Закон україни про охорону навколишнього природного середовища Закон введено в дію з 1 липня 1991 pоку, крім статті 45, яку введено в дію з 1 січня 1995 року


ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩАСторінка4/5
Дата конвертації14.02.2017
Розмір1,02 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Стаття 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища

Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища передбачають:

а) взаємозв'язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього природного середовища на основі економічних важелів;

б) визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

в) встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення відходів;

(пункт "в" статті 41 із змінами, внесеними згідно
 із Законами України від 14.12.99 р. N 1288-XIV,
 від 21.06.2001 р. N 2556-III)

г) встановлення нормативів збору і розмірів зборів за використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, на утворення і розміщення відходів та інші види шкідливого впливу, утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками;

(пункт "г" статті 41 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР,
 від 14.12.99 р. N 1288-XIV,
від 17.09.2008 р. N 515-VI)

д) надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

е) відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Стаття 42. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

В Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів.

(стаття 42 із змінами, внесеними згідно із


Законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Стаття 43. Збір за спеціальне використання природних ресурсів

Збір за спеціальне використання природних ресурсів встановлюється на основі нормативів збору і лімітів їх використання.

Нормативи збору за використання природних ресурсів визначаються з урахуванням їх розповсюдженості, якості, можливості відтворення, доступності, комплексності, продуктивності, місцезнаходження, можливості переробки, знешкодження і утилізації відходів та інших факторів. 

(частина друга статті 43 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 14.12.99 р. N 1288-XIV)

Нормативи збору за використання природних ресурсів, а також порядок його стягнення встановлюються Кабінетом Міністрів України.(дію частини третьої статті 43 зупинено на 2008 рік (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових і диференційованих нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та нормативів збору за спеціальне водокористування) згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зупинення дії частини третьої статті 43 на 2008 рік, передбачене пунктом 10 статті 67 розділу I Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

(дію частини третьої статті 43 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових і диференційованих нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та нормативів збору за спеціальне водокористування) зупинено до прийняття Податкового кодексу України згідно із Законом України від 03.06.2008 р. N 309-VI)
Ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) Радами, крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення.

Ліміти використання природних ресурсів загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

(частина п'ята статті 43 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР)

Збори за використання природних ресурсів в межах встановлених лімітів відносяться на витрати виробництва, а за понадлімітне використання та зниження їх якості стягуються з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, установ, організацій чи громадян.

(стаття 43 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР,

 від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Стаття 44. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (обчислюється пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів, а також для експлуатуючої організації ядерних установок атомних електростанцій - на основі показників виробництва електричної енергії за певний період, для інших суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, - пропорційно активності радіоактивних матеріалів, та стягується одночасно з їх придбанням) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (обчислюється пропорційно терміну зберігання радіоактивних відходів понад встановлений строк з урахуванням їх обсягу та активності).

(частина перша статті 44 із змінами, внесеними


 згідно із Законом України від 14.12.99 р. N 1288-XIV,
 у редакції Законів України від 21.06.2001 р. N 2556-III,
від 17.09.2008 р. N 515-VI)

Ліміти скидів забруднюючих речовин, крім утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, в навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного й іншого виробництва та інші види шкідливого впливу в цілому по території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:

(абзац перший частини другої статті 44 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 14.12.99 р. N 1288-XIV,
 від 21.06.2001 р. N 2556-III,
від 17.09.2008 р. N 515-VI)

а) у випадках, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей, - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів;

б) в інших випадках - в порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) Радами, за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Порядок встановлення нормативів збору і стягнення зборів за забруднення навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.


Збори підприємств, установ, організацій, а також громадян за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах лімітів відносяться на витрати виробництва, а за перевищення лімітів стягуються з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, установ, організацій чи громадян.

(частина четверта статті 44 із змінами, внесеними згідно із


Законами України від 05.03.98 р. N 186,
  від 14.07.99 р. N 934-XIV,
 зміни, внесені Законом України від 14.07.99 р.
 N 934-XIV, втратили чинність у зв'язку із закінченням
 строку дії Закону України від 14.07.99 р. N 934-XIV)

Порядок встановлення обмежень розмірів зборів за забруднення навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.

(стаття 44 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Стаття 45. Збір за погіршення якості природних ресурсів

Збір за погіршення якості природних ресурсів (зниження родючості грунтів, продуктивності лісів, рибопродуктивності водойм тощо) в результаті володіння і користування встановлюється на основі нормативів.

Порядок встановлення нормативів збору за погіршення якості природних ресурсів визначається Кабінетом Міністрів України.

(частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Збори підприємств, установ, організацій, а також громадян за погіршення якості природних ресурсів внаслідок володіння і користування ними здійснюються за рахунок прибутку, що залишається у їх розпорядженні.

Стаття 46. Розподіл Зборів за використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища

Збори за використання природних ресурсів надходять до місцевих бюджетів, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та Державного бюджету України і спрямовуються на виконання робіт по відтворенню, підтриманню цих ресурсів у належному стані.

(частина перша статті 46 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
 від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Збори за використання природних ресурсів місцевого значення надходять до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

(частина друга статті 46 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)


Збори за використання природних ресурсів зараховуються до відповідних бюджетів згідно з чинним законодавством.

(частина третя статті 46  в редакції

 Закону України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища - у співвідношенні 70 і 30 відсотків. Розподіл коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, визначається Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами".

(частина четверта статті 46 в редакції


 Закону України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)
(дію частини четвертої статті 46 зупинено на 2006 рік
 згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV,
 на 2007 рік - згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V,
 на 2008 рік - згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зупинення дії частини четвертої статті 46 на 2008 рік, передбачене пунктом 10 статті 67 розділу I Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)(частина четверта статті 46 у редакції
 Закону України від 17.09.2008 р. N 515-VI)

Частина п'ята статті 46 втратила чинність 

(статтю 46 доповнено частиною п'ятою згідно
 із Законом України від 14.07.99 р. N 934-XIV,
у зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати
 відповідно частинами шостою та сьомою,
частина п'ята статті 46 втратила чинність у зв'язку із
 закінченням строку дії Закону України від 14.07.99 р. N 934-XIV,
 у зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати
 відповідно частинами п'ятою та шостою)

Розподіл коштів за використання природних ресурсів, що надходять до Державного бюджету України, здійснюється Верховною Радою України.

(частина п'ята статті 46 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР)


Розподіл коштів за використання природних ресурсів, що надходять до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними та міськими (міст загальнодержавного значення) Радами за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

(частина шоста статті 46 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР, 
від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Стаття 47. Фонди охорони навколишнього природного середовища

Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються Державний, республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища.

(частина перша статті 47 із змінами, внесеними згідно із


Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок:

(частина друга статті 47 в редакції
Закону України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

а) зборів за забруднення навколишнього природного середовища, крім зборів за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, які розподіляються в порядку, визначеному Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами";

(пункт "а" частини другої статті 47 в редакції
Закону України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 17.09.2008 р. N 515-VI)

б) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

(пункт "б" частини другої статті 47 в редакції
 Законів України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
 від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

(дію пункту "б" частини другої статті 47 зупинено на 2003 рік в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища згідно
із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)(пункт "б" частини другої статті 47 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

(пункт "в" частини другої статті 47 в редакції
Закону України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

г) Пункт "г" статті 47 виключено 

(згідно із Законом України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР)

Розподіл зборів, що надходять до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) Радами за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

(частина третя статті 47 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок:

(частина четверта статті 47 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

а) відрахувань з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається Верховною Радою України;


(пункт "а" частини четвертої статті 47 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

б) добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень;

в) частини зборів за використання природних ресурсів, розмір яких визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

(частину четверту статті 47 доповнено пунктом "в" згідно


 із Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством.

(частину четверту статті 47 доповнено пунктом "г"


 згідно із Законами України від 19.12.2006 р. N 489-V,
 від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 6 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)(пункт "г" частини четвертої статті 47 у редакції
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

Розподіл коштів, що надходять до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

(частина п'ята статті 47 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

Кошти місцевих республіканського Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення та стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які виявили порушення природоохоронного законодавства і вжили необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, запобігання порушенням природоохоронного законодавства

(частина шоста статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
 від 05.03.98 р. N 186/98-ВР,
від 14.12.99 р. N 1287-XIV)


Положення про республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища затверджуються відповідними Радами, а Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - Кабінетом Міністрів України.

(частина сьома статті 47 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

В Україні можуть утворюватись й інші фонди для стимулювання і фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Стаття 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища

В Україні здійснюється стимулювання раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища шляхом:


а) надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян в разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, при переході на маловідхідні і ресурсо- і енергозберігаючі технології, організації виробництва і впровадженні очисного обладнання і устаткування для утилізації та знешкодження відходів, а також приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони навколишнього природного середовища;

(пункт "а" статті 48 із змінами, внесеними згідно


 із Законом України від 14.12.99 р. N 1288-XIV)

б) надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових позичок для реалізації щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища;

в) встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів;

г) звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища;

д) передачі частини коштів фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам на заходи для гарантованого зниження викидів і скидів забруднюючих речовин і зменшення шкідливих фізичних, хімічних та біологічних впливів на стан навколишнього природного середовища, на розвиток екологічно безпечних технологій та виробництв;

(пункт "д" статті 48 із змінами, внесеними згідно


 із Законом України від 05.03.98 р. N 186/98-ВР)

е) надання можливості отримання природних ресурсів під заставу.

є) Пункт "є" статті 48 втратив чинність.

(статтю 48 доповнено пунктом "є" згідно із


Законом України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
 втратив чинність згідно із Законом України
 від 30.06.99 р. N 783-XIV)

Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит

(назва статті 49 у редакції Закону
 України від 24.06.2004 р. N 1863-IV)

В Україні здійснюється добровільне і обов'язкове державне та інші види страхування громадян та їх майна, майна і доходів підприємств, установ і організацій на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.

З метою врахування екологічних вимог у процесі приватизації чи корпоратизації об'єктів права державної власності, іншої зміни форми власності чи зміни суб'єктів права власності на об'єкти, а також для потреб екологічного страхування, оренди майна, набуття права власності на майно та земельні ділянки, створення, функціонування і сертифікації систем екологічного управління, при здійсненні іншої діяльності в Україні проводиться добровільний чи обов'язковий екологічний аудит.

(статтю 49 доповнено новою частиною другою


 згідно із Законом України від 24.06.2004 р. N 1863-IV,
 у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою,
частина друга статті 49 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2009 р. N 882-VI)

Порядок екологічного страхування та екологічного аудиту визначається законодавством України.

(частина третя статті 49 у редакції Закону
 України від 24.06.2004 р. N 1863-IV)

Розділ XI
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал