З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка17/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
Кабаченко О.В. Клініко-метаболічні порушення та тактика ведення при лейкоплакії шийки матки: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-03592] УДК 618.146-008.9

1379. Кадюк О.М. Перебіг захворювань жовчовивідної системи у осіб, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2003-03593] УДК 616.361-07:614.876

1380. Кихтенко О.В. Патологічна анатомія епіфізу мозку і гіпофізу плодів та новонароджених від матерів з гестозами: (14.03.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — [2003-03613]

УДК 616.831+616.433]-053.3

1381. Кліменко О.Г. Значення змін імунологічних взаємовідносин у сис­темі "мати-плацента-плід" у патогенезі загрози переривання вагітності та їх корекція системною ензимотерапією: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2003-03623] УДК 618.39-021.3-092

1382. Коваль М.М. Можливості добового моніторингу артеріального тис­ку, його значення у діагностиці гіпертонічної хвороби та вирішенні експертних питань у військовослужбовців: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2003-03627] УДК 616.12-008.331.1-07

1383. Ковтюк Н.І. Комплексна оцінка розвитку дівчат шкільного віку Чер­нівецького регіону: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-03658] УДК 616-055.25-053.5-007.7:574.23(477.85)

1384. Козлов С.В. Топографо-анатомічні особливості артерій матки та їх анастомозів у пізньому пре- та постнатальному онтогенезі: (14.03.01) / М-во охо­рони здоров'я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-00537]

УДК 611.13:611.66]:618.14-005-089.843

1385. Кончаковська Т.В. Фактори ризику, клінічний перебіг та прогноз гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи доношених новонароджених: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-03680] УДК 616.831-005.4-053.31-07:576.8

1386. Копаниця Л.В. Біологічні властивості поліовірусів, поширених на території України: (03.00.06) / М-во охорони здоров‘я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2003-03681] УДК 578.835.15.083(477)

1387. Король С.О. Лікування переломів стегнової кістки у постраждалих з поєднаною травмою: (14.01.21) / М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (15 назв). — [2003-00554] УДК 616.718.4-001.5-089.2

1388. Корольова Г.О. Діагностична та прогностична цінність ферментів цитолізу у новонароджених з тяжким гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС та пологовою травмою спинного мозку: (14.01.10) / М-во охорони здоров‘я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — [2003-03689]

УДК 616.831+616.832:618.5]-053.31-092-07

1389. Костиренко О.П. Розробка та впровадження в практику способу вибілювання емалі при флюорозі зубів: (14.01.22) / М-во охорони здоров‘я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-03692] УДК 616.314-008.8

1390. Крамаренко Н.М. Комплексна оцінка стану здоров’я дітей раннього віку, які мешкають в умовах промислового міста: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-03761] УДК 613.953(477.63-21)
1391. Кроха Н.В. Стан здоров'я (фізичний, нервово-психічний, статевий розвиток) дітей шкільного віку, які проживають у йододефіцитному регіоні: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2003-00601]

УДК 616-053.5+616.441-006.5-084/-85

1392. Кузик Ю.І. Медіанекроз аорти — розшаровуюча аневризма аорти: етіологія та морфогенез: (14.03.02) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-03775]

УДК 616.132-07.64-02:616.132-002.4]-091

1393. Кузьмін В.Ю. Політравма у літніх людей (клініко-епідеміологічна характеристика, особливості діагностики та лікування): (14.01.21) / М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 23 с.: табл., схеми. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — [2003-00609]

УДК 616-001-053.9-07/-08

1394. Кукушкін В.Н. Клініко-епідеміологічна характеристика синдрому раптової смерті дітей та обґрунтування принципів його профілактики (на моделі Одеської області): (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-00610] УДК 616-036.886-053.2-084(477.74)

1395. Куреньова К.Ю. Діагностичне та прогностичне значення стану різних відділів слухового аналізатора при хронічній функціональній гіпотонусній дисфонії: (14.01.19) / Акад. мед. наук Ураїни, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — [2003-00612] УДК 616.22-008.5+616.28-008.1]-07

1396. Кушніренко А.Г. Клініко-експериментальне обґрунтування вико­рис­тання мінімально інвазивного штучного направленого перелому при ліку­ванні деформацій довгих кісток: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та сугло­бів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-03789]

УДК 616.718.4+616.718.5/.6]-007.24-089.23:616-001

1397. Кушніренко С.В. Клініко-біохімічні аспекти перебігу гострого та хро­нічного пієлонефриту у дітей та корекція порушень метаболізму у комп­лексному лікуванні: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-03790] УДК 616.613-002.3-053.2-008.9-07

1398. Кущаєв С.В. Ендоскопічна портальна нуклеоектомія при диско­генних попереково-крижових радикулітах: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-03791] УДК 616.833.5-002-089:616-072.1

1399. Лаврова Н.В. Вплив супутньої жовчнокам’яної хвороби на місцеві фактори ульцерогенезу при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та вибір тактики лікування: (14.01.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2003-03853]

УДК 616.342-002.44:616.366-003.7]-085


1400. Лакша О.Т. Особливості клінічного перебігу, діагностика та лікування вірусних гепатитів В і С у новонароджених: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — [2003-00621]

УДК 616.36-002-053.31-07-085:612.017

1401. Лебедєва О.В. Принципи реабілітації глибоконедоношених дітей на першому році життя: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-00626] УДК 616.1/.3+616.8]-053.32:615.85

1402. Левкач Ю.А. Ультразвукова ендартеректомія у хірургічному ліку­ванні облітеруючих уражень артерій стегново-підколінного сегмента: (14.01.03) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-03859] УДК 616.137-005.4-089

1403. Левченко Н.В. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування сор­бенту "Ентеросгель" для екзогенної профілактики карієсу тимчасових зубів: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-03860]

УДК 616.314.9-002-053.4-039.71-085.24

1404. Лещева Т.В. Кисневий статус організму вагітних та його корекція в умовах техногенного навантаження важкими металами: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-03865]

УДК 618.3/.4-008.7+06-084/-085:504.5

1405. Литвинова О.Н. Поєднаний вплив чинників довкілля на зах­ворюваність жителів великого міста (на прикладі Тернополя): (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — [2003-00633] УДК 614.7(477.84)

1406. Ломикін О.П. Комплексна профілактика і лікування післяпологових гнійно-септичних ускладнень у породіль із запальними захворюваннями сечови­дільної системи: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-00673] УДК 618.7-002.3:616.6-002]-084/-085

1407. Луговий О.Б. Особливості хірургічної тактики у хворих на вираз­кові дуоденальні кровотечі в умовах поліморбідності: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — [2003-03892]

УДК 616.342-002.44-005.1-06-089

1408. Лукашевич Н.В. Удосконалення протиепідемічних і профілактич­них заходів щодо холери у зв’язку з епідемічними особливостями її поширення в Україні: (14.02.02) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2003-03877] УДК 616.932-084-036.22(477)

1409. Лунін О.Г. Сучасні можливості хірургічного лікування гігантських вентральних гриж із застосуванням критерієв прогнозування та профілактики бронхо-легеневих ускладнень: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2003-03880]

УДК 617.55-007.43-089-06:616.23/.24-036-084

1410. Лучков А.І. Комплексна терапія при гострих запальних захворю­ваннях придатків матки із застосуванням ліпосомальної форми даларгіну (клініко-експериментальне дослідженння): (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-00679] УДК 618.12-002-085:577.112.6

1411. Майборода Т.О. Структурно-функціональні порушення тканин па­ро­донту та скелету у дівчаток пубертатного віку за функціональної недос­татності гонад та шляхи їх корекції: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-03886]

УДК 616.311.2+616.314+616.71]-008-053.6-085.272:618.11-008

1412. Максакова О.В. Терапевтична ефективність поліпептидних препа­ратів у комплексній терапії травматичних пошкоджень рогової оболонки (експе­риментально-клінічне дослідження): (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тка­нин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-03890] УДК 617.713-001/-002-003.93-085.27

1413. Малідзе Д.Т. Клініко-інструментальна оцінка ризику розвитку раптової кардіальної смерті у хворих, які перенесли прогресуючу стенокардію на основі проспективного спостереження: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2003-00693]

УДК 616.127-005.4:616.12-009.72]-036.88

1414. Мартим‘янова Л.О. Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів з персистуючою та постійною фібриляцією передсердь: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — [2003-03930] УДК 616.12-008.313-085

1415. Мартинова Л.Є. Прогнозування індивідуального ризику розвитку та удосконалення комплесної терапії і профілактики обструктивних бронхітів у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями: (14.01.10) / М-во охо­ро­ни здоров‘я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-03931]

УДК 616.233-002-007.272-053.2-084/-085:616.2-036.1

1416. Мартинова Л.І. Алгоритм діагностики та лікування прогресуючої трубної вагітності: (14.01.01) / М-во охорони здоров‘я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-03932] УДК 618.31-072/-073-085

1417. Марчук Т.Є. Типи дебютів і перебігу посттравматичних стресових розладів та стійких змін особистості після перенесеного катастрофічного пере­живання (клініка, діагностика): (14.01.16) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. акад. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-00706] УДК 616.895-036-07-084

1418. Мерецький В.М. Ріст та формоутворення кісток скелета за умов корекції вторинного остеопорозу: (14.03.01) / М-во охорони здоров‘я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 19 с. — Біб­ліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-03945] УДК 611.71:616.71-007.234-092.9-08

1419. Мисенко О.С. Профілактика патології кукси шийки матки після субтотальної гістеректомії: (14.01.01) / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2003-00922] УДК 618.146-089.87-084

1420. Молчанова О.П. Гігієнічні аспекти діагностики, прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і юнаків, які здобувають медичний фах: (14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — [2003-04093]

УДК 614.253.4:613

1421. Морозова О.В. Застосування нормобаричної гіпоксітерапії у від­новлю­вальному лікуванні часто хворіючих дітей: (14.01.33) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-01077]

УДК 615.835:616.233-002-053.2-022

1422. Морочковський Р.С. Клінічна характеристика кліщового енцефа­літу на Волині та оптимізація лікування: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-04094]

УДК 616.995.42-08(477.82)

1423. Мосієнко Г.П. Клінічна характеристика загальносоматичних пору­шень та заходи їх профілактики у юнаків з різними умовами проживання: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-01079]

УДК 616.43+616.839]-008-053.67-084

1424. Москаленко С.В. Оптимізація лікування дітей у критичних станах, що зумовлені ураженням центральної нервової системи при інфекційних захво­рюваннях: (14.01.30) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2003-01081] УДК 616.83-036.81-053.2-079.4:616.9]-085

1425. Мурад Ібрагім Муршед Ахмад. Корекція сурфактантної системи легень в комплексному лікуванні ускладнень травм грудної клітки: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-01087]

УДК 616.24-001-089.878-085

1426. Нестеренко В.Л. Обґрунтування методики малоінвазивної десимпа­тизації при облітеруючих захворюваннях судин кінцівок: (14.01.04) / Ін-т серц.-судин. хірургії ім. М.М.Амосова АМН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2003-04107] УДК 616.13-004.6-007.271-089.85

1427. Нетрусова С.Г. Постоваріоектомічні психічні розлади: (14.01.16) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (9 назв). — [2003-01101]

УДК 616.89-008-055.2-07:618.11-089.87]-084/-85

1428. Ніконова В.В. Клініко-гемодинамічні варіанти ремоделювання сер­ця у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією: (14.01.10) / М-во охо­рони здоров'я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-01103]

УДК 616.12-008.331.1-053.6-07

1429. Новицька І.К. Розробка та оцінка протикаріозної ефективності за­собів та методів цілеспрямованої дії на мінеральний склад емалі зубів: (Клініко-лабораторне дослідження): (14.01.22) / М-во охорони здоров‘я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2003-04112] УДК 616.314.13-002-084:612.015

1430. Ножинова О.А. Вплив пептидного комплексу тимуса-тималіну та природного пептидного комплексу нирок на процеси апоптозу лімфоцитів пери­ферійної крові за фізіологічних умов та модуляції активності їх внутрішньо­клітинних регуляторних систем: (14.03.03) / Акад. мед. наук України, Ін-т геронтології АМН України. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — Екз. деф.: відсутні с. 15—16. — [2003-04114] УДК 615.36:612.112

1431. Носова О.М. Клініко-гемодинамічні показники формування цереб­ральних судинних порушень у підлітків з первинною артеріальною гіпертен­зією: (14.01.10) / М-во охорони здоров‘я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04116]

УДК 616.12-008.331.1-08-053.6

1432. Нофаль Алі Нджм. Клініко-патогенетичні механізми синдрому под­разненого кишечника у дітей: (14.01.10) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2003-01106]

УДК 616.34-002-053.2-092

1433. Облап М.В. Клінічні аспекти реактивно-дистрофічних уражень ма­лих слинних залоз порожнини рота та їх корекція: (14.01.22) / Укр. мед. стома­тол. акад., М-во охорони здоров'я України. — Полтава, 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-01108] УДК 616.316-001/-002-08

1434. Омелянович В.Ю. Посттравматичні стресові розлади у оперативних співробітників органів внутрішніх справ (рання діагностика та психопро­фі­лактика): (14.01.16) / М-во охорони здоров‘я України, Харк. мед. акад. після­дип­лом. освіти. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04121]

УДК 616.89-001-08.85

1435. Онопченко С.П. Профілактика гіпогалактії у юних першороділь при спільному перебуванні і вільному вигодовуванні: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2003-01179]

УДК 618.2-055.26:618.19-008]-084

1436. Осипенко О.Д. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії краурозу вульви: (14.01.01) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-04128] УДК 618.16-002.2-08.375

1437. Осос І.П. Ураження стовбура лівої вінцевої артерії при ішемічній хворобі серця: особливості вінцевого русла та функції міокарда, своєрідність клініки, алгоритм діагностики для обґрунтування диференційованого лікування: (14.01.11) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. акад. О.О.Бо­гомольця. — К., 2003. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — [2003-01184] УДК 616.12-005.4-07:616.132/.142

1438. Панкратова Т.Б. Новий метод плеопто-ортоптичного лікування дітей із співдружньою косоокістю, ускладненою стійкою скотомою пригні­чення: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04137] УДК 617.758.1-039-089

1439. Парфентьєв Р.С. Ефективність сучасних методів лікування пахвин­них гриж: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2003. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2003-01203] УДК 616-007.43-089

1440. Пархоменко А.П. Реабілітація репродуктивної функції жінок після перенесеного сальпінгоофорита: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-01205] УДК 618.13-002.3-085:618.179

1441. Пастухова В.А. Особливості будови щитоподібної залози при впливі на організм тютюнового диму в різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження): (14.03.01) / М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2003-01208] УДК 613.84:591.444:599.323.4

1442. Перехрестенко А.П. Порівняльна характеристика ефективності ви­ко­ристання ультрафіолетового опромінення та поляризованого світла в комп­лексній терапії хворих на псоріаз: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2003-04148] УДК 616.517-08.831

1443. Перехрестенко Т.П. Клініко-гематологічні особливості та пато­генетичні фактори анемії у хворих на В-клітинний хронічний лімфолейкоз різ­них вікових груп: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та транс­фузіології. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — [2003-04198] УДК 616.155.392-036.1-06:616.155.194]-053

1444. Петрашевич Ю.В. Патофізіологічні аспекти макромолекулярних змін сироватки крові при формуванні імунної віповіді: (14.03.04) / М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-01213] УДК 616.5-073:57.083.3

1445. Петренко Л.Л. Клініко-параклінічні особливості хронічних захво­рювань гастродуоденальної зони та удосконалення їх лікування у дітей з пато­логією щитовидної залози: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. академіка О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-01246]

УДК 616.33-002.2+616.342-002.2+616.441]-053.2-085

1446. Петруня О.М. Ефективність антралю та ербісолу в комплексній те­ра­пії хворих на просту діабетичну ретинопатію: (14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003.— 20 с.: табл. — Біб­лі­огр.:с. 17—18 (10 назв).—[2003-04153] УДК 617.735-002:616.379=008.64]-08.37

1447. Петрусенко В.П. Профілактика післяопераційних ускладнень у хворих з гнійно-запальними захворюваннями геніталій, які мешкають у зоні радіонуклідного забруднення: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2003-04154] УДК 616.9:618.1-002-089-08

1448. Пивоварова Л.П. Структура міокарда щурів при хронічній інток­сикації симазином і корекції тимогеміном: (14.03.09) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-01253] УДК 611.12.018:599.323.4]:632.95

1449. Пляцок В.В. Профілактика та функціональне лікування прекок­сартрозів з використанням розвантажувальних пристроїв у дітей з набутими зах­ворюваннями кульшового суглобу: (14.01.21) / М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — [2003-04162] УДК 616.728.3-002.775-08

1450. Погонцева І.М. Функціональний стан нейтрофілів в учасників лік­відації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: (14.03.08) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-04164]

УДК 612.119.014.48

1451. Позур Н.З. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування пре­па­ратів літію та мікрохвильової резонансної терапії у хворих на хронічний гастродуоденіт: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2003-01265] УДК 616.33-002.2+616.342-002]-085

1452. Полівенок І.В. Тромболітична терапія тромбоемболії легеневої ар­терії: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-04167]

УДК 616.131-005.6/.7-085

1453. Полонський О.П. Метаболізм катехоламінів у щурят, народжених від опромінених тварин: (14.03.04) / М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-01270] УДК 612.014.48:616-055.62-092.9:577.12

1454. Пономаренко О.М. Ранні форми цереброваскулярної патології в осіб молодого віку, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (6 назв). — [2003-04203]

УДК 616.831-001.28-053.6

1455. Попов Д.О. Патофізіологічні механізми зрушення стрес-реалізу­ючих процесів за умов термічних уражень: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-04206] УДК 616-001.17-092:[616.4+616.61]-008

1456. Пояркова О.А. Клініка, рання діагностика та лікування цитоме­галовірусної інфекції у новонароджених: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-04214] УДК 616.98-053.31-07-08

1457. Прийма А.О. Фактори, що обумовлюють якість фіксації незнімних зуб­них протезів: (14.01.22) / Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-04215]

УДК 616.314-077-089.22:615.463

1458. Приставко Т.М. Ефективність застосування ентеросорбентів та імунокоректорів при органозберігаючому хірургічному методі лікування хворих на хронічний тонзиліт, ускладнений паратонзилітом: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-01282] УДК 616.322-002-089:615.37

1459. Пріб Г.А. Соціальне функціонування хворих на параноїдну шизо- ф­ре­нію, яка поєднується з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та наркології. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-04220] УДК 616.895.8:616.89-008.44

1460. Прозоровський Д.В. Хірургічне лікування переломів і переломо-вивихів проксимального відділу плечової кістки: (14.01.21) / Ін-т патології хреб­та та суглобів ім. М.І.Ситенка АМН України. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-04221] УДК 616.717.4-001.5/.6-089

1461. Прохоров Д.В. Ендоінтоксикаційний синдром у хворих на мікробну екзему: патогенетична роль і коригуюча терапія: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології АМН України. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-01349] УДК 616.521-099-092-08

1462. Раббані Фазал. Застосування еритропоетину для лікування ранньої анемії недоношених: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-04230] УДК 616.155.194-053.32-085.357ЕП

1463. Рауцкіс В.А. Шляхи покращення кровопостачання яєчка при крип­торхізмі у дітей (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.09) / М-во охо­ро­ни здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2003-01365]

УДК 616.681-007.41-053.2-089

1464. Рачкевич О.С. Стан плода при бактеріальному вагінозі у вагітних жінок: (14.01.01) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-01366]

УДК 618.3-06:618.29

1465. Редчіц М.А. Гігієнічне обґрунтування комплексної програми опти­мізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї: (14.02.01) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2003-04236]

УДК 613.955

1466. Рижковський В.О. Оптимізація хірургічного лікування хворих із калькульозним холециститом та супровідною серцево-судинною патологією: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Гор­бачевського. — Т., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2003-02218] УДК 616.336-002-616.1]-089

1467. Римаренко Н.В. Патогенетична роль порушень фібронектину крові та їх корекція у дітей з гострими кишковими захворюваннями, що протікають з токсикозом: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-01373] УДК 616.9-053.2/.6+616.5]:615.9

1468. Романюк М.Г. Клініко-діагностичні аспекти резекції підшлункової залози при місцеворозповсюдженому раку шлунка: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-04255]

УДК 616.33-006.6:616.37]-089

1469. Романюк Т.Ю. Вікові особливості церебральної, системної та інт­ра­кардіальної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2003-04256] УДК 616.8-005-053.9:612.13

1470. Руденко В.С. Характеристика здоров'я дітей, які народились недо­ношеними в сільській місцевості, та шляхи їх реабілітації: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-02224] УДК 616-036.86-053.32

1471. Русановська О.В. Удосконалення діагностики хронічних гастродуо­денітів у дітей та їх реабілітація з застосуванням бальнеологічних методів: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-02229]

УДК 616.33/.34-072.7-053.2-08.838

1472. Савон І.Л. Діагностичне та прогностичне значення процесів пере­кисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих з тяжкими фор­мами локалізованої ранової інфекції та сепсисом: (14.01.03) / Акад. мед. наук України, Ін-т невідклад. і віднов. хірургії. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2003-01938] УДК 616.94-001.4

1473. Салієва З.С. Лікування хворих з гострими гнійно-запальними захво­рю­ваннями м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки з використанням препа­ратів Гентаксан та Траумель-С: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2003-04272] УДК 616.311/.318-002-07

1474. Саламех Х.Н.А. Імунозапальні аспекти хронічної серцевої недостат­ності: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-04382] УДК 616.12-008.46-092:577.1

1475. Саланжій А.М. Механізми формування стресу у лікарів-анесте­зіо­логів відповідно стажу роботи за спеціальністю: (14.01.30) / М-во охорони здоров'я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2003-01944] УДК 159.9:61+614.253.5

1476. Салютін Р.В. Порівняльна оцінка ефективності лікування гострого холециститу методами традиційної та лапароскопічної холецистектомії: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пи­рогова. — Вінниця, 2003. — 19, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2003-01946] УДК 616.366-002-08-089.85

1477. Самойлов О.О. Патоморфоз фолікулярних пухлин щитовидної залози у мешканців Києва після аварії на Чорнобильській АЕС: (14.03.02) / М-во
охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-04275]

УДК 616.411-006.5-006.6:612.014.48](477-25)

1478. Самойлов О.О. Патоморфоз фолікулярних пухлин щитовидної зало­зи у мешканців Києва після аварії на Чорнобильській АЕС: (14.03.02) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2003-01948]

УДК 616.411-006.5-006.6:612.014.48](477-25)

1479. Саннікова Н.М. Комплексна корекція системи гіпофез-яєчники у робітниць лакофарбового виробництва: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-04277] УДК 618.1:613.632

1480. Саприкін О.В. Порушення подружньої комунікації за невідпо­відності статевої конституції подружжя та його психотерапевтична корекція: (14.01.16) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-01949]

УДК 615.851:616.89-008.442.4

1481. Сахарова І.Є. Мінеральна щільність кісткової тканини та корекція ії порушень у дітей з цукровим діабетом: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2003-04281]

УДК 616.379-008.64:611.018.4]-053.2

1482. Свистун С.І. Патогенетичне значення білків теплового шоку у фор­му­ванні ендотеліальної дисфункції у хворих виразковою хворобою, асоційо­ваною з Helicobacter pylori: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-04283] УДК 616.33-002:[611.018.74:616-008.6]-085

1483. Семенюк Л.М. Комплексне лікування гострих ендометритів та пель­віоперитонітів із застосуванням озонотерапії: (14.01.01) / М-во охорони здо­ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2003-01964] УДК 618.14+618.132]-000-08

1484. Семиног А.Б. Профілактика хронічних захворювань органів трав­лен­ня у дітей, що відвідують дошкільні заклади: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, аку­шерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-01967] УДК 616.3-053.4-036.1-084

1485. Сидорова М.В. Вивчення ролі нейросенсибілізації в патогенезі діа­бе­тичної ретинопатії та способи корекції виявлених порушень: (14.01.18) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — [2003-01971]

УДК 617.375-002

1486. Симоненко Р.В. Клініко-експериментальне обґрунтування викорис­тан­ня антисептиків у лікуванні періодонтитів: (14.01.22) / М-во охорони здо­ров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04295] УДК 616.314:615.28

1487. Синиця В.В. Застосування антиоксидантів у комплексному ліку­ванні хронічних верхівкових періодонтитів: (14.01.22) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-02058] УДК 616.314.17-008.1-085.36

1488. Сироїд О.М. Особливості клініки, діагностики та хірургічного ліку­вання хворих на токсичний зоб у похилому і старечому віці: (14.01.03) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-02060] УДК 616.441-008.61-07-089-0053.88/.9

1489. Сисоєнко О.П. Морфологічна характеристика нирок плоду в строку гестації 20—27 тижнів при затримці внутрішньоутробного розвитку: (14.03.02) / Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — [2003-02061] УДК 618.531/.532:616.61

1490. Ситнік О.Л. Вибір індивідуального методу хірургічного лікування хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку, ускладнену перитонітом: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2003-02063] УДК 616.334:616.381-0002]-089

1491. Сімовських А.В. Діагностика та корекція розладнань гемостазу при відкритій трансвезикальній простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2003-04299] УДК 616.65-007.61

1492. Снегір А.Г. Модифікація сенсо-моторних реакцій та зв’язаних з ни­ми викликаних потенціалів мозку при нормальному та патологічному старінні: (14.03.03) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горь­кого. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (14 назв). — [2003-04314] УДК 612.82/.83:613.98

1493. Сніжко Т.Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування терапії пізніх гес­­то­зів: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-02077] УДК 618.3-008.6-084-085

1494. Солдатова О.В. Особливості вегетативного гомеостазу та лікування дітей з пролапсом мітрального клапана: (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-02079] УДК 616.126.42-007-053.2-08

1495. Соломчак Д.Б. Комплексне лікування хронічного пієлонефриту з використанням офлоксацину, біоспорину та еналаприлу: (14.01.02) / М-во охо­ро­ни здоров'я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-02083]

УДК 616.61-002-08.45

1496. Сорохан В.Д. Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубо­вих артерій і їх практичне значення: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-04320] УДК 611.13

1497. Спригін В.В. Індивідуальна анатомічна мінливість прямої пазухи твердої оболонки головного мозку: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — [2003-04323] УДК 611.145.11
1498. Стасишин О.В. Клініко-імунологічна характеристика хворих на гемофілію з наявністю інгібітора: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — [2003-04327] УДК 616.151.5-092

1499. Стороженко О.В. Хірургічна тактика при післяопераційних вен­траль­них грижах: (14.01.03) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-02237] УДК 616-007.43-089

1500. Тарновська Г.П. Корекція гормональної функції у дівчаток-під­літків, які мешкають в промисловому районі м. Одеси: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-02106] УДК 618.1-055.25

1501. Тащук І.В. Застосування мелатоніну в неоад’ювантній хіміотерапії хворих на місцево-поширений рак молочної залози: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2003. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — [2003-04347]

УДК 618.19-006-085

1502. Тереховська О.І. Структура тимуса потомства щурів після попе­реднього впливу на них пестицидом симазином і результати корекції: (14.03.09) / М-во охорони здоров'я України, Київ. нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-02112]

УДК 616.438:591.2]:615.9

1503. Тереховський А.І. Експериментальне обґрунтування доцільності ви­користання тіотриазоліну при опіковій хворобі: (14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології і токсикології. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-02113] УДК 616-001.17:615.03

1504. Тищенко О.В. Дія розмелених плодів розторопші плямистої на функціональний стан печінки та підшлункової залози при радіаційному і ток­сич­ному ураженні: (03.00.01) / Акад. мед. наук України, Наук. центр радіац. медицини. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-02125] УДК 616.36/.37-008.6:615.322

1505. Тіщенко В.В. Удосконалення антигелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-02131] УДК 616.342-002.44:615.331

1506. Ткаліна А.В. Низькочастотний ультразвук та низькочастотне ім­пуль­сне магнітне поле в комплексному лікуванні хворих на артроз: (14.01.33) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-02132]

УДК 616.72-002:615.837

1507. Тоня А.Г. Порівняльний аналіз ефективності методів діагностики гіперпластичних захворювань ендо- і міометрія: (14.01.01) / М-во охорони здо­ров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-02251] УДК 618.145-007.41-073

1508. Тютюнник І.П. Особливості діагностики та лікування хворих на десквамативний глосит з патологією органів травлення: (14.01.22) / М-во

охорони здоров'я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-02258]

УДК 616.313-002-07-08

1509. Усинська О.С. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хронічного хелікобактерзалежного гастродуоденіту з включенням озонотерапії: (14.01.02) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-02295] УДК 616.33/.342-002-085.837-036.8

1510. Успенський Д.А. Діагностика та хірургічне лікування внутрішньо­протокових папілом молочних залоз: (14.01.03) / Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМН України. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2003-02297] УДК 618.19-006.52-073-089

1511. Фатхі Р.С.Е.Д. Зміни у фетоплацентарному комплексі у вагітних з хронічним токсоплазмозом та їх корекція: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-04370]

УДК 618.33/.36-02:616.993.19-036.1]-085

1512. Федонюк Л.Я. Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення: (14.03.09) / М-во охорони здоров'я України, Київ. нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2002. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2003-02301] УДК 616.61-002.1

1513. Федоренко А.В. Показання до застосування та особливості інсуліно­терапії у комплексному хірургічному лікуванні некротично-запального уражен­ня стопи у хворих на цукровий діабет ІІ типу: (14.01.03) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — [2003-04372]

УДК 617.586-002.4-02:616.379-008.64]-085.357:577.175.72

1514. Філатов А.М. Комплексне лікування хворих на розповсюджений остеохондроз хребта з прискореним постарінням опорно-рухового апарату: (14.01.21) / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2003-02306]

УДК 616.711-002.2:616.395]-08

1515. Фірас Ахмад Саада. Профілактика аномалій пологової діяльності у багатородящих жінок: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2003-02311] УДК 618.2-082

1516. Фокіна С.Є. Комплексна оцінка ступеня біологічної зрілості дітей грудного та раннього віку (клініко-ультрасонографічне дослідження): (14.01.10) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — [2003-02313]

УДК 616-053.2:572.7

1517. Фоменко С.О. Підвищення ефективності лікування гострих захво­рю­вань органів калитки у дітей: (14.01.09) / Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМН України. — Донецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-02314] УДК 616.681-002.1-089-053.2

1518. Хавич О.О. Стан оксидантно-антиоксидантної системи організму при пухлинному рості та його корекція настоянкою болиголову плямистого: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв). — [2003-04608] УДК 618.19-006-085.27:616.36-006-092.9]:577.1

1519. Хайкін П.Л. Клінічне значення вільного та зв’язаного з імунними комплексами фібронектину при гострій та хронічній HBV-інфекції: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Гро­машевського. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-04381] УДК 616.36-002.1/.2-022.6-079.4:577.112.85

1520. Халецький Ю.М. Профілактика та лікування залізодефіцитної ане­мії у юних вагітних: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-02319] УДК 618.3-039.5+612.12]-08

1521. Ханенко Н.В. Комплексне лікування гіпертонічної дисциркуля­торної енцефалопатії з використанням методів рефлексотерапії: (14.01.15) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шу­пика. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2003-02321] УДК 616.831-005-002.2-085.814.1.849.19

1522. Хімейчук Л.О. Клініко-патогенетичні особливості сучасного пере­бігу атопічного дерматиту та методи їх медикаментозної терапії: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2003-04385]

УДК 616.5-002-071-08

1523. Хоменко І.П. Хірургічне лікування ушкоджень позапечінкових жовч­них проток: (14.01.03) / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-02388] УДК 616.367-001.41-06-089

1524. Хомуленко І.О. Реабілітація пацієнток після лапароскопічного ліку­вання ендометріозу яєчників: (14.01.01) / М-во охорони здоров'я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2003-02387] УДК 618.11-006-072.1-08

1525. Цапенко Т.В. Профілактика ускладнень перебігу вагітності та по­ло­гів у жінок з аліментарно-конституційним ожирінням: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-02629] УДК 618.3+618.5]-06-084

1526. Циунчик Ю.Г. Рання діагностика і фармакологічна корекція ураження гепато-біліарної системи при муковісцидозі у дітей: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-04617]

УДК 616.36-053.2-056.7-071-085:577.1/.2

1527. Чепілко К.І. Роль алергічного компоненту в патогенезі дифтерії: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-04626] УДК 616.931-092:615.065

1528. Чикуров Ю.В. Ефективність застосування вібротерапії і м'яких ма­нуальних технік у хворих на дорсалгії за результатами клініко-інструмен­тального дослідження і комп'ютерного нейрометамерного аналізу: (14.01.33) / М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — [2003-02421]

УДК 615.83:616.833

1529. Чинник І.В. Соціокультурна форма сексуальної дезадаптації под­руж­жя: (Механізми розвитку, клініка, психотерапевт. корекція): (14.01.16) / М-во охорони здоров‘я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-04635]

УДК 616.89-008.442-085.851:316.613

1530. Чіпко Т.М. Вплив блокади АТ1-рецепторів лозартаном на функціо­нальний стан нирок при експериментальній серцевій недостатності: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-04639]

УДК 616.61-008.6:616.12-008.46:577.1

1531. Чурпій І.К. Хірургічний регіонарний метод лікування гнійно-некро­тичних процесів при діабетичних ангіопатіях нижніх кінцівок: (14.01.03) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-02634] УДК 616.379-008.64+617.586+616-002.3-08

1532. Шалтаф А.М.М. Діагностика та хірургічне лікування міхурово-сечовивідного рефлюксу при повному подвоєнні верхніх сечових шляхів у дітей: (14.01.09) / Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМН України. — Донецьк, 2003. — 18 с.: іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2003-04957]

УДК 616.617/.62-008.1-02:616.61-007.256]-07-089

1533. Шамрай О.В. Гігієнічна оцінка регіональних особливостей еколо­гіч­ного середовища та їх ролі у формуванні територіальних відмінностей онко­логічної патології населення України: (14.02.01) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2003-02638] УДК 614.7:616-006](477)

1534. Шаргородська І.В. Вплив монохроматичного світла на гідроди­наміку ока: (14.01.18) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. після­диплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-02642] УДК 617.7-007.681-011.15

1535. Швець О.В. Оцінка діагностичної ефективності різних методів ви­значення Helicobacter pylori у хворих на хронічний гастрит та виразкову хворобу дванадцятипалої кишки: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2003-04646]

УДК 616.33-002.2+616.342-002.44]-07-08

1536. Шевченко В.М. Вікові особливості будови тіла дітей 4—12 років та дорослих людей 17—21 років: (14.03.01) / Терноп. держ. мед. акад. ім. І.Я.Гор­бачевського. — Т., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2003-02649] УДК 611:616-071.2:613.952/.96

1537. Шелигін О.С. Патогенетичне обґрунтування інтерферонкоригуючої терапії в комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань придатків матки: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. після­диплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-04657] УДК 618.12-002-08.37

1538. Шемонаєва К.Ф. Фармакогенетика координаційних сполук гер­манію з біолігандами: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2003-04660] УДК 615:547.41:612-082.9

1539. Шептун Ю.Ю. Вікові та індивідуальні особливості будови перед­ньої стінки черевної порожнини в пізньому пре- та постнатальному онтогенезі: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-02656]

УДК 611.95:611.73]-071.3-089-053.3/.9

1540. Ширикіна М.В. Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей з дифузним зобом: прогноз і профілактика: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2003-02659]

УДК 616.248-039.3:616.441-066.5]-053.4/.6-037-084

1541. Шкурупій Д.А. Оптимізація ентерального харчування у новонарод­жених і дітей першого року життя при інтенсивній терапії: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — [2003-04671]

УДК 616-053.31-085

1542. Шостак С.Є. Оптимізація діагностики і лікування гелікобактерза­лежних хронічного гастродуоденіту та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядип­лом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2003-04675] УДК 616.33-002+616.342-002.44]-022-08

1543. Щербінська О.С. Корекція порушень менструального циклу при гіпоталамічному синдромі пубертатного періоду: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-04832]

УДК 618.17-008.8-02:616.43-008.6]-071-08

1544. Яковлєва Т.А. Стан фетоплацентарного комплексу при багатоводді бактеріального генезу: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-02691] УДК 616.3-022.7-08

1545. Якуб М.М. Комплекс заходів до попередження гестозу у вагітних групи підвищеного ризику: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2003-04842] УДК 618.3-008.6-07-085

1546. Ямінський Ю.Я. Вплив трансплантації ембріональної нервової тка­нини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкод­ження в експерименті: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейро­хірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — [2003-02692] УДК 616.832-001-089.843:611.018.8.013

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка