Як навчити дітей планувати свою роботу та роботу колективуСкачати 12,31 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір12,31 Kb.

Як навчити дітей планувати свою роботу та роботу колективу

 • Як навчити дітей планувати свою роботу та роботу колективу

Головна мета сучасної школи Сьогоднішня школа повинна навчити учня вчитися, тобто забезпечити розвиток навичок самостійного навчання, здатності до самоорганізації і планування часу, відповідальності, комунікабельності, уміння працювати в команді .

Особистісно орієнтоване навчання це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність.

 • Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність.
 • Мета особистісно орієнтованого навчання – психологічна допомога дитині в становленні її суб’єктності, культурної ідентифікаціїї, соціалізації, життєвому самовизначенні (О.М.Леонтьєв).

В центрі особистісно орієнтованого навчального процесу знаходиться дитина як

 • В центрі особистісно орієнтованого навчального процесу знаходиться дитина як
 • суб’єкт навчальної діяльності.
 • Щоб стати суб’єктом навчальної діяльності, учень має оволодіти її етапами:
 • Орієнтація – Покладання мети – Проектування – Організація – Реалізація – Контроль –Оцінка.

Можливості планування (проектування) як компонента навчальної роботи

 • навичок самостійного навчання здатності до самоорганізації і планування часу
 • відповідальності комунікабельності
 • уміння працювати в команді
 • розвиток

Типові варіанти навчальної діяльності учня

 • 1. Навчальна діяльність відбувається під керівництвом учителя:
 • - прийняття пропонованих ним навчальних завдань і плану дій;
 • - здійснення навчальних дій і операцій для розв’язання поставлених завдань;
 • - регулювання навчальної діяльності під контролем учителя і самоконтролем;
 • - аналіз результатів навчальної діяльності.
 • 2. Навчальна діяльність здійснюється учнем самостійно:
 • - планування або конкретиза-ція завдань своєї навчальної діяльності;
 • - планування її методів, засо-бів і форм;
 • - самоорганізація навчальної діяльності;
 • - саморегулювання навчання;
 • - самоаналіз результатів навчальної діяльності.

Рекомендації по формуванню у учнів вміння планувати свою роботу на уроці

 • Рекомендації по формуванню у учнів вміння планувати свою роботу на уроці
 • Вчителю необхідно самому володіти навичками планування навчальної діяльності, до якого входить:
 • тематичне та поурочне планування;
 • підготовка матеріалів для поточної та тематичної атестації;
 • укладання технологічної карти;
 • складання індивідуальних планів проходження теми для окремих учнів.

Структура особистісно орієнтованого уроку

 • I. Етап орієнтації.
 • II. Етап покладання мети.
 • III. Етап проектування.
 • IV. Етап організації виконання плану діяльності.
 • V. Етап контрольно-оцінювальний.

Рекомендації по формуванню у учнів вміння планувати свою роботу на уроці

 • Використання технології особистісно орієнтованого уроку, яка дозволяє:
 • - на етапі орієнтації залучити учнів до визначення місця конкретного заняття в цілісному навчальному курсі, розділі, темі шляхом складання схем, таблиць.
 • - на етапі покладання мети визначити разом з учнями особистісно значущі завдання тієї діяльності, яку передбачено здійснити протягом уроку.
 • - на етапі проектування залучити учнів до планування діяльності, яка здійснюється на уроці через попередню роботу (випереджальні завдання, повідомлення, реферати, підготовка наочності), а саме:
 • складання плану наступної роботи;
 • обговорення плану роботи, яку передбачено виконати.
 • - на етапі організації виконання плану роботи надавати:
 • варіативність у виборі способів навчальної діяльності (письмового або усного; індивідуального або в групі; переказ окремих положень або розгорнута відповідь; в узагальнюючому вигляді або на конкретних прикладах тощо);
 • можливість вибору учнями способів фіксації пояснення нового матеріалу (конспект, схема, таблиця, опора, план, тези, висновки, тощо);
 • варіативність домашнього завдання (диференціація за рівнями складності та способами виконання).

Рекомендації по формуванню у учнів вміння планувати свою роботу на уроці

 • Загальні поради до структури проекту
 • 1. Вибір теми проекту, його типу, кількості учасників.
 • 2. Обмірковування вчителем можливих варіантів проблем, які важливо дослідити в рамках наміченої тематики. Самі ж проблеми впроваджуються учнями з подачі вчителя (навідні запитання, ситуації), можлива «мозкова атака» з наступним колективним обговоренням.
 • 3. Розподіл завдань по групах, обговорення можливих методів дослідження, пошук інформації, творчих рішень.
 • 4. Самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними чи груповими дослідженнями, творчими завданнями.
 • 5. Обговорення отриманих даних у групах (на уроках чи на заняттях у наукових спілках, у груповій роботі в бібліотеці).
 • 6. Захист проектів.
 • 7. Колективне обговорення, експертиза, результати зовнішнього оцінювання, висновки.

Рекомендації по формуванню у учнів вміння планувати свою роботу на уроці

 • 1. Використання допоміжних дидактичних матеріалів: зразків та алгоритмів виконання певних дій, схем, пам’яток або плану роботи з завданнями різних видів.
 • 2. Організація роботи учнів в парах та групах.
 • 3. Сприяння оволодінню учнями різноманітними навчальними взаємовідносинами (в якості консультантів, лаборантів, рецензентів).
 • 4. Формування навичок раціонального розподілу та використання часу на окремі види діяльності на уроці та під час виконання домашнього завдання.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка