Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів"Сторінка1/22
Дата конвертації26.01.2017
Розмір2,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України

"Про судоустрій і статус суддів"

та інших законодавчих актів

щодо удосконалення засад організації

та функціонування судової влади

відповідно до європейських стандартівВерховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" викласти в такій редакції:


«ЗАКОН УКРАЇНИ

Про судоустрій і статус суддів


Цей Закон визначає правові засади функціонування в Україні судової влади, що діє на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Розділ I. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ


Стаття 1. Судова влада


1. Судову владу в Україні відповідно до конституційної засади поділу державної влади здійснює незалежний та безсторонній суд, утворений відповідно до закону.

2. Судочинство здійснюють суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

3. Судову владу реалізують професійні судді. У визначених законом випадках професійні судді реалізують судову владу разом з народними засідателями або присяжними.

Стаття 2. Мета та завдання правосуддя


1. Завданням правосуддя є утвердження верховенства права в суспільстві й забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд незалежним та безстороннім судом з метою захисту прав людини і основоположних свобод як цінностей, що визначають зміст і спрямованість діяльності держави і гарантовані Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України.

Стаття 3. Система судів України


1. Систему судів України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції.

2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України.

3. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

4. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України визначається Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".

5. Суд як судовий орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів


1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Стаття 5. Здійснення правосуддя


1. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

2. Громадяни України беруть участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.Стаття 6. Незалежність судів


1. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, дотримуючись принципу верховенства права.

2. Втручання у здійснення правосуддя, незаконний вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів забороняється.

3. З метою утвердження незалежності суддів і сприяння ефективному функціонуванню судової влади діє суддівське самоврядування.

Стаття 7. Право на справедливий суд


1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону, з дотриманням справедливої судової процедури.

2. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції та підсудності якого ця справа віднесена процесуальним законом.

3. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанції та у Верховному Суді України в порядку, визначеному процесуальним законом.

4. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають в Україні рівне з громадянами і юридичними особами України право на справедливий суд.Стаття 8. Одноособовий та колегіальний розгляд справ


1. Справи у судах розглядають суддя одноособово, колегія суддів, а також за участю народних засідателів і присяжних.

2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.Стаття 9. Автоматизований розподіл судових справ


1. Розподіл судових справ між суддями, визначення судді-доповідача, головуючого судді, формування колегії суддів здійснюється через автоматизовану систему, що є складовою автоматизованої системи документообігу суду. В такий же спосіб визначається запасний суддя, слідчий суддя, а також суддя, який розглядає питання про відвід слідчому судді або судді, який здійснював судове провадження одноособово.

2. Розподіл судової справи між суддями здійснюється автоматизованою системою під час її реєстрації з урахуванням спеціалізації суддів.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями в судах, у яких відсутня спеціалізація або її застосування неможливе, здійснюється між усіма суддями.

При автоматизованому розподілі судових справ використовується та враховується така інформація:

1) спеціалізація суддів (за наявності);

2) кількість судових справ, що надійшла на розгляд судді;

3) кількість фактично відпрацьованого робочого часу (в днях);

5) коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи;

6) категорія судової справи та коефіцієнт її складності за класифікатором, який затверджує Державна судова адміністрація України за погодженням з Радою суддів України;

7) наявність у судді повноважень для здійснення правосуддя на момент розподілу судових справ;

8) наявність обставин, що виключають або не допускають повторної участі судді (складу суду) у розгляді судової справи відповідно до законодавства;

9) відсоток справ, що підлягає розгляду суддею, в разі зменшення навантаження на нього відповідно до частини шостої цієї статті.

Результати автоматизованого розподілу справи оформлюються актом, який додається до матеріалів справи.

3. Судові справи розподіляють між суддями, які мають процесуальні повноваження.

Якщо суддя брав участь у розгляді справи і це виключає новий розгляд її цим суддею відповідно до процесуального закону, такий суддя не залучається до автоматизованого розподілу цієї справи.

4. Невирішені судові справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу у разі:

1) закінчення строку, на який призначено суддю;

2) досягнення суддею 65-річного віку;

3) відсторонення судді від посади або від здійснення правосуддя;

4) звільнення посади судді;

5) перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

7) задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів.

6) тимчасової непрацездатності судді, відрядження, відпустки, що унеможливлюють участь судді у розгляді справ, що може мати наслідком порушення строку їх розгляду, передбаченого відповідним процесуальним законом;

Якщо суд розглядав справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді або суддів, що вибули.

5. У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад один робочий день, розподіл справ відбувається за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду почергово за списками суддів з урахуванням їх спеціалізації.

6. Збори суддів відповідного суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, але не більше ніж на двадцять відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

7. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

1) за два місяці до закінчення повноважень судді;

2) за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

3) за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

4) у період відпустки судді;

5) за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

6) під час тимчасової непрацездатності судді;

7) у період відрядження судді;

8) в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

8. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

9. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, установлених цією статтею. Усі зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

10. При об'єднанні судових справ автоматизованою системою автоматично перераховується навантаження на суддю (суддів) з урахуванням таких судових справ.

11. У разі роз'єднання судових справ виділена в окреме провадження судова справа автоматично розподіляється на загальних підставах.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка