Закон України "Про дошкільну освіту" Базовий компонент дошкільної освіти (ст. 22,23) Державна базова програмаСкачати 33,93 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір33,93 Kb.

НОРМАТИВНЕ І ПРОГРАМОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 • Олена Низковська,
 • методист вищої категорії
 • відділу науково-методичного забезпечення
 • змісту початкової та дошкільної освіти
 • Інституту інноваційних технологій
 • І змісту освіти МОНМС України

Правові засади розробки змісту обов’язкової дошкільної освіти

 • Закон України
 • “Про
 • дошкільну
 • освіту”
 • Базовий
 • компонент
 • дошкільної освіти
 • (ст.22,23)
 • Державна
 • базова
 • програма
 • (ст.23)
 • Навчально-
 • методичні
 • посібники
 • (ст.23)

Правові засади розробки змісту дошкільної освіти

 • Затверджено на засіданні Комітету з питань освіти Верховної Ради України 11.04.2012
 • Підготовлено до розгляду на сесійному засіданні Верховної Ради України
 • Зміни до Закону України
 • “ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ”:
 • Ст.4 – про вікову періодизацію (вік немовляти, ранній, дошкільний – молодший, середній, старший)
 • Ст.6,10 – про право вільного вибору батьками мови виховання дітей, створення ДНЗ і груп з певною мовою
 • Ст.23 - про здійснення дошкільної освіти у межах БКДО за затвердженими програмами і посібниками

Правові засади розробки змісту дошкільної освіти

 • Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку
 • від 06.07.2010 № 2442-VI
 • Закон України
 • “Про внесення змін
 • до законодавчих актів
 • з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”

Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО)

 • Відповідно до ст.22, 23 Закону України
 • “Про дошкільну освіту”
 • - є державним освітнім стандартом,
 • - визначає вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей перед вступом до школи – мінімальне освітнє ядро,
 • - має оновлюватися 1 раз на 10 років.

Нова редакція БКДО

 • - Підготовлена оновленим складом робочої групи.
 • - Пройшла громадське обговорення через веб-сайт МОНмолодьспорт.
 • - Доопрацьована відповідно до зауважень і пропозицій науковців НАПН України, фахівців Міністерства, ІІТЗО,викладачів і методистів ІППО, ВНЗ, працівників ДНЗ.
 • - Схвалена комісією з дошкільної педагогіки і психології НМР з питань освіти МОНмолодьспорт (протокол №3 від 11.04.2012).
 • - Розглянута і затверджена колегією Міністерства 03.05.2012.

Нова редакція Базового компонента дошкільної освіти

 • - передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти,
 • - забезпечує більш тісну наступність змісту дошкільної і початкової освіти,
 • - концентрує увагу на збалансованості фондів “хочу”, “можу”, “буду”,
 • - окреслює рівень дошкільної зрілості дитини 6/7-річного віку

Структурування змісту нової редакції БКДО

 • Інваріантна складова
 • - формується на державному рівні,
 • - є обов’язковою для реалізації через різні форми здобуття дошкільної освіти.
 • Варіативна складова
 • реалізується додатково з урахуванням
 • - специфіки діяльності навчального закладу,
 • - особливостей регіону,
 • - інтересів, потреб дитини та побажань батьків.

Інваріантна складова БКДО

 • Нова редакція
 • Освітні лінії
 • - “Особистість дитини”
 • - “Дитина в соціумі”
 • - “Дитина у природному довкіллі”
 • - “Дитина у світі культури”
 • - “Гра дитини”
 • “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”сенсорні еталони, пізнав. активність, елемент. математ. уявлення
 • - “Мовлення дитини”
 • Попередня редакція
 • Сфери життєдіяльності
 • = “Я сам”
 • = “Люди”
 • = “Природа”
 • = “Культура”

Варіативна складова БКДО

 • Освітні лінії
 • - “Комп’ютерна грамота”
 • - “Іноземна мова”
 • - “Хореографія”
 • - “Шахи”

Схема структурування БКДО

 • О С В І Т Н Я Л І Н І Я
 • Зміст освіти
 • Результати освітньої роботи
 • Змістові лінії,
 • основні компетенції:
 • здоров’язбережувальна,
 • родинно-побутова
 • особистісно-оцінна, соціально-комунікативна, природничо-екологічна,
 • предметно-практична,
 • художньо-продуктивна,
 • ігрова, сенсорно-пізнавальна, математична, фонетична, лексична, граматична, діалогічна, монологічна, мовленнєва, комунікат. ін
 • Показники компетентності

Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу

 • Навчальний предмет “Українська мова”
 • Змістові лінії: мовленнєва,
 • мовна,
 • соціокультурна,
 • діяльнісна
 • Аспекти роботи за ними:
 • навчання грамоти,
 • мовленнєва діяльність,
 • знання про мову, мовні уміння
 • правопис,
 • графічні навички письма,
 • техніка письма, культура
 • оформлення письмових робіт,
 • уміння вчитися
 • Освітня лінія БКДО “Мовлення дитини”
 • Змістові лінії: звукова культура
 • мовлення,
 • словникова робота
 • граматична правильність
 • зв’язне мовлення
 • українська мова як державна
 • Компетентності:
 • фонетична,
 • лексична,
 • граматична, мовна
 • діалогічна,
 • монологічна,
 • мовленнєва,
 • комунікативна

Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу

 • Навчальний предмет “Природознавство”
 • Змістові лінії:
 • - об’єкти природи,
 • - взаємозв’язки у природі,
 • - Земля- планета Сонячної с-ми,
 • - Україна на планеті Земля,
 • - рідний край,
 • - охорона і збереження природи,
 • - методи пізнання природи.
 • Теми для роботи за ними:
 • світ, у якому ти живеш,
 • світ неживої природи,
 • світ живої природи,
 • рідний край,
 • моя країна - Україна
 • Освітня лінія БКДО “Дитина у природному довкіллі”
 • Змістові лінії:
 • - природа планети Земля
 • повітря, суша, вода, явища природи,
 • рослини, гриби, тварини ( в т. ч. України і
 • рідного краю; взаємозв’язки у природі)
 • - життєдіяльність людини у
 • природному довкіллі,
 • - Всесвіт, в т.ч. пізнання природи
 • Компетентність:
 • природничо-екологічна

Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу

 • Навчальний предмет “Математика”
 • Змістові лінії:
 • - числа, дії з числами - в межах 100,
 • - величина - довжина , маса, місткість, вартість, час,
 • - математичні вирази, рівності, нерівності,
 • - сюжетні задачі - поняття, структура, розв’язання
 • - просторові відношення, геометричні фігури,
 • - робота з даними
 • Компетентність:
 • предметна математична
 • Освітня лінія БКДО “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”
 • Змістові лінії:
 • - сенсорні еталони -
 • колір, форма, величина, простір і час,
 • оперування множинами, вимірювання,
 • - пізнавальна активність –
 • інтерес до пізнання, дослідження,
 • експериментування, моделювання,
 • уміння порівнювати, узагальнювати,
 • класифікувати, доходити висновків та ін.,
 • - елемент. математ. уявлення –
 • число, цифра, лічба, обчислення в межах 10,
 • приклади, задачі
 • Компетентності:
 • сенсорно-пізнавальна,
 • математична

Програмне забезпечення обов’язкової дошкільної освіти

 • Вимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються
 • - упродовж усього дошкільного віку
 • - через різні форми здобуття дошкільної освіти
 • - шляхом організації і змістового наповнення освітньої роботи за чинними програмами

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • Регламентується низкою
 • ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНИХ,
 • ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ АКТІВ
 • - Закони України
 • - Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України
 • наказ МОН від 17.06.2008 № 537
 • - Лист МОН України “Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів”
 • від 27.05.2010 № 1/9-369
 • - Рекомендації ІІТЗО щодо розроблення програм для дошкільної освіти та їх використання в освітній роботі з дошкільниками Долинна О.П., Низковська О.В. “Програми
 • для дошкілля в освітньому просторі України”
 • журнал “Дошкільне виховання”, №9, 2011

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти

 • За особливостями спрямування і змістового наповнення:
 • - Комплексні (комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів освітньої роботи)
 • - Парціальні (одна чи декілька освітніх функцій, один чи кілька близьких змістових напрямів освітньої роботи)

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти

 • За призначенням:
 • - Загальні (для ДНЗ/груп загального розвитку)
 • - Спеціальні (для ДНЗ/груп компенсуючого типу та інклюзивної освіти)
 • Розробляються за всіма нозологіями,
 • зараз – на розгляді фаховими комісіями
 • у МОНмолодьспорт
 • - Профільні (забезпечують профіль освітньої діяльності закладів/груп)
 • - Експериментальні (в умовах ДЕР)

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти

 • За рівнем упровадження:
 • - Загальноукраїнські (для всієї України)
 • - Регіональні (для певного регіону). Регіональний компонент – не менше 15% обсягу програмового матеріалу.
 • - Локальні (обмежені використанням в окремих ДНЗ певними чинниками)

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти

 • За концептуальними засадами:
 • - Традиційні (на усталених, перевірених часом, загальновизнаних підходах до організації, змісту освітнього процесу)
 • - Альтернативні (на інших, порівняно із загальноприйнятими, філософсько-концептуальних засадах організації, змістового наповнення, створення умов розвитку, виховання, навчання).
 • - Інноваційні (на прогресивних концептуальних засадах, нових поглядах на місце, роль дорослого і дитини в освітньому процесі, форми організації дитячого буття)

Чинні комплексні програми

 • Мають гриф Міністерства
 • “Затверджено Міністерством освіти і науки України”
 • або
 • “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України/ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту УКраїни”

Базова програмарозвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ”

 • Базова програмарозвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ”
 • Затверджена МОН України
 • (лист від 25.04.2008р. №1/11-1522)
 • Видана державним коштом
 • на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ” наук. кер. Кононко О.Л. Видано у видавництві “Світич”, м.Київ, 2009р.

Комплексна освітня програма ”Дитина в дошкільні роки”

Готуються до видання комплексні програми

 • - програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років “ДИТИНА”,
 • наук. керівники – Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.
 • Лист про надання грифа
 • від 08.12.2010 № 1/11-11177
 • - регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку “УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ”,
 • автор-упорядник – Білан О.І.
 • Лист про надання грифа
 • від 09.12.2011 № 1/11-11601

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ”

 • Керівник проекту –
 • Жебровський Б.М.
 • Надано гриф
 • Рекомендовано Міністерством освіти і науки” наказом МОН
 • від 23.11.2010 № 1111
 • Затверджено колегією МОНмолодьспорт
 • від 01.03.2012

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ”

 • Пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи із старшими дошкільниками в умовах
 • - різних форм надання дошкільної освіти у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах (групи повного і короткотривалого, сезонного перебування дітей),
 • - соціально-педагогічного патронату,
 • - родинного виховання.
 • Базується на засадах
 • - особистісно орієнтованого
 • інтегрованого
 • компетентнісного
 • діяльнісного підходів,
 • - взаємодії навчального закладу і родини.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ”

 • Вступ
 • Основна частина: - “Фізичний розвиток”.
 • - “Пізнавальний розвиток”,
 • - “Мовленнєвий розвиток”,
 • - “Художньо-естетичний розвиток”,
 • - “Ігрова діяльність”,
 • - “Трудова діяльність”
 • Додатки: - “Організація життєдіяльності дітей”,
 • - “Орієнтовні форми, методи, засоби
 • освітньої роботи з дітьми”,
 • - “Схема загартування дітей у ДНЗ і вдома”,
 • - “Поради щодо організації дослідів у природному
 • довкіллі” та ін.

Серія навчальних посібників для дітей 5-6 років “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ”

 • Назаренко А.А., Яковлева О.П.
 • “ЗОШИТ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА” -
 • Навчальний посібник з пізнавального розвитку
 • у трьох частинах
 • Харків: Ранок - 2012

Серія навчальних посібників для дітей 5-6 років “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ”

 • Панасюк І.С.
 • “АЛЬБОМ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА:
 • образотворча діяльність у старшому дошкільному віці ”
 • Харків: Ранок - 2012

Чинні парціальні програми

 • мають відмітку
 • “Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах”
 • Є загальноукраїнськими.
 • Використовуються для реалізації інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти у різних формах організації дитячої життєдіяльності, в т.ч. у роботі гуртків, студій, секцій.

Шкваріна Т.М. Програма, методичні рекомендації “Англійська мова для дітей дошкільного віку

- Шевчук А.С. Програма з хореографії “Дитяча хореографія” - Програма виховання дітей дошкільного віку “Українотворець”, керівник авт. колективу – Кононенко П.П.

Ликова І.О. ПРОГРАМА ХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ, НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ

ПІДГОТОВЛЕНО ДО ВИДАННЯ

 • парціальну програму
 • Пеккер Т.В. “ЛЕГО- конструювання”

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів

 • Укладається на кожний навчальний рік.
 • Затверджується наказом МОНмолодьспорт.
 • Розміщується
 • на офіційних веб-сайтах
 • МОНмолодьспорт www.mon.gov.ua,
 • Інституту інноваційних технологій
 • і змісту освіти www.iitzo.gov.ua,
 • у фахових періодичних виданнях

Запрошуємо до співпраці

 • Наша адреса:
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,
 • вул. Урицького,36, м. Київ, 03035
 • Контактний телефон:
 • (044) 248-21-67
 • E-mail:
 • posvita@iitzo.gov.ua


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка