Вісімнадцяте березня Класна робота Тема. Риторика – наука і мистецтво переконуватиСкачати 14,57 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір14,57 Kb.

Вісімнадцяте березня

 • Класна робота

Тема. Риторика – наука і мистецтво переконувати

 • Мета: пояснити, що є предметом вивчення риторики як науки; окреслити роль і місце риторики в античному світі, внесок, зроблений у розвиток риторики східними слов'янами, з'ясувати причину необхідності поновлення статусу риторики як науки та навчальної дисципліни в сучасній Україні; розвивати мислення, комунікативні вміння, зокрема, необхідні для слухання-сприймання-письма; увагу, пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Риторика

 • це теорія ораторського мистецтва, наука і водночас мистецтво переконуючої комунікації, що становить фундамент професіоналізму представників багатьох гуманітарних фахів: політика, вчителя, журналіста, юриста, менеджера.
 • Що є предметом вивчення риторики?
 • Предметом вивчення риторики є усний публічний виступ.
 • Роди красномовства
 • Жанри красномовства
 • Академічне красномовство
 • Лекція (вузівська, шкільна), наукова доповідь, науковий огляд, наукове повідомлення, науково-популярна лекція
 • Судове красномовство
 • Соціально-політичне красномовство
 • Звітна доповідь на конференції, парламентська, мітингова промови. Промова при здійсненні дипломатичного акту. Політичний огляд
 • Соціально-побутове красномовство
 • Ювілейна, вітальна, застільна (тост), надмогильна (поминальна) промови. Виступ на прийомі
 • Церковно-богословське красномовство
 • Церковна проповідь. Промова на соборі. Офіційне звернення до пастви

Навчальний курс риторики:

 • Історія риторики (досліджує місце риторики серед інших наук, основні види і жанри ораторського мистецтва, етапи зародження і розвитку риторики в історії людства)
 • Теоретична риторика (предметом її вивчення є закони риторики: концептуальний, закон моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, закон безпосереднього спілкування, системно-аналітичний закон)
 • Практична риторика (розглядає предмет і зміст усного публічного виступу, текст виступу, образ оратора, композицію і стиль виступу, психологію аудиторії, взаємодію оратора та аудиторії, спілкування з аудиторією як творчий процес, полемічне мистецтво оратора тощо)

Мистецтво оратора ґрунтується на:

 • культурі мислення;
 • глибокій і різносторонній освіченості;
 • засвоєнні досвіду найкращих ораторів минулого і ораторів сучасних;
 • бездоганному знанні мови і досконалому володінні мовленням;
 • оволодінні культурою спілкування.

Оратор має бути наділений:

 • Розумом
 • Ерудицією
 • Даром слова
 • Певним рівнем майстерності
 • Бути комунікабельним
 • Комунікабельність здатність до комунікації – спілкування, до легкого встановлення контактів і зв'язків, товариськість.
 • Ерудиція – глибокі знання в певній галузі науки чи в багатьох галузях, широка обізнаність, начитаність.

Стародавня Греція

 • РИТОРИКА
 • Судова риторика
 • Урочиста риторика

V ст. до н.е. м. Сіракузи

 • Найвидатнішим ритором був Горгій, який удосконаливши теорію ораторського мистецтва, познайомив з нею Афіни. Він зумів перетворити риторику на мистецтво, яке силою впливу зрівнялося з поезією.
 • Горгій
 • ргій

Демосфен (384-322рр. до н.е.)

 • Сучасники зазначали, що силу Демосфенового слова можна порівняти хіба що з вихором чи блискавкою. До нас дійшло понад 60 промов і листів Демосфена. Найвідомішими є його політичні промови, виголошені проти македонського царя Філіпа, який намагався позбавити Афіни самостійності.

Цицерон (106-42 рр. до н.е.)

 • Цицерона вважають батьком риторики. Запорукою успіху ритора вважав освіту та природний дар. У своїх трактатах Цицерон зазначав, що ритор має бути патріотом, громадянином, який живе ідеалами держави й народу. Найпершу промову він проголосив у 25 років, останню – на 63-му році життя (у рік смерті). Усього виголосив понад 100 промов, тексти 57 з них збереглися до нашого часу.

Давньогрецькі філософи

 • Платон (428 – 348 рр. до н.е.)
 • Аристотель (384- 322 рр. до н.е.)
 • П

Київська Русь ХІ ст.

 • Кирило Туровський – автор багатьох піднесених величальних промов.
 • Іларіон. Найвідомішою проповіддю є “Слово про закон і благодать”, де стверджено визначну роль Київської Русі та обстоюється її право на самостійність.
 • Найперша російська “Риторика” була створена невідомим автором 1620 р. Текст дійшов до нас у 36 списках. Цей твір є перекладом латинської риторики німецького вченого Меланхтона, проте текст було пристосовано до потреб російської освіти. Вона стала підґрунтям для дальшого розвитку східнослов'янського красномовства.

Києво-Могилянська академія

 • У ХVІІ – ХVІІІ ст. курс риторики викладався у Києво-Могилянській академії, яка орієнтувалася на найпрогресивніші здобутки кращих європейських університетів. До наших днів дійшли описи 183 підручників риторики, 127 з яких було складено в академії. Ім'я академії прославили такі видатні ритори, як Григорій Сковорода, Феофан Прокопович, Михайло Ломоносов.

Риторика як синтезатор багатьох наук

 • Педагогіки
 • Психології
 • Соціолінгвістики
 • Психолінгвістики
 • Методики викладання мови
 • Стилістики
 • Культури мовлення
 • Лінгвістики тексту
 • Красномовство є мистецтво керувати умами. Промови достойної людини завжди спрямовані до вищого блага.
 • (Платон).
 • Нічим не можна завдати шкоди, ніж промовляючи брехливо. Саме так, якщо ті люди, в яких державна діяльність полягає у промовах, не казатимуть правди, тоді хіба можна надійно керувати державою?
 • (Демосфен)
 • Говорити багато й добре є дар гострого розуму, говорити мало й добре є властивістю мудрого, говорити багато й погано означає дурня, говорити мало й погано є ознакою божевільного.
 • (Цицерон)

Підведення підсумків уроку

 • 1. Що є предметом вивчення риторики?
 • 2. У чому полягає мистецтво оратора?
 • 3. На чому має ґрунтуватись його мистецтво?
 • 4. Яка країна є батьківщиною риторики?
 • 5. Яку роль відігравало красномовство в суспільному житті Давньої Греції?
 • 6. Яких найвідоміших ораторів античного світу ви знаєте?
 • 7. Які ритори Київської Русі вам відомі?
 • 8. Що спричинило необхідність відновити національні риторичні традиції?

Домашнє завдання

 • 1. За складеним на уроці планом підготувати повідомлення про риторику як науку.
 • 2. Знайти, записати і прокоментувати 8 висловлювань про ораторське мистецтво.
 • 3. Написати реферат про життя і діяльність ритора Стародавньої Греції Демосфена.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка