Ясла-садок комбінованого типу №29 “Барвінок”Скачати 16,17 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір16,17 Kb.

Використання ІКТ в навчально-виховній роботі ДНЗ

Підготувала: Зубань Олена Олександрівна

Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) комбінованого типу

№ 29 “Барвінок”

Основний напрям інформатизації освіти України — це створення відкритого навчально-інформаційного середовища, яке передбачає у навчально-методичній роботі з педагогічними кадрами: підвищення кваліфікації педагогічних працівників, автоматизацію процесів управління (на всіх рівнях), наукову та інноваційну діяльність, розвиток технічної та програмної бази, бібліотечних ресурсів, упровадження ІКТ і дистанційних технологій у навчальний процес, використання інтернет-ресурсів.

Проекти, що передбачають використання і впровадження ІКТ:

 • Національний проект «Відкритий світ» (http://www.ow.org.ua/).
   • Іntel® «Навчання для майбутнього» (http://iteach.com.ua/).
   • Програма «Інклюзивна освіта» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» (http://www.ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus).
   • Освітній проект «Електронний щоденник»
   • (http://schoolinfo.com.ua).

Як ефективно впроваджувати ІКТ у навчально-виховний процес у дошкільних закладах?

Керувати діяльністю педагогічних кадрів:

 • постійно готувати педагогів до набуття ними практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі, використовуючи різні форми методичної діяльності;
 • створити творчу групу вихователів для розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання на базі ІКТ;
 • розміщувати розроблені вихователями навчальні матеріали на власних веб-сайтах і сайті дошкільного навчального закладу;
 • спланувати методичним об’єднанням і кафедрам роботу консультативних пунктів, семінарів, майстер-класів з використання ІКТ у навчально-виховному процесі, брати участь у спільних науково-освітніх проектах, Інтернет комунікаціях із колегами інших закладів і регіонів з проблем оптимізації навчального процесу засобами ІКТ.

Як ефективно впроваджувати ІКТ у навчально-виховний процес у дошкільних закладах?

Використовувати цифрові освітні ресурси:

 • мультимедійні навчальні комплекси,
 • електронні підручники,
 • планшети,
 • педагогічні програмні засоби,
 • колекції ЦОР мережі Інтернет у навчально-виховному процесі.

Напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій

 • навчальна діяльність;
 • навчально-методична діяльність;
 • методична підтримка навчально-виховного процесу;
 • самостійна робота учасників навчально-виховного процесу.

Форми методичної роботи, які передбачають використання ІКТ

 • тематичні педагогічні ради;
 • підвищення кваліфікації педагогічної майстерності та кваліфікаційної категорії кадрів;
 • методична рада;
 • робота з новоприбулими фахівцями (наприклад «Школа молодого вчителя»);
 • методичні об’єднання;
 • творча група педагогів;
 • робота вихователів за темами самоосвіти;
 • самоменеджмент педагога;
 • семінари-практикуми;
 • атестація;
 • педагогічний моніторинг;
 • поширення педагогічного досвіду.

Традиційні форми методичної діяльності

 • семінари-практикуми;
 • педагогічні читання;
 • «круглі столи»;
 • школа педагогічної майстерності;
 • майстер-класи;
 • педагогічні студії;
 • тренінги.

Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій із сучасними освітніми технологіями

 • метод проектів;
 • технології використання ігрових методів;
 • блочно-модульне навчання;
 • лекційно-семінарсько-залікова система;
 • технологія «Дебати»;
 • колективна система навчання;
 • різнорівневе навчання;
 • проблемне навчання;
 • дослідницько-пошукова діяльність.

Організація науково-методичної роботи в освітній установі на сучасному рівні з використанням інноваційних технологій та форм методичної роботи — це необхідна умова реалізації інноваційної діяльності педагогічного колективу, освітнього закладу, що працює в режимі розвитку.

Організація науково-методичної роботи в освітній установі на сучасному рівні з використанням інноваційних технологій та форм методичної роботи — це необхідна умова реалізації інноваційної діяльності педагогічного колективу, освітнього закладу, що працює в режимі розвитку.

Програмне забезпечення для створення нормативно-правової бази аналітичного та методичного супроводу навчально-методичної роботи

 • текстовий редактор MS Word,
 • табличний процесор MS Excel,
 • система створення презентацій PowerPoint,
 • програма для роботи електронною поштою, власним розкладом, контактами та завданнями Microsoft Outlook

Електронний документообіг

 • складання індивідуальних планів;
 • плани роботи методичних служб;
 • участь у плануванні закладу;
 • зворотний зв’язок (звіти методичних служб тощо);
 • обмін досвідом через веб-сайти, блоги, мережеві спільноти.

Робота з педагогічними кадрами на діагностичній основі

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН № 930 від 06.10.10 р.), присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі.

Інноваційні форми впровадження ІКТ в навчально-методичну діяльність реалізують через

 • стандартні та спеціалізовані програми,
 • мультимедійні комплекси,
 • навчальні E-mail-проекти,
 • розміщення в мережі Інтернет,
 • соціальні сервіси Веб 2.0,
 • використання інтерактивної дошки,
 • телекомунікації: відеоміст, відеоконференція, відеосемінар, вебінар, Skype-зв’язок.

Алгоритм шляхів та перспективи розвитку інноваційного досвіду

 • Самоаналіз
 • Узагальнення досвіду
 • (форма представлення — портфоліо)

 • Демонстрація досвіду
 • (форма представлення — презентація)

 • Поширення досвіду
 • (участь у конкурсі, майстер-клас)

Інноваційні форми методичної діяльності

 • Освітній веб-квест — це квест-проект, представлений у середовищі WWW засобами Web- технологій. Тобто це освітній сайт, присвячений самостійній дослідницькій роботі за певною темою з гіперпосиланнями на різні веб-сторінки.
 • Освітній кластер (від англ. cluster — скупчення) — об’єднання кількох однорідних елементів, яке можна розглядати як самостійну одиницю, що має певні властивості.

Інноваційні технології з використанням ІКТ

 • Освітній консалтинг — це набір соціально-технологічних прийомів і методів, які використовують для проектування процесу інноваційного розвитку освітнього закладу й системи освіти працівників.
 • Освітній аутсорсинг — це залучення зовнішніх ресурсів для надання освітніх послуг.

Використання ІКТ в ДНЗ сприятиме:

 • підвищенню рівня інформаційної компетентності педагогічних працівників закладу;
 • удосконаленню системи управлінської діяльності;
 • забезпеченню високого рівня активності батьків щодо розвитку інформатизації дошкільного навчального закладу;
 • підвищенню показників інтелектуального розвитку дітей.

Наявність сайту в дошкільному навчальному закладі принесе масу користі та заощадить значний час як для педагогів, так і для батьків, а головне — розширить інформаційне поле методичного кабінету.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка