Закон України "Про освіту" (ст. 61) Розділ IV фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база навчальних закладів Додатковими джерелами фінансування єСкачати 24,81 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір24,81 Kb.

Організація додаткових освітніх послуг у ДНЗ

Закон України “Про освіту” (ст.61) Розділ IV Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база навчальних закладів

 • Додатковими джерелами фінансування є:
 • плата за надання додаткових освітніх послуг.

Закон України “Про дошкільну освіту” ст.23

Положення про дошкільний навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305)

 • П.8.
 • Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за - віковими (одновіковими, різновіковими),
 • - сімейними (родинними) ознаками.

П. 26.

 • П. 26.
 • Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.
 • Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
 • Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 №38 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватись державними навчальними закладами»

 • П.1. У сфері освітньої діяльності:
 • 14) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами гуртків (зокрема, іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва тощо)

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»

 • 2. Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг: 1) у сфері дошкільної освіти: - догляд за дітьми дошкільного віку; - виховання і навчання дітей дошкільного віку;
 • - корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку
 • 3. Приватні навчальні заклади, інші юридичні особи або фізичні особи - підприємці розпочинають діяльність з надання освітніх послуг після отримання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг, а відокремлені структурні підрозділи (філії) навчального закладу - після проведення ліцензування з внесенням змін до ліцензії навчального закладу.

Спільний наказ Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»

 • 1.4. Навчальний заклад зобов'язаний: безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати; оприлюднити: визначену вартість платної освітньої послуги - не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.
 • 1.6. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви - для фізичної особи; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи.
 • 2. Встановлення вартості платних освітніх послуг .

Наказ МОНУ від 11.03.2002 р. № 183 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами»

 • 1. Затвердити Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами, що додається.
 • 2. Встановити, що Типовий договір поширюється на навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
 • 3. Керівникам навчальних закладів під час укладання договорів про надання освітніх послуг керуватися Типовим договором.

Типовий договір

 • Виконавець – навчальний заклад, юридична особа,
 • Замовник – фізична особа (батьки).
 • 1. Предмет договору (додаткова освітня послуга, а саме:_________________________
 • 2. Обовязки виконавця.
 • 3. Обовязки замовника.
 • 4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків.
 • 5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобовязань.
 • 6. Припинення договору.

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 №1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»

 • форми організації дітей протягом дня;
 • індивідуальна робота з дітьми;
 • організація гуртків, студій, секцій;
 • напрямки навчально-виховного процесу (фізичне, естетичне, моральне, трудове виховання).

Наказ Міністерства охорони здоровя України від 01.08.2013 № 678 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.08.2013р. № 1370/23902) Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»

Розділ XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей.

 • П. 14.5. - 14.8. Вимоги до тривалості сну, занять, відпочинку, самостійної діяльності, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо),
 • П.14.9. Кількість занять:
 • - до 3-х років не більше 10 на тиждень (2 на день),
 • - молодша група - 11 занять (2 у І половину дня),
 • - середня група - 12 занять (2 у І половину дня),
 • - старша група – 15 занять (3 у І половину дня).
 • П.14.14. Робота гуртків (1-2 рази на тиждень).

Гранично допустиме навантаження дитини

 • Кількість занять на тиждень
 • перша молодша
 • від 2 до 3 р.
 • друга молодша
 • від 3 до 4 р.
 • середня
 • від 4 до 5 р.
 • старша
 • від 5 до 6 р.
 • Основні заняття
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • Додаткові
 • -
 • 3
 • 4
 • 5
 • Загалом
 • 10
 • 14
 • 16
 • 20

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.10.2013 р.№ 791 «Про дотримання навчальними закладами міста Києва законодавства при надходженні позабюджетних коштів»

 • Лист Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2015 №063—1308
 • «Про типові порушення вимог чинного законодавства у навчальних закладах м. Києва, виявлені під час розгляду звернень громадян»

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2014 р. № 640

 • «Про організацію роботи Київської міської регіональної експертної ради (КМРЕР) з питань ліцензування та атестації навчальних закладів»

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.03.2015 р. № 145к

 • «Про попередження порушень законодавства в організації діяльності дошкільних навчальних закладів та їх взаємодії з субєктами господарської діяльності при наданні додаткових освітніх послуг»

Форми організації додаткових освітніх послуг

 • Безоплатні (гуртки, студії, секції як додатково організована форма освітнього процесу);
 • Платні додаткові освітні послуги, що надаються:
 • безпосередньо дошкільним навчальним закладом ;
 • субєктами господарської діяльності (далі СГД) приватними навчальними закладами, іншими юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Основні вимоги до організації додаткових освітніх послуг в ДНЗ

 • згода батьків;
 • послуги, не визначені Базовим компонентом (Державною базовою програмою), понад обсяги навчальних планів;
 • гранично допустиме навантаження дитини;
 • відповідні умови організації додаткових освітніх послуг;
 • порядок розрахунків за додаткові освітні послуги.

Типові порушення законодавства в організації навчально-виховного процесу для дітей, яким надаються додаткові освітні послуги:

 • ЗГОДА БАТЬКІВ
 • порушення умов комплектування груп у ДНЗ «ліцейні групи»;
 • Надання переваги при зарахування дітей до ДНЗ, які будуть отримувати додаткові освітні послуги;
 • навязування комплексу послуг;
 • наявність тристороннього контракту (батьки, СГД, керівник ДНЗ).

Перелік додаткових освітніх послуг (профільне спрямування гуртків)

 • додаткові освітні послуги організовані замість або в рамках занять Державної базової програми;
 • використання навчальних програм, що відсутні у Переліку навчальних видань, рекомендованих МОНУ для використання в ДНЗ (затверджених в установленому порядку).

Гранично допустиме навантаження дитини

 • перевантаження дітей заняттями;
 • не враховуються вікові та фізичні особливості дітей.
 • порушення режиму дня:
 • нерівномірний розподіл видів активності упродовж дня,
 • зменшення часу перебування на свіжому повітрі.

Умови організації додаткових освітніх послуг

 • допущення до роботи з дітьми СГД без ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за рівнем «дошкільна освіта», або за ліцензіями, що видані КМРЕР за іншими адресами;
 • допущення до роботи з дітьми СГД без відповідних договорів оренди;
 • використання площ, що не визначені договорами оренди;

надання додаткових освітніх послуг у години, що не визначені договорами оренди.

 • надання додаткових освітніх послуг у години, що не визначені договорами оренди.
 • відсутність узгоджених графіків додаткових освітніх послуг (в т.ч. приміщень музичних, спортивних залів, кабінетів тощо);
 • залучення до надання додаткових освітніх послуг окремих працівників дошкільного навчального закладу (сумісництво, суміщення, дублювання посад);
 • відсутність контролю за діяльністю СГД при наданні додаткових освітніх послуг.

Порядок розрахунків за додаткові освітні послуги

 • залучення до збору коштів за додаткові освітні послуги працівників дошкільних навчальних закладів;
 • видача неправомірних наказів, протоколів щодо зобовязання батьків.

Тестування

 • Тестування

1. Копії яких основних документів подають СГД, які будуть здійснювати додаткові освітні послуги керівникам ДНЗ?

 • А) Договір оренди, ліцензія.
 • Б) Договір оренди, декларація про доходи.
 • В) Договір оренди, ліцензія, графіки гуртків.

2. Графіки додаткових освітніх послуг керівник ДНЗ

 • А) Затверджує.
 • Б) Погоджує.
 • В) Не затверджує і не погоджує.

3. Угода на додаткові освітні послуги складається між

 • А) Керівником ДНЗ і батьками.
 • Б) Керівником ДНЗ і СГД.
 • В) СГД і батьками.
 • Г) Керівником ДНЗ, СГД і батьками.

4. Які додаткові освітні послуги можуть надавати СГД дітям, які відвідують комунальний ДНЗ?

 • А) Іноземні мови, хореографія, вокал, логіка, підготовка до школи, українська мова, математика.
 • Б) Іноземні мови, хореографія, логіка, спортивні та інші за бажанням батьків.
 • В) Іноземні мови, спортивні, хореографія, корекція розвитку та інші за бажанням батьків, понад обсяги Державної базової програми, у межах гранично допустимого навантаження дитини.

5. На підставі яких документів здійснюється прийом дітей у ДНЗ?

 • А) Свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, заяви батьків.
 • Б) Медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини, заяви та паспорту одного з батьків, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
 • В) Свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки з місця роботи батьків.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка