Г.П. Бевза, В.Г. Бевза // 2007 р.ПП “Торсінг Плюс” Харків, Алгебра-7 О.В. Янченко // 2007 р.ПП “Торсінг Плюс” Харків, Математика -5
 • І.І. Зубарева. А.Г. Мордкович // 2008 г. Издатель Быстров Москва,
 • Новейший справочник школьника
 • 2008 г Эксмо Москва.
 • - Приймаю участь у виставках - ярмарках педагогічних ідей.
 • - Беру участь у семінарах міського та районного рівнів.
 • - Проводжу семінари для вчителів
 • математики району .

Дякую за увагу !База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка