З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка16/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

На ступінь кандидата наук


1307. Абдряхімова Ц.Б. Рання діагностика, клініка, профілактика та корекція невротичних, пов’язаних зі стресом розладів в учнів ліцеїв: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — [2003-04853]

УДК 616.89-008.1-053.6-07-084-085.851

1308. Абу Афіфе Шаріф Х.М. Підвищення ефективності склеропластики у дітей і підлітків шляхом застосування експланта з інгібітором трипсину на підставі вивчення ролі протеолізу у прогресуванні короткозорості: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2003-02643]

УДК 617.753.2-039.36-053.6+617.715-089.844

1309. Авні Х.М.Атман. Ендотеліальна дисфункція у хворих на ішемічну хворобу серця: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-03102]

УДК 616.12-009.72-085.225:611.13/.16.018.74

1310. Аєш Р.А. Сучасні підходи до діагностики і лікування гострого панк­реатиту та його ускладнень: (14.01.03) / Акад. мед. наук України, Ін-т хірургії та трансплантології. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-03105] УДК 616.37-002-071-089

1311. Алексєєв С.Б. Реабілітація постраждалих з переломами нижньої ще­лепи із застосуванням пелоідотерапії: (14.01.22) / М-во охорони здоров'я Украї­ни, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (27 назв). — [2003-03110] УДК 616.716.4-001.5-085.83/.84

1312. Андронова І.А. Особливості змін функціонального стану ЦНС і гу­мо­рального статусу організму в хворих з важкою ЗЧМТ різної локалізації: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-04866]

УДК 616.714+616.831]-001-092-036-073.7

1313. Асанов Е.О. Особливості кисневого режиму організму у хворих похилого віку з хронічним обструктивним бронхітом та методи корекції його порушень: (14.01.27) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Акад мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. (23 назви). — [2003-04955] УДК 616.233-002.2-007.272-053.9:612.26

1314. Атік А.А. Вибір тактики лікування хворих на гострий панкреатит, обтяжений синдромом жовтяниці: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-03121]

УДК 616.37-002:616.36-008.5]-085/-089

1315. Ахмад Махмуд Хасан Обайдат. Клініко-мікробіологічні та цито­логічні критерії прогнозу та діагностики внутрішньоутробних інфекційних захворювань плода та новонародженого під час вагітності: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 16, [4] с. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-04956] УДК 618.33-022.7-076

1316. Бабенко О.І. Оптимізація комплексного лікування виразкової хворо­би дванадцятипалої кишки з використанням біоспорину та синглетнокисневої терапії: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04959] УДК 616.342-002.44-085.243

1317. Бабич І.О. Клінічне значення місцевого неспецифічного протеїназ­но-інгібіторного потенціалу при хронічних захворюваннях гастродуоденальної зони у дітей: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-03127] УДК 616.33-002+616.342-002]-053.2-085:612.32

1318. Бабченко Р.А. Варіабельність ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-03130]

УДК 616.127-005.8:616.12-008.331.1]-085:612.172

1319. Балицький В.В. Морфофункціональний стан сечових шляхів в умо­вах стриктури сечівників та відновлення його прохідності (експериментально-морфологічне дослідження): (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2003-04968]

УДК 611.61/.62:616.643-007.271-089.844

1320. Баркалов О.А. Профілактика та лікування дизуричних розладів у жінок перименопаузального віку: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-04971]

УДК 618.173:616.62-008.22]-08

1321. Бахтояров П.Д. Початкові порушення кровопостачання головного мозку у робітників великого промислового підприємства Донбасу, їх корекція методами магнітотерапії і рефлексотерапії: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2003-04973]

УДК 616.831-005-057-085.81-085.849.11:62(477.6)

1322. Баштова Н.В. Профілактика та лікування післяпологового ендомет­риту з використанням у комплексній терапії методу біорезонансної стимуляції матки: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-03141] УДК 618.14-002:618.7]-073-08

1323. Безрученко О.А. Лікування хворих на серорезистентний сифіліс підвищеними дозами препаратів групи пеніциліну, доксицикліну в сполученні з квантовою гемотерапією та гепатопротекторними засобами: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-04978] УДК 616.972-085.33-085.38

1324. Березницький В.Я. Стан периферичної ланки еритрону у хірургіч­них хворих в процесі підготовки та проведення операції із застосуванням аутогемотрансфузії: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-04983] УДК 616-089.16:615.38:612.11

1325. Бєлоус О.Б. Гіпоксичний синдром при залізодефіцитних анеміях у вагітних та його корекція з використанням фосфатидилхолінових ліпосом: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-03147]

УДК 618.3-06:616.155.194]-085

1326. Бибик В.В. Фармакотерапія порушень функцій фетоплацентарного комплексу при загрозі переривання вагітності у першороділь зрілого віку за допомогою тіотриазоліну та магне-В6: (14.01.28) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2003-03148] УДК 615.2:618.39-085-092.9

1327. Бігуняк Т.В. Морфофункціональний стан ліофілізованих ксено­дермотрансплантатів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні: (14.03.09) / М-во охорони здоров'я України, Київ. нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—15. — [2003-03150] УДК 616-001.17-003.93-018-089.844

1328. Благодаренко Є.А. Роль опіоідів і внутрішньониркових гормональ­них систем у тригерних механізмах апоптозу за гіпертрофії однієї нирки: (03.00.04) / Ін-т геронтології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-03153]

УДК 616.61-007.61-089.87-092.9-085+577.12:616.61

1329. Боєнко Д.С. Ендоскопічне хірургічне лікування хворих з непухлин­ними ураженнями верхньощелепної пазухи: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-05010]

УДК 616.211-002-089-072.1

1330. Богдан В.М. Покращення регіонального кровотоку при повторних операціях з приводу рецидиву ішемії після аортостегнових реконструкцій: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-03161] УДК 616.136/.137-005.6-089.8

1331. Богдан Т.В. Прогнозування перебігу нестабільної стенокардії з використанням вищих жирних кислот і анізотропії шкіри: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — [2003-03162]

УДК 616.12-009.7-036-008.8/.9

1332. Боднар О.Б. Лікування та профілактика спайкової хвороби у дітей після перенесених гострих хірургічних захворювань органів черевної порож­нини (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.09) / Акад. мед. наук України, Ін-т невідклад. і віднов. хірургії. — Донецьк, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2003-05006]

УДК 616.381-089-007.274-053.2-084-08

1333. Бодревич Б.Б. Регіональні та індивідуальні особливості вибору ан­ти­гелікобактерної терапії хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-05008] УДК 616.342-002.44-085.33-035

1334. Бондар О.Є. Клініко-морфологічні прояви та показники імунної відповіді у хворих на НСV-інфекцію: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2003-03167]

УДК 616.36-002-022.6-07:612.017

1335. Бондаренко В.В. Прогнозування та лікувально-профілактичні захо­ди інфекційних ускладнень у постраждалих із закритою поєднаною травмою таза: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-05019] УДК 616.718.19-001-06-084

1336. Бочарова Т.В. Патологічна анатомія посліду при первинній та вто­ринній слабкості пологової діяльності: (14.03.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-03174]

УДК 618.36-091:618.51

1337. Бугерчук О.В. Клініко-експериментальне обґрунтування методу по­пе­редньої діагностики несприйняття до акрилових пластмас при повторному протезуванні знімними конструкціями зубних протезів: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-05033] УДК 616.14-089.28/.29+541.64+616-056.3

1338. Бухтєєв С.В. Відновно-реконструктивні операції на товстій кишці після обструктивних резекцій типу Гартмана: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-05038] УДК 616.351-006.6-089

1339. Бушанська Н.А. Діагностика та лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей з урахуванням рН-метрії внутрішньокісткового осередку запалення: (14.01.09) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2003-03295] УДК 616.71-002.1-053.2-07-08

1340. Васильєв О.О. Обґрунтування вибору способу і об'єму оператив­ного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику: (14.01.03) / Акад. мед. наук України, Ін-т невідклад. і відновної хірургії. — Донецьк, 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — [2003-03300] УДК 616.366-002.1-089

1341. Венгер О.П. Вплив соціальних факторів на розвиток неврастенії, ди­со­ціативних та тривожно-фобічних розладів: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2003-05055] УДК 616.891.4

1342. Вережнікова Г.П. Клініко-функціональна характеристика хворих на ішемічну хворобу серця з ангіографічно незміненими вінцевими артеріями: своє­рідність перебігу, внутрішньосерцева гемодинаміка та контрактильна активність міокарда: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — [2003-03304] УДК 616.127-005.4-036-073

1343. Відавська Г.Г. Фармакокінетика нових біологічно активних речовин на основі оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою, нікоти­намідом і магнієм: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2003-05063]

УДК 615.4

1344. Вінницький В.А. Застосування локальної дозованої гіпотермії сег­ментарної зони надниркових залоз при комплексному лікуванні хворих з початковими проявами гіпертонічної енцефалопатії: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (6 назв). — [2003-05065]

УДК 616.831:616.12-008.331.1]-08

1345. Власенко С.В. Немедикаментозні методи диференційованого ліку­ван­ня хворих зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу в залежності від їх клініко-нейропсихологічного статусу: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — [2003-05069] УДК 616.831-009

1346. Войленко О.А. Анатомо-функціональний стан сечовивідних шляхів після цистектомії та ілеонеоцистопластики: (14.01.06) / Ін-т урології АМН Ук­раї­ни. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-05208]

УДК 616.62-006.6-089

1347. Волошина В.В. Ефективність лікування хворих на вперше діагнос­тований деструктивний туберкульоз легень та анемію: (14.01.26) / Акад. мед. наук України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-03321]

УДК 616.24-002.5-06:616.155.194]-08

1348. Воробйова О.В. Клініко-імунологічні особливості раннього неона­таль­ного періоду у недоношених новонароджених групи ризику з внутріш­ньо­утробного бактеріального інфікування: (14.01.10) / Харк. держ. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — [2003-05217] УДК 616-053.31/.32-02:618.3-022.7]-084-085

1349. Вороніна І.Є. Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при генералізованому пародонтиті та їх корекція у хворих на цукровий діабет: (14.01.22) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-03325]

УДК 616.314.18-022.4-02:616.379-008.64

1350. Ганзій О.Б. Клінічні та параклінічні особливості гастродуоденальної деструкції у дітей: (14.01.10) / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2003-05231]

УДК 616.33+616.342]-002.44-053.5-072-085

1351. Гашинська О.С. Порівняння клініко-фармакодинамічних ефектів різних дигідропіридинових антагоністів кальцію пролонгованої дії у гіпертен­зивних хворих із серцевою недостатністю та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-03393] УДК 616.12-008.331.1-06:616.12-008.46]-085.276
1352. Георгієв Д.Д. Підвищення ефективності екстракції катаракти з імп­лантацією іол за допомогою селективного інгібування циклооксигеназних і ліпооксигеназних прозапальних медіаторів: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тка­нин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 15 с.: іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-03395]

УДК 617.741-004.1-089.843-002-092.4-085

1353. Гнатюк Р.М. Вихід неврастенії та дисоціативних невротичних роз­ладів (клініко-психопатологічний та соціально-психологічний аспекти): (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2003-03401] УДК 616.891-058-036

1354. Голік О.Г. Порівняльна характеристика профілактичної та ліку­валь­ної ефективності антимікробних препаратів бісчетвертинного амонію в профі­лактиці та лікуванні хронічних верхівкових періодонтитів: (14.01.22) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — [2003-03404]

УДК 616.314.165-036.1-084-085.281

1355. Голобородько М.М. Особливості хірургічного лікування травми селезінки в умовах множинних та поєднаних абдомінальних пошкоджень: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-03406] УДК 616.411-001.3-089.84

1356. Горобейко М.Б. Удосконалення діагностики, хірургічного лікування та післяопераційного моніторингу у хворих на високодиференційовані форми раку щитоподібної залози: (14.01.03) / Акад. мед. наук України, Ін-т хірургії та трансплантології. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — [2003-03410] УДК 616.441-006.6-073-089

1357. Городенко Е.О. Застосування пародонтальної пов’язки "Профіпар" у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту: (14.01.22) / Ін-т стома­тології Акад. мед. наук України. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-05292] УДК 616.311.2-002.1-089.41

1358. Горохова Н.Ю. Інгібітори протеїназ, антиоксиданти та сурфактант у корекції пошкоджень легень при турнікетному шоці: (14.03.04) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-03413]

УДК 616.24-001.35-092.9-085.27

1359. Грачова Т.І. Особливості фізичного розвитку дитячого населення на сучасному етапі (на прикладі м.Чернівці): (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-05296] УДК 616-053.2(477.85)

1360. Гринів Ю.В. Особливості черепно-мозкової травми среднього та тяжкого ступеня в осіб старших вікових груп (клініка, діагностика, прогно­зування): (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — [2003-03420] УДК 616.714+616.831]-001-053.9-071-037

1361. Грома В.Г. Хірургічна тактика і лікування хворих з синдромом Мал­лорі-Вейса: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-03423] УДК 616.33-005.1-039.35-089

1362. Громадський В.М. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит: (14.01.21) / Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-03424] УДК 616.728.2-002.77-089-77

1363. Гузун О.В. Ефективність низькоінтенсивного лазерного випромі­нювання в лікуванні хворих "сухою" формою центральної атероскле­ротичної хоріоретинальної дистрофії: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-05311] УДК 617.736-004.6-085.849

1364. Данацко В.В. Гіпертензивні внутрішньошлуночкові крововиливи в осіб молодого та середнього віку (клініка, діагностика, лікувальна тактика): (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ро­моданова. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-03460] УДК 616.831-005.1-02:616.12-008.331.1]-053.8-07-08

1365. Демиденко О.Д. Лікування прогресуючої трубної вагітності мето­трек­сатом і наступна реабілітація хворих із використанням кріоконсервованої плацентарної тканини: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-03465]

УДК 618.31-085.28-089.843:[611.013.8:57.086.13

1366. Денисенко С.В. Зміни окиснювального метаболізму та спермато­генної функції сім'яників щурів при хронічній інтоксикації нітратом натрію: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-03470]

УДК 616-008.9-092.9:[612.616:615.916’175

1367. Дієва Т.В. Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості фік­сації повних знімних зубних протезів та профілактики травматичних протезних стоматитів (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.22) / Ін-т стома­толо­гії Акад. мед. наук України. — О., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2003-03477] УДК 616.314-77-6:616.314-002]-084

1368. Діордічук Т.І. Особливості умов праці, фактори ризику, шляхи збереження здоров’я водіїв вантажних автомобілів: (14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2003. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — [2003-03794] УДК 613.6:656.135-051

1369. Донцов І.В. Діагностика, лікування і профілактика ятрогенних уш­код­жень і залишкової патології жовчних проток при лапароскопічній та від­критій холецистектомії: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — [2003-03486]

УДК 616.366-003.7-089.878-06:616.367-001

1370. Дрогомирецька М.С. Обґрунтування профілактики вогнищевої де­мінералізації емалі зубів при лікуванні зубощелепних аномалій незнімними ортодонтичними конструкціями: (14.01.22) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Дани- ла Га­лицького. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-03491] УДК 616.314-007-053.2-089.23-02:616.314.13-039.71

1371. Дюжев О.С. Біліарне стентування при лікуванні холедохолітіазу: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Гор­бачевського. — Т., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-03499] УДК 616.366-002.1-089.87-072.1

1372. Желеховський О.А. Роль порушень ліпідного обміну в прогре­суванні хронічної ниркової недостатності різної етіології та методи їх корекції: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-03505]

УДК 616.153:616.61-008-036.1

1373. Захарчук О.П. Використання консервованих біоматеріалів при хі­рургічному лікуванні великих післяопераційних вентральних гриж в умовах інфікованої рани: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-03518]

УДК 617.55-007.43-001.4-002.3-089.844:615.454.1

1374. Знак В.М. Дистанційна теплометрія та лазерна поляриметрія в оцін­ці функціонального стану маткових труб при серозних запальних процесах до­датків матки: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-03525] УДК 618.14-002-073.65

1375. Іванова Л.А. Позалікарняні бактеріальні пневмонії у дітей грудного віку (діагностичні та прогностичні критерії, оцінка ефективності лікування): (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Дани- ла Га­лицького. — Л., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-03529] УДК 616.24-002-053.3-07-08

1376. Ільчишин О.С. Особливості соматичної патології з нейроендо­кринними зрушеннями у евакуйованих мешканців м. Прип’яті внаслідок аварії на ЧАЕС: (03.00.01) / Акад. мед. наук України, Наук. центр радіац. медицини. — К., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-03538]

УДК 616.441-008.63-092:612.014.48

1377. Каафарані Аббас Махмуд. Синдром подразненого кишечнику та хронічний коліт у дітей: критерії діагностики та диференційної діагностики: (14.01.10) / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-03606] УДК 616.34-002-079.4-053.3

1378.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка