Всесвітня історіяСкачати 48,59 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір48,59 Kb.

Всесвітня історія

 • ПІДСУМКИ ЗНО-2013 та ПЕРСПЕКТИВИ ЗНО-2014
 • Ямцова І.В., начальник організаційно-методичного відділу ДРЦОЯО
 • Луганськ, 17 грудня 2013 року
 • Тест із всесвітньої історії виявили бажання складати 1250 осіб, що становить 3,3%, від загальної кількості зареєстрованих по обох областях.
 • Зовнішнє незалежне оцінювання із всесвітньої історії проводилося 17 червня 2013 р.
 • У ньому взяли участь:
 • - Донецька область – 562 осіб (78,1% від загальної кількості зареєстрованих на предмет),
 • - Луганська область – 404 особи (76,3% від загальної кількості зареєстрованих на предмет).

Особливості ЗНО-2013 із всесвітньої історії

 • із 150 до 135 хвилин зменшився час на виконання тесту;
 • з 60 до 55 зменшилася загальна кількість завдань;
 • з 5 до 6 збільшилася кількість завдань на встановлення відповідності;
 • з 48 до 42 зменшилася кількість завдань з вибором однієї правильної відповіді;
 • у завданнях множинного вибору 3 правильних відповіді треба обирати з 7, а не з 6;
 • з 89 до 87 зменшився максимально можливий тестовий бал

Кількісний розподіл завдань тесту за розділами програми

Кількісний розподіл завдань тесту за формами

Психометричні характеристики тесту

Розподіл результатів зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії

Розподіл учасників за кількістю набраних балів (за 100–200-бальною шкалою оцінювання)

Розподіл учасників за кількістю набраних балів

Розподіл тестових завдань із всесвітньої історії за складністю

Розподіл тестових завдань із всесвітньої історії за розподільною здатністю

Менш 124 балів

 • Від 124 до 150 балів
 • Від 150,5 до 183,0 бала
 • 183.5 і більше балів

Психометричні характеристики тесту показали: (л-о-с) - замість 20% - 60 % - 20 % (11 – 33 – 11)

 • дуже легкі
 • легкі
 • оптимальні
 • складні
 • дуже складні
 • %
 • к-ть
 • %
 • к-ть
 • %
 • к-ть
 • %
 • к-ть
 • %
 • к-ть
 • 5,5
 • 3
 • 14,6
 • 8
 • 34,5
 • 19
 • 43,6
 • 24
 • 1,8
 • 1

АНАЛІЗ ЗАВДАНЬ

 • Успішне виконання завдань учасниками тестування свідчить про певну рівномірність опанування ними навчальним матеріалом.
 • Середній показник складності завдань за розділом «Стародавній світ (від появи людини на Землі до 476 р.)» становить 43%, «Середні віки (476–1492 рр.)» – 48%, «Новий час (перший період: 1492–1789 рр.)» – 43%, «Новий час (другий період: 1789–1914 рр.)» – 43%, «Новітній час (перший період: 1914–1939 р.)» – 45%, «Новітній час (другий період: 1939 – початок ХХІ ст.)» – 46%.

«Стародавній світ»

 • Із шести завдань розділу «Стародавній світ» певні труднощі викликали завдання, спрямовані на перевірку знання тривалості історичного періоду

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Період Нового царства в історії Давнього Єгипту завершився
 • А ХVІІ ст. до н. е.
 • Б ХV ст. до н. е.
 • В ХIІІ ст. до н. е.
 • Г ХІ ст. до н. е.

«Стародавній світ»

 • Із шести завдань розділу «Стародавній світ» певні труднощі викликали завдання, спрямовані на уміння встановлювати причини, результати та наслідки історичних подій і явищ

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Що стало результатом громадянських війн 49–30 рр. до н. е. в Стародавньому Римі?
 • А установлення народного трибунату
 • Б завершення боротьби плебеїв з патриціями
 • В утвердження диктатури Луція Корнелія Сули
 • Г установлення принципату Октавіана Августа

«Стародавній світ»

 • Із шести завдань розділу «Стародавній світ» певні труднощі викликали завдання, спрямовані на уміння визначати та оперувати історичними поняттями й термінами (завд. 43, складність – 34%).

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Установіть відповідність між визначенням та поняттям
 • 1 форма організації суспільства та держави в Давній Греції, складовою якої було місто та прилегла сільська округа
 • 2 назва міста-держави в Давніх Греції та Римі, головного по відношенню до заснованих ним на інших землях поселень
 • поселення, засноване греками за межами Давньої Греції та римлянами на завойованих Давнім Римом землях Італії та за її межами
 • територія за межами Італії, завойована та підвладна Давньому Риму, що керувалася римським намісником
 • А «колонія»
 • Б «центурія»
 • В «поліс»
 • Г «провінція»
 • Д «метрополія»

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Яка характеристика належить царю Соломону?
 • А вождь і законодавець народу єврейського; основоположник іудаїзму, який згуртував ізраїльські коліна в єдиний народ і привів його до Землі Обітованої
 • Б цар Ізраїльсько-Іудейського царства, своєю столицею зробив Єрусалим; ідеальний образ правителя, з роду якого вийде Месія
 • В цар Ізраїльського царства, засновник регулярної армії; втілення правителя, поставленого на царство з волі Бога, але став Йому неугодним
 • Г цар Ізраїльсько-Іудейського царства, будівничий Єрусалимського Храму; втілення мудрого й справедливого царя

«Середні віки»

 • Із завданнями розділу «Середні віки» переважна більшість учасників тестування впоралася успішно.
 • Труднощі під час виконання викликало завдання 6 (складність – 30%), за яким перевірялось знання тривалості епохи зрілого (високого) Середньовіччя

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Епоха зрілого (високого) Середньовіччя тривала впродовж
 • А V–ІХ ст.
 • Б Х–ХІІІ ст.
 • В ХІV–ХV ст.
 • Г ХVІ–ХVІІ ст.

«Середні віки»

 • Труднощі під час виконання викликало завдання 44 (складність – 29%) на встановлення відповідності між назвою держави та часом її утворення (проголошення).
 • Зазначимо, що лише 6% учасників тестування за виконання завдання 44 змогли отримати максимальних 4 бали. Кожен третій учасник за це завдання отримав 0 або 1 бал.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Установіть відповідність між назвою держави та часом її утворення (проголошення).
 • 1 Арабський халіфат
 • 2 Візантійська імперія
 • 3 Делійський султанат
 • 4 Священна Римська імперія
 • А IV ст.
 • Б V ст.
 • В VII ст.
 • Г Х ст.
 • Д ХІІІ ст.

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Легким для учасників тестування виявилося «хрестоматійне» завдання про Карла Великого: 60% учасників правильно вказали, що з його іменем пов’язано утворення Франкської імперії.
 • При цьому прикметним є факт, що варіанти «проведення бенефіціарної реформи» та «хрещення франків за римським обрядом» як правильні відповіді вибирали 17 та 15% учасників відповідно.

«Новий час (перший період)»

 • Із дев’яти завдань розділу «Новий час (перший період)» три завдання – 11, 15 та 17 – виявилися складними.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Коли було укладено договір, який, за словами дослідників, «…заклав основи колоніальної політики піренейських держав і сформулював принципи виключних прав Іспанії та Португалії на володіння усім позаєвропейським світом»?
 • А 1453 р.
 • Б 1494 р.
 • В 1517 р.
 • Г 1545 р.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Хто є автором картини, репродукцію якої зображено?
 • А Пітер Брейгель
 • Б Рембрандт Ван Рейн
 • В Сандро Боттічеллі
 • Г Рафаель Санті

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Державу Великих Моголів заснував
 • А Чингісхан.
 • Б Сулейман.
 • В Токугава.
 • Г Бабур.

«Новий час (перший період)»

 • Легким для учасників виявилося завдання 16, у якому за змістом цитованого джерела потрібно було визначити революцію, що зумовила його появу.

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Перебіг подій якої революції зумовив появу документа, уривок із якого процитовано: «Названий Карл Стюарт, ставши королем.., перебрав відповідальний обов’язок керувати країною в згоді із законами, а не будь-яким іншим чином; з огляду на це він мав використовувати владу для користі й добробуту свого народу, для охорони його прав і свобод. Однак, унаслідок злочинних намірів… оголосив зрадницьку й злочинну війну проти парламенту й народу…»?
 • А Нідерландської революції другої половини XVI ст.
 • Б Англійської революції середини XVII ст.
 • В Американської революції другої половини XVIII ст.
 • Г Великої Французької революції кінця XVIII ст.

«Новий час (другий період)»

 • Переважна більшість завдань тесту, що стосувалися тем розділу «Новий час (другий період)», викликали труднощі в учасників тестування. Складними, як і в попередніх розділах, виявилися завдання:
 • – на знання дат.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • «Священний союз» монархів Росії, Пруссії та Австрії створено
 • А 1804 р.
 • Б 1812 р.
 • В 1815 р.
 • Г 1817 р.

«Новий час (другий період)»

 • Складними, як і в попередніх розділах, виявилися завдання:
 • – на вміння встановлювати причини та наслідки історичних подій.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Укажіть наслідок повстання сипаїв (1857–1859 рр.) в Індії.
 • А ліквідація Британської індійської армії
 • Б перехід Індії під пряме управління англійської корони
 • В поділ Британської Індії на дві країни за релігійною ознакою
 • Г звільнення Індії від англійських колонізаторів

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Установіть відповідність між подією Великої Французької революції кінця XVIII ст. та її безпосередніми наслідками.
 • 1 захоплення повсталими парижанами Бастилії
 • 2 скликання Національного конвенту
 • 3 створення Комітету громадянського порятунку
 • 4 термідоріанський переворот
 • А розгром і закриття Якобінського клубу в Парижі та його відділень
 • в інших містах
 • Б розгортання якобінського терору проти «ворогів революції» в країні
 • В «муніципальні революції» в провінціях, формування загонів Національної гвардії
 • Г установлення Консульства, обрання Наполеона довічно Першим консулом
 • Д проголошення Франції республікою, страта короля Людовіка XVI

«Новий час (другий період)»

 • Складними, як і в попередніх розділах, виявилися завдання:
 • – на вміння визначати та оперувати історичними поняттями й термінами.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Заснування в 1833 р. Американського товариства боротьби проти рабства було
 • складовою суспільного руху, що увійшов в історію США як рух
 • А пацифістів.
 • Б конфедератів.
 • В ізоляціоністів.
 • Г аболіціоністів.

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Про кого з діячів йдеться в уривку з історичного джерела:
 • «Самозакоханий, метушливий, любитель театральних поз, молодий кайзер Вільгельм ІІ швидко посварився із владним канцлером, який не терпів дилетантів, а тим більше їхнього втручання у свою політику. Між ними виникли серйозні розбіжності, перш за все, у питанні відношення до Росії. Старий канцлер, на відміну від кайзера, завжди вважав війну проти Росії не тільки шкідливою, а й згубною для Німеччини…»?
 • А Отто фон Бісмарка
 • Б Вільяма Гладстона
 • В Бенжаміна Дізраелі
 • Г Пауля фон Гінденбурга

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Укажіть імена видатних діячів французького Просвітництва XVIII ст.
 • 1 Ф. Бекон
 • 2 Ж. Ж. Руссо
 • 3 Г. Е. Лессінг
 • 4 Ш. Л. Монтеск’є
 • 5 Ф. Шиллер
 • 6 Дж. Локк
 • 7 Вольтер

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Колоніальні прагнення якої країни відображає подана карикатура?
 • А Франції
 • Б Німеччини
 • В Великої Британії
 • Г Росії

«Новітній час (перший період)»

 • Із завданнями розділу «Новітній час (перший період)» більшість учасників тестування впоралася успішно. Труднощі, знов-таки, викликали завдання на знання дат (тривалості історичної події), на вміння встановлювати послідовність подій у часі.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Національна революція в Китаї тривала впродовж
 • А 1918–1921 рр.
 • Б 1925–1927 рр.
 • В 1932–1935 рр.
 • Г 1941–1945 рр.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Установіть послідовність подій першої половини ХХ ст.
 • А початок громадянської війни в Іспанії
 • Б проголошення Веймарської республіки
 • В початок реалізації «Нового курсу» Ф. Рузвельта
 • Г утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Що зумовило встановлення в Польщі режиму «санації» Ю. Пілсудського?
 • А криза парламентської форми правління
 • Б ураження країни світовою економічною кризою
 • В загострення відносин з Радянським Союзом
 • Г прихід до влади в Німеччині нацистів

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Перелік яких понять і термінів потрібно використовувати, характеризуючи суспільно-політичний розвиток Німеччини в 1930-х рр.?
 • А «проспериті», «Велика депресія», «сухий закон», «Новий курс»
 • Б «більшовизм», «воєнний комунізм», «продрозверстка», «Великий терор»
 • В «фашизм», «сквадри», «корпоративна система», «Латаранський пакт»
 • Г «націонал-соціалізм», «фюрер», «гестапо», «кришталева ніч»

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • До уряду якої країни звертався академік І. Павлов із листом, уривок із якого процитовано: «Ви марно вірите у світову пролетарську революцію. Я не можу без посмішки споглядати плакати: «Хай живе соціалістична революція, хай живе світовий жовтень». Ви сієте по світу не революцію, а фашизм. До вашої революції фашизму не було. Інші уряди, не бажаючи бачити в себе те, що було і є у нас, застосовують для попередження цього те, чим користувалися і користуєтеся Ви, – терор і насилля…»?
 • А Іспанії
 • Б Німеччини
 • В Італії
 • Г Радянського Союзу

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в СРСР у 1930-х рр.
 • 1 панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апарату, культ вождя
 • 2 співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян
 • 3 усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства
 • 4 існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій
 • 5 одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці
 • 6 визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»
 • 7 політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства

«Новітній час (другий період)»

 • Із дванадцяти завдань розділу «Новітній час (другий період)» лише чотири завдання виявилися для учасників тестування складними. Це завдання на знання дат, уміння встановлювати послідовність подій у часі, визначати причини та наслідки подій.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • У якому році ухвалено документ, уривок із якого процитовано: «Держави-учасниці розглядають як непорушні всі кордони між ними, а також кордони всіх держав у Європі… Держави-учасниці утримуватимуться від будь-якого втручання у внутрішні й зовнішні справи іншої держави-учасниці… Держави-учасниці поважатимуть права людини, основні свободи, включно зі свободою думки, совісті, релігії, переконань…»?
 • А 1946 р.
 • Б 1957 р.
 • В 1975 р.
 • Г 1991 р.

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Укажіть один із наслідків економічної політики уряду президента США Р. Рейгана, що увійшла в історію під назвою «рейганоміка».
 • А скорочення військових витрат федерального бюджету
 • Б збільшення фінансування федеральних соціальних програм
 • В розширення державного сектору в базових галузях економіки
 • Г зростання частки наукомістких галузей промисловості

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Про кого з діячів йдеться в уривку з історичного джерела: «З кінця 1970-х до 1990-х рр. був фактичним керівником Китаю, займаючи другорядні посади в державі. Став головним ініціатором політики «чотирьох модернізацій» і побудови «соціалізму з китайською специфікою», що призвело до бурхливого економічного зростання в країні. Також є творцем нової концепції взаємовідносин («одна держава – дві системи») з етнічними китайськими територіями, що не увійшли в 1949 р. до складу КНР»?
 • А Чан Кайші
 • Б Сунь Ятсена
 • В Мао Цзедуна
 • Г Ден Сяопіна

Аналіз завдань СКЛАДНІ

 • Установіть послідовність подій Другої світової війни (1939–1945 рр.).
 • А розгром радянськими військами німецьких військ у ході битви на Курській дузі
 • Б розгром британськими військами німецько-італійських військ під Ель-Аламейном
 • В здійснення радянськими військами Корсунь- Шевченківської наступальної операції
 • Г напад японської авіації на воєнно-морську базу США Перл-Харбор

«Новітній час (другий період)»

 • Виконання трьох завдань (34, 39 та 55) цього розділу для переважної більшості учасників не викликало жодних труднощів.

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • 22 червня 1941 р. Німеччина розпочала реалізацію воєнно-стратегічного плану
 • А «Вайс».
 • Б «Барбаросса».
 • В «Морський лев».
 • Г «Цитадель».

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Що таке «науково-технічна революція»?
 • А спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту таких факторів виробництва, як трудові ресурси, фінанси, машини, верстати, устаткування, сировина
 • Б метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з господарською самостійністю підприємств у використанні фінансів і реалізації готової продукції
 • В процес докорінних якісних змін у техніці та технології виробництва, організації праці, пов’язаний із перетворенням науки на безпосередню продуктивну силу суспільства
 • Г зростання обсягів виробництва за рахунок упровадження досягнень технічного прогресу, підвищення якості трудових ресурсів, форм організації виробництва

Аналіз завдань ЛЕГКІ

 • Лідери яких країн у 1991 р. уклали Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД)?
 • 1 Казахстану
 • 2 Білорусії
 • 3 України
 • 4 Молдови
 • 5 Киргизії
 • 6 Росії
 • 7 Грузії

Аналіз завдань

 • Поданий пропагандистський плакат відображає досягнення СРСР, коли його лідером був
 • А Й. Сталін.
 • Б М. Хрущов.
 • В Л. Брежнєв.
 • Г М. Горбачов.

Аналіз завдань

 • Таким чином, аналіз результатів тестування свідчить, що більшість учасників у цілому опанували знаннями, уміннями та навичками, визначеними Програмою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії. Однак варто підкреслити, що значна кількість учасників продемонстрували низький рівень володіння знаннями дат історичних подій, уміннями встановлювати послідовність подій у часі, визначати причини, результати та наслідки подій, визначати та оперувати історичними поняттями й термінами.
 • Характеристика тесту
 • із всесвітньої історії
 • ЗНО - 2014
 • Тестування відбудеться 25.06 2014 року
 • Програма затверджена МОНУ – наказ від 03.12.2013 р. № 1689
 • Загальна кількість завдань – 56
 • Час виконання – 135 хвилин
 • Кількість форм завдань – 4
 • Максимальна кількість балів – 90

Порівняння з попередніми роками

 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • Час виконання
 • 90
 • -
 • -
 • -
 • 150
 • 135
 • 135
 • Кількість завдань
 • 60
 • -
 • -
 • -
 • 60
 • 55
 • 56
 • З вибором 1 правильної відповіді
 • 50
 • -
 • -
 • -
 • 48
 • 42
 • 42
 • На встановлення відповідності
 • 6
 • -
 • -
 • -
 • 5
 • 6
 • 6
 • На встановлення правильної послідовності
 • 4
 • -
 • -
 • -
 • 3
 • 3
 • 4
 • З вибором 3 правильних відповідей із 7 (6)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 4
 • 4
 • 4
 • Максимально можливий бал
 • 82
 • -
 • -
 • -
 • 89
 • 87
 • 90
 • Реєстрація осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання буде проходити з 3 січня до 5 березня 2014 року.
 • Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання буде проведено впродовж 4-11 липня 2014 року.

Календар ЗНО 2014 року

 • Предмет
 • Дата проведення
 • Іноземні мови
 • 03.06.2014
 • 05.06.2014 / 06.06.2014
 • Російська мова
 • 10.06.2014
 • Математика
 • 12.06.2014
 • Географія
 • 14.06.2014
 • Біологія
 • 16.06.2014
 • Фізика
 • 18.06.2014
 • Історія України
 • 20.06.2014
 • Хімія
 • 23.06.2014
 • Всесвітня історія
 • 25.06.2014
 • Світова література
 • 27.06.2014
 • Обробка бланків відповідей,
 • визначення та оголошення результатів ЗНО
 • 04.06.2014р. – 07.07.2014р.
 • Особливості ЗНО-2014 із всесвітньої історії
 • з 55 до 56 збільшилася загальна кількість завдань;
 • з 3 до 4 збільшилася кількість завдань на встановлення правильної послідовності;
 • з 87 до 90 збільшився максимально можливий тестовий бал

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання на встановлення відповідності

 • №№ завдань – з 43 по 48
 • До кожного завдання – інформація, позначена цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч)
 • Оцінюються в 0, 1, 2, 3, або 4 тестових бали (1 бал за кожну правильну відповідність)

Завдання на встановлення правильної послідовності

 • №№ завдань – з 49 по 52
 • До завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати так, щоб 1-ша подія відповідала цифрі 1 , друга – цифрі 2 і т.д.
 • Оцінюються в 0, 1, 2 або 3 бали:
 • 3 – якщо правильно послідовність всіх подій;
 • 2 – якщо правильно перша та остання подія;
 • 1 – якщо правильно перша або остання подія

Завдання з вибором 3-х правильних відповідей з 7 запропонованих

 • №№ завдань – з 53 по 56
 • До кожного завдання – 7 варіантів відповіді, серед яких лише 3 правильні
 • Оцінюються в 0, 1, 2 або 3 бали
 • 1 бал за кожну правильну відповідь

Якщо є питання

 • www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти
 • www.test.dn.ua – сайт Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти (ДРЦОЯО)
 • (062) 297 80 51 – телефон гарячої лінії ДРЦОЯО
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка