Є одним з найважливіших чинників економічного розвитку суспільстваСкачати 13,16 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір13,16 Kb.
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • ВАРНАЛІЙ Захарій Степанович,
 • заступник директора НІСД,
 • д.е.н., професор
 • є одним з найважливіших чинників економічного розвитку суспільства;
 • сприяє досягненню суспільно-політичної та соціально-економічної стабільності суспільства;
 • відкриває громадянам простір для вільного вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту;
 • відіграє ключову роль у формуванні середнього класу.
 • загальні параметри розвитку підприємництва не відповідають можливостям та потребам української економіки;
 • цей сектор економіки не виконує повною мірою притаманних йому функцій;
 • підприємництво недостатньо впливає на структурну перебудову економіки;
 • підприємництво не стало дієвим чинником інноваційного розвитку.
 • нестабільність умов ведення бізнесу;
 • високий рівень корупції;
 • регуляторні обмеження;
 • високий рівень витратності підприємницької діяльності;
 • недостатньо дієва державна політика у сфері сприяння розвитку підприємництва;
 • зростання рівня тінізації підприємницького сектору;
 • недосконалість взаємовідносин влади і бізнесу.
 • Перешкоди єфективного
 • розвитку підприємництва
 • упорядкування та вдосконалення законодавчої і нормативно-правової бази з питань підприємництва, її адаптація до принципів та норм ЄС;
 • удосконалення податкової політики, зокрема, збереження спрощеної системи оподаткування для МП, введення ЄСВ;
 • зміцнення фінансово-кредитного забезпечення розвитку підприємництва, розвиток мікрокредитування;
 • поглиблення інноваційної спрямованості розвитку підприємництва, запровадження ефективних механізмів підтримки перспективних інноваційних проектів для МП;
 • розбудова ефективної інфраструктури підтримки підприємництва (інформаційної, консультативної, науково-технологічної тощо);
 • Завдання стратегії державної підтримки підприємництва (1)
 • розвиток різноманітних форм коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва (субпідряд, франчайзинг, лізинг, бізнес-інкубаторство тощо);
 • сприяння розвитку цивілізованих ринків збуту продукції;
 • забезпечення дієвості регіональної політики розвитку МП (запровадження регіональних та галузевих програм сприяння розвитку підприємництва, залучення бізнес-структур до розробки стратегій розвитку регіонів);
 • поглиблення науково-методичного забезпечення розвитку МП, здійснення комплексу наукових досліджень проблем розвитку підприємництва;
 • реалізація правової освіти та культури підприємців, підготовка кадрів для підприємницької діяльності;
 • удосконалення взаємодії та запровадження дієвого зворотного зв’язку органів влади з підприємцями та їх громадськими об’єднаннями.
 • Завдання стратегії державної підтримки підприємництва (2)
 • допомогти підприємцям усвідомити їхні корпоративні інтереси, визначити й узагальнити перешкоди, що стоять на шляху їхньої адаптації до ринкової економіки;
 • сформулювати вимоги щодо макроекономічного середовища, яке б сприяло розвитку підприємництва, пропозиції щодо необхідних заходів державної економічної політики;
 • виробити та проводити власну послідовну економічну політику, спрямовану на захист інтересів підприємництва в Україні, співпрацюючи з іншими об’єднаннями підприємців та державою;
 • забезпечувати ділову підтримку повсякденного функціонування суб’єктів господарської діяльності.
 • Завдання громадських
 • об’єднань підприємців
 • підвищення якості державних послуг, які надаються бізнесу;
 • створення механізмів цивілізованого лобіювання бізнесом своїх інтересів;
 • сприяння запровадженню міжнародних соціальних стандартів ведення бізнесу та приєднанню до національних програм і міжнародних ініціатив соціальної спрямованості;
 • розвиток практики приватно-державного партнерства у фінансуванні соціальних, енерго- та екологоощадних проектів;
 • жорстке дотримання принципу добровільності залучення бізнесу в соціальні ініціативи, зокрема на місцевому рівні.
 • руйнування «монополії» держави та залучення до прийняття відповідних рішень усіх соціальних партнерів;
 • підвищення публічності дій Уряду, залучення фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, територіальних громад до оцінки та моніторингу заходів економічної політики;
 • дебюрократизація регуляторної політики;
 • впровадження механізмів відповідальності посадових осіб органів державної влади за наслідки рішень та дій в економічній сфері, невиправдане втручання в діяльність бізнесу та приватних осіб;
 • розширення повноважень та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування.
 • сформувати дієвий механізм залучення представників громадськості до розробки, прийняття і виконання рішень органів державної влади всіх рівнів;
 • утворити інституційні механізми постійного діалогу влади з бізнесом за обов’язкової участі представницьких структур бізнесу в процедурах прийняття рішень;
 • підтримувати організаційними та інформаційними засобами ведення громадянськими інститутами відкритого національного економічного діалогу з актуальних соціально-економічних проблем.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка