Володимир МазурокСкачати 21,53 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір21,53 Kb.

Володимир Мазурок

Проректор

Національної школи суддів України

Круглий стіл

Відображення практики

Європейського суду з прав людини в завданнях для кваліфікаційного оцінювання суддів в Україні

місто Київ

26 вересня 2016 рокуЗавдання Національної школи суддів України щодо забезпечення проведення кваліфікаційного оцінювання суддів


НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ

є державною установою із спеціальним статусом

у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково–дослідну діяльність

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

визначає

основоположні засади та

принципи функціонування установи

пріоритетні напрямки її розвитку

шляхи та завдання подальшого реформування суддівської освіти в контексті останніх законодавчих новацій

Завдання Національної школи суддів України

Відповідно до редакції Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, який набере чинності 30 вересня 2016 року Національна школа суддів України здійснює, зокрема

спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді

підготовку суддів, у тому числі обраних на адміністративні посади в судах

періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації

проведення курсів навчання, визначених кваліфікаційним або дисциплінарним

органом, для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від

здійснення правосуддя

проведення наукових досліджень з питань удосконалення судового устрою,

статусу суддів і судочинства

вивчення міжнародного досвіду організації та діяльності судів

науково–методичне забезпечення діяльності судів,

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та

Вищої ради правосуддя

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

Роль Національної школи суддів України у кваліфікаційному оцінюванні суддів

Національна школа суддів здійснює:

 • розробку тестових запитань та практичних завдань з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації
 • перепідготовку суддів, які не пройшли первинне кваліфікаційне оцінювання, перед повторним кваліфікаційним оцінюванням

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії України

29.07.2016 року

відповідно до пункту 4.2 статуту Національної школи суддів України за поданням Національної школи суддів України Вища кваліфікаційна комісія суддів України погодила збільшення штатної чисельності Національної школи суддів України

на 24 штатні одиниці

Наказ ректора Національної школи суддів України

22 серпня 2016 року

з метою виконання завдань, покладених на Національну школу суддів України та належної організації діяльності Національної школи суддів України

в структурі Національної школи суддів України

з 1 вересня 2016 року утворено

тестологічний центр (на правах відділу)

відділ підготовки викладачів (тренерів)

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕСТОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ

спрямована на проектування системи тестування для потреб формування суддівського корпусу, забезпечення необхідних передумов її валідності, надійності, максимальної захищеності від деструктивних наслідків проявів публічного скептицизму, завжди очікуваних при реалізації масштабних суспільно значимих проектів

створена на основі практичного досвіду функціонування системи підготовки тестових матеріалів, яка діє в Національній школі суддів України з 2011 року

враховано, що викликом для системи тестування є публічне доказування валідності його результатів у цілому, за обставин, коли хтось із заінтересованих осіб чи громадськість ставлять їх під сумнів, який може породити невиправданий громадський резонанс

Мета діяльності ТЦ

науково-методичне забезпечення проведення

ВККСУ відбіркових іспитів, кваліфікаційний іспитів, кваліфікаційного оцінювання суддів

(кандидатів на посаду судді), а саме:

 • підготовка програм іспитів/оцінювань суддів (кандидатів на посаду судді)
 • визначення порядку формування та використання банку (баз) завдань (тестових запитань, практичних завдань тощо) для іспитів/оцінювань суддів (кандидатів на посаду судді), проведення апробації завдань та передача їх для використання до кваліфікаційного органу (органу професійної сертифікації)
 • підготовка пропозицій щодо форми завдань для іспитів/оцінювань суддів (кандидатів на посаду судді), критеріїв оцінювання результатів виконання таких завдань

Завдання ТЦ

 • підготовка уніфікованих науково–методичних підходів до організації, проведення та встановлення результатів іспитів/оцінювань суддів (кандидатів на посаду судді) з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до суддівської професії
 • підготовка та видання методичних та інформаційних матеріалів з питань проведення іспитів/оцінювань суддів (кандидатів на посаду судді)
 • моніторинг якості тестових інструментів, використовуваних для отримання даних для оцінки кваліфікаційним органом відповідності суддів/кандидатів на посаду судді критеріям, визначених законом
 • забезпечення кваліфікаційного органу статистичною та аналітичною інформацією, необхідною для прийняття рішень щодо встановлення результатів іспитів/оцінювань суддів (кандидатів на посаду судді)

Предмет вимірювання

у ході екзаменування кадрів для суддівської системи

(відповідно до професійної мови текстологів, “конструкт, що вимірюється при оцінюванні”) може бути:

 • рівень загальних теоретичних знань кандидата на посаду судді у сфері права,рівень володіння ним державною мовою, особисті морально-психологічні якості кандидата (при відбірковому іспиті)
 • рівень знань, практичних навичок та умінь у застосуванні закону та веденні судового засідання (при кваліфікаційному іспиті)
 • здатність судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), професійної етики, доброчесності (при кваліфікаційному оцінюванні)

Напрямки роботи ТЦ

 • повинен стати ядром з підготовки правничих тестових матеріалів (тестових запитань, модельних судових справ, практичних завдань тощо) на постійній основі в рамках поточної діяльності цього підрозділу Національної школи
 • фахівці ТЦ повинні бути професійними юристами із достатнім досвідом професійної роботи та професійною репутацією
 • критично важливим є залучення до підготовки матеріалів професійних суддів із відповідних судових спеціалізацій, оскільки звичайних академічних знань не буде достатньо
 • доцільно також віднаходити донорську підтримку для підтримання та підвищення кваліфікації фахівців ТЦ з питань психометрії, тестології тощо, що не пов’язані із професійними правничими знаннями

!

 • проведення апробацій тестових матеріалів
 • доцільно, щоб такі апробації відбувались у поточному процесі підготовки суддів у Національній школі
 • має бути забезпечено належну мотивацію учасників апробації, особливо у випадку складення апробаційних тестів, частина з яких за тематикою не буде відповідати тематиці підготовки суддів та/або їх спеціалізації (тобто, частина апробацій буде проходити в рамках контролю залишкових знань)
 • здійснення генерації екзаменаційних модулів (наприклад, для апробації тощо), забезпечуючи при цьому дотримання строків проведення тестування, умов такого тестування, конфіденційність тестових матеріалів, а також процесу тестування та його результатів.

Майбутнє ТЦ

 • тестологічний центр у перспективі має стати науковою базою для визначення ВККСУ за обґрунтованими методиками прохідних балів для різних видів тестувань, наприклад, за методами: Nedelsky, Ebel,Angoff, Журнальний (bookmark) тощо
 • необхідно забезпечити аналіз тестових матеріалів: предметний (через професійних практикуючих юристів)
 • технічний (аналіз за сучасною теорією тестів IRT)
 • фахівці мають оволоділи методиками процедур вирівнювання (equating), шкалювання, підготовки та опрацювання технічних звітів за результатами тестування/апробації
 • компетентно розглядали висновки фахівців-психометристів щодо надійності результатів тестування та психометричної якості тестування

Регулярне оцінювання судді

З метою виявлення індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення, стимулювання його до підтримання кваліфікації на належному рівні та професійного зростання в новій редакції  Закону України “Про судоустрій і статус суддів” передбачено регулярне оцінювання судді.

Регулярне оцінювання судді проводиться за результатами кожного тренінгу під час підготовки в Національній школі суддів України викладачами (тренерами) Національної школи суддів України за результатами шляхом заповнення анкети.

Проект порядку та методології регулярного оцінювання та самооцінювання судді

Проект підготовлений робочою групою Національної школи суддів України передбачає, що:

Результати оцінювання судді використовуються самим суддею, який пройшов регулярне оцінювання, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Національною школою суддів України для:

заохочення суддів до підвищення кваліфікації і вдосконалення суддівських навичок, а також професійного та кар’єрного зростання судді

проведення підготовки суддів відповідно до необхідності вдосконалення їхніх знань, вмінь і навичок залежно від досвіду роботи суддів, рівня та спеціалізації суду, де вони працюють, а також з урахуванням виявлених індивідуальних потреб суддів

удосконалення вмінь і навичок судді та стимулювання його професійного зростання за наслідками врахування результатів оцінювання судді іншими суддями та незалежного оцінювання громадськими організаціями роботи судді у відкритих судових засіданнях

 

Анкета оцінювання суддів

Згідно з наказом ректора Національної школи суддів України №33 від 23 червня 2016 року “Про внесення змін до наказу від 21.05.2016 № 26 затверджено форму анкети оцінювання судді за результатами тренінгу під час підготовки в Національній школі суддів України, яка містить, зокрема:

 • Рекомендації судді - учаснику тренінгу щодо напрямків самовдосконалення (опрацювати певні теми у галузі цивільного, адміністративного, кримінального, господарського права та/або процесу; додатково ознайомитися з судовою практикою щодо особливостей розгляду окремих категорій судових справ; взяти участь у науковій та/або викладацькій діяльності в Національній школі суддів України з тематики та інше)
 • Рекомендації судді - учаснику тренінгу щодо проходження додаткового навчання (взяти участь у курсі дистанційного навчання; взяти участь у семінарах (круглих столах) Національної школи суддів України з метою підвищення кваліфікації)

Щиро подякував за увагу!


Каталог: files
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Предмет психології, її завдання та методи
files -> Анкетні дані Прізвище, ім’я та по батькові – Чернюк Оксана Валентинівна
files -> Тема. Мета портфоліо
files -> Положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися
files -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
files -> Ділове спілкування
files -> Презентація Решетової Є. В. Педагогічний такт, його сутність і прояви


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал