Закон про фінансову реструктуризацію Концептуальні положення законопроекту Пропозиції банківської спільноти, направлені на вдосконалення законопроекту про фінансову реструктуризаціюСкачати 40,91 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір40,91 Kb.

Законопроект про фінансову реструктуризацію

Спікери: Ірина Мудра

Департамент

реструктуризації АТ «Ощадбанк»

Денис Грищенко

Департамент проблемних кредитів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

ЗМІСТ

 • Цілі законопроекту
 • Що дає закон про фінансову реструктуризацію
 • Концептуальні положення законопроекту
 • Пропозиції банківської спільноти, направлені на вдосконалення законопроекту про фінансову реструктуризацію
 • Податкові пільги, пов’язані з процедурою фінансової реструктуризації і досудової санації
 • Основні відмінності досудової санації і добровільної фінансової реструктуризації

1. Цілі законопроекту

Сприяти відновленню кредитування, шляхом вирішення питання проблемних кредитів у банківському секторі

відновлення господарської діяльності життєздатного боржника

чесна співпраця між банком та боржником

Виконати зобов’язання перед МВФ, відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику

Створити ефективний та надійний механізм вирішення питань по врегулюванню проблемної заборгованості між кредиторами та підприємствами2. Що дає закон про фінансову реструктуризацію

2. Що дає закон про фінансову реструктуризацію

 • координований та організований підхід між кредиторами та корпоративним бізнесом;
 • можливість дійсно працювати в рівних умовах як позичальникам, так і банкам;
 • неприпустима участь у голосуванні пов’язаних осіб;
 • скоординованість дій кредиторів, які підписали Рамкову Угоду про реструктуризацію;
 • встановлення на період узгодження між всіма учасниками реструктуризації мораторію на виконання вимог боржника;
 • можливість отримання кваліфікованого незалежного звіту по огляду господарської діяльності;

2. Що дає закон про фінансову реструктуризацію

 • передбачена матеріальна відповідальність боржника за:
  • порушення свого обов’язку щодо надання достовірної фінансової звітності;
  • відчуження свого майна під час процедури фінансової реструктуризації без попередньої згоди залучених кредиторів;
  • порушення правила мораторію;
  • Передбачена субсидіарна відповідальність кінцевого бенефіціарного власника (контролер) та/або посадових осіб боржника за порушення боржником вимог цього Закону, якщо таке порушення сталося з вини таких осіб;
 • Внесені в 2015 році зміни в податкове законодавство враховують положення щодо спрощення оподаткування операцій, які здійснюються в процедурі фінансової реструктуризації.

3. Концептуальні положення законопроекту про фінансову реструктуризацію

3. Концептуальні положення законопроекту про фінансову реструктуризацію


Хто є учасниками процесу добровільної фінансової реструктуризації:

БОРЖНИК

ЮРИДИЧНА ОСОБА

(В Т.Ч. КОМУНАЛЬНІ ТА ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА)
  • є потенційно життєздатною;
  • має шанси повернутися до успішної економічної діяльності у разі вирішення проблеми з борговим навантаженням;
  • тимчасово відчуває проблеми з ліквідністю;
  • має тимчасові проблеми зі своєчасним погашенням боргів перед кредиторами;

КРЕДИТОР

ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ (В Т.Ч. ДЕРЖАВНІ БАНКИ)

ФГВФО

ІНШІ КРЕДИТОРИ

3. Концептуальні положення законопроекту про фінансову реструктуризацію


Хто є учасниками процесу добровільної фінансової реструктуризації:

СПОСТЕРЕЖНА РАДА

СЕКРЕТАРІАТ
 • створення та формування персонального складу секретаріату та арбітражного комітету;
 • розробка та затвердження нормативних документів, які регламентують діяльність секретаріату, арбітражного комітету, а також змін до них;
 • здійснення контролю за діяльністю секретаріату та узагальнення звітності, яка надається секретаріатом, про перебіг та результати проведення процедури фінансової реструктуризації.

СПЕЦІАЛЬНІ ОРГАНИ

координація питань з організації та проведення процедури фінансової реструктуризації.

інформаційно-аналітичне, організаційне та адміністративне забезпечення проведення процедури фінансової реструктуризації
 • реєстрація заяви про реструктуризацію отриманої від боржника;
 • перевірка згоди про реструктуризацію вимогам законопроекту;
 • повідомлення кредиторів, зазначених в заяві про реструктуризацію, про дату, час та місце зборів залучених кредиторів;
 • повідомлення всіх кредиторів та пов’язаних осіб боржника (зазначених в заяві про реструктуризацію) про початок процедури фінансової реструктуризації (ФР), в т.ч. числі шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті ВГСУ та веб-сайті секретаріату;
 • вирішення інших адміністративних та процедурних питань, пов’язаних із проведенням процедури ФР, згідно з вимогами законопроекту;
 • підготовка та надання спостережній раді звітів про перебіг та результати процедури ФР;
 • упорядкування та поширення інформації про проведення процедури ФР;
 • розробка рекомендацій щодо проведення процедури ФР.

3. Концептуальні положення законопроекту про фінансову реструктуризацію


Хто є учасниками процесу добровільної фінансової реструктуризації:

АРБІТРАЖНИЙ КОМІТЕТ
 • утворюється спостережною радою та складається з голови та двох заступників голови.
 • призначає арбітрів зі списку затвердженого спостережною радою;

розгляд та прийняття рішення відносно будь-якого спору, який виникне під час проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації

підвищення ефективності розгляду спорів, що виникають під час процедури фінансової реструктуризації
 • Спори вирішуються відповідними арбітрами;
 • Процедура розгляду спору регулюється спеціальним арбітражним регламентом;
 • Основна умова прийняття арбітражем спору на розгляд - наявність арбітражної угоди.

3. Концептуальні положення законопроекту про фінансову реструктуризацію


РАМКОВИЙ ДОГОВІР
 • Основне завдання - встановлення «правил гри» між фінансовими установами під час процедури фінансової реструктуризації;
 • розробляється і схвалюється НБУ;
 • не містить жодних положень щодо умов кредитування / реструктуризації будь-якого конкретного боржника;
 • не є договором, який змінює кредитні відносини між кредиторами та боржником.

 

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДОБРОВІЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРЖНИКА

УчасникиСПОСТЕРЕЖНА РАДА

КООРДИНАЦІЙНИЙ ОРГАН

Боржник


Кредитори

ФГВФО


письмова заява про реструктуризацію

СЕКРЕТАРІАТреєструє

подає

Приймає рішення

про початок проведення процедури ДФР

не пізніше наступного дня після реєстр. заяви

Направляє кредиторам повідомлення про початок процедури ДФР, а також розміщує повідомлення на сайті ВГСУ та веб сайті секретаріату

1) створення координаційного комітету фін. установ (не більше 5 фін. установ);

2) створення комітету кредиторів (не більше 3-х кредиторів);

3) припинення дії мораторію;

4)укладення договору про відстрочку;

5) порядок співпраці та проведення переговорів між залученими кредиторами та боржником щодо підготовки плану реструктуризації.Вирішують питання про:

скликати збори кредиторів шляхом подання повідомлення до секретаріату

план реструктуризації

подає


ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ ДФР

СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ КРЕДИТОРІВ

Боржник


Кредитори

ВВЕДЕННЯ МОРАТОРІЮ

з дати початку процедури ДФР та діє до завершення процедури ДФР, але не більше ніж протягом 120 днів

У разі відмови від введення мораторію або прийняття рішення про припинення його дії, між кредитором та боржником може бути укладений договір про відстрочку

СЕКРЕТАРІАТ

направляє

Кредиторам

не пізніше ніж за 10 робочих днів до запропонованої дати проведення зборів

закінчити переговори та погодити план реструктуризації

протягом 90 дн. з дати початку проведення процедури ДФР

Строк може бути продовжений не більше ніж на 90 дн. за згодою кредиторів, що володіють більше 50% вимог

У разі не досягнення згоди щодо погодження плану реструктуризації

припинити проведення процедури ДФР

ФІН. УСТАНОВИ, В Т.Ч. ДЕРЖАВНІ БАНКИПідписують рамковий договір,

розроблений та схвалений НБУ

НАДАЮТЬ ЗГОДУ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ

Підписується не менше , як 3 фін. установами, що є стороною рамкового договору, жодна з яких не є пов’язаною особою боржника, або однією чи кількома фінансовими установами, яким належить не менше 25 % загальної суми вимог фінансових установ до боржника, за винятком вимог пов’язаних осіб.перевіряє

МАЄ ПРАВО

звернутись до суду за затвердженням плану реструктуризації в рамках процедури досудової санації

МАЮТЬ ПРАВО

Дата проведення зборів

не раніше 5 дн. подання повідомлення

ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ

ЗОБОВ’ЯЗАНІзабезпечити проведення огляду господарської діяльності незалежним експертом

надати кредиторам та інвесторам (за наявності) звіт про проведення огляду господарської діяльності

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДОБРОВІЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРЖНИКА

СЕКРЕТАРІАТподає

ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Розробляють план реструктуризації

Боржник

Кредиторипогоджують

план реструктуризації

Вважається погодженим, якщо за нього проголосували кредитори, яким належить не менше 75 % вимог

ПОГОДЖЕНО

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ АРБІТРАЖ

Якщо за погодження плану реструктуризації проголосували залучені кредитори, яким належить більш як 50 %, але менше 75 % вимог

надіслати повідомлення про погодження плану реструктуризації

ЗОБОВ’ЯЗАНИЙЗАВЕРШЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДФР

ПРОЦЕДУРА ДФР ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАВЕРШЕНОЮ У РАЗІ НАСТАННЯ БУДЬ -ЯКОЇ З ПОДІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 27 ЗАКОНУ

Боржник

СЕКРЕТАРІАТпро настання однієї з подій, передбачених п.п. 1, 2, 6 і 7 ч. 1 ст. 27 Закону

ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПОВІДОМИТИ

РЕЄСТРУЄ ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ЗАЯВУ БОРЖНИКА (КРЕДИТОРІВ)

ПУБЛІКУЄ НА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ ВГСУ ТА ВЕБ-САЙТІ СЕКРЕТАРІАТУ.

протягом наступного дня

Мають право передати на розгляд Арбітражу будь-який спір, що виник під час проведення ДФР за наявності арбітражної угоди

АРБІТРАЖ

Процедура розгляду спору в арбітражі проводиться відповідно до арбітражного регламенту

ВВАЖАЄТЬСЯ РОЗПОЧАТОЮ ПІСЛЯ ПОДАННЯ АРБІТРАЖНОМУ КОМІТЕТУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПІР

не пізніше наступного дня після отримання повідомлення

Голова арбітражного комітету призначає арбітра із списку арбітрів, затвердженого спостережною радою

Арбітр виносить арбітражне рішення згідно з процедурою та в строки, передбачені в арбітражному регламенті. Рішення є остаточним та обов’язковим для сторін спору.ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДОБРОВІЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРЖНИКА

подає

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДОСУДОВОЇ САНАЦІЇ

Боржник


Ініціювати проведення процедури досудової санації у будь-який час після початку проведення процедури ДФР

МАЄ ПРАВО

ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ

про свій намір провести процедуру досудової санації до моменту подання відповідної заяви до суду.

Процедура досудової санації проводиться відповідно до статті 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з урахуванням особливостей, встановлених Законом «Про фінансову реструктуризацію»

ПОВІДОМИТИ

СЕКРЕТАРІАТ

Якщо під час проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржник підготував план реструктуризації, який не був погоджений всіма залученими кредиторами у встановленому цим Законом порядку, але такий план реструктуризації був схвалений необхідною кількістю голосів кредиторів згідно з вимогами статті 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

РОЗРОБИТИ

ПЛАН САНАЦІЇ

Якщо під час проведення процедури ДФР боржник не підготував план реструктуризації або такий план реструктуризації не був схвалений необхідною кількістю голосів кредиторів згідно з вимогами статті 6 З.У “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

ЗБОРИ КРЕДИТОРІВ

СКЛИКАТИ

ДОДАТИ ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ДО ЗАЯВИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ САНАЦІЇ ЯК ПЛАН САНАЦІЇ БЕЗ СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ КРЕДИТОРІВ.4. Пропозиції банківської спільноти, направлені на вдосконалення законопроекту про фінансову реструктуризацію

4. Пропозиції банківської спільноти, направлені на вдосконалення законопроекту про фінансову реструктуризацію


ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ

ДО ЗАКОНОПРОЕКТУ
 • встановлення порогу для вимог кредиторів, які автоматично стають залученими кредиторами;
 • надати боржнику право вибору між процедурами фінансової реструктуризації чи досудової санації;
 • чітке визначення алгоритму підрахунку голосів кредиторів;
 • зменшення можливості впливу та втручання держави у процедуру фінансової реструктуризації;
 • розширення сфери дії мораторію;
 • уточнення порядку затвердження плану реструктуризації;
 • низка важливих змін до:
 • Цивільного кодексу України – щодо призупинення перебігу строку пред’явлення вимоги до поручителя у випадках передбачених законом;
 • ЗУ «Про іпотеку» та ЗУ “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” – щодо права обтяжувача вимагати задоволення вимог, які залишились незадоволеними внаслідок недостатності вартості предмета застави/іпотеки у випадку здійснення позасудового врегулювання за рахунок предмета забезпечення;
 • ЗУ «Про виконавче провадження» - щодо зупинення строку пред’явлення до виконання виконавчих документів у випадку проведення фінансової реструктуризації.

5. Податкові пільги, пов’язані з процедурою фінансової реструктуризації і досудової санації


ПДВ

БЕЗСТРОКОВІ
 • Часткове звільнення від ПДВ операцій з постачання фін.установою заставного майна, набутого у власність при зверненні стягнення за договором кредиту/позики (на частину вартості майна, що дорівнює сумі придбання активу). Незаставні активи - також
 • База оподаткування ПДВ – позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання таких активів (за умови невключення сум ПДВ до податкового кредиту при набутті права власності на актив);

СТРОКОВІ
 • до 1 січня 2020 р. - звільнення від ПДВ операцій боржників-платників ПДВ з постачання товарів для цілей погашення заборгованості перед кредиторами відповідно до Плану реструктуризації / Плану санації, затверджених згідно Закону «Про фінансову реструктуризацію» або Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»..
 • РОЗДІЛ V ПКУ щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування раніше визнаних податкових зобов'язань та/або виділеного податкового кредиту – не застосовується такими боржниками у зв'язку з постачанням.

5. Податкові пільги, пов’язані з процедурою фінансової реструктуризації і досудової санації


Податок на прибуток

СТРОКОВІ – на період дії Закону про фінансову реструктуризацію
 • Звільнення від оподаткування доходів, отриманих внаслідок списання податкового боргу, прощення заборгованості, розстрочення/ відстро-чення виконання зобов`язань згідно Закону про реструктуризацію
 • розстрочення сплати податку з доходів, отриманих внаслідок розформування (зменшення) резервів в процедурі реструктуризації згідно Плану реструктуризації або в процедурі досудової санації згідно Плану санації (резерви банків та небанківських фінансових установ):
 • розстрочення надається на 3 роки, наступних за роком, в якому затверджено План реструктуризації / План санації
 • оподаткування здійснюється рівними частинами, по 1/3 щорічно від суми доходу, отриманого внаслідок зменшення резервів

Не звільняються від оподаткування:
 • Використання вже сформованих резервів для прощення боргів
 • Інші операції платника податку, що не пов`язані зі списанням податкового боргу, прощенням заборгованості, розстроченням / відстроченням виконання зобов`язань згідно Закону про реструктуризацію

5. Податкові пільги, пов’язані з процедурою фінансової реструктуризації і досудової санації


Реструктуризація податкового боргу
 • не потребує укладення окремого договору про розстрочення / відстрочення, передбаченого ст. 100 ПКУ
 • форми реструктуризації - анулювання (прощення), розстрочення та (відстро-чення) податкового боргу і зобов'язань. Решта – не використовується
 • операції з реструктуризації – не вважаються контрольованими (ст. 39 ПКУ)
 • чіткий строк на списання, розстрочення (відстрочення) податкового боргу та зобов'язань платника податку – протягом 10 робочих днів з дня погодження Плану реструктуризації або затвердження Плану санації.
 • майно звільняється з податкової застави та від адміністративного арешту з дня погодження Плану реструктуризації або затвердження Плану санації
 • списання податкового боргу здійснюється пропорційно до частини анульованих (прощених) іншими кредиторами зобов'язань боржника відповідно до Плану реструктуризації або Плану санації (не гірші умови)
 • Загальний строк погашення розстроченого (відстроченого) податкового боргу – не більше 3 років з дня погодження Плану реструктуризації або затвердження Плану санації.

5. Податкові пільги, пов’язані з процедурою фінансової реструктуризації і досудової санації


Реструктуризація податкового боргу
 • не підлягають списанню та/або реструктуризації податковий борг та грошові зобов'язання платника податку з податку на доходи фізичних осіб та за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, крім штрафних санкцій та пені.
 • окрім критеріїв безнадійності за ст. 101 ПКУ безнадійним у будь-якому разі є та підлягає списанню податковий борг платника податків:
 • що виник більш як за 3 роки до дня початку процедури фінансової реструктуризації;
 • що виник протягом 3 років до дня початку процедури фінансової рестру-ктуризації і списується на умовах Плану реструктуризації або Плану санації;
 • у вигляді штрафних санкцій і пені, нарахованих платнику податків до дати початку процедури фінансової реструктуризації та за якими тривають процедури адміністративного або судового оскарження.
 • Припинення Плану реструктуризації або Плану санації є підставою для нарахування пені, штрафних та фінансових санкцій відповідно до законодавства на несплачену суму заборгованості з податків (зборів).

6. Основні відмінності досудової санації і добровільної фінансової реструктуризації


Досудова санація (ДС)

Фінансова реструктуризація (ФР)
 • Ініціатори – боржник або кредитор
 • Учасники процедури – всі кредитори, незалежно від суми вимог і правового статусу __________________________________
 • Кредитори-пов'язані особи – мають ті ж самі права, що і решта кредиторів
 • Порядок проведення процедури – визначається Положенням про порядок проведення ДС (ВГСУ)
 • Затвердження Плану санації:
 • згода кредиторів з загальною сумою вимог > 50%
 • згода всіх заставних кредиторів
 • Ініціатор – боржник + згода кредиторів
 • Учасники процедури – фінансові установи + залучені кредитори (кредитори, визна-чені боржником; пропозиція НАБУ – всі кредитори з вимогами понад 300 м.з.п.)
 • Кредитори-пов'язані особи – встановлено обмеження деяких прав (голосування і т.п)
 • Порядок проведення процедури – визначається Рамковим договором та Наглядовою радою
 • Затвердження Плану реструктуризації:
 • > 75 % голосів рамкових кредиторів
 • згода заставних кредиторів – не потрібна

 • Пропозиція НАБУ до II читання:
 • > 75 % голосів залучених кредиторів
 • > 50 % голосів залучених кредиторів, в т.ч. > 75 % голосів рамкових кредиторів

6. Основні відмінності досудової санації і добровільної фінансової реструктуризації


Досудова санація

Фінансова реструктуризація
 • Мораторій – вводиться за умови затвердження Плану і одночасно з ним, MAX - 12 місяців, скасування мораторію окремо від скасування ДС - неможливо
 • План санації затверджується судом ______________
 • Процесуальний строк на затвердження Плану – 1 місяць з дня подання заяви ___________________________________
 • Відсутня процедура скасування ДС у випадку порушення боржником її умов, «запобіжники» мають бути передбачені самим Планом санації, ризик конфлікту «запобіжників» і введеного судом мораторію
 • Мораторій - вводиться з початком ФР та на період процедури, MAX - 4 місяці, може бути достроково припинений кредиторами незалежно від ходу ДС
 • План реструктуризації затверджується кредиторами
 • Процесуальний строк на затвердження Плану – 3 місяці з дня початку процедури + можливість продовження ще на 3 місяці
 • Процедура ДФ може бути припинена за рішенням кредиторів на етапі погодження Плану (у випадку порушення боржником її умов і т.і.), мораторій припиняється після затвердження Плану, проблема конфлікту «запобіжників» і мораторію - відсутні

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка