Вставні словаСкачати 16,35 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір16,35 Kb.

Вставні слова

 • Виконання тренувальних вправ
 • Визначте вставні слова, випишіть їх, вкажіть що вони виражають (упевненість, почуття радості, джерело повідомлення, порядок викладу думок). Зверніть увагу, як виділяються ці слова на письмі.
 • На щастя, сім’я – це найрідніші на світі люди, які шанують і люблять, пестять і голублять тебе. Без сумніву, завдячуючи нашим прабабусям і дідусям, мамам і татам збереглися гарні традиції нашого народу, різні родинні свята. Потрібно, на мій погляд, шанувати свій народ, вивчати його мову, традиції, рідний край, бо ми частинка всього цього, нам рідного і близького. Таким чином, могутність і слава нашої України залежить від кожної сім’ї, бо сім’я – це велика цінність, перлина країни.
 • Завдання 1.
 • Метод «Р о з у м о в и й ш т у р м»
 • Завдання 2.
 • ► Скласти чотири пари речень, щоб в одних слова кажуть, чуєте, виходить, здавалося були вставними, а в інших ці самі слова виступали в ролі членів речення.
 • Зразок. Треба, виходить, іти на додаткове заняття з алгебри. – З класу виходить гарна дівчина.
 • ► Здійснити взаємоперевірку виконаного завдання.
 • Творче завдання з прийомом взаємоперевірки
 • М е т о д «Н а в ч а ю ч и у ч у с ь»
 • ► Відновити деформований зміст висловлювання, уставивши в нього найбільш вдалі вставні конструкції з дужок. Пояснити свій вибір.
 • Учених дуже цікавить, чому немає гранітної оболонки на дні океанів. (Може, можливо, мабуть) вона була розірвана у ті часи, коли величезний праматерик, з якого утворилися всі сучасні материки, розповзався по поверхні Землі?
 • А (може, можливо, мабуть), (як уважають деякі дослідники, на думку деяких дослідників, як думають деякі дослідники, як здається деяким дослідникам), якимсь небесним тілом, силами тяжіння від Землі було відірвано чималий шмат її поверхні й з нього утворився супутник Землі Місяць? (Може, можливо, мабуть), були й інші якісь причини. (Та так чи інакше, інакше кажучи, іншими словами), гранітної оболонки на дні океанів немає. Тут лежать базальти (За В. Уткіним).
 • ► З’ясувати лексичне значення виділеного слова, використовуючи тлумачний словник .
 • ► Із другого речення виписати словосполучення і зробити їх синтаксичний розбір.
 • Робота з деформованим висловлюванням
 • Завдання 3.
 • РОБОТА В ПАРАХ
 • Р о з в и т о к т в о р ч о ї р е ф л е к с і ї
 • Тлумачення слова
 • Базальт – вулканічна гірська порода щільної або дрібнозернистої будови переважно темного кольору.
 • Завдання 4.
 • Робота з мультимедійною дошкою.
 • Визначте, чим ускладнені речення:
 • 1) однорідними членами; 2) звертанням; 3) вставними словами.
 • Варіанти відповідей запишіть у табличку.
 • 1. На вулицю, чи в степ, чи навіть в річку її не докличешся. 2. Мамо, а родзинки теж скоромні? 3. Та от нема сьогодні Корчуна, оце біда! 4. Гей, Іванку, поспішай гривуна купувати. 5. Ну, брат, тепер наддай ходи! 6. Мабуть, вони не слухались своїх мам. 7. Ну, Ланка, розуміється, зараз же вся наїжачується. 8. Аж ось, нарешті, крізь юрбу продирається поліцай. 9. А в кухні дим, чад, гармидер, задуха. 10. От так наморився, братця! Ну, так і робота була. 11. Та, кажеш, що ти й їсти вариш? 12. Мама аж палає й пашить усім лицем, чолом, руками. 13. Правда, Любка не могла зовсім притихнути. 14. А там, думаєш, з медом? (З тв. В.Винниченка)
 • РОБОТА В ПАРАХ
 • Метод «Д и в о в р е ш е т і»
 • речення
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • відповідь
 • букви
 • 32 – О, 23 – В, 12 – С, 31 – Т, 33 – І
 • Підставте букви і прочитаєте закінчення вислову В.Гюго: „Вищий суд – суд ...”
 • речення
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • відповідь
 • 1
 • 2
 • 3
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 3
 • 3
 • букви
 • c
 • о
 • в
 • і
 • с
 • т
 • і
 • „Вищий суд – суд совісті
 • Правильна відповідь:
 • РОБОТА В ГРУПАХ
 • Завдання 5.
 • Робота в групах
 • ДІЛОВА ГРА «ЛІНГВІСТИЧНИЙ ДІАЛОГ»
 • автор дослідження на тему «Вставні і вставлені компоненти»,
 • Один -
 • Один -
 • експерт
 • Інші -
 • мовознавці
 • Пам’ятайте:
 • в діалозі мають бути висвітлені найважливіші, на вашу думку, мовознавчі аспекти теми, яку ми вивчали. Аби спрямувати вашу роботу пропоную початки ваших реплік.
 • Метод «Т в о р ч е к о н с т р у ю в а н н я»

 • Чому саме внесеннями називаються…?
 • Доведіть, що у реченні: «Родинне виховання, а воно, безперечно, формує особистість в цілому, є основою становлення громадянина»….?
 • Серед наведених слів ( може, принаймні, однак, здається, безперечно) вкажіть те….
 • За яких умов ставиться кома, тире, дужки у реченнях з…?
 • Які питання до обговорення хочуть запропонувати інші групи?

Учні пропонують такі додаткові питання («автор дослідження» дає на них відповіді):

 • Що спільне і відмінне у вставних і вставлених конструкціях?
 • Чи можуть бути вставними слова, що є етикетними формулами (вдячності, вибачення)?
 • - За яких обставин слова проте, однак є сполучниками, а за яких – вставними словами?)
 • РОБОТА В ГРУПАХ
 • РОБОТА В ГРУПАХ
 • Робота в групах
 • Завдання 5.
 • «Творчість – то хвилини щастя!»
 • Використовуючи вставні слова, словосполучення, речення, складіть колективний твір-мініатюру про походження прізвищ:
 • 1 група: від імен; 2 група: від назв живої та неживої природи; 3 група: від назв професій.
 • А ви знаєте, що прізвища Мельничук, Вітрякова виникли від назви одного із символів України – млина або вітряка…
 • М е т о д «Ц і к а в и н к а»
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Список використаної літератури

 • Олійник О., Шинкарук В.Д., Гребницький Г.М. Граматика української мови. Навчальний посібник.- Кондор, 2008.
 • Олійник О. Сучасна українська мова: Опорні конспекти. Кондор, 2008р.
 • Глазова О.- Матеріали до уроків мови у 8 класі.
 • Дивослово. 2001,№1.
 • Тихоша В. Робота над словом на уроках синтаксису. Дивослово. 2006,№5


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка