Загальні характеристики менеджменту в системі державного управління елементи нового державного менеджментуСкачати 18,31 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір18,31 Kb.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Елементи нового державного менеджменту:

 • підвищення прозорості бюджетів, з прив'язкою витрат до результатів діяльності, а не до використовуваних ресурсів. Результати при цьому повинні бути представлені у вигляді кількісних показників ефективності та продуктивності;
 • розгляд організацій державного сектора як таких, що засновані на ланцюжку партнерських відносин та мережі контрактів, забезпечують зв'язок стимулів з результатами діяльності;
 • трансформація процесу надання послуг шляхом впровадження квазіринкових форм організації (зокрема, поділу функцій покупця і постачальника послуг) замість традиційних вертикальних функціональних структур, включають процес прийняття рішення про надання послуги, планування і фінансування, а також сам процес надання послуги;

Елементи нового державного менеджменту:

 • створення конкурентного середовища постачальників послуг, у тому числі конкуруючих між собою державних установ, приватних фірм і некомерційних організацій;
 • поділ державних постачальників і проведення антимонопольної політики щодо приватних компаній - постачальників для надання споживачам вибору між постачальниками послуг для надання можливостей для вибору.

Особливості переходу до державного менеджменту:

 • тяжіння до ефективного здіснення організацією своїх функцій та діяльності, а не стійкості до змін;
 • принцип субсидіарності сучасних організацій, які характеризуються близькістю до потреб громадян як споживачів; децентралізація та відносна свобода всіх учасників процесу управління;
 • свобода вибору споживачами вироблених суспільних благ;
 • активний пошук рішень, які відображали би суспільні інтереси та інтереси конкретної людини;
 • нові критерії ефективності діяльності органів державного управління, орієнтовані на якість послуг та їх рентабельність.

Порівняльна характеристика нового державного менеджменту:


Критерій

Новий державний менеджмент

Менеджмент організацій бюрократичного типу

Організація процесів

Виконання робіт, завдань і процесів, що протікають в організації

Надання значимості функціям та статусу щодо виконання завдань

Способи досягнення мети

Мультипрофесійна команда для виконання прийняття проекту (програми)

 

Бюрократія та ієрархія

Поділ повноважень

Прийняття рішення делегуються команді, яка виконує проект (програму)

У відповідності до законодавства

Ефективність діяльності

За ступенем задоволення потреб

За ступенем використання бюджету

Персоніфікація

Зацікавленість у виконанні проекту (програми), підбір кадрів у залежності від типу проекту (програми)

Орієнтація на забезпечення середнього задоволення потреб організаціями масового типу

Ознаки нового державного менеджменту:

 • По-перше, новий державний менеджмент базується на неполітичній концепції, хоча його внутрішній зміст іноді має саме політичне підґрунтя.
 • По-друге, новий державний менеджмент висуває завдання до ініціативного відтворення публічної державної політики (public policy – making), ніж просто нормативна організація виконання завдань.
 • По-третє, новий державний менеджмент вирішує проблему протистояння політики та управління шляхом використання поняття «керівництво» (governance), яке часто замінює адміністрування (administration), управління/правління (government).
 • По-четверте, ознакою нового державного менеджменту є визначна роль вищих адміністративних посад (топ-менеджерів, міністрів, керівників інших органів державної влади) та їхні політичі стратегії.

Порівняння організації державно-адміністративного управління та нового державного менеджменту:


Критерій

Державно-адміністративний менеджмент

Новий державний менеджмент

Розмір організації

Великий розмір організації, побудованої на формальних організаційних структурах

Невеликі розміри організації, побудованої на принципах менеджменту

Ступінь формалізації

Управлінські операції й процедури мають регламентований характер, визначені нормою закону та строго структуровані для різних рівнів влади

Управлінські операції й процедури виконуються у залежності від актуальності, ефективності та інноваційності встановлених цілей

Раціоналізація організації

Раціоналізація визначається у відповідності до ієрархії цілей та структури організації

Постійні зміни зовнішнього середовища сприяють удосконаленню управління. Прагне до розширення та інтегрованості

Ієрархія організації

Висока ступінь ієрархії визначає субординацію та ріні повноважень для різних рівнів управління. Централізоване управління

Координаційний тип управління. Повноваження та відповідальність поділяється відповідно до рівня управління. Децентралізація управління

Спеціалізація організації

Поділ праці здійснюється у відповідності до специфіки діяльності, або за людськими якостями

Створюється мережа незалежних організацій (агентів)

 

Політична мережа як поняття являє собою:

 • по-перше, структуру управління публічними справами, яка поєднує державу та громадянське суспільство;
 • по-друге, вона є сукупністю різноманітних акторів соціальної дії - державних, громадських та бізнес-організацій і закладів, які мають певний спільний (корпоративний) інтерес у конкретній сфері суспільної діяльності;
 • по-третє, вони (актори) вступають у взаємодію на добровільних засадах;
 • по-четверте, формою їх взаємодії є вироблення угод та контрактів для взаємозацікавленого обміну ресурсами, якими володіють її учасники;
 • по-п’яте, учасники мережі мають рівні права у формуванні рішень;
 • по-шосте, мережа є структурою, що складається з набору контрактів, які виконуються на основі формальних та неформальних правил комунікації;

Мережеве управління у порівнянні з новим державним менеджментом:


Критерії

Мережеве управління

Новий державний менеджмент

Головна проблема, що вирішується

Консолідація інтересів

Результативність з точки зору економії витрат

Управлінський підхід

Міжорганізаційний (взаємодія організацій та їх ресурсів)

Внутрішньоорганізаційний (бюджетне забезпечення)

Управлінський вплив

Спільне управлінське сприяння («со-управління»)

Адміністративний контроль

Характер управління

Переорієнтація ролі міста керівної ланки (в залежності від наявних ресурсів)

Відповідно до принципів менеджменту у приватній сфері (бізнес-структур)

Зміст нового способу управління – «governance» – складають:

 • функції координації, які виконують не тільки професіонали, а й структури громадського суспільства;
 • державні органи та установи публічної влади стають прозорими й відкритими для суспільних дискусій та обговорень, що розглядаються як важливий ресурс вироблення політики та управлінських рішень;
 • ніхто з учасників не має права й не намагається узурповувати загальний інтерес;
 • державне управління оцінюється не тільки з точки зору прагматичної ефективності, але з етичних, політико-моральних позицій;
 • державне управління володіє відповідними механізмами й методами діяльності як: суспільний контроль, суспільна експертиза, державно-суспільні комісії, суспільні форуми та ін.

Положеннями нового способу управління є:

 • участь всіх громадян (що володіють правом голосу) прямо або опосередковано через легітимні інститути приймати політико-організаційні рішення;
 • верховенство права (чесність, безпристрасність правових структур);
 • прозорість (свобода слова, інформації, її повнота та доступність);
 • реактивність (оперативність щодо реагування на потреби громадян);
 • консолідація (збереження балансу інтересів різних груп суспільства та вибір адекватних способів для цього);

Положеннями нового способу управління є:

 • справедливість (всі громадяни мають можливість покращувати своє життя);
 • результативність та дієвість (максимальне використання ресурсів для покращення життя громадян);
 • підзвітність (уряд, приватні та громадські структури підзвітні інституціональним носіям прав);
 • стратегічність (державні структури і суспільство виходять з перспективного управління щодо розвитку суспільства та людини).


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка