З досвіду роботи заступника директора з навчально-виховної роботи Григоренко Т. АСкачати 51,09 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір51,09 Kb.
 • АНАЛІЗ УРОКУ: КОНЦЕПЦІЇ, МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ
 • З досвіду роботи заступника директора
 • з навчально-виховної роботи Григоренко Т.А.

ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ- це вид діяльності керівників ЗНЗ спільно з представниками громадських організацій із встановленням відповідної системи НВР закладу загальнодержавним вимогам (нормативам)

 • ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ- це вид діяльності керівників ЗНЗ спільно з представниками громадських організацій із встановленням відповідної системи НВР закладу загальнодержавним вимогам (нормативам)

збір оперативної та стратегічної інформації для створення системи внутрішньошкільної педагогічної інформації;

 • збір оперативної та стратегічної інформації для створення системи внутрішньошкільної педагогічної інформації;
 • своєчасне виявлення, виправлення й попередження збоїв, помилок і недоліків у організації та здійсненні педагогічного процесу;
 • допомозі вчителям у підвищенні педагогічної майстерності, в володінні сучасними технологіями, ефективними методами навчання і виховання;
 • Підвищення рівня НВР та її конкретних результатів;
 • Поширення ППД;
 • Упорядкуванні системи та переведенні її в новий якісний стан

За змістом (комплексний, тематичний, параметричний);

 • За змістом (комплексний, тематичний, параметричний);
 • За метою (попереджувальний, поточний, підсумковий);
 • За об’єктом (персональний, класно-узагальнюючий, комплексно-узагальнюючий);
 • За періодичністю (постійний, періодичний, одноразовий);
 • За суб’єктом (адміністративний, громадський, взаємоконтроль, самоконтроль)

Відповідно до мети, завдань, плану ВК визначити для відвідування конкретний урок чи систему уроків.

 • Відповідно до мети, завдань, плану ВК визначити для відвідування конкретний урок чи систему уроків.
 • Конкретизувати мету відвідування уроку.
 • Розробити конкретну програму спостереження уроку відповідно до визначеної мети відвідування.
 • Ознайомитися з програмою, пояснювальною запискою до неї, переглянути підручник, інструктивно-методичні матеріали.
 • Ознайомитися з результатами педагогічного консиліуму певного класу (реальні навчальні можливості учнів, індивідуальні особливості дітей, стан успішності тощо).
 • Ознайомитися за журналом з темою попереднього уроку, змістом і характером домашнього завдання.
 • Переглянути свої записи спостереження і аналізу раніше відвіданих уроків (які давалися вчителю рекомендації, індивідуальні методичні завдання).
 • Визначити характер своєї участі у перевірці ЗНУ ( питання для бесіди, тексти контрольних робіт, теми творів, тексти, анкети тощо).
 • Вирішити , кого і з якою метою при потребі взяти з собою на урок (голову ШМО, стажиста, класного керівника тощо).
 • Підготувати все необхідне для фіксації ходу уроку та його аналізу.

І. Мета: планування навчально-виховних завдань уроку та оцінювання їхньої оптимальності

 • І. Мета: планування навчально-виховних завдань уроку та оцінювання їхньої оптимальності
 • 1. Повнота, комплексність, різноманітність завдань уроку.
 • 2. Урахування особливостей учнів класу під час планування задач.
 • 3. Навчальні, виховні, розвиваючі завдання.
 • 4. Наявність диференційованих завдань.
 • 5. Правильність виділення серед системи завдань основних, найбільш суттєвих за цих умов.

II. Мета: оцінювання оптимальності змісту уроку

 • II. Мета: оцінювання оптимальності змісту уроку
 • 1. Відповідність змісту уроку вимогам програм.
 • 2. Вибір найбільш раціональної логіки розкриття матеріалу.
 • 3. Науковість, систематичність, доступність викладу матеріалу, повнота розкриття теми.
 • 4. Виховна спрямованість уроку.
 • 5. Трудова, політехнічна спрямованість уроку.
 • 6. Оцінювання змісту матеріалу з точки зору його розвиваючого впливу (розвиток пізнавальних інтересів, емоцій, раціональних прийомів мислення, загальнонавчальних навичок та вмінь, волі, наполегливості).
 • 7. Здійснення міжпредметних зв'язків.
 • 8. Уміння вчителя виділяти у змісті матеріалу основні ідеї та думки, концентрувати увагу на провідних принципах, фактах, законах.
 • 9. Помилки під час підбору змісту уроку

III. Мета: оцінювання оптимальності вибору методів, прийомів та засобів навчання

 • III. Мета: оцінювання оптимальності вибору методів, прийомів та засобів навчання
 • 1. Відповідність методів загальній спрямованості навчання, дидактичній меті, змісту матеріалу, віку учнів, специфіці предмета.
 • 2. Методи вивчення нового матеріалу.
 • 3. Методи формування вмінь та навичок.
 • 4. Методи стимулювання та мотивації.
 • 5. Методи контролю та самоконтролю.
 • 6. Оптимальність поєднання різних методів, обгрунтованість методів.
 • 7. Використання наочних посібників, дидактичних матеріалів, технічних засобів.
 • 8. Методика організації самостійних робіт.
 • 9. Використання переваг кабінетної системи.

IV. Мета: перевірка, оцінювання знань, умінь, навичок

 • IV. Мета: перевірка, оцінювання знань, умінь, навичок
 • 1. Місце контролю в системі уроку.
 • 2. Методи контролю, доцільність їхнього застосування.
 • 3. Методика перевірки домашніх завдань.
 • 4. Розвиток в учнів навичок самоаналізу та самоконтролю (взаємна перевірка, рецензування, запитання тим, хто відповідає).
 • 5. Кількість опитаних учнів.
 • 6. Виховний бік перевірки.
 • 7. Урахування індивідуальних особливостей під час перевірки.
 • 8. Способи активізації учнів під час перевірки.
 • 9. Кількість оцінок, їхня об'єктивність, аргументація.
 • 10. Зміст та характер запитань, завдань (відтворюючі, проблемні, спрямовані на встановлення причинно-наслідкових зв'язків та ін.).
 • 11. Оцінювання рівня якості знань, умінь, навичок (повнота, усвідомленість, міцність,' глибина, наявність системи у відповідях).

V. Мета: формування загальнонавчальні та спеціальних умінь та навичок на уроці

 • V. Мета: формування загальнонавчальні та спеціальних умінь та навичок на уроці
 • 1. Які завдання формування загальнонавчальних та спеціальних умінь та навичок учнів було визначено?
 • 2. Які види діяльності в зв'язку з цим були обрані і чому?
 • 3. Які завдання і вправи пропонувалися для формування загальнонавчальних умінь та навичок?
 • 4. Які методи роботи були обрані і чому?
 • 5. Які загальнонавчальні вміння та навички формувалися і який рівень їхньої сформованості?
 • 6. Які труднощі мали вчитель та учні під час розв'язання цих завдань?
 • 7. Як здійснюються формування навичок, планування навчальної роботи (планування відповідей, творів, доведень)?
 • 8. Як формується вміння виділяти основне в матеріалі (вчитель концентрує на ньому увагу, виділяє суттєві ознаки, записує основні думки, підкреслює їх інтонацією, аналізує логіку відповідей учнів)?

1. Актуалізація пізнавальної діяльності на різних етапах уроку.

 • 1. Актуалізація пізнавальної діяльності на різних етапах уроку.
 • 2. Прийоми активізації у разі застосування різних методів навчання.
 • 3. Використання проблемного навчання, індивідуального та диференційованого підходів із метою активізації пізнавальної діяльності.
 • 4. Види активності (зовнішня, пізнавальна).
 • 5. моменти найбільшої активності учнів, її причини.
 • 6. Результативність активізації в якісному та кількісному відношеннях.

VIІ. Мета: вивчення характеру взаємовідносин учителя й учнів

 • VIІ. Мета: вивчення характеру взаємовідносин учителя й учнів
 • 1. Організація роботи учнів на різних етапах уроку.
 • 2. Вміння вчителя володіти класом, активізувати діяльність учнів, організувати самостійну роботу.
 • 3. Індивідуальний підхід до учнів.
 • 4. Рівень педагогічних вимог до учнів, до їхніх відповідей, до розвитку мови та мислення.
 • 5. Характер постановки запитань учням.
 • 6. Реакції на помилки учнів.
 • 7. Репліки під час оцінювання учнів, аргументація оцінок.
 • 8. Характер і тон дисциплінарних зауважень.
 • 9. Загальна емоційна та інтелектуальна атмосфера на уроці.
 • 10. Дотримання норм педагогічної етики. Культура спілкування.
 • 11. Стиль і темп роботи вчителя, їх вплив на діяльність учнів (енергійність, рішучість, в'ялість, байдужість та ін.).
 • 12. Стимулювання успіхів учнів, арсенал стимулів. .
 • 13. Мовна взаємодія на уроці (культура мови, логічність, емоційність).

VIIІ. Мета: реалізація принципів навчання на уроці

 • VIIІ. Мета: реалізація принципів навчання на уроці
 • 1. Реалізація основних дидактичних принципів у змісті та методах навчання.
 • 2. Реалізація принципів навчання на різних етапах уроку. -
 • 3. Показ реалізації одного з принципів навчання на уроці:
 • • науковості;
 • • наочності;
 • • активності та самостійності;
 • • відповідності навчання реальним можливостям учнів та вчителя;
 • • усвідомленості.
 • 4. Які засоби, методи та прийоми були використані для реалізації принципу усвідомленості:
 • • чи була використана наочність;
 • • чи враховувалися вікові та індивідуальні особливості;
 • • які пізнавальні завдання розв'язувалися;
 • • чи була організована самостійна пізнавальна робота;
 • • чи перевірені розуміння домашнього завдання, ступінь осмислення нового матеріалу;
 • • які прийоми використані для перевірки усвідомлення нового (доведення, порівняння, постановка проблемних питань).
 • 5. Чи можна говорити про єдність та взаємозв’язок принципів навчання на уроці.

ІХ. Мета: організація пізнавальної діяльності на уроці

 • ІХ. Мета: організація пізнавальної діяльності на уроці
 • Організація сприйняття на уроці:
 • підготовка до сприйняття;
 • • створення умов для успішного сприйняття матеріалу;
 • • види сприйняття (безпосереднє, опосередковане).
 • • які нові уявлення були сформовані, наскільки вони правильні, повні;
 • • управління сприйняттям з боку вчителя.
 • Формування понять на уроці:
 • якими знаннями оперують всі учні класу;
 • • виділіть у структурі знань наукові факти, поняття, закони, теорії;
 • • як учитель формував нові поняття, теоретичні узагальнення, висновки (використовував аналіз, синтез, порівняння); • який рівень сформованих понять;
 • • чи були наявними всі етапи формування понять.
 • Організація запам 'ятовування:
 • встановлення зв'язку нового з раніше вивче­ним;
 • • концентрація уваги на основному;
 • • організація повторення основних правил, законів, виведених на уроці, організація закріплення.

Від правильної організації і проведення уроку залежить не лише рівень навчально-пізнавальної діяльності учня, а і його виховання, розвиток, самопочуття та стан здоров'я.

 • Від правильної організації і проведення уроку залежить не лише рівень навчально-пізнавальної діяльності учня, а і його виховання, розвиток, самопочуття та стан здоров'я.
 • Серед основних вимог до уроку розрізняють: організаційні, дидактичні, психологічні, психотерапевтичні, санітарно-гігієнічні, етичні.

1. Урок спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості.

 • 1. Урок спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості.
 • 2.Урок – відносно самостійна ланка у системі навчання.
 • 3. Урок будується як цілісна система взаємодії учителя і учнів на основі співробітництва.
 • 4. Урок будується на основі: програмових вимог, урахування можливостей учнів, урахуванням можливостей учителя, його творчого потенціалу.
 • 5. Кожен урок має таке дидактичне призначення: засвоєння учнями нових знань, формування умінь і навичок учнів. Контроль і оцінювання знань учнів.
 • 6. На уроці комплексно розв’язуються завдання освіти, виховання і розвитку.
 • 7. Урок має раціональну структуру.
 • 8. Зміст навчального матеріалу відповідає основним принципам (науковість, зв’язок з життям, системність, наступність тощо).
 • 9. Застосовуються різні форми проведення уроку.
 • 10. Використовуються нестандартні форми проведення уроку.
 • 11. Здійснюється диференціація й індивідуалізація навчання.
 • 12. Забезпечуються міжпредметні звя’зки.
 • 13. Урок проводиться за планом – творчим робочим документом вчителя.
 • 14. Висока результативність уроку.
 • 15. Учитель самоаналізує проведення і результати уроку.

Проблема класифікації уроків за типами по-різному знаходила своє вирішення залежно від того, що бралося за основу такої класифікації.

 • Проблема класифікації уроків за типами по-різному знаходила своє вирішення залежно від того, що бралося за основу такої класифікації.
 • Зважаючи на це, відомі класифікації на основі:
 • а) особливостей процесу навчання і його складових частин (С.Іванов):
 • б) змісту, дидактичної мети і способів проведення (І.Козанцев);
 • в) дидактичної мети (В.Онищук):
 • г) цілей уроку та місця уроку в загальній системі уроків (Б.Єсипов).
 • УРОК
 • За логічним змістом роботи та основними станами навчального процесу.
 • (С.В.Іванов)
 • За метою організації матеріалу, що вивчається, та рівнем навченості учнів.
 • (М.І. Махмутов)
 • За переважаючим компонентом уроку.
 • (В.І.Журавльов)
 • За дидактичною метою.
 • (Б.П.Єсипов, І.Т.Огородников,
 • Г.І.Щукіна та ін.)
 • вступний урок;
 • урок первинного ознайомлення з матеріалом;
 • урок засвоєння нових знань;
 • урок застосування отриманих знань на практиці;
 • урок закріплення, повторення та узагальнення;
 • контрольний урок;
 • змішаний або комбінований урок.
 • уроки вивчення нового матеріалу;
 • уроки вдосконалення знань, умінь та навичок;
 • уроки узагальнення і систематизації;
 • комбіновані уроки;
 • уроки контролю і корекції знань, умінь, навичок.
 • Уроки
 • Комбіновані Спеціальні
     • урок засвоєння нового матеріалу;
     • урок закріплення;
     • урок повторення;
     • урок контролю та перевірки знань
 • урок ознайомлення учнів з новим матеріалом або повідомлення (вивчення) нових знань;
 • урок закріплення знань;
 • уроки вироблення і закріплення вмінь та навичок;
 • узагальню вальний урок;
 • урок перевірки знань, умінь та навичок (контрольний урок).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

У вітчизняній педагогічній науці прийнято вважати, що найзручнішою є класифікація типів уроку, в основу якої покладено дидактичну мету і місце уроку в загальній системі уроків (Б.Єсипов, М.Махмутов, В.Онищук). Хоч названі автори пропонують різну кількість типів уроків, але займають однакову позицію щодо їхньої класифікації. Згідно з нею розглянемо такі типи уроків:

 • У вітчизняній педагогічній науці прийнято вважати, що найзручнішою є класифікація типів уроку, в основу якої покладено дидактичну мету і місце уроку в загальній системі уроків (Б.Єсипов, М.Махмутов, В.Онищук). Хоч названі автори пропонують різну кількість типів уроків, але займають однакову позицію щодо їхньої класифікації. Згідно з нею розглянемо такі типи уроків:
 • 1)урок засвоєння нових знань;
 • 2) урок формування умінь і навичок;
 • 3) урок застосування знань, умінь і навичок;
 • 4) урок узагальнення та систематизації знань;
 • 5) урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок;
 • 6) комбінований (змішаний) урок.

I. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 • I. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.
 • II. Визначення мети і завдань уроку.
 • Ввикористовувати на цьому етапі уро­ку таблички "Знати" і "Вміти", куди спільно з учнями записуються завдання, які необхідно засвоїти протягом уроку, і вміння, які формуються.
 • III. Вивчення нового матеріалу.
 • • Актуальна мета.
 • • Інтрига.
 • • Проблематизаиія.
 • • Фантастична ситуація.
 • • Впіймай помилку.
 • • Прес-конференція.
 • • Запитання до тексту.
 • IV. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок.
 • На цьому етапі даються завдання на вибір:
 • • засобів навчальної діяльності;
 • • засобів фіксації нового матеріалу ;
 • • завдань і способів їх виконання.
 • V. Контроль, корекція та оцінювання, знань.
 • VI. Підсумковий етап

• чітко формулювати пізнавальні завдання, які можуть бути проблемними, спонукальними до активності, творчого мислення, пошуку нових знань і нових способів дій;

 • • чітко формулювати пізнавальні завдання, які можуть бути проблемними, спонукальними до активності, творчого мислення, пошуку нових знань і нових способів дій;
 • • зосередити увагу на діяльності слабких, невстигаючих учнів;
 • • не створювати змагань на швидкість виконання завдань;
 • • навчати учнів здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самооцінювання.

Створення ситуації успіху ( СУ ) .

 • Створення ситуації успіху ( СУ ) .
 • Створення ситуації розриву ( СР ) .
 • Аналіз умов.
 • Постановка навчальної задачі.
 • Аналіз умов рішення задач, щоб знайти, відкрити новий спосіб дії.
 • Моделювання і перетворення моделі.
 • Контроль способу – перевірка на практиці відкритого способу.
 • Оцінка способу – як я та інші вміють користуватися відкритим способом.

Постановки навчальної задачі

 • Постановки навчальної задачі
 • Аналіз умов, рішення задачі, моделювання відкритого способу
 • Моделювання способу
 • Постановки і рішення навчальної задачі
 • Рішення конкретно-практичних задач
 • Урок контролю і оцінки способу

Мотивація (Сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорення теми. Суб’єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в ньому власну зацікавленість та інтерес. Цей елемент уроку повинен займати не більше 5% всього часу).

 • Мотивація (Сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорення теми. Суб’єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в ньому власну зацікавленість та інтерес. Цей елемент уроку повинен займати не більше 5% всього часу).
 • Оголошення, представлення теми та очікування навчальних результатів
 • (Забезпечити розуміння учнями змісту їхньої роботи, тобто того, що вони повинні досягти на уроці і чого від них чекає викладач (5% часу).
 • Надання необхідної інформації - (Дати учням достатньо інформації для того, щоб вони могли на її основі виконувати вправи, практичні завдання, але за мінімальний час це може бути міні-лекція, роздатковий матеріал, виконання домашнього завдання. (10 -15% часу).
 • Інтерактивна вправа (Центральна частина уроку – засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. Займає 50- 60% часу. Виконується у такій послідовності: - інструктування - мета вправи, послідовність виконання (3хвилини); - об’єднання в групи або розподіл ролей (2 хвилини); - виконання завдання (5 - 20 хвилин); - презентація результатів (3-15 хвилин);
 • Рефлексія (Самоаналіз учня щодо роботи на уроці. Аналіз засвоєння матеріалу: наскільки учень володіє ним, чи допускає помилки, чи має змогу їх самостійно виправити? А також аналіз роботи на емоційному рівні: чи працював у нормальному режимі, з інтересом, захопленням?
 • Підбиття підсумків, оцінювання уроку (1) установлення фактів (що відбулося?) ; 2) аналіз причин (чому відб улося)

Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на уроці).

 • Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на уроці).
 • Обґрунтування навчання (постановка мети уроку, розвиток внутрішньої мотивації до вивчення теми та предмета в цілому).
 • Актуалізація (зацікавленість, спрямованість на навчання, відтворення знань, потрібних для наступних етапів уроку).
 • Усвідомлення змісту (знайомство з новою інформацією, аналіз інформації, особисте розуміння).
 • Рефлексія (критичний момент уроку).
 • учні переробляють нові знання на власні;
 • запам’ятовують матеріал, так як розуміють його;
 • активно обмінюються думками;
 • удосконалюють і поповнюють словниковий запас;
 • складається різноманітність міркувань;
 • вибір правильного варіанту.

 І. Тип і структура уроку.

 •  І. Тип і структура уроку.
 • II. Зміст та методика повторення вивченого.
 • III. Вивчення нового матеріалу.
 • IV. Методи навчання.
 • V. Засвоєння нового:
 • VI. Завдання додому:
 • VII. Характер діяльності вчителя:
 • VIII. Характер діяльності учнів:
 • IX. Результати уроку

1. Планування навчально-виховних цілей на основі програм та їхньої конкретизації за результатами консиліуму:

 • 1. Планування навчально-виховних цілей на основі програм та їхньої конкретизації за результатами консиліуму:
 • — освітні завдання уроку;
 • — виховні завдання;
 • — завдання розвитку інтелекту, волі, емоцій, інтересів;
 • — взаємозв'язок дидактичних, виховних цілей розвитку на різних етапах навчання.
 • 2. Оцінювання оптимізації змісту. Виділення основного, суттєвого. Виділення об'єкта міцного засвоєння. Повноцінність змісту уроку на різних етапах.
 • 3.Вибір та застосування різних джерел повідомлення учнями нових знань.
 • 4. Оптимальне поєднання різних методів навчання під час уроку. Обгрунтованість вибору.
 • 5. Використання різних прийомів роботи.
 • 6. Виховання інтересу до навчання. ,
 • 7. Культура праці вчителя та учнів.
 • 8. Контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок (форми контролю, відповідність оцінювання рівня знань).
 • 9. Характер домашнього завдання, його диференційованість.
 • 10. Оцінювання самоаналізу та самоконтролю навчальної діяльності.

1. Які форми співпраці вчитель використовує на уроці

 • 1. Які форми співпраці вчитель використовує на уроці
 • 2. Які стосунки між педагогом і учнями на уроці (доброзичливі, натягнуті, напружені, врівноважені, штучні, стримані, непевні, агресивні, депресивні тощо);
 • 3. Як виконують учні доручення або вказівки вчителя (нервово, спокійно, щиро, насильно, байдуже, ввічливо, коректно);
 • 4. Як спілкуються діти між собою на уроці. Чи допомагають один одному. Чи захищають один одного.
 • 5. Хто з дітей займається випереджувальним навчанням. Що вивчив наперед. Яку мету під час цього прагне досягти.
 • 6. Що особливо сподобалось учням на уроці. Яку б вони поставили йому оцінку, якби оцінювали за 10-бальною системою.
 • 7. Чи дістали діти задоволення від уроку. А від чого вони із задоволенням відмовилися б.
 • 8. Який педагогічний такт учителя. Чи завжди педагог на уроці ввічливий, тактовний, доброзичливий. Якщо не завжди, то чому.
 • 9. Як інакше хотіли б учні побудувати урок і сто­сунки з учителем.
 • 10. Які скарги має вчитель на учнів. Що хотів би змінити у стосунках із дітьми.

 

 •  
 • Мета (щодо оволодіння вміннями).
 • Структура (співвідношення частин).
 • Інструктування (орієнтовна основа дій).
 • Постановка мети.
 • Пояснення теоретичного блоку.
 • Перевірка готовності.
 • Практична робота.
 • Організація початку і кінця.
 • Диференційований та індивідуальний підходи.
 • Самостійність.
 • Поточний контроль і самоконтроль.
 • Робоче місце.
 • Підготовка результатів.
 • Аналіз результатів.
 • Ступінь виконання роботи.
 • Підсумковий контроль (аналіз роботи).
 • Дотримання нормативних умов.
 • Узагальнення, підбиття підсумків

Розвивальна мета.

 • Розвивальна мета.
 • Методи і прийоми.
 • Проблемні, дослідницькі, творчі, діалогічні, колективні, ігрові.
 • Формування знань, умінь, навичок.
 • Поняття, змістове узагальнення, робота ЗНР, від абстрактного до конкретного, укрупнення дидактичних одиниць, підвищений темп, орієнтовна основа дій.
 • Формування способів розумових дій.
 • Доцільна НД, узагальнення, класифікація, судження, висновки, аналіз, синтез, формування самоорганізаційних механізмів особистості, творчість, пізнавальна мотивація, вольова мотивація, самонавчання, самоствердження (Я-кондепдія), саморегуляція.
 • Принцип обліку індивідуальних особливостей.
 • Індивідуальний підхід.
 • Рівнева диференціація.
 • Інші якості особистості.
 •  

 Світоглядний напрямок

 •  Світоглядний напрямок
 • Особистість учителя (приклад), оптимізм, стосунки з людьми, ставлення до речей, до довкілля.
 • Навчальна праця на уроці.
 • Робоче місце, планування, активність, самостійність, повага до істини, старанність.
 • Виховання дисципліни. Виховання учнів, дотримання порядку, відповідальність, уміння слухати, вимоги на уроці, тактов­ність, аргументованість. Вимоги, які ґрунтуються на:
 • довірі, успіхові, інтересах.
 • Особистий підхід на уроці.
 • Педагогічна любов, розуміння дітей, допомога дітей, оцінювання дітей.

1. Чи відповідає мій урок програмі?

 • 1. Чи відповідає мій урок програмі?
 • 2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?
 • 3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?
 • 4. Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?
 • 5. Чи вдало визначена структура уроку? Чи була організована на уроці робота з формування основних умінь, навичок, інтересів учнів? Як здійснювались внутрішньопредметний і міжпредметний зв'язки?
 • 6. Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи були вдалими вибір і поєднання?
 • 7. Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи були вдалими їх вибір і поєднання?
 • 8. Чи об'єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання учнів?
 • 9. Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим?
 • 10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів?


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка