З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка18/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

На ступінь кандидата наук


1547. Амжад І.М. Абу Шарх. Синтез, фізико-хімічні та протитубер­кульозні властивості бензтіазоліл-2-амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-кар­бонових кислот: (15.00.02) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2003-04864] УДК 547.831:615.011:616-002.5

1548. Махер Амер. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості ациль­них похідних 4-(адамантил-1)-тіазоліл-2-аміну: (15.00.02) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-00898]

УДК 615.23.011:616.24-002.5

1549. Полуян С.М. Хіміко-токсикологічне дослідження бромгексину та амброксолу: (15.00.02) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2003-04170] УДК 615.9:615.235.07

1550. Роман О.М. Синтез, перетворення та властивості 3,5-дизаміщених 4-тіазолідонів: (15.00.02) / М-во охорони здоров’я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-04248] УДК 615.012:547.79

1551. Халін М.М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення контрольно-дозвільної системи обігу лікарських засобів: (15.00.01) / Нац. фар­мац. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — [2003-02320] УДК 351.761.3:615.2

1552. Чепель П.В. Синтез, перетворення та біологічна активність в ряду похідних 1,2,4-триазолу: (15.00.02) / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шу­пика. — К., 2003. — 19 с.: табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2003-04625] УДК 547.792:615.2.015.11

1553. Щебликіна Л.І. Розробка складу та технології супозиторіїв з ліпо­філь­ним екстрактом обніжжя бджолиного: (15.00.01) / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2003-02674]

УДК 615.454.2:[615.451.1:638.138

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук


1554. Березовський А.В. Теоретичні і практичні основи створення лікарських форм хіміотерапевтичних препаратів для терапії та профілактики інвазійних хвороб тварин: (16.00.11) / Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2003. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — [2003-04984] УДК 619:616.995.1-08:615.284

На ступінь кандидата наук


1555. Білушко В.В. Розробка бікомпонентного алергену з атипових міко­бактерій: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. меди­цини. — Х., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2003-03152] УДК 619:[616-002.5-097]:636.2+579.62

1556. Бочаров О.А. Імуномодуляція і профілактика інфекційного рино­трахеїту у новонароджених телят: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т екс­перим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2003-05028] УДК 619:616.98:615.373:636.2.03

1557. Васів Р.О. Нітратно-нітритний токсикоз молодняку великої рогатої худоби і вплив піридоксину гідрохлориду та аскорбінової кислоти на його розвиток: (16.00.04) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-05047]

УДК 619:636.2:615.9

1558. Васерук Н.Я. Фізіологічний стан бугайців і ветеринарно-санітарна оцінка яловичини, виробленої в умовах підвищеного вмісту кадмію за корекції метаболізму хелатами мікроелементів та вітамінами: (16.00.09) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Л., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-03299] УДК 619:614.31:637.5’62

1559. Дубова О.А. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згор­тан­ня крові при вагітності і піометрі у собак: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2003-03493]

УДК 619:[618.3+618.14-002.3]:612.115:636.7

1560. Ігнатов М.М. Наукове обґрунтування вакцинопрофілактики інфек­цій­ного бронхіту курей: (16.00.08) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — [2003-03534] УДК 619:636.52/.58:616.084:578.8

1561. Колганов О.В. Особливості асоційованого перебігу колібактеріозу та респіраторного мікоплазмозу курей (епізоотологія, діагностика, профілакти­ка): (16.00.08) / Укр. акад. аграр. наук України, Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2003. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-00539] УДК 619:616.98:636.52/.58

1562. Меженська Н.А. Імуностимулююча та замісна терапія при гіпо­функ­ції яєчників у корів: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2003-00906] УДК 619:618.11-008.64-085.37:636.2

1563. Меженський А.О. Застосування фітосорбентів для лікування ран у великої рогатої худоби: (16.00.05) / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2003. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-00907] УДК 619:616-001.4-002.3-089-085.26:636.2

1564. Микитин О.О. Властивості Mycobacterium tuberculosis, Mycobacte­rium bovis, Mycobacterium avium, виділених трансоваріально від курей: (16.00.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2003-03948] УДК 572.62:[616-002.5:579.873.2]:636.52/.58

1565. Морозов М.Г. Інфекційні кератокон'юнктивіти великої рогатої худо­би у господарствах півдня України: (16.00.08) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2003-01075]

УДК 619:617.711/.713-002-022-08:636.2](477.7)

1566. Музика В.П. Новий антимікробний препарат бороцин 4 % при колі­бак­теріозі і сальмонельозі птиці: (16.00.08) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-04096]

УДК 612.014.42:577.35

1567. Новожицька Ю.М. Система хіміко-токсикологічних досліджень та моніторингу в галузі ветеринарної медицини України: (16.00.04) / Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини УААН. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2003-01105] УДК 619:615

1568. Романович М.С. Вдосконалення терапії і профілактики шлунково-кишкових хвороб новонароджених телят шляхом застосування нових засобів імунокорекції: (16.00.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2003-04254] УДК 619:616.98:616.33/.34]-085

1569. Тирсіна Ю.М. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою нека­ти­горійного молодняку великої рогатої худоби: (16.00.09) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2003-04351]

УДК 619:614.31]:636.2.053:637.513.11

1570. Утченко М.В. Симптоми і функціональний стан печінки у великої рогатої худоби залежно від структурних змін її паренхіми: (16.00.01) / Білоцер­ків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2003-02628] УДК 619:616.36-071-091.8

1571. Федишин Т.Я. Оптимізація ветеринарно-санітарної експертизи в стерилізації м‘ясних консервів: (16.00.09) / Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-04604] УДК 579.62/.63+664.8.036.2

1572. Шарандак В.В. Експериментальне обґрунтування перорального ме­то­ду імунізації телят проти сальмонельозу: (16.00.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2003-02641]

УДК 619:616.98:615.371:636.2.053МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка