Який метод є найбільш інформативний для діагностики пухлини слинної залози:?Сторінка1/6
Дата конвертації14.02.2017
Розмір1,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 1. Хворий, 24 роки, звернувся до стоматолога зі скаргами на болі в ділянці 38 зуба, утруднене відкривання рота, болі при ковтанні. Після обстеження встановлено діагноз: гострий катаральний перикоронарит, утруднене прорізування 38 зуба, запальна контрактура III ступеня. Який вид знеболення доцільно застосувати для видалення 38 зуба?

 2. Хвору О., 23 р., скеровано до хірурга-стоматолога для видалення 48 зуба за ортодонтичними показами. Об’єктивно: обличчя симетричне, пропорційне. Регіонарні лімфовузли не пальпуються. При огляді ротової порожнини візуалізуються тільки дистальні горби 48 зуба, на рентґенограмі визначається, що корені 48 зуба сформовані. Зуб нахилений по осі на 45°, медіальними горбами впирається в корінь 47 зуба. Виберіть інструмент для видалення 48 зуба?

 3. Хворий звернувся до лікаря із скаргами на припухлість в ділянці лівої щоки, температуру тіла 38,5°С. Об’єктивно: болісна перкусія 26 зуба, перехідна згортка згладжена, при натисканні на неї — позитивний симптом флюктуації. Що можна діагностувати у даного хворого?

 4. Для якої локалізації гострого одонтогенного остеомієліту характерний симптом парестезії половини нижньої губи (Венсана)?

 5. Який метод є найбільш інформативний для діагностики пухлини слинної залози:?

 6. Яка флегмона характеризується наявністю запальної контрактури та набряку або згладженості слизової оболонки верхнього склепіння присінку рота на рівні молярів, болючої при пальпації?

 7. Для якої флегмони характерними симптомами є: запальної контрактури, наявність болючої точки на внутрішній поверхні кута нижньої щелепи, парестезія відповідної сторони губи та підборіддя?

 8. При якій флегмоні виникає запальна контрактура жувальних м’язів?

 9. При якій флегмоні проводиться комірцевий розріз тканин?

 10. При запальних процесах, викликаних неспорогенними анаеробами доцільно призначити?

 11. Яка рентґенологічна картина характерна для хронічного гранульоматозного періодонтиту?

 12. Яким шляхом проводиться пункція верхньощелепової пазухи?

 13. У хворого асиметрія обличчя, щіль­ний відмежований інфільтрат у правій підщелепній ділянці, шкіра над інфіль­тратом синюшна, стоншена, по центру інфільтрату вявляють норицю, коронка 46 зуба зруйнована на 2/3, пальпується тяж, що зв’язує зуб з норицею. Встано­віть діагноз.

 14. У хворого асиметрія обличчя, набряк верхньої губи, носо-губна складка згла­джена, перехідна складка на рівні 11, 21, 22 зубів згладжена, гіперемована, при пальпації відчувається біль та флюктуація. У 21 зубі глибока каріозна порож­нина. Оберіть тактику лікування.

 15. У хворого біль та важкість у правій половині обличчя, виділення слизу з но­са. Набряк правої щоки, зруйнований 16 зуб, перкусія його різко болісна. Ви­являється затемнення правої верхньо­щелепної пазухи. Поставте діагноз.

 16. При ендодонтичному лікуванні пе­ріодонтиту 46 зуба відбувся злам інстру­мента в середній третині кореня. Вибе­ріть метод лікування.

 17. Хворому встановлено діагноз: гост­рий гнійний одонтогенний гайморит від 17 зуба. Який метод лікування є раціо­нальним?

 18. У чоловіка 6 місяців тому після видален­ня 26 зуба з’явилося з’єднання між по­рожниною рота і верхньощелепною па­зухою, ознаки гаймориту. Яке хірургіч­не лікування необхідно провести?

 19. У хворого припухлість лівої щоки і піднижньощелепної ділянки (коллатеральний набряк), біль у ниж­ній щелепі, температура 37,6°С, по пе­рехідній складці в межах 47, 46, 45 зубів щільний болючий інфільтрат, флюктуація. Коронка 46 зруйнована на 2/3, пер­кусія болюча. Який діагноз?

 20. У хворого діагностовано хронічний одонтогенний гайморит. Яке лікування потрібно провести?

 21. У хворого відразу після видалення 26 зуба діагностовано сполучення рото­вої порожнини з інтактною верхньоще­лепною пазухою. Що необхідно зроби­ти для профілактики виникнення пер­фораційного гаймориту?

 22. У хворого, 32 років, хронічний одон­тогенний гайморит, співустя гайморової пазухи з порожниною рота через ямку 27 зуба. Вкажіть метод оперативного лі­кування цього захворювання.

 23. У хворого в правій щічній ділянці виявлена нориця з гнійно-кров’янистим виділенням, яка періодично відкрива­ється. Коронка 16 зуба зруйнована, по перехідній складці в ділянці 16 зуба ви­значається тяж м’яких тканин, у ділян­ці щічних коренів 16 зуба — розріджен­ня кістки з не чіткими ко­нтурами. Який діагноз?

 24. Під час мікроскопічного дослідження матеріалів зіскрібка з дна виразки слизо­вої оболонки виявлені гігантські епітеліоїдні клітини Пирогова-Ланґганса. Для якого захворювання характерна ця мікроскопічна картина?

 25. У хворого, 37 років, хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 47 зуба. При зондуванні нориці ви­значається оголена шорсткувата ділянка кістки, що зміщується при натисненні. На рентґенограмі — вогнище деструкції, у центрі якого розташована тінь розмі­ром 1 × 1,5 см, відділена від здорової кіст­кової тканини. Виберіть метод лікуван­ня хворого.

 26. У 42-річної жінки відчуття свербіння, печіння та набряк верхньої та нижньої губ, температура 39,5°С, озноб. Шкіра губ трохи піднята, вилискує; симетрич­не почервоніння у вигляді метелика. На­звіть вірогідну причину даного захворю­вання.

 27. У хворого середнього віку виявлена нориця у лівій підщелепній ділянці, тка­нини навколо нориці трохи ущільнені. Відкривання рота вільне. 48, 47, 46 зу­би злегка рухомі, коронки їх зруйнова­ні. Слизова оболонка в ділянці 48, 47, 46 набрякла, гіперемована. Температура тіла періодично буває субфебрильною. Яке дослідження необхідно провести хво­рому для уточнення діагнозу?

 28. У хворої, 35 років, рухомість 38, 37, 36 зубів, нориця в ділянці ямки вилуче­ного 35 зуба. Хворіє більше 3 міс. Зон­дом визначається оголена, шорсткувата кістка, що зміщується при натисненні. На рентґенограмі — вогнище деструк­ції кісткової тканини, у центрі якого є ділянка ущільненої кісткової тканини 0,5 × 3 см. Поставте діагноз.

 29. У хворого зроблено біопсію інфільт­рату дерев’янистої щільності, що з’явив­ся в привушній ділянці. Шкіра над інфільтратом синюшна, є дві нориці з мі­зерним водянистим виділенням. В грануляційних ткани­нах гісто­логічно виявлено лімфоідні, плазматичні епітеліоїдні клітини, фібробласти, ксантомні клітини з ліпоїдними включеннями. Який діаг­ноз хворого?

 30. У хворого остео­мієліт нижньої щелепи в ділянці 46 зуба. Запальний процес триває 1,5 міс. На шкі­рі є нориця з гнійними виділеннями, рентгенологічно визначається є тінь секвестру,. Визначте тактику лікування.

 31. 39-у хворому проведено атипове видалення ретинованого 48 зуба за допомогою долота і молотка. На другий день у хворого з’явились інтенсивні болі в ділянці кута нижньої щелепи справа, що посилювались під час прийому твердої їжі. З’явилось незначне оніміння нижньої губи справа. Об’єктивно: t тіла 36,9С, болючість при пальпації в ділянці кута нижньої щелепи справа, тризм I ступеню, лунка видаленого 48 зуба ушита наглухо, слабоболюча при пальпації. Назвіть найбільш імовірний діагноз.

 32. Що таке гемісекція зуба?

 33. У хворого, 49 років, постійний біль у ділянці нижньої щелепи, що іррадіює у вухо, припухлість м’яких тканин, під­вищення температури тіла до 39°С. Сли­зова оболонка альвеолярного відростка в ділянці 45, 46 зубів гіперемована й на­брякла з орального і вестибулярного бо­ків. Коронка 46 зуба зруйнована, корені рухомі. Симптом Венсана позитивний. Поставте діагноз.

 34. Які клітини є характерними для актиномікозу при мікроскопічному дослідженні патологічних тканин?

 35. У пацієнта набряк правої защелеп­ної ділянки утримується протягом 2–3 місяців. Пройшов курс антибактеріальної терапії, однак стан не поліпшився. Дещо болісний інфільтрат правої защелепної ділянки дерев’янистої щільності, шкіра червоно-синюшно-фіолетового відтінку, є нориці, з них періодично виділяється гній з крупинками; щільні, втягнуті руб­ці, безболісне обмеження відкривання рота. Якому захворюванню відповідає клінічна картина?

 36. У хворого тяжкий загальний стан, температура тіла 39°С, хворіє на серце­во-судинні та шлунково-кишкові розла­ди. Місцево: однобічний некроз пра­вої щоки, верхньої та нижньої губ, на­бряк прилеглих тканин, з ран — різкий гни­лісний запах. Яке, на Вашу думку, за­хворювання в пацієнта?

 37. У хворого, 37 років, діагностовано гострий одонтогенний остеомієліт ниж­ньої щелепи. З чим пов’язана паресте­зія половини нижньої губи?

 38. У хворої, 53 років, припухлість щік, сухість у ротовій порожнині і в очах, відчуття потрапляння піску в очі, біль у суглобах. Привушні слинні залози збіль­шені, щільні, горбисті, трохи болісні при пальпації. Відкривання рота вільне. Сли­зова оболонка ротової порожнини суха. Під час масажу залоз — виділення сли­ни відсутнє. Множинний карієс, керато-кон’юнктивіт. Поставте діагноз.

 39. У хворого, 24 років, слиннокам’яна хвороба з локалізацією каменю у прото­ці піднижньощелепної слинної залози. Оберіть тактику лікування.

 40. У хворого, 30 років, на 7-й день піс­ля операції на черевній порожнині ви­никли біль і припухлість у ділянці лівої привушної слинної залози, температура тіла 39°С, тризм II ступеня, сухість у роті при масажі залози з’являється гній з протоки. Яке захворювання можна діаг­ностувати?

 41. У 12-річного хлопчика температура ті­ла 39°С, дещо болісна припухлість при­вушно-жувальних ділянок, випинання мочок вух, гіпосалівація. Біль посилю­ється під час їжі, при пальпації спере­ду від козелка вуха. Яка інфекція могла спричинити дану патологію?

 42. Хворий скаржиться на біль та припух­лість у лівій піднижньощелепній ділян­ці, біль під час їжі. Слизова оболонка під’язикового валика зліва гіперемована, з протоки піднижньощелепної слинної залози виділяється гній. На рентґенограмі ви­являється тінь овальної форми. Встано­віть діагноз.

 43. В яких із названих випадків показана операція «Резекція верхівки кореня зуба»?

 44. У пацієнта 10 років головний біль, сухість у роті, температура тіла 38,4°С, збільше­ні болісні привушні ділянки. Хворіє 4–5 днів, відзначив почергове збільшення цих ділянок. З проток привушних слин­них залоз слина не виділяється. Біль по­силюється при відкриванні рота, ковтан­ні та розмові, іррадіює у вухо, шию, ко­рінь язика. Мочки вушних раковин під­няті. Поставте вірогідній діагноз.

 45. Який метод дослідження дає можли­вість встановити діагноз: слинно-кам’я­на хвороба піднижньощелепної слинної залози з локалізацією конкремента в ви­відній протоці?

 46. У хворої періодичний біль у правій піднижньощелепній ділянці, посилюєть­ся під час вживання їжі. Рот відкриває вільно, з устя протоки правої підниж­ньощелепної слинної залози виділяється каламутна слина, залоза збільшена, щіль­на, за ходом її протоки є ущільнення. На рентґенограмі дна порожнини рота — тінь овальної форми розміром 0,5 × 0,8 см. Поставте діагноз.

 47. У хворого припухлість правої при­вушної ділянки, слабкість, температура тіла 37,5°С, щільний болісний обмежено-рухомий інфільтрат привушної діля­нки, із протоки привушної залози виді­ляється прозора слина. Який імовірний діагноз?

 48. У 15-річного хворого на 2-гу добу після розкриття фурункула губи з’явилися ціанотичність та ущільнення у вигляді тяжа, температура тіла 39°С. Він приймає ан­тибіотики, анальгетики. Що необхідно призначити додатково?

 49. У хворого, 44 років, пульсуючий біль в оці, обмежене відкривання рота. Він пов’язує це з видаленням 18 зуба. Хворіє 5 днів, температура тіла 38,7°С, припух­лість повік, хемоз кон’юнктиви, натис­кaння на око болісне, рухомість його обмежена. Вкажіть діагноз.

 50. У хворого, 28 років, карбункул верх­ньої губи. Стан тяжкий, набряк та ціаноз обличчя, слизової оболонки губ, кон’юнк­тиви. Очні щілини закриті, екзофтальм. Яке виникло ускладнення?

 51. При розтині флегмони дна порож­нини рота виявлені некротичні маси в гнійних вогнищах брудно-сірого кольо­ру, пухирці газу та крапельки жиру, різ­кий неприємний запах ексудату, ткани­ни мають темно-буре забарвлення, м’я­зи — вигляд вареного м’яса. Які медика­ментозні етіотропні засоби слід призначити для за­побігання подальшому поширенню про­цесу?

 52. У хворого неможливе ковтання, затруднене дихання, пога­не самопочуття, температура тіла 38,5°С. У лівій піднижньощелепній ділянці не­велика болюча при пальпації припухлість, відкривання рота 2 см, 38 зуб зруйнова­ний, перкусія болюча. Ліва бічна стінка глотки набрякла і вибухає всередину, гі­перемована. Поставте діагноз.

 53. У хворого флегмона кореня язика. Який опе­ративний доступ треба застосувати для розтину цієї флегмони?

 54. Що таке реплантація зуба?

 55. При якій флегмоні виконують комір­цевоподібний розріз тканин?

 56. Хворий, 40 років, сидить у вимушено­му положенні з нахиленою вперед голо­вою, рот напіввідкритий. Обличчя землянисто-сірого кольору. У піднижньо-щелепних, підпідборідній ділянках щільний боліс­ний інфільтрат, крепітація, шкіра над інфільтратом вкрита багровими плямами, колатеральний набряк на передній поверхні шиї. При закиданні голови посилюється біль, часте покашлювання, біль за грудниною посилюється при постукуванні по п'ятах. Встановіть попередній діагноз.

 57. У хворого з гнильно-некротичною фле­гмоною дна порожнини рота та кореня язика діагностовано порушення прохід­ності верхніх дихальних шляхів унаслі­док набряку глотки, збільшення і ригід­ності язика. Який спосіб вентиляції ле­гень слід вибрати, щоб забезпечити нар­коз і провести операцію?

 58. У хворого біль у нижній щелепі злі­ва, болюче ковтання, утруднене відкри­вання рота, головний біль, слабкість, са­мопочуття погане, температура тіла 38°С. Набряк під лівим кутом нижньої щеле­пи, глибока пальпація болюча, відкри­вання рота до 1,5 см. 47 зуб зруйнова­ний, крило-нижньощелепна складка на­брякла, болюча при пальпації. Поставте діагноз.

 59. У хворого обмежене відкривання ро­та, відчуття жару, гарячка, припухлість у ділянці лівої верхньої щелепи. У ділян­ці горба лівої верхньої щелепи є щіль­ний, болісний інфільтрат, шкіра над ним щільна, болюча, у складку не береться. Рот відкриває на 1,5 см. Біль іррадіює у скроню й око. 27 зуб зруйнований на 2/3, перкусія його болюча. Поставте діаг­ноз.

 60. У хворого діагноз: одонтогенна фле­гмона правої підщелепної ділянки. Визначте оперативний доступ для дрену­вання запального вогнища.

 61. При якій флегмоні виникає запаль­на контрактура жувальних м’язів?

 62. Встановлено діагноз: флегмона кри­ло-нижньощелепного простору. Як про­вести розтин цієї флегмони?

 63. Який препарат слід призначити хво­рому, що отримує масивну антибіотико-терапію, для профілактики кандидозу?

 64. У хворої біль і припухлість правої підщелепної ділянки, температура тіла 39,5°С. У правій підщелепній ділянці визначається щільний інфільтрат, шкі­ра гіперемована, не береться в складку, по центру припухлості – симптом флюктуації. 46 зуб зруйнований. Який діагноз?

 65. Що являє собою ампутація кореня зуба?

 66. Чоловіку встановлено діагноз: абс­цес твердого піднебіння від 12 зуба. Як правильно провести розкриття абсцесу?

 67. У чоловіка, 20 років, у ділянці верх­ньої губи є різкий набряк і щільний ін­фільтрат розміром 1,5 х 1,5 см. У центрі інфільтрату відзначають точкову некро­тичну кірку. Після зняття її видно нек­ротичний стовбур. Встановити діагноз.

 68. У чоловіка на шкірі підборіддя щіль­ний, різко болючий інфільтрат розміром 3x6 см, шкіра на ним синьо-червоного кольору, у центрі дві зони некрозу на­вколо волосяних фолікулів. Встановити діагноз.

 69. У чоловіка, 18 років, у ділянці верхньої губи є фурункул, при­леглі тканини напружені, синюшність і ущільнення у вигляді тяжа поширюється до кута ока. Загальний стан погіршений, температура тіла 38,5°С. Яке ускладнен­ня виникло у хворого?

 70. Препарати якої групи включають у комплексне лікування фурункулів ще­лепно-лицевої ділянки для профілакти­ки тромбофлебіту лицевих вен?

 71. У хворої слинно-кам’яна хвороба пра­вої піднижньощелепної слинної залози з локалізацією каменю в її товщі, загост­рення запального процесу (абсцес щелеп­но-язикового жолобка). Яке лікування Ви запропонуєте хворій у першу чергу?

 72. У хворого, 22 років, болісна припух­лість у ділянці локалізації правої привушної слин­ної залози. За тиждень до цього у хворо­го були садна шкіри щоки, яка гоїлася під гнійним струпом. За останні два дні відзначає посилення болю, температуру тіла 38,6°С. Шкіра привушної ділянки напружена, інфільтрат 2,5 × 3,5 см, щіль­ний, болісний, шкіра над ним обмеже­но рухома, слизова оболонка навколо устя слинної протоки не змінена, слина прозора. Поставте діагноз.

 73. У хворого, 43 років, дещо болісний новоутвір в правій підщелепній ді­лянці. З’явився 2 міс. тому після пере­несеного грипу, щільноеластичної кон­систенції з рівними контурами, не спая­ний зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора сли­на. Який діагноз?

 74. Яке із перерахованих захворювань найчастіше ускладнюється тромбофле­бітом лицевих вен?

 75. У хворого, 37 років, абсцедуюча форма бешихи обличчя. Проведено бакте­ріологічне дослідження ексудату. Куль­туру якого збудника виявлено?

 76. Яке поняття вкладається в діагноз «Перикоронарит»?

 77. Назвіть найпоширеніше ускладнен­ня фурункула обличчя:

 78. Хворий, 36 років, звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на періодичні болі в ділянці 38 зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота — вільне. Коронка 38 зуба на ½ вкрита капюшоном слизової оболонки. Перкусія 38 зуба слабо позитивна. На рентґенограмі визначається розширення перикоронального простору з дистальної сторони коронки зуба півмісяцевої форми шириною 3 мм. Який вид лікування показано хворому?

 79. Абсолютним показом до операції видалення зуба є:

 80. Анестетик, що містить артикаїн:

 81. Батьки дитини 6 років звернулись до хірурга-стоматолога з приводу травми отриманої дитиною під час падіння. Об’єктивно: припухлість в ділянці верхньої губи. 51, 61 зуби рухомі – ІІ ступінь. Рентгенологічно: часткова резорбція коренів 51, 61 зубів. Який з перерахованих методів лікування показаний дитині?

 82. Батьки дитини М. 13 років, звернулися зі скаргами на відсутність прорізування 45. Об’єктивно: має місце потовщення нижньої щелепи з вестибулярної поверхні в ділянці відсутнього 45 зуба , поверхня утворення гладка , безболісна при пальпації. На рентгенограмі : тінь високої інтенсивності з чіткими контурами , на фоні тіні множинні зубоподібні утворення. Який найбільш вірогідний діагноз?

 83. Батьки хлопчика віком 3 – х років скаржаться на наявність в нього на шкірі щоки справа червоної плями округлої форми, яка існує з народження. Об’єктивно: на шкірі щоки новоутвір діаметром 2 см, поверхня плями гладка, не здіймається над оточуючими тканинами, блідне при її компресії. Вкажіть можливий діагноз.

 84. В клініку хірургічної стоматології звернулась жінка 26 років в якої діагностовано кавернозну гемангіому привушно-жувальної ділянки розмірами 3 х 5 сантиметрів. Для лікування заплановано застосувати методику склерозуючої терапії за Агаповим В. С. Застосування яких медикаментозних засобів передбачає дана методика?

 85. В клініку хірургічної стоматології дитячого віку звернулась мама з 14-річним хлопчиком зі скаргами на пе­ріодичне підвищення температури тіла до 38-39 °С, сильний біль в зубах ни­жньої щелепи та на значну деформа­цію її. Обличчя асиметричне за раху­нок збільшення нижньої щелепи зліва, слизова оболонка порожнини рота без змін, 34, 35, 36 зуби рухомі, пальпація альвеолярного гребня в їх ділянці бо­люча. На Рентгенограмі в ділянці 34, 35, 36 зубів вогнище деструкції кісткової тка­нини неправильної форми з нечіткими межами. Який найімовірніший діагноз?

 86. В онкологічному диспансері хворому встановлено діагноз аденокарцинома привушної слинної залози (Т1 N1 М0). До якої клі­нічної групи відноситься цей хворий:

 87. В оранжереї ботанічного саду чо­ловік 28-ми років після того, як поню­хав орхідею, зблід, знепритомнів. Об’є­ктивно: ЧСС- 115/хв, АТ- 50/0 мм рт.ст. Який препарат потрібно ввести хворо­му в першу чергу?

 88. В очікуванні своєї черги біля кабі­нету хірурга-стоматолога сиділа хвора 64-х років. Раптом вона впала, з’яви­лося хрипле дихання, судомні посмику­вання рук та ніг. Обличчя та шия стали ціанотичними, зіниці розширилися, ре­акція на світло відсутня, артеріальний тиск та пульс не визначаються, тони серця не прослуховуються, відзначено мимовільне сечовиділення. Для якого стану характерні наведені симптоми?

 89. В результаті автодорожньої трав­ми постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму та двобічний перелом нижньої щелепи у ділянці мен­тальних отворів. Який вид асфіксії за­грожує хворому?

 90. В стоматологічному кабінеті після робочої зміни на стерильному столику залишились невикористані стоматоло­гічні інструменти. Які заходи необхідно провести для забезпечення стерильно­сті цього стоматологічного інструмен­тарію?

 91. В умовах щелепно-лицевого ста­ціонару хворій проводилася операція ‒ радикальна гайморотомія з пласти­чним закриттям нориці через комірку видаленого 27. Провели інфільтраційну і всі периферичні провідникові анесте­зії на верхній щелепі зліва 2 % р-ном лідокаїну 6,0 мл. Через 3 хвилини хвора відзначила двоїння в лівому оці, немо­жливість його закрити. Яка з проведе­них анестезій є причиною вищевказа­них скарг?

 92. В хірургічний стоматологічний ка­бінет звернувся пацієнт зі скаргами на наявність коренів зруйнованого 37 зу­ба. Який інструментарій можна вико­ристати для видалення коренів 37 зуба?

 93. В ЩЛХ доставлений хворий після авто травми. При огляді лице асиметричне, забій, гематоми ментальної ділянки, відсутній 33 зуб. Прикус порушений незначно. На рентгенограмі – лінія зламу по осі лунки 33 зуба. Який метод імобілізації слід застосовувати для лікування хворого.

 94. В який топографо-анатомічний простір проникає голка під час проведення мандибулярної анестезії? 1. Видалення 27 зуба ускладнилося розкриттям гайморової пазухи. Запальних явищ в пазусі не виявлено. Ваші дії в даному випадку?

 2. Військовослужбовець (18 років) внаслідок розриву гранати отримав наскрізне оскольчате поранення щоки. Об’єктивно: в ділянці вхідного отвору зіяюча рана, краї не рівні, пульсуюча кровотеча, відсутні премоляри верхньої щелепи. Яку судину травмовано?

 3. Військовослужбовець 20-ти років отри­мав вогнепальне поранення з дефектом тіла нижньої щелепи. На якому етапі евакуації йому буде надано спеціалізовану стоматоло­гічну ортопедичну допомогу?

 4. Вкажіть клінічні ознаки блокади язикового нерва?

 5. Вкажіть ознаку доброякісних пухлин: 1. Вкажіть ознаку злоякісних пухлин:

 2. Де на зовнішній основі черепа відкривається круглий отвір?

 3. Дитині 5-ти років встановлено ді­агноз: вроджене повне незарощення твердого та м’якого піднебіння. Який вид знеболювання показаний при про­веденні ураностафілопластики?

 4. Дитині, 5 р., встановлено діагноз: вроджене повне незрощення твердого та м'якого піднебіння. Який вид знеболювання показаний при проведенні ураностафілопластики? 1. Дитині, що страждає на гемофілію А, показано видалення 64 та 85 зубів. Визначте лікувальну тактику.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка