З. П. Богачук Бібліограф-укладачСторінка22/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3,63 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

На ступінь доктора наук


1663. Гусєв Т.П. Фізична реабілітація при комплексному лікуванні вагіт­них з артеріальною гіпертензією: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — [2003-05314] УДК 613.71:618.3-085

1664. Дамін Мох'д Дамін Фалех. Фізична реабілітація хворих з травма­тичними ушкодженнями нижньо-грудного і поперекового відділів хребта: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-03459] УДК 796:617.547-001-085.8

1665. Корнійко У.В. Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — [2003-00552] УДК 797.14:159.9
1666. Приймак М.М. Маркетингова діяльність вищих навчальних зак­ладів фізкультурного профілю у системі кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту України: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2003-04216] УДК 796.071.4:378](477)

1667. Ріпак І.М. Управління руховою активністю чоловіків розумової пра­ці першого зрілого віку: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2003-04241]

УДК 796.012.1:331.102.344-055.1

1668. Тарасюк Н.Я. Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в сфері фізичної культури і спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2003-02105] УДК 796.075

1669. Хрипко Л.В. Оптимізація процесу фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах України з використанням комп'ютерних технологій: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-02396] УДК 349.233

1670. Чернозуб А.А. Програми тренувальних занять в атлетизмі, що побу­довані залежно від індивідуальних властивостей м'язової маси спортсменів: (24.00.01) / Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2003. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — [2003-02417] УДК 796.894.015.2ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На ступінь доктора наук


1671. Сушинський О.І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади: (25.00.01) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (47 назв). — [2003-04341] УДК 321.01

На ступінь кандидата наук


1672. Бублей В.В. Формування державних програм техніко-економічного розвитку вугільного виробництва: (25.00.05) / Донец. держ. акад. упр. — До­нецьк, 2003. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2003-05032]

УДК 338.246.025:622

1673. Вакуленко В.М. Стратегічне планування економічного розвитку вели­кого міста як інструмент підвищення ефективності його управління: (25.00.04) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2003-03297] УДК 338.26:352.07(477-25)

1674. Гамаюнов В.Г. Формування дидактичного менеджменту в системі державного управління освітою: (25.00.05) / Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — [2003-03331] УДК 351.851.075.5(477)

1675. Донченко Л.О. Державне регулювання банківської системи Украї­ни: (25.00.02) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2003-03487] УДК 336.71.025
1676. Карлова В.В. Державна політика у сфері культури: сутність та особ­ливості реалізації в сучасних умовах: (25.00.01) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2003-03600] УДК 351.85(477)

1677. Клімова С.М. Інституціональна організація фінансового контролю на центральному рівні державного управління: (25.00.01) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2003-03625] УДК 351.72

1678. Колісніченко Н.М. Взаємозв‘язок державного регулювання та меха­нізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою: (25.00.02) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-03663] УДК 351.85:37

1679. Костилев В.В. Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері: (25.00.01) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2003-00558] УДК 351.84.072.6:36

1680. Кравченко С.О. Удосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах: (25.00.02) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2003-00563] УДК 35.07:001.891

1681. Постніков С.В. Стратегічне державне управління формуванням агро­промислового комплексу регіону: (25.00.05) / Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2003. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2003-04210]

УДК 351.823.1+338.436.025](477.62)

1682. Райнін І.Л. Політика регіональних органів влади у сфері зов­нішньо­економічної діяльності: управлінські аспекти: (25.00.04) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2003-01362] УДК 332.14.021:339.5

1683. Ройтман О.О. Організаційно-економічні методи державної підтрим­ки текстильної галузі: (25.00.05) / Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2003-01380] УДК 351.82:677

1684. Терент'єва А.В. Розвиток автоматизованого управління мате­ріаль­но-технічним забезпеченням формувань державної служби медицини катастроф України: (25.00.02) / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-02110] УДК 614.88

1685. Шкрабак І.В. Удосконалення держ. механізму управління регіо­наль­ними інвестиційними потоками: (25.00.04) / Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2003. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2003-02661]

УДК 354:338.021](477)ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК1


Абдряхімова Ц.Б. 1307

Абдулкадеер А.Я. 296

Абдуллаєв Р.Я. 1263

Абу Афіфе

Шаріф Х.М. 1308

Авдєєва Л.Ю. 297

Авні Х.М.Атман 1309

Авраменко О.В. 1

Агеєв Д.В. 298

Адамик О.В. 688

Аєш Р.А. 1310

Азаров Д.С. 1055

Азарян О.М. 662

Азьмук Л.А. 689

Акініна А.Г. 299

Ал Сінжлаві М.С.І. 300

Александров О.В. 690

Алексеєнко М.Д. 663

Алексєєв С.Б. 1311

Алексєєв С.О. 108

Алексєєва О.В. 1171

Алексєєва О.П. 942

Алєксєєв Д.А. 20

Алєксєєв С.Б. 691

Алєксєєва Л.О. 301

Алєксєєнко Є.В. 535

Алімов С.С. 21

Аль Русан А.А. 302

Аль-Хаддад М.І.Ф. 1588

Амжад І.М.

Абу Шарх 1547

Анатольєва О.І. 1056

Андрєєва В.А. 692

Андрєєва О.М. 1651

Андріанов К.В. 1057

Андрійчук В.А. 249

Андрійчук І.П. 1598

Андронова І.А. 1312

Анісімова Л.А. 22

Анненков А.О. 303

Антонова Н.О. 1599

Арендаренко І.В. 943

Асадчев В.М. 693

Асанов Е.О. 1313

Атік А.А. 1314

Афанасьєва Л.В. 1058

Ахмад Махмуд Хасан Обайдат 1315

Ачасова А.О. 158Бабаєвська Т.В. 304

Бабенко А.І. 695

Бабенко В.М. 892

Бабенко Л.В. 696

Бабенко О.І. 1316

Бабенков Є.А. 109

Бабич І.О. 1317

Бабич Н.О. 23

Бабій О.М. 694

Бабій С.Б. 110

Бабіч Т.В. 159

Бабченко Р.А. 1318

Бага Л.Г. 697

Багінський І.Л. 111

Багмет М.М. 305

Бадида М.П. 698

Базюк І.В. 536

Байбулатов С.І. 306

Бакалінська О.О. 1059

Бакун В.В. 24

Балан Г.О. 537

Балан О.С. 307

Баландіна Н.Ф. 936

Балера О.В. 604

Балицький В.В. 1319

Балушок К.Б. 308

Барабаш В.О. 699

Бараненко В.В. 160

Баркалов О.А. 1320

Басара Г.Б. 605

Батюк Н.О. 1172

Батюшин І.Є. 309

Бахтояров П.Д. 1321

Бацько І.М. 1060

Баштова Н.В. 1322

Бедний О.І. 1061

Бездольна І.С. 146

Бездушна Е.Г. 112

Безродна Т.В. 25

Безрученко О.А. 1323

Бердник О.В. 1264

Бережна К.В. 1062

Бережна М.А. 310

Бережний О.І. 1063

Береза С.Л. 700

Березівський М.В. 311

Березкіна В.І. 161

Березницький В.Я. 1324

Березовський А.В. 1554

Берницька Д.І. 701

Берсуцький А.Я. 702

Бесараб О.М. 312

Бестань С.Г. 313

Бестужева С.В. 703

Бєгов Д.Д. 1064

Бєленічев І.Ф. 147

Бєлоус О.Б. 1325

Бєлоусов Ю.Л. 1637

Бєляєв В.К. 314

Бєляєва С.С. 704

Бибик В.В. 1326

Бичко Б.І. 889

Бишук Г.В. 944

Бігунова Н.О. 945

Бігуняк Т.В. 1327

Білас Я.І. 606

Білецька Н.Є. 538

Білик Б.І. 315

Білик Л.С. 946

Білокобильський О.В 893

Білоус Ю.В. 316

Білоусова Т.В. 162

Білушко В.В. 1555

Бічай Ю.В. 947

Благодаренко Є.А. 1328

Благодарна Г.І. 317

Блажкевич А.Л. 607

Блащук Т.В. 1065

Блинова Н.К. 26

Блюсюк С.М. 539

Бобиль В.В. 705

Боброва С.Ю. 318

Бобровник В.М. 706

Бовгира О.В. 27

Богдан В.М. 1330

Богдан О.І 707

Богдан Т.В. 1331

Богданович Г.Ю. 937

Богомолова Н.І. 708

Боделан І.В. 319

Боднар О.Б. 1332

Боднар Р.Д. 28

Бодревич Б.Б. 1333

Бодрук О.С. 1648

Боєнко Д.С. 1329

Божок В.О. 540

Бойко В.М. 1041

Бойко Г.М. 1600

Бойко М.Г. 709

Бойко Н.М. 163

Бойко О.Д. 1649

Бойчук Б.Г. 320

Боковець В.В. 710

Болдар О.Л. 321

Бондар О.Є. 1334

Бондар С.В. 894

Бондар С.І. 1601

Бондаренко В.В. 1335

Бондаренко В.І. 322

Бондаренко Е.А. 323

Бондаренко І.В. 608

Бондаренко М.П. 541

Бондаренко Т.Г. 948

Бондарєва І.О. 711

Бондарчук Л.М. 949

Борисенко О.А. 2

Борисенко Ю.В. 324

Бородіна В.М. 712

Бородіна Г.Г. 609

Борозенець Т.А. 895

Боронко О.О. 250

Борщук І.В. 713

Бочаров О.А. 1556

Бочарова Т.В. 1336

Боярчук О.М. 950

Братко К.В. 896

Брескіна Л.В. 1173

Брінь П.В. 714

Бровар О.В. 610

Брусенцев В.О. 325

Брянцев В.С. 113

Бубенко С.П. 715

Бублей В.В. 1672

Бублик М.О. 529

Бугайцов С.Г. 1265

Бугерчук О.В. 1337

Бударіна Н.М. 29

Булах О.В. 164

Бурега В.В. 1635

Бурківська Л.Ю. 951

Буряк В.Д. 952

Бухтєєв С.В. 1338

Бушанська Н.А. 1339

Вавринок О.С. 326

Ваганова О.В. 1652

Вакуленко В.М. 1673

Вакуленко М.В. 1653

Валєєва Л.В. 953

Валід Ібрагім Хусеін Абу Ахмадіх 542

Вальчук Г.В. 954

Вамболь С.О. 327

Варченко Ю.Е. 328

Васерук Н.Я. 1558

Василик О.І. 30

Васильєв О.О. 1340

Василько З.С. 955

Васів Р.О. 1557

Васько Н.І. 543

Васюк О.В. 1174

Вахняк Н.Д. 31

Вахрушева В.С. 251

Ващенко І.В. 1595

Ващенко Л.С. 1175

Ващенко Ю.В. 1066

Вдовіченко О.В. 1602

Векліч Т.О. 165

Величанська С.Л. 544

Величко Ю.А. 545

Венгер О.П. 1341

Вербило Д.Г. 32

Вербицький Ю.С. 716

Вережнікова Г.П. 1342

Вереіна Л.В. 1603

Веренич Н.В. 1067

Веріго І.М. 956

Вернудіна І.В. 897

Веселовська О.В. 166

Висоцька О.Є. 898

Вихрист С.М. 1068

Вівсяна І.А. 611

Відавська Г.Г. 1343

Віднічук М.А. 1176

Вільховий Ю.В. 612

Вінницький В.А. 1344

Вінніченко К.Л. 33

Вінс В.А. 1604

Вісящев В.А. 664

Вітовський Р.М. 1266

Вітько О.В. 329

Владимирова В.І. 1177

Власенко С.В. 1345

Власюк А.В. 330

Вовк О.Ю. 717

Вовк Ю.І. 613

Водолазька С.А. 957

Водолазький В.А. 1638

Возна Т.І. 1069

Возняк Д.К. 237

Войленко О.А. 1346

Войт С.М. 718

Волинець О.О. 899

Волков С.М. 1574

Волкотруб С.Г. 1070

Володіна О.О. 1071

Волошин Д.В. 719

Волошина В.В. 1347

Вольвач О.Є. 34

Волянська О.В. 1639

Волянський К.Ю. 35

Воробець В.С. 114

Воробйов І.В. 36

Воробйов Ю.М. 665

Воробйова І.А. 1178

Воробйова О.В. 1348

Воронецька І.С. 720

Вороніна І.Є. 1349

Вороновський Г.К. 252

Вострова С.В. 958

Вострокнутов Л.Д. 1072Гавриленко О.І. 332

Гагін М.Б. 333

Гайдатов О.В. 721

Гайдей В.О. 37

Гайдук Т.Г. 722

Гайсинюк Н.А. 1179

Галабурда М.К. 723

Галієв Е.Е. 724

Галстян А.Г. 115

Гальцева Т.О. 1605

Гальченко К.С. 168

Галян В.В. 38

Гамалія В.М. 614

Гамаюнов В.Г. 1674

Гамор А.Ф. 169

Ганзій О.Б. 1350

Гапійчук І.М. 1180

Гапоненко Л.П. 1181

Гаращенко Н.М. 725

Гаращук В.М. 1051

Гаркавий С.В. 1073

Гаркавий С.І. 1267

Гармідер Л.Д. 726

Гаталяк З.П. 727

Гашинська О.С. 1351

Гдакович М.С. 959

Гелеш А.Б. 334

Генгало О.М. 546

Георгієв Д.Д. 1352

Геращенко Т.Г. 900

Германов В.Г. 960

Гетьман О.О. 728

Гіковатий В.М. 729

Гірка В.О. 3

Гладка І.А. 1182

Гладка О.В. 335

Гладкий М.П. 901

Гладьо В.Б. 336

Глазунова О.Г. 1183

Глєба А.В. 39

Глухова Ж.Л. 40

Глушкова Л.В. 615

Гнатюк Р.М. 1353

Гнатюк Т.М. 730

Гнєзділова В.І. 170

Гоголадзе Н.Г. 337

Гогохія Н.Т. 616

Голік О.Г. 1354

Голікова О.Я. 338

Голобородько М.М. 1355

Головань І.В. 1074

Головата І.В. 731

Головачук І.П. 339

Головко В.М. 253

Голубовська І.В. 961

Голубцова О.А. 732

Голян В.А. 733

Гомонай О.В. 4

Гончаренко О.В. 734

Гончаров А.Ю. 902

Горбатюк Н.В. 241

Горбик О.О. 1589

Горда О.С. 735

Горецька Л.Л. 736

Горєлов В.О. 340

Горик О.В. 254

Горобейко М.Б. 1356

Горобець С.В. 255

Горова А.О. 737

Городенко Е.О. 1357

Городецька О.В. 962

Городиська О.М. 903

Городнюк Н.А. 904

Горохова Н.Ю. 1358

Гороховська О.В. 1075

Грабовець О.В. 1640

Грабовецька О.С. 963

Грабовський Г.Г. 256

Грачова Т.І. 1359

Гребельник О.П. 666

Гребенник Н.Г. 738

Гребенюк М.Ф. 257

Гребінник В.А. 341

Гревцова Р.Ю. 1076

Греков І.П. 1077

Гречанюк А.Ю. 964

Григоров Ю.Б. 1268

Гримашевич Г.І. 965

Гринів Ю.В. 1360

Гринько С.В. 1078

Гриньов В.Й. 1184

Грицай І.Є. 258

Гриценко О.А. 667

Гриценко О.В. 342

Гриценко П.Г. 171

Грицюк Н.Р. 172

Грищенко В.І. 1185

Грищенко Р.Є. 547

Грозян Н.Ф. 966

Грома В.Г. 1361

Громадський В.М. 1362

Громова О.В. 343

Громоздін В.В. 344

Губернюк Л.В. 905

Гузун О.В. 1363

Гула Р.В. 617

Гулівець О.М. 41

Гурик О.Я. 345

Гурін В.В. 1079

Гурський І.М. 548

Гусєв Т.П. 1663

Гутько Ю.І. 259Дамін Мох'д Дамін

Фалех 1664

Данацко В.В. 1364

Даниленко А.А. 739

Дегтяр М.В. 42

Дегтярьова Л.В. 1269

Делінський О.А. 1080

Демиденко О.Д. 1365

Демидова Т.А. 1606

Демінський О.Ц. 1163

Демчина Б.Г. 260

Демчина Р.О. 116

Денисенко В.А. 1186

Денисенко С.В. 1366

Денисова А.Є. 261

Денісова О.С. 1081

Дергаусов М.М. 346

Джочка І.Ф. 967

Дзень Є.О. 549

Дишкант М.В. 740

Діброва Т.Г. 741

Дієва Т.В. 1367

Діордічук Т.І. 1368

Длугопольський О.В. 742

Дмитриченко І.В. 1082

Дмитрієнко Г.В. 550

Довбенко О.І. 117

Довбня В.А. 1083

Довбня С.Б. 668

Долінська М.Е. 347

Дольний С.М. 743

Домбровська О.М. 348

Донцов І.В. 1369

Донченко Л.О. 1675

Дорож О.А. 349

Доценко С.А. 1042

Драганов О.В. 350

Дрогомирецька М.С. 1370

Дубініна М.В. 744

Дубова О.А. 1559

Дубровська А.М. 173

Дударєва Г.Ф. 551

Дуднік О.Я. 618

Дудніченко Н.В. 1187

Дудняк І.М. 1575

Дьомін Ю.А. 1270

Дюжев О.С. 1371

Дяченко А.Г. 118

Дяченко В.І. 1084

Дячук Т.М. 968Єгорова Т.В. 174

Єлісєєв А.В. 745Желеховський О.А. 1372

Желіба 351

Желтоножська Т.Б. 101

Жернова Л.М. 119

Житковський В.В. 352

Житова О.П. 175

Жук І.Л. 746

Жукова Н.А. 906Завгородний І.В. 1271

Заверталюк В.Ф. 552

Завістовський Д.І. 353

Задорожна І.П. 969

Заторський Р.А. 43

Захаров Ю.В. 354

Захарчук О.П. 1373

Збуржинська М.Д. 747

Зварич І.М. 938

Здоровко Л.М. 1085

Зибарева О.В. 748

Зінченко В.А. 619

Зінченко В.В. 907

Злотенко Б.М. 262

Знак В.М. 1374

Золотарьов Д.В. 355

Зуєв В.А. 1086

Зязюн Л.І. 1188Іванишин В.В. 749

Іванов В.А. 356

Іванова Л.А. 1375

Іванова Л.М. 357

Іванова Р.Х. 750

Іващук О.І. 1272

Ігнатов М.М. 1560

Ігнатова Є.М. 751

Ідріссі Ях'яуі Халід 358

Ізотова К.О. 359

Ільїна Н.М. 1607

Ільчишин О.С. 1376

Іринчина І.Б. 752

Іщенко О.М. 360

Іщенко О.М. 908

Каафарані Аббас

Махмуд 1377

Кабаченко О.В. 1378

Кадюк О.М. 1379

Казимиренко Ю.О. 361

Калачова В.В. 363

Калашніков І.В. 1189

Калініченко О.П. 362

Каліщук О.М. 620

Каменська І.В. 970

Карабаєва І.І. 1608

Каращук Г.В. 553

Карлова В.В. 1676

Карнаухова О.В. 44

Карсим І.А. 621

Катрушин Б.М. 753

Качан Ю.Б. 45

Качур В.О. 1087

Квеленкова К.І. 176

Кеба О.В. 939

Киренко С.Г. 1088

Кириєнко С.І. 1576

Кихтенко О.В. 1380

Кияк Б.Р. 669

Кібець О.О. 971

Кізь О.Б. 1609

Кінаш І.П. 754

Кіндзера Д.П. 364

Клековкін О.Ю. 1573

Клепікова О.В. 1089

Клєщова О.Є. 972

Клименко Л.О. 1190

Кліменко О.Г. 1381

Клімкіна І.І. 177

Клімова С.М. 1677

Коваленко Л.П. 1090

Коваль М.М. 1382

Ковальчук Л.М. 755

Ковтюк Н.І. 1383

Когут Г.В. 1577

Козак О.В. 178

Козішкурт С.М. 365

Козлов С.В. 1384

Козловський С.В. 756

Колганов О.В. 1561

Колесник А.В. 179

Колесник В.Є. 263

Колесник М.О. 1191

Колесников Д.О. 366

Колесникова В.І. 1610

Колесніков М.О. 554

Колесов О.С. 757

Колісніченко Н.М. 1678

Колісніченко О.В. 367

Колодій І.В. 242

Коломієць І.І. 973

Коломієць О.Г. 909

Коломієць О.О. 1091

Коломієць С.М. 368

Колосович І.В. 1273

Колотушкіна О.В. 180

Колпаков І.Є. 1274

Коляда Ю.Є. 5

Комарівська Н.О. 974

Комаров Ю.О. 369

Комісаров О.Г. 1092

Комісарова Н.О. 1093

Кондрат І.Ю. 758

Кондратенко Г.В. 370

Кондратенко О.В. 181

Кондратов С.О. 102

Кондратюк С.В. 1654

Кондрацька О.Л. 182

Кондрашов О.М. 759

Конєва С.І. 1043

Коноваленко В.Ф. 1275

Константинов В.О. 6

Кончаковська Т.В. 1385

Копаниця Л.В. 1386

Копитко А.Д. 622

Корбут В.П. 264

Кордзадзе Т.З. 371

Корецький С.М. 1094

Корнієнко Я.М. 265

Корнійко У.В. 1665

Коробов В.М. 148

Коровникова Н.І. 120

Коров'янко О.О. 121

Король С.О. 1387

Король С.Я. 760

Корольова Г.О. 1388

Кортунов В.І. 266

Костенко М.В. 1095

Костенко О.М. 122

Костик Л.Б. 975

Костилев В.В. 1679

Костиренко О.П. 1389

Костирко Р.О. 761

Коцюк Л.М. 976

Кравець Р.Б. 372

Кравченко Г.Ю. 1192

Кравченко Л.Г. 1276

Кравченко О.С. 1096

Кравченко С.О. 1680

Кравченко Т.В. 762

Кравченко Ю.В. 183

Кравчук Г.В. 763

Кравчук Ж.М. 184

Крайнов О.О. 185

Крамар Н.К. 46

Крамаренко Н.М. 1390

Красільнікова О.А. 186

Краснов В.В. 1193

Краснощок І.П. 1194

Крашевскі К. 1164

Кривенда О.В. 1097

Кривенко В.В. 373

Кривенко Г.В. 764

Кривенко С.М. 1277

Криворучко О.В. 374

Криворучко С.В. 977

Кривульченко А.І. 1038

Крижановський М.М. 765

Крикунова О.В. 555

Крилова Л.В. 375

Криштопа С.І. 376

Кротов К.В. 377

Кроха Н.В. 1391

Крупка М.І. 670

Крупський О.П. 1611

Крч Х.Л. 187

Кудин С.І. 766

Кудояр О.Ю. 767

Кудря О.В. 1195

Куземко А.А. 188

Кузик Ю.І. 1392

Кузіна Н.В. 624

Кузнецов В.В. 378

Кузнецов О.А. 625

Кузняк Г.М. 556

Кузуб В.В. 189

Кузь В.В. 557

Кузьмич А.Я. 379

Кузьмін В.Ю. 1393

Куй І.Г. 1098

Кукушкін В.Н. 1394

Куліш А.М. 1099

Куліш В.Г. 47

Куліш І.М. 1196

Куліш Н.М. 1612

Куніцин С.В. 768

Купріченкова Т.Г. 558

Курач Т.М. 1044

Куреньова К.Ю. 1395

Курило В.І. 1100

Кусяк Н.В. 123

Куташев І.В. 626

Кутішенко В.П. 1613

Кухаренко П.М. 380

Кухарєва В.І. 978

Куц Г.М. 910

Кучмагра О.А. 381

Кучменко О.Б. 190

Кушнір В.А. 1165

Кушніренко А.Г. 1396

Кушніренко С.В. 1397

Кущаєв С.В. 1398

Кущенко О.В. 382Лаврова Н.В. 1399

Лактіонова Г.П. 769

Лакша О.Т. 1400

Ланчуковська Н.В. 979

Лар О.В. 191

Ларін В.Ю. 383

Ларцев В.С. 890

Лебедєва Н.І. 192

Лебедєва О.В. 1401

Лебединець І.В. 384

Лебедюк М.М. 1278

Левицька М.К. 1578

Левкач Ю.А. 1402

Левченко Н.В. 1403

Левченко О.Г. 911

Левченко О.М. 770

Легка С.А. 627

Ледней О.Ф. 980

Ленчук Д.В. 385

Лепейко Т.І. 671

Лещева Т.В. 1404

Лещенко Л.Ю. 628

Лєжніна Н.А. 48

Лизогуб Я.Г. 1101

Лиса Н.С. 981

Лисак Л.В. 386

Лисенко В.М. 49

Лисенко І.П. 1596

Литвиненко В.М. 771

Литвиненко І.Л. 1102

Литвиненко О.О. 982

Литвинова О.Н. 1405

Литовський В.Ф. 1614

Литовченко С.О. 387

Лихолат Ю.В. 149

Лікарчук А.М. 1197

Лілова О.Є. 983

Ліннік Т.П. 150

Лісна І.Ф. 772

Лісовська Л.С. 773

Літовкін К.В. 193

Лобас Л.Л. 50

Лобачов В.Л. 103

Логвиненко К.С. 388

Логвіненко О.А. 389

Ложковський А.Г. 390

Лозицький В.Г. 7

Лозова Г.М. 774

Локшин В.С. 1198

Ломикін О.П. 1406

Ломов І.М. 391

Луговий О.Б. 1407

Лукашевич Н.В. 1408

Лукашенко В.М. 267

Лукашов С.С. 124

Лукіна Л.М. 1279

Лук'яненко Т.Н. 1615

Лук'янова В.А. 1199

Луник О.О. 629

Лунін О.Г. 1409

Луцишин З.О. 672

Лучак М.М. 984

Лучков А.І. 1410

Львов І.Ю. 392

Лю Хуей 393

Любашенко В.В. 51

Ляшенко Т.В. 268

Ляшкевич А.І. 1200


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка