З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка21/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

На ступінь доктора наук


1635. Бурега В.В. Соціально-адекватний менеджмент: концептуалізація моделі: (22.00.01) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (36 назв). — [2003-05035] УДК 316.334.2

1636. Стегній О.Г. Інституціоналізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків: (22.00.04) / НАН України, Ін-т соціол. — К., 2003. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (28 назв). — [2003-04330] УДК 316.334.5


На ступінь кандидата наук


1637. Бєлоусов Ю.Л. Інституціоналізація профілактики наркотизму в Ук­раї­ні: (22.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Біб­ліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2003-04990]

УДК 316.334:[178.8+615.2.015.6](477)

1638. Водолазький В.А. Формування зв'язків із громадськістю в органах місцевого самоврядування України: соціологічний аналіз моделей: (22.00.03) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2003-03317] УДК 316.472.3:352(477)

1639. Волянська О.В. Соціальні детермінанти підліткової агресії: соціоло­гічний аналіз: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2003-05215] УДК 316.613

1640. Грабовець О.В. Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів: (22.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2003. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-05295] УДК 316.74:2

1641. Малес Л.В. Організація простору суспільства як політична діяль­ність: (22.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2003-00691] УДК 316.334.3:32

1642. Мотузенко Б.І. Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу: (22.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2003-01083] УДК 316.77:316.4.057.4
1643. Сердюк О.О. Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та нап­рямки профілактики: (22.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2003-01968] УДК 364.692:615.2.015.6

1644. Удріс Н.С. Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-02291]

УДК 659.1:316.334.1](477)

1645. Шевель І.П. Соціологічне забезпечення виборчих кампаній: історія, методика, практика: (22.00.04) / НАН України, Ін-т соціології. — К., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2003-04649] УДК 316.75:342.84

1646. Яковенко А.В. Особливості освітніх мотивацій студентської молоді в умовах трасформації українського суспільства: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-02687] УДК 316.74+316.628]:378(477)

1647. Яковенко М.Л. Розвиток інноваційної активності студентства в умовах оновлення вищої школи України: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-02688]

УДК 316.74+316.422]:378(477)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук


1648. Бодрук О.С. Системи національної та міжнародної безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991—2001 роки: (21.01.01) / Нац. ін-т стратег. досліджень, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2003. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (41 назва). — [2003-05009] УДК 329.733(477)“1991/2001”

1649. Бойко О.Д. Суспільно-політичні трансформації в Україні (квітень 1985 — серпень 1991 рр.): історико-політологічний аналіз: (23.00.02) / Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. — К., 2003. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (58 назв) та в підрядк. прим. — [2003-05015] УДК 323(477)“1985/1991”

1650. Пахарєв А.Д. Політичне лідерство: історико-політологічний кон­текст і сучасне становище: (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дос­ліджень. — К., 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (33 назви). — [2003-01209]

УДК 316.46:329](47+57)


На ступінь кандидата наук


1651. Андрєєва О.М. Міжнароднополітичні проблеми інформаційної без­пеки України: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-03118] УДК 327+351.746]:007(477)

1652. Ваганова О.В. Роль засобів масової комунікації у процесі глоба­лізації: (23.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11 (5 назв). — [2003-03296] УДК 327.019.51:[070+654.19](477)

1653. Вакуленко М.В. Конверсія як соціально-політична проблема транс­формації українського суспільства: (23.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-03298] УДК 355.02(477)

1654. Кондратюк С.В. Європейська політика об'єднаної Німеччини: (23.00.04) / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2003-00551] УДК 327(430)

1655. Пантелеймонов О.Є. Діяльність інформаційних агентств світу в умо­вах формування глобального комунікаційного простору: (23.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2003-01202] УДК 316.774(100)

1656. Петрінко В.С. Вплив “Політики” Арістотеля на становлення і роз­виток європейської політичної думки: (23.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Іва- на Фран­ка. — Л., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2003-01248]

УДК 321.01(4)(091)

1657. Рудік О.М. Процес демократизації "третьої хвилі" та особливості його розвитку у посткомуністичних країнах: (23.00.02) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2003-04261] УДК 321.7

1658. Хорошилов О.Ю. Формування української політичної нації: переду­мови та перспективи: (23.00.02) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-02392] УДК 323.11(477)

1659. Швець О.Є. Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії: (23.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-04647] УДК 329.14

1660. Шевченко О.В. Паблік рилейшнз як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин: (23.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2003-04652]

УДК 659.44(100)

1661. Шевчук В.О. Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір: (23.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2003-04654] УДК 321.7.01+572.027

1662. Яковлев Д.В. Роль засобів масової інформації в конструюванні полі­тичної реальності: (23.00.02) / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2003-04840] УДК 32.019.51:[070+654.19ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка