Закон про кримінальну відповідальність. Тема 1 Поняття, предмет, завдання, принципи і система кримінального права. Наука кримінального праваСкачати 15,67 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір15,67 Kb.
 • Змістовий модуль ІI
 • Поняття, предмет, завдання і система кримінального права. Наука кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність.
 • Тема 1
 • Поняття, предмет, завдання, принципи і система кримінального права.
 • Наука кримінального права.

Перелік ключових термінів та понять теми:

 • Перелік ключових термінів та понять теми:
 • Кримінальне право як галузь права і галузь законодавства.
 • Виникнення і розвиток кримінального права України.
 • Предмет кримінального права.
 • Завдання кримінального права, його роль у побудові правового суспільства.
 • Система кримінального права.
 • Наука кримінального права, її предмет, завдання та методи.
 • а) галузь права
 • б) наука
 • в) навчальна дисципліна
 • Кримінальне право
 • Фундаментальна галузь права України, норми якої визначають загальні принципи, умови та підстави кримінальної відповідальності і покарання, а також звільнення від кримінальної відповідальності і покарання; встановлюють які діяння є злочинами і які покарання чи інші заходи кримінально-правового впливу можуть бути застосовані до осіб, що їх вчинили
 • г) галузь законодавства
 • Предмет кримінального права
 • Відносини, що виникають в результаті вчинення злочину між особою , що його вчинила та державою в особі уповноважених органів. Ці відносини врегульовані нормами законодавства про кримінальну відповідальність, набувають юридичної форми кримінальних правовідносин, зміст яких складається з взаємних прав та обов’язків їх учасників
 • Мета та метод кримінально-правового врегулювання
 • Мета врегулювання
 • Відтворення порядку відносин, який існував до скоєння злочину, у відповідності до якого всі особи повинні дотримуватися вимоги Закону про кримінальну відповідальність
 • Метод врегулювання
 • Притягнення винної особи до кримінальної відповідальності з реалізацією суб’єктами наданих їм прав та обов’язків в рамках здійснення кримінально-правових відносин
 • НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 • Завдання:
 • -вносити пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства;
 • - готувати фахівців;
 • -давати обґрунтування нових законодавчих актів;
 • -готувати підручники, посібники, інші видання на поширення кримінально-правових норм;
 • - вивчати практику застосування кримінального законодавства, вносити пропозиції щодо їх вдосконалення
 • Наука кримінального права
 • -це сукупність ідей, поглядів, теорій, які розкривають закономірності становлення і розвитку кримінально-правових норм, ефективність їх застосування в боротьбі зі злочинністю, шляхи подальшого вдосконалення кримінального законодавства
 • Предмет науки кримінального
 • Права
 • -є злочинне діяння, дослідження чинного кримінального права і його вдосконалення
 • Методи науки кримінального права
 • Догматичний
 • Конкретно-соціологічний
 • Історико-правовий
 • Функції кримінального права
 • Основна функція кримінального права – захист, притаманними йому заходами, суспільних відносин, що регулюються іншими галузями права, від злочинних посягань
 • Регулятивна – врегулювання негативних суспільних відносин, які виникають в результаті вчинення злочину, а також забезпечення нормального функціонування найбільш цінних суспільних відносин, врегульованих іншими галузями права (цивільним, конституційним тощо)
 • Виховна виховання у громадян поваги до дотримання законів
 • Заохочувальна застосування норм про необхідну оборону, крайню необхідність, норм про звільнення від кримінальної відповідальності в зв’язку з певною позитивною поведінкою після вчинення злочину (напр. ч. 2 ст. 114 КК “Шпигунство”)
 • Попереджувальна
 • Загальна превенція – вплив кримінально-правової норми на громадян, під загрозою покарання, не вчиняти злочини
 • Особиста превенція – застосовується з метою попередження засудженим нового злочину, кримінального покарання та інших примусових заходів, пов’язаних з посиленням соціального контролю за ним
 • Чинне законодавство України про кримінальну відповідальність
 • Єдиним джерелом кримінального права в Україні є Кримінальний кодекс України
 • Закони України про кримінальну відповідальність прийняті після набрання чинності цим Кодексом включаються до нього, після набрання ними чинності (ч. 2 ст. 3 КК)
 • Прийнятий 7 сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 року.
 • Набрав чинності з 1 вересня 2001 року
 • Завдання Кримінального кодексу України (ст. 1 КК України)
 • Охорона від злочинних посягань
 • Забезпечення миру і безпеки людства
 • Попередження злочинів шляхом загальної та особистої превенції
 • прав і свобод людини і громадянина
 • власності
 • громадського порядку
 • громадської безпеки
 • довкілля
 • конституційного устрою України
 • Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили (ч. 2 ст. 1 КК)
 • ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 • Термін “принцип” походить від латинського “principium” – “початок”, “основа” і означає в кримінальному праві вихідні основоположні ідеї, які випливають зі змісту правових норм кримінального законодавства
 • Законність – злочинність діяння, його караність та інші кримінально правові наслідки визначаються тільки кримінальним законом (nulum crimene nulla pona sine lege). Немає злочину – немає покарання без вказівки на це в законі
 • Рівність громадян перед законом – особи, які вчинили злочин підлягають кримінальній відповідальності незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового чи посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії та інших обставин
 • Вини, який означає, що закон про кримінальну відповідальність визначає діяння злочином тільки в тому випадку, коли воно вчинене винно, тобто умисно або з необережності. Ні одне діяння, вчинене невинно, не може бути визнане злочином, незважаючи на тяжкість наслідків
 • Справедливості – означає, що покарання або інша міра кримінально-правового заходу, яка застосовується до особи, повинна відповідати характеру та ступеню суспільної небезпеки злочину, який вона вчинила, а також конкретним обставинам вчинення злочину та особливостям особи злочинця
 • Гуманізму – захист правоохоронюваних інтересів особи, суспільства, держави за відсутності мети спричинення фізичних страждань та приниження людської гідності
 • Невідворотності відповідальності – люба особа, яка вчинила злочин підлягає попаданню або іншим заходам кримінально-правового впливу, передбачених законом про кримінальну відповідальність, якщо відсутні законні підстави звільнення її від кримінальної відповідальності чи покарання
 • Особистої відповідальності – до кримінальної відповідальності може бути притягнута лише фізична особа, яка вчинила злочин і відповідальність ні за яких умов не може бути перекладена на іншу особу
 • Завдання, які стоять перед законом про кримінальну відповідальність, вирішуються на підставі принципів, що закріплені в нормах Кримінального кодексу України


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка