«Впровадження профільного вивчення математики в умовах мультипрофільного навчання як одного з аспектів інноваційної освітньої діяльності.»Скачати 22,52 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір22,52 Kb.

«Впровадження профільного вивчення математики в умовах мультипрофільного навчання як одного з аспектів інноваційної освітньої діяльності.»

«Впровадження профільного вивчення математики в умовах мультипрофільного навчання як одного з аспектів інноваційної освітньої діяльності.»

Автор:Плис Т.В.

Вчитель математики сш№264

М. Києва

Деснянського району

Одним з напрямків модернізації загальної освіти і покрашення його якості є організація профільного навчання в старшій школі, яке спрямоване на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учня.

Одним з напрямків модернізації загальної освіти і покрашення його якості є організація профільного навчання в старшій школі, яке спрямоване на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учня.


Модель випускника базової школи

Має високий рівень мотивації на навчання за вибраним профілем,на отримання якісної освіти

Готовий нести відповідальність за зроблений вибір.

Володіє запасом духовних і етичних якостей

Усвідомлено здійснює вибір профілю навчання, який відповідає власним здібностям, індивідуальним можливостям

Вміє об’єктивно оцінити свої резерви і здібності до продовження навчання за різноманітними профілями.

Випускник

базової школи

Основні цілі:
 • забезпечити поглиблене вивчення окремих предметів;
 • створити умови для значної диференціації змісту освіти старшокласників;
 • сприяти встановленню рівного доступу до повноцінної якісної освіти;
 • розширити можливості соціалізації учнів;
 • забезпечити послідовність між загальною і професійною освітою;
 • ефективніше підготувати випускників школи до засвоєння програми вищої школи професійної освіти

Засіб диференціації і індивідуалізації навчання, що дозволяє за рахунок змін в структурі, змісті і організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси, схильності і здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їх профільних інтересів і намірів відносно продовження освіти

Форма, спрямована на реалізацію особистісно - зорієнтованого навчального процесу. При цьому істотно розширюються можливості вибудовуванням учнем індивідуальної освітньої траєкторії

Процес, спрямований на реальне життєве та професійне

самовизначення випускників школи, диференційований за змістом

навчання, в якому враховуються освітні запити і професійні плани

учнів у реальних регіональних умовах, прогнозований заурахуванням структури ринку праці та зайнятості для молоді

Профільна

освіта

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно - орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно - орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії

Основними задачами профільного навчання

 • Основними задачами профільного навчання є:
 • забезпечити поглиблене вивчення окремих предметів;
 • створити умови для значної диференціації змісту освіти старшокласників;
 • сприяти встановленню рівного доступу до повноцінної якісної освіти;
 • розширити можливості соціалізації учнів;
 • забезпечити послідовність між загальною і професійною освітою;
 • ефективніше підготувати випускників школи до засвоєння програми вищої школи професійної освіти.

забезпечення належного науково-методичного та психологічного супроводу

модернізація матеріально-технічної бази

Належна допрофільна підготовка

Умови реалізації концепції профільного навчання передбачають:

розроблення та оновлення

нормативного забезпечення

створення нового покоління навчальних планів, програм, підручників і посібників, у тому числі й електронних

Способи організації профільного навчання

В основі побудови моделі мультипрофільного навчання знаходиться його основна мета: диференціація і індивідуалізація навчання. Зміни в структурі , змісті і організації навчального процесу в умовах мультипрофілю у найбільшої степені враховує інтереси,нахили і здібності учнів,створює умови в відповідності з їх майбутніми професійними потребами. При такої моделі навчання у старшокласників сутево розширюється можливість побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

В основі побудови моделі мультипрофільного навчання знаходиться його основна мета: диференціація і індивідуалізація навчання. Зміни в структурі , змісті і організації навчального процесу в умовах мультипрофілю у найбільшої степені враховує інтереси,нахили і здібності учнів,створює умови в відповідності з їх майбутніми професійними потребами. При такої моделі навчання у старшокласників сутево розширюється можливість побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

Мотивація вибору профільного предмету учнями


30%

24%

20%

20%

6%

Мета мультипрофільного навчання

 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти різних категорій учнів відповідно до їхніх індивідуальних нахилів, потреб та інтересів
 • створення умов для забезпечення особистісної орієнтації освіти
 • диференціації змісту навчання старшокласників за допомогою поглибленого вивчення окремих дисциплін\
 • забезпечення наступності між загальною і професійною освітою
 • підвищення якості загальної середньої освіти на основі більш ґрунтовної   і спеціалізованої підготовки учнів за декількома освітніми напрямами
 • створення оптимальних умов для навчання  обдарованої молоді, її повноцінного розвитку      

Переваги даного типу навчання

Для учня :

 • можливість уникнути;
 • можливість відчути відповідальність за власний вибір;
 • навчальний план будується на основі індивідуального вибору, самовизначення учнів;
 • навчальний процес наближується до потреб учнів , створюється індивідуальна модель їх навчання , перебудовується система оцінювання навчальних результатів ( вона стає напрямленою на врахування досягнень учнів,а не на фіксацію помилок);
 • у учнів розвивається активність і творча самостійність,суттєво збільшується навчально-пізнавальна мотивація.

Для адміністрації школи :

Для адміністрації школи :

 • збільшення загальної кількості годин навчального навантаження;
 • збереження контингенту учнів старшій школі;
 • створення умов для забезпечення особистісної орієнтації освіти;
 • підйом престижу навчального закладу.

Для учителя-математики:

Для учителя-математики:

 • можливість підтримки і підвищення професійного рівня за рахунок роботи у групах з різними рівнями навчання;
 • вивчення профільного предмету відбувається у малочислених групах,що сприяє індивідуалізації навчання;
 • збільшення можливостей у використанні інноваційних та інтерактивних форм навчання;
 • формування нового стилю навчальних відносин між учителем і учнем.

Етапи впровадження мультипрофільного навчання


Профільне навчання математики

спрямоване на

формування ключових

компетентностей старшокласників

набуття навичок самостійної

науково-практичної,

дослідницько-пошукової

діяльності

розвиток інтелектуальних якостейформування

прагнення до саморозвитку

Підготовка до ЗНО з даного предмету

Особливості профільного навчання математики:


Підготовка до ЗНО

більш глибоке і повне опанування понять, законів, теорій, передбачених стандартом освіти
 • широке використання знань із споріднених предметів

Структура впровадження профільного навчання в школі

Пропедевтична профілізація

Допрофільне

навчання

Профільне

навчання

Аналіз проблем профільного

навчання математики

Недостатня допрофільна підготовка

несерйозне ставлення учня до профільного предмету

Неусвідомлений вибір учнів

Недостатня психологічна підтримка учнів.

Профільне вивчення математики

Недосконаламатеріально-технічної бази

Шляхи усунення даних проблем:


Основні задачі і завдання

допрофільного навчання

Дослідження потреб учнів,

аналізування їх можливостей

Анкетування, психологічний супровод

Формування свідомого

вибору

Вияв і розвиток

нахилів учнів 8-9 класів

Ефективність профільного навчання

Предметні та міжпредметні курси

курси за вибором,

факультативи

Форми допрофільного навчання:


Спецкурси ( факультативи) з математики

Курси за вибором

Спільна робота психолога,учнів і батьків

Пропедевтичний етап – 7-8 класи;

 • Пропедевтичний етап – 7-8 класи;
 • Етап формування психологічної готовності до профільного навчання – 8-9 класи;
 • Етап адаптації до профілю навчання – 10 класи;
 • Етап професійного самовизначення, уяви про себе як про майбутнього професіонала – 11 класи.

Психологічний супровід профільного навчання

Допрофільна підготовка має здійснюватися також через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, предметні олімпіади.

Ефективність допрофільного навчання умова свідомого вибору профільного навчання,а,значить, його ефективності.

Підсумки профільного навчання математики за 2013-2016 р.р.


Достатня якість оволодіння програмою поглибленого рівня учнями 11 класів за рахунок диференціації навчання

Розробка власних мультимедійних супроводів до уроків за поглибленою програмою

Розробка контрольних,практичних і тематичних робіт,що відповідають профільному вивченню алгебри і геометрії

Аналіз якості навчання у профільних математичних групах (11 клас):

Опитування учнів

Як на вас вплинуло мультипрофільне навчання:

Загальні висновки профільного навчання за період 2013-2016

1. Проаналізовано і досліджено проблеми профільного навчання математики.

2. Розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено систему роботи поглибленого вивчення математики у мультипрофільних групах.

 • Обґрунтовано зміст профільного навчання учнів для математичних профілів ,розроблено відповідні програми.
 • Створена база мультимедійного супроводу уроків згідно програми профільного вивчення математики.
 • 5. Розроблено навчально-методичні рекомендації щодо організації профільного вивчення математики.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка