Як виховувати лідера в організації? Що враховувати при визначенні завдань і видів діяльності, при плануванні роботи у групі?Скачати 16,99 Kb.
Дата конвертації10.01.2017
Розмір16,99 Kb.

Нові методики та новітні технології в роботі з лідерами органів учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування

Як виховувати лідера в організації?

Що враховувати при визначенні завдань і видів діяльності, при плануванні роботи у групі?

На формування яких якостей, умінь і навичок слід насамперед звернути увагу?

Умови співпраці

 • У ході співпраці лідери набуватимуть знань та досвіду і координуватимуть роботу комісій, центрів, комітетів, міністерств тощо; зможуть отримувати консультативну та практичну допомогу, методичні рекомендації, познайомитися з багатьма організаторськими технологіями. Для повноцінної роботи дитячого активу необхідно проводити навчання, тренінги, семінари, давати можливість обмінюватися своїм досвідом з товаришами з інших навчальних закладів чи організацій, висвітлювати свою діяльність у ЗМІ.

Технології

Створення ситуації успіху

Формування творчої особистості

Особистісно-орієнтованого виховання

Інформаційно-комунікаційні

Розвитку критичного мислення

Інтерактивні

Колективних творчих справ

Ігрові

Проектна


Проблемного виховання

Життєвого проектування

Здоров’я- зберігаючі

Інтерактивні технології

Інтерактивне навчання і виховання

- це діалогове навчання, яке веде до:

 • взаєморозуміння
 • взаємодії
 • взаємного вирішення загальних завдань між учнями та між учнями й вчителем.
 • це активна взаємодія всіх учнів.
 • це співнавчання, взаємонавчання, де учень і вчитель – рівноправні, рівнозначні суб'єкти навчання.
 • Інтерактивне навчання дозволяє дитині не лише висловлювати свою думку, погляд, оцінку, а й, почувши аргументи партнера по грі, відмовитися від своєї точки зору, або навіть змінити її.

Технологія життєвого проектування

 • Наявність життєвої стратегії та послідовність діяльності для її здійснення дозволяє особистості навчитися краще орієнтуватися в своєму внутрішньому світі (своїх потребах, станах, зонах особистих утруднень); набути досвіду розв'язування внутрішньоособистісних суперечностей та конфліктів, гармонізації свого внутрішнього світу; осмислити діапазон засобів для вирішення своїх життєвих завдань; відкрити доступ до своїх потенційних особистісних ресурсів; розвивати вміння змінювати життєву стратегію та свої життєві орієнтири за умов підвищеного ступеня нестабільності, невизначеності та ризику; набути навичок взаємодії зі своїми глибинними психологічними структурами (підсвідомістю та несвідомим); динамічно змінювати стратегію поведінки за умов ситуації, що змінилася, набуваючи життєвого досвіду. В результаті - сприяти особистісному зростанню, створенню оптимальної стратегії поведінки, підвищенню творчого потенціалу особистості.

Формування образу "Я".
 • Процес життєтворчості, який найбільш повно втілюється в індивідуальному життєвому проектуванні, передбачає, передусім, знання самого себе: "Хто Я?", "Що Я?", "Які особистісні якості Я маю?"; "У чому сенс мого життя?"; "Які мої життєві орієнтири, цінності та пріоритети?", "Які мої недоліки, а можливо, й вади, яких я хотів би передовсім позбутися?"; "Які потенційні та актуальні здібності я маю?" та ін.
 • "Потрібно розглянути, які якості

 • дозволяють людині якнайкраще

  прожити “ (Платон)


Інформаційно-комунікаційні технології

Використання ІКТ дає можливість вирішувати питання:

 • використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних технологій;
 • удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;
 • інтенсифікувати історичну освіту, поліпшити засвоєння учнями знань, зробити процес виховання цікавішим і змістовнішим.
 • забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підхід;
 • забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійне спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять учня та отримання відповідей на них);
 • підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок відео- та аудіоінформації.

Проектна технологія

Переваги проектів:

 • допомагають побачити зв’язок між індивідом та зовнішнім світом;
 • вчать самоорганізації для ведення будь якої діяльності, планування власного часу і роботи за графіком;
 • дозволяють керувати процесом спілкування під керівництвом вчителя;
 • створюють можливості для взаємодії як один з одним, так і з різними людьми поза навчальним закладом;
 • вчать представляти і захищати публічно результати своїх досліджень і свою думку.

Технологія проблемного виховання

Теоретичні основи проблемного навчання

 • Спонукання учнів до теоретичного пояснення явищ, фактів, невідповідності між ними. Це вимагає пошукової діяльності учнів і активного засвоєння нових знань.
 • Використання навчальних і життєвих ситуацій, що виникають при виконанні завдань, спостережень за природою.
 • Постановка завдань на пояснення явищ або пошук шляхів практичного розв’язання.
 • Спонукання учнів до аналізу фактів і явищ дійсності на основі протиріч між життєвими вміннями і науковими знаннями про ці факти.
 • Висування гіпотез (пропозицій), їх дослідницька перевірка та формулювання висновків.
 • Спонукання учнів до порівняння, співставлення фактів, явищ, правил, в результаті яких виникає проблемна ситуація.

Ігрові технології

Функції:

 • Розважальну (це головна функція гри – розважити, дати задоволення).
 • Комунікативну: оволодіння діалектикою спілкування.
 • Самореалізації у грі як «полігоні» людської практики.
 • Ігротерапевтичну: подолання різних труднощів, які виникають в інших видах життєдіяльності.
 • Діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри.
 • Функцію корекції: внесення позитивних змін у структуру особистісних показників.
 • Міжнаціональну комунікацію: засвоєння єдиних для всіх людей соціально-культурних цінностей.
 • Соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм людського буття.

Технологія формування творчої особистості

Принципи:

 • розвитку (передбачає врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів);
 • самодіяльності (має на меті діяльнісний підхід, за якого учні відчувають себе співучасниками навчального процесу, а ідеї вчителя повністю оволодівають ними);
 • самоорганізації (передбачає спонукання учнів до організації свого робочого місця, здійснення самоперевірки).
 • У процесі реалізації цієї технології важливо не регламентувати діяльність учня, організовуючи процес виховання так, щоб у ньому були елементи творчості, які передбачають комбінування, аналогізування, універсалізацію, випадкові видозміни.
 • Стимулюють творчу діяльність учнів вдалий підбір творчих завдань, використання ігрових моментів та ін

Технологія розвитку критичного мислення

Формула:

 • вміти самостійно вчитися й працювати з різними джерелами інформації;
 • мати особисту точку зору й уміти її аргументувати;
 • вміти бачити проблеми;
 • вміти застосовувати свої знання для розв’язання життєвих проблем;
 • мати культуру спілкування,
 • тобто працювати в команді й

  знаходити консенсус щодо

  різних переконань та думок.
ВИЗНАЧЕННЯ ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

«Будівельники»

«Режисери»

«Інтелектуали»

«Знавці міста»

«Лідер»

«Лідер». За цією методикою оцінюють здатність людини бути лідером. Ставлять запитання, на які мають бути відповіді «так» або «ні». Зразки запитань:

Чи часто ви буваєте в центрі уваги інших людей?

Чи відчуваєте ви бажання не висловлювати свою думку, якщо це буває необхідно?

Чи подобається вам бути лідером серед однолітків?

Чи задоволені ви, якщо переконали в чомусь товаришів?

Чи називають вас нерішучою людиною?

Чи потребуєте ви постійного порадника у справах?

Чи втрачали ви іноді розсудливість у розмові з людьми?

Чи задоволені ви від того, що інші побоюються вас?

Чи на зборах самоврядування ви в центрі уваги?

10)Чи справляєте ви на людей значне враження?

11)Чи ви мрійник?

12) Чи розгублюєтесь ви, коли оточуючі висловлюють незгоду з вами?

13) Чи ви організовували з власної ініціативи різні змагання?

14) Чи намагаєтесь ви уникати гострих дискусій?

15) Чи під час дискусій ви вмієте залучити когось на свій бік?16) Чи завжди ви гідно можете оцінити людей?

17) Чи поважаєте ви дисципліну?


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка